PROTO SUTEMOS (trečia dalis)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (6 Votes)

   Juozas IVANAUSKAS

 

PROTO SUTEMOS

(trečia dalis)

 

JUOZAS IVANAUSKAS:  Savo komentare apie „daugkartiniu žmogaus teisių profesoriumi“ pasivadinusio Stanislovo Tomo naujausią „planą chuliganą“ – kaip „išdurti“ vargstančius Lietuvos pensininkus, teisininkas Jonas KOVALSKIS teigia, kad dar 2016 metų gegužės 12 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas informavo Lietuvos Vyriausybės atstovą, jog 2016 m. gegužės 3 dieną EŽTT kolegijos pirmininkas, „vadovaudamasis Teismo Reglamento 361 taisyklės 4(b) dalimi, nusprendė, kad Moldovos, Lietuvos ar Andoros advokatu prisistatydavęs Stanislovas Tomas daugiau nebegali atstovauti ar kitaip padėti pareiškėjams, kurių peticijos pateiktos Teismui, taip pat ir visose ateityje EŽTT nagrinėjamose bylose“. O dabar, rinkdamas iš pensininkų po 50 eurų, šitas „eksvundrkindas“, matyt,  žada pensininkams Strasbūro teisme atstovauti, nors to daryti jis, pasirodo, negali?!..

VALDAS ANELAUSKAS:  Taigi, kad negali! Visa teisininko Jono Kovalskio komentare pateikiama informacija yra lengvai prieinama internete, ji publikuojama Lietuvos vyriausybės atstovo Strasbūro teisme oficialiame portale. Tiesą sakant, net ir iki tapimo Strasbūro teisme persona non grata, ponas Stanislovas Tomas ne itin aktyviai ten reiškėsi, bent jau su Lietuva susijusiose bylose jis retai minimas. Peržiūrėjau atidžiai tokių bylų gal šimtą, imant dešimties metų laikotarpį, S. Tomo pavardę suradau vos keliose bylose, kur jis atstovavo kalinius, bet net ir ten yra paminėti kažkokie jo pažeidimai, ko rezultate EŽTT, galų gale, S. Tomą ir diskvalifikavo.

Nepaisant, kad Stanislovui Tomui Europos Žmogaus Teisių Teismas buvo uždraudęs atstovauti pareiškėjams, jis vis tiek bandė tai daryt, formaliai prisidengdamas kito advokato vardu, de facto toliau tęsdamas pareiškėjų atstovavimą. Būtent tai ir paskatino EŽTT priimti išties beprecedentį sprendimą – uždrausti Stanislovui Tomui visam laikui atstovauti pareiškėjams ar teikti jiems kitą pagalbą Strasbūro teisme. Žodžiu, dabar šitas veikėjas Strasbūro teisme yra tiesiog ponas Niekas!..

Minėtame Vyriausybės atstovo pranešime aiškiai yra parašyta: „Stanislovas Tomas, viešoje erdvėje naudojantis profesinį vardą „advokatas“, nėra ir niekada nebuvo nei pripažintu advokatu Lietuvoje, nei įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą. Jis taip pat nėra įrašytas ir į Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, turinčių teisę teikti nuolatines teisines paslaugas Lietuvos Respublikoje, sąrašą“. Taigi, jis nėra oficialiai pripažintas advokatas. Lietuvos advokatūra jau seniai Stanislovą Tomą demaskavo ir diskvalifikavo – už šiurkščius profesinės etikos pažeidimus! Niekas nenori su juo reikalų turėti. Todėl dabar jis ir keikia LT advokatūrai vadovaujantį Igną Vėgėlę pačiais bjauriausiais epitetais.

J.I.:  Ilgokai internete ieškojau, bet niekur taip ir nepavyko surast informacijos – į kur būtent žada kreiptis Stanislovas Tomas su tuo kolektyviniu ieškiniu dėl didesnių pensijų ir minimalaus atlyginimo? Konkrečiai nieko apie tai jis nekalba. Galimai, tai dar didesnis blefas, nei anksčiau atrodė. Jis gi nepasako aiškiai, kur tą kolektyvinį ieškinį paduotų. Tai atvira apgaulė. Prašo senjorus paremti „teisminį procesą“, bet nesako, kur tas procesas vyks?..

V.A.:  Tą ieškinį į Strasbūro teismą galėtų paduoti tik advokatas, realiai pripažintas ir praktikuojantis Lietuvoje ar kitoje, Europos žmogaus teisių konvenciją pasirašiusioje, šalyje. Tačiau, kaip Jonas Kovalskis teisingai sako, Strasbūro teismas tokį ieškinį paprasčiausia atmestų, kaip atmetė Lariošinos su Budina ieškinį prieš Rusiją. O jei S. Tomas paduotų skundą dėl didesnių pensijų į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetą, ką jis gali padaryti, taigi čia nėra teismas. Ten skundą bet kas gali parašyti visai už dyką. Esu tikras, JT Žmogaus teisų komitetas tokį skundą irgi iškart atmestų.

Beje, Strasbūro teismas ne tik minėtų rusių, Lariošinos su Budina, skundus atmetė. Reikėtų prisiminti, 2017 m. liepos 27-tą buvo atmestas ir kažkokios lietuvės skundas dėl to, kad jos pensija buvo sumažinta 15 procentų (čia turėta omeny A. Kubiliaus vyriausybės 2009-tais metais, per pasaulinę krizę, atlikti drastiški pensijų karpymai). Strasbūro teismo sprendime pažymima, kad Lietuvos valdžia turėjo teisę pati nustatyti, kokiomis priemonėmis kovoti su ekonomikos krize. „Nacionalinės institucijos iš esmės gali geriau, negu tarptautinis teisėjas, nuspręsti kas „tarnauja viešajam interesui“, nes tiesiogiai išmano apie savo visuomenę ir jos poreikius“, – rašoma EŽTT sprendime. Ten pabrėžiama: ne teismo reikalas vertinti, ar ginčijamos priemonės buvo geriausias būdas spręsti problemas. Strasbūro teismo nuomone, net ir 2008-ųjų vadinamoji „naktinė reforma“, nuskurdinusi Lietuvos žmones, neva buvo visai teisėta!.. Tada, sutikit, tikra nesąmonė, absurdas, tiesiog patologinis naivumas apskritai tikėtis, kad tas pats Strasbūro teismas staiga imtų ir palieptų valdžiai Lietuvoje pakelti visiems pensininkams pensijas!..

Neseniai, beje, sužinojau, kad dabar Stanislovas Tomas savo veiklą Lietuvoje vis labiau maskuoja. Sakoma, neva šitą aferą „padėti skurstantiems pensininkams“  oficialiai įgyvendina ne jis pats, o Vytauto Juozapaičio labdaros ir paramos fondas, kuriam vadovauja... Kazimiero Juraičio žmona Vaida. Pasirodo, Vytautas Juozapaitis – Vaidos tėvas, K. Juraičio uošvis. Šis kompozitorius kažkada kaimo kapelai „Armonika“ vadovavo. Žodžiu, jeigu kas ne taip, Lietuvos Ostapas Benderis bus „ne prie ko“, o atsakys už viską, kaip „Ragų ir kanopų“ kontoroje, pamenat, buvo toks zicpirmininkas Funtas, kuris prie visų valdžių už kitus asmenis cypėje sėdėdavo...

J.I.:  Galima pagalvoti, kad S. Tomas yra „išminties bokštas“, tačiau blaiviai mąstantiems tautiečiams sunku patikėti, ką jis pats apie save kalba („aš net negaliu prisimint visų vietų, kur aš buvau doktorantas arba studentas“). Galbūt tie užsienio universitetai ir suteikė šitam Ostapui Benderiui neblogą išsilavinimą, bet duotas ir turimas išsilavinimas – skirtingi dalykai. Tikrasis išsilavinimas neatsiejamas nuo profesinės patirties ir rimtų darbų. Tik tokiu būdu užsitarnaujamas pripažinimas profesinėje veikloje. Gautas diplomas teisininko vardą suteikia teoriškai, bet tikro advokato vardą reikia realiai užsitarnauti, o ne vien tik pasiskelbti, kad esi advokatas. Gerai, jei turi teisinį išsilavinimą, bet tada išsilaikyk būtinus egzaminus, patvirtink savo kvalifikaciją, užsiregistruok ir įgyk oficialią teisę dirbti advokatu, priešingu atveju, paprasčiausiai esi gudrus apsimetėlis, žmonių mulkintojas.

V.A.:  Be abejo, norint vadinti save advokatu, vien išsilavinimo neužtenka. Juk ir kiekvienoje profesijoje tas pat. Negali batsiuviu save vadint žmogus, nesiuvantis batų. Aš galiu vadinti save imperatoriumi Napoleonu, bet tada ir bus žiūrima į mane atitinkamai...

J.I.:  Kodėl Stanislovas Tomas niekad nebuvo Prancūzijos, kur baigė mokslus, advokatas? Matyt, ten galioja tokios pat advokatūros taisyklės, kaip ir kitose Europos šalyse?...

V.A.:  Taip, tegul tas Sorbonos daktaras pabando tapti advokatu bet kurioj normalioje šalyje. Nekalbant apie išsilavinimą, vien ambicijų ir noro neužtenka. Man atrodo, teisininkas, studijavęs, kaip jis pats teigia, „dvylikoje universitetų“, turintis teisės daktaro laipsnį iš Sorbonos, mokantis daug kalbų, galėtų sėkmingai užsiiminėti advokato praktika Prancūzijoje, kitose Europos šalyse ar net Amerikoje, o ne kažkokioj mikroskopinėj Sarko saloje. Ir jeigu to nėra, reiškia, kažkas blogai su S. Tomo advokatavimu. Sakyčiau, tai joks ne advokatas, o kažkoks keliaujantis cirkas!.. Jis pats apie save rašo, esąs „daugelio valstybių advokatas“, bet kai tas valstybes išvardina – Padniestrės Moldova – nepripažinta-separatistinė, Andoros nykštukinė kunigaikštystė – lyg ir valstybė, labai savotiška. Sarko salos feodas – mažiausia pasaulyje valstybė!.. Net ir pasakoti apie šitokias „valstybes“, sutikit, juokinga. Padniestrė, Andora, Sarkas – tarytum pasaka apie nieką. Na, jis dar ir Rusijos „užsienio advokatas“ (pasirodo ir tokių esama). Toli gražu, tai ne tas pat, kaip būti pačios Rusijos advokatu, didelis skirtumas tarp Rusijos advokato ir užsienio advokato, užregistruoto Rusijoje, kurio teisės ten labai ribotos.

J.I.:  Kažin ar šis Ostapas Benderis Lietuvoje apskritai būtų galėjęs padaryti sėkmingą karjerą, juolab aplenkti jo taip nekenčiamą advokatą Igną Vėgėlę?..

V.A.:  Betgi jisai sako, kad Lietuvoje būti advokatu, atseit, visai nenori.

J.I.:  O kodėl tada nuolat skundžiasi, kad Lietuvoje tapti advokatu jam neleidžiama? Kodėl kaltina ir keikia Lietuvos advokatūrą, jos pirmininką Igną Vėgėlę, net į teismą padavė ir JT Žmogaus teisių komitetui apskundė?

V.A.:  Tiesą sakant, Lietuvoje ir aš nenorėčiau būti teisininku, nes tai nėra teisinė valstybė. Kita vertus, S. Tomo paskelbtas „šventasis karas“ prieš Lietuvos advokatūrą – tikra komedija!.. Apie tai komentatoriai internete labai gerai yra parašę. Pacituosiu vieną, kurį suradau po straipsniu apie tai, kad ponas Stanislovas Tomas kreipėsi į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetą su skundu prieš Lietuvą ir prašo uždrausti asociaciją Lietuvos advokatūra: „Visų pirma, man gan keista – prieš tai ponas advokatas gynė teisę būti pederastų sambūriams, dabar jam užkliuvo Lietuvos advokatai. Nemanau kad Lietuvai didesnę vertę turi iškrypėliai. Aš nesiruošiu nagrinėti profesionalias savybes kieno nors iš advokatų, bet... asociacija „Lietuvos advokatūra“ – tai visuomeninė, profesionalinė advokatų sąjunga, kurie turi pilną teisę jungtis į visuomenines organizacijas, kaip ir kiti – pvz. gydytojai, mokytojai, statybininkai ir t.t. To dar betrūko, kad kažkoks JT ŽTK turėtų teisę drausti organizacijų veiklą šalyse. Aš negaliu pavadinti tokį žmogų teisininku, ir visiškai suprantama, kad Lietuvos teisininkai jo nekenčia. Asociacija neprivalo priimti jį į savo gretas, jeigu jis neatitinka tos asociacijos reikalavimams“. --- Išties puikiai pasakyta!

J.I.:  Kodėl šis Ostapas Benderis į Lietuvą apskritai lenda? Net ir į politiką, liaudiškai tariant prie „valdžios lovio“, nuolat bando Lietuvoje pralįsti?..

V.A.:  Turbūt, niekur kitur nepritampa. Ir nors sakosi esąs „daugelio valstybių advokatas“, kas galėtų pasakyti apie Stanislovą Tomą, jog tai išties rimtas, solidus, žinomas advokatas? Niekas!.. Lietuviška patarlė sako: „Kas šuniui uodegą pakels, jeigu ne jis pats“.

J.I.:  Iš kuklumo LT Ostapas Benderis tikrai nenumirs. Prisiminkim ir kitą lietuvišką patarlę: „Tuščias puodas garsiau skamba“...

V.A.:  Žmogus, turintis juridinį išsilavinimą, toli gražu, dar nėra advokatas. Pretenzijos, reiškiamos jam Lietuvoje, yra visai pagrįstos, nes įstatymas visur vienodas. Vadintis jis gali kuo tik nori, bet esmės tai nekeičia.

Norint tapti advokatu, pavyzdžiui, Amerikoje, pirmiausia, juk irgi reikia išlaikyti kvalifikacinį egzaminą, kuris, kiek teko girdėt, nepaprastai sunkus. Ir visai nesvarbu, buvai advokatu Lietuvoje, Andoroje, ar Prancūzijoje, norint gauti advokato licenciją Amerikoje, būtina čia laikyti kvalifikacinį egzaminą. Ir net jeigu gauni licenciją verstis advokato praktika vienoje valstijoje, tarkim, Oregone, tai nereiškia, kad gali būti advokatu ir kitose valstijose, pvz., kaimyninėje Kalifornijoje. Kiekvienoj valstijoje reikia laikyt kvalifikacinį egzaminą iš naujo ir gauti tos valstijos licenciją. Tiesa, dabar kai kurios valstijos, pagal bendrą susitarimą, jau ėmė pripažinti kitoje valstijoje išlaikytą egzaminą, tačiau tikrai ne užsienyje išlaikytą, ne už JAV ribų.

J.I.:  Daugumoje šalių yra nustatytos labai griežtos taisyklės, ypač tokiose srityse, kaip advokatūra, gydytojai ir pan.

V.A.:  Ir tai labai teisinga, nes žmonės svarbiuose klausimuose turi būti apsaugoti nuo sukčių. Tavo kvalifikacija turi būti patvirtinta šalies kvalifikacinės komisijos. Pagaliau, jei taip nebūtų, kiekvienas galėtų apsimesti advokatu ar medicinos daktaru.  Pvz., pas mus, Judžine, prieš keletą metų demaskavo vieną panašų veikėją (lenkiška pavarde), kuris daug metų Walmarte optometristu dirbo, bet paskui paaiškėjo, kad jis niekada nėra išvis jokių medicinos mokslų ragavęs, bet turėjo aiškiai padirbtą diplomą iš kažkokios Karibų jūroje esančios salos, kur, atseit, medicinos institute studijavo. Nežinau, kuo ta istorija paskui užsibaigė, bet štai toks „daktaras“ žmonėms akinius išrašinėdavo!..

J.I.:  Lietuvoje, ne tik advokatams, apskritai bet kokiam verslui reikia gauti licenciją. O jei nori būti advokatu, reikia priklausyti advokatūrai, nes tokios čia yra taisyklės, kaip ir kiekvienoje šalyje. O jeigu nebūtų taisyklių, tai būtų anarchija.

V.A.:  Apie anarchiją mes dar pakalbėsime, bet poną Stanislovą Tomą, kaip suprantu, šiuo metu bene labiausia ir siutina tai, kad būtent Lietuvos advokatai nepriima jo į savo gretas. Kiek žinau, S. Tomui buvo suteikta galimybė tapti advokatu, jis buvo net kažkokio advokato padėjėju, bet nepateisino pasitikėjimo, prasižengė, suteršė savo reputaciją, todėl jį ir pašalino.

Ir jeigu S. Tomas tikisi pasiekti, Jungtinių Tautų Organizacijoje ar Europos Žmogaus Teisių Teisme, kad teismas pripažintų jo pašalinimą iš Lietuvos advokatūros neteisėtu, tai visai be reikalo tikisi, to tikrai nebus. Jau buvo advokatų iš Lietuvos, kurie skundėsi Strasbūro teismui ir nieko nelaimėjo. Turėtų ponas Stanislovas Tomas žinoti, kad bylose, pavyzdžiui, Lekavičienė prieš Lietuvą (Nr. 48427/09) ar Jankauskas prieš Lietuvą (Nr. 50446/09), dėl draudimo nepriekaištingą reputaciją praradusiems asmenims užsiimti advokato veikla, EŽTT nebuvo nustatyta jokių žmogaus teisių pažeidimų!..

J.I.:  Nors šis Ostapas Benderis laiko save labai protingu ir netgi super protingu, visada teisiu, tai visai nereiškia, jog kitiems žmonėms toks savęs liaupsinimas bei kitų niekinimas apskritai gali būti priimtinas. Galimai, jo IQ yra aukštas, bet tai dar nereiškia, kad visi kiti už jį yra kvailesni. Priešingai, toks pagyrūniškas puikavimasis savo IQ, man atrodo, kaip tikras IDIOTIZMAS.

Beje, kai buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas po 2008 metų rinkimų neišsaugojo parlamentaro mandato, tai nusprendė vėl apsivilkti advokato mantiją, bet tai padaryti jis kažkodėl norėjo neperlaikydamas kvalifikacinio egzamino. Tuometinis Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Rimas Andrikis buvo įsitikinęs, kad eksparlamentaro sugrįžimas į praktikuojančių advokatų būrį, nelaikant kvalifikacinio egzamino, negalimas ir neleistinas. Artūras Paulauskas, tiesa, prieš tai tris metus dirbo advokatu, nuo 1997-tų iki 2000 metų, kai buvo išrinktas į Seimą. Žodžiu, jis ilgai spyriojosi, kol pagaliau nusileido ir kvalifikacijos egzaminą sėkmingai išlaikė, kaip to reikalauja Advokatūros įstatymas.

Advokatūros įstatyme aiškiai pasakyta: advokatais tapti norintys asmenys privalo laikyti kvalifikacinį egzaminą. Paskui, pagal galiojančią tvarką, advokatu tampama dviem etapais. Pirmiausia, asmuo, išsiaiškinus, ar jis yra Lietuvos pilietis, įvertinus išsilavinimą, darbo stažą, reputaciją, egzamino rezultatus, pripažįstamas advokatu. Kitaip tariant, teisininkas įtraukiamas į advokatų sąrašą, tačiau dar nėra praktikuojantis. Tik vėliau, kai advokatas apdraudžia savo profesinę veiklą, įsteigia kontorą ir duoda priesaiką, jis yra įtraukiamas į praktikuojančiųjų sąrašą. Tačiau, berods, egzamino reikalavimas netaikomas teisininkams, kurie turi ne mažesnį kaip septynerių metų teisėjo stažą arba yra teisės krypties socialinių mokslų daktarai, arba habilituoti daktarai. Kažin ar Stanislovas Tomas, būdamas Sorbonos daktaru, galėtų to egzamino nelaikyti. Tai jokiu būdu neatleidžia nuo darbo stažo ir reputacijos reikalavimų. Svarbiausia advokatui – būtent reputacija!

V.A.:  Nežinau, gal ir būta kažkokio ten keršto S. Tomui, dėl dalyvavimo R. Pakso byloje, bet juk ir amžinatilsį advokatas Vytautas Sviderskis, ženkliai daugiau ir svariau dalyvavo EŽTT byloje „R. Paksas prieš Lietuvą“, bet niekas jo už tai nenubaudė ir iš Lietuvos advokatų sąrašo neišbraukė!..

Beje, dabar visa hiperaktyvi S. Tomo veikla Lietuvoje, galima sakyti, yra kaip kerštas Lietuvos advokatūrai. Ne vien tik Igną Vėgėlę jis „debilu“ ir „dolbajobu“ vadina. Tas „įžymusis“ pernai vasarą S. Tomo pateiktas JT Žmogaus teisių komitetui skundas prieš Lietuvą, juk ten viskas tarsi garnyras jo asmeniškam skundui dėl to, kad Lietuvos advokatūra draudžia jam būti Lietuvoje advokatu (apie tai vėliau pakalbėsim).

J.I.:  Dažnai blefuojantis veikėjas, sąmoningai arba ne, sukuria kažkokią maišalynę, todėl daug kas nesusigaudo, nežino, kur tiesa, kur melas. Ostapas Benderis pats sau prieštarauja?..

V.A.:  Manau, tai gerai apgalvota S. Tomo veikimo taktika. Jis drumsčia vandenį ir tikisi jame kažkokią žuvį pagauti, greičiausia – politinę. O galbūt vykdo kažkieno duotus nurodymus ar užsakymus?..

J.I.:  Sunku pasakyti, ar S. Tomas apskritai kur nors yra realiai užregistruotas kaip advokatas? Portale „15min.lt“ įdėtos kelių dokumentų kopijos lyg ir patvirtina, jog jis buvo gavęs leidimus būti advokatu Andoros Kunigaikštystėje ir Padniestrės Moldovos Respublikoje. Tuos dokumentus jis pateikė, berods, 2016 metais.

Tačiau S. Tomo tvirtinimas, kad jeigu Rusijos kariuomenė Padniestrėje, pagal tarptautinį mandatą, vykdo taikos palaikymo misiją, tai ten, atseit, yra Rusijos jurisdikcija, ir jau vien tai esą duoda jam teisę vadintis taip pat ir Rusijos advokatu?.. Mano supratimu, tai visiška nesąmonė!..

Jeigu, pvz., Irake ar Afganistane yra JAV kariuomenė, tai nejau vien to pakanka, kad bet kuris tų šalių advokatas gali būti laikomas ir Amerikos advokatu? Tai gal tada ir visi Lietuvos advokatai automatiškai tampa Amerikos advokatais, nes mūsų šalyje yra dislokuoti NATO kariuomenės daliniai?..

V.A.:  Manau, tai vienas iš S. Tomo grynai „benderiškų“ išvedžiojimų, nors Rusijoje jis šiandien tikrai yra užregistruotas – kaip užsienio advokatas, turintis teisę dirbti Rusijos teritorijoje. Tuo galima nesunkiai įsitikinti apsilankius Rusijos teisingumo ministerijos oficialiame tinklalapyje, kur tarp užsienio valstybių advokatų, vykdančių veiklą Rusijos Federacijos teritorijoje, 116 numeriu yra užregistruotas ir Stanislovas Tomas. Tai faktas, su kuriuo niekas (bent šiandien) nepasiginčytų. Ten aiškiai parašyta, kad registracija (o tuo pačiu, kiek suprantu, ir licencija) yra galiojanti. Ar toks statusas suteikia teisę S. Tomui vadinti save advokatu kitose valstybėse, to aš nežinau, sunku pasakyti. Internete nesunkiai galima susipažinti su advokato statuso reglamentu kiekvienoje šalyje. Šiuo metu S. Tomas, kiek žinau, skelbiasi esąs būtent Rusijos užsienio advokatas, praktikuojantis Centrinėje Amerikoje, Kosta Rikos Respublikoje.

J.I.:  Tačiau dabar Kosta Rikos S. Tomas lyg ir nemini. Bent jau tą laišką, kuriuo „Laisvo laikraščio“ redaktoriui Aurimui Drižiui grasino uždaryti laikraštį, yra taip pasirašęs: „Prof. Mult. Phc. Dr. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbonne), Russian Foreign Attorney (Advokat) practicing in Sèr and Limon. Responsibility limited by the terms of the Barreau de Sercq.“

V.A.:  Limón, kur S. Tomas skelbiasi dabar neva gyvenantis, yra miestas Kosta Rikoje, antras pagal dydį, gyventojų dauguma ten negrai. Tačiau...  Rusijos teisingumo ministerijos oficialiame tinklalapyje prie Stanislovo Tomo pavardės yra parašyta, kad valstybė, kurioje jis įgijo advokato statusą, yra Andora. Taip, Andoroje jis tikrai yra buvęs, tiksliau bandęs būti advokatu, ką patvirtina ir „15min.lt“ portale esantis Andoros advokatų kolegijos 2016 metais S. Tomui išduotas dokumentas. Pats S. Tomas aiškina, kai 2016 metais gavo Andoroje advokato licenciją, jis negavo leidimo tapti ten advokatų kontoros savininku. Neva dėl to, kad jis turi Lietuvos pilietybę. Andora, atseit, draudžia Lietuvos piliečiams būti advokatų kontorų savininkais, nes ten gali steigti advokatų kontoras tik piliečiai tokių šalių, kurios laikosi Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 26 straipsnio, kuris draudžia diskriminaciją pilietybės pagrindu. Tiesa pasakius, taip ir nesupratau, ką jis čia turėjo omeny taip kalbėdamas, prie ko čia diskriminacija pilietybės pagrindu ir kur Lietuvoje ją įžvelgia? Taigi, čia problema gal ne tiek su pono Stanislovo Tomo kvalifikacija, o su jo keistais paaiškinimais.

Na, o paskui tame pačiame 2016 metų interviu, S. Tomas aiškina taip: „Tačiau nepaisant to, kad 26 straipsnis yra privalomas Lietuvai ir Lietuvos Seimas jį ratifikavo, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija parašė net keletą laiškų Andoros Užsienio reikalų ministerijai, kuriuose pabrėžė, kad Lietuvos Respublika nesilaiko šito Pakto. Kadangi buvau vienintelis Lietuvos pilietis, pradėjęs tokią veiklą Andoroje, peršasi išvada, kad man buvo sąmoningai pakenkta. Triukšmas Lietuvos žiniasklaidoje ir buvo sukeltas kaip tik tuo momentu“. --- Betgi čia jau kažkoks paranojiškas kliedesys, ar ne?... Todėl ir minčių apie tokį asmenį gali kilti visokių...

Jeigu rimtai žiūrėtume į pono Stanislovo Tomo aiškinimą, Andora, atseit, pasiūlė jam rinktis: atsisakyti Lietuvos pilietybės arba perkelti kontorą į kitą šalį. „Iš tikrųjų bandžiau atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, net juokais pasakiau, kad esu Rusijos šnipas, bet manimi nepatikėjo“, – sako jis. Tačiau, pasak jo, nors ir negali turėti Andoroje advokato kontoros, vis tiek esą gali ten būti advokatu.

Nežinau, kaip buvo anksčiau, bet nuo 2018-tų lapkričio tai jau tikrai jis nėra Andoros advokatas. Kaip tų metų lapkričio 15 dieną pranešė Andoros Advokatų kolegijos (Col·legi d’Advocats d’Andorra) pirmininkė Sophie Bellocq Anney, pernai iš Stanislovo Tomo, „už labai rimtus pažeidimus“, atimta teisė būti advokatu Andoros Kunigaikštystėje. Apie tai paskelbė tenykštė žiniasklaida, visi trys Andoros laikraščiai, „El Periòdic d’Andorra“, „Diari Bondia“, „Diari d’Andorra“. Taigi, su Stanislovo Tomo advokatavimu Andoroje nuo 2018 metų jau tikrai baigta!..

J.I.:  Tai reiškia, jog dabar S. Tomas net ir Rusijoje negali skaitytis praktikuojančiu užsienio valstybės advokatu, jeigu jis nėra Andoros advokatas, nes būtent kaip Andoros advokatas Rusijoje jis ir buvo užregistruotas?

V.A.:  Manau, kad taip. Kai Rusiją pasieks žinia, kad ponas Stanislovas Tomas Andoroje jau yra praradęs teisę būt advokatu už „infraccions molt greus“, tai tikriausia jis bus išbrauktas Rusijoje iš užsienio valstybių advokatų sąrašo, jei iki to laiko neįsitrins į advokatūrą kokioje nors kitoje miniatiūrinėje šalyje, kokioje nors salelėje, kaip Sarkas.

J.I.:  Betgi išties absurdiška šito Ostapo Benderio „gudrybių“ schema, ar ne? Pirma, užsiregistruoja kaip advokatas nykštukinėje Andoroje, po to, kaip advokatas iš Andoros, užsiregistruoja Rusijoje – užsienio advokatu, ir tada visiems skelbiasi esąs Rusijos užsienio advokatas, „praktikuojantis“ kokiame nors Sarke, Monake, Kosta Rikoje... O tada pabandyk, žmogau, susigaudyti, iš kur jis ir kas iš tikrųjų jis yra...

V.A.:  Taigi, iš tiesų ponas Niekas! Būdamas užregistruotu Rusijoje, kaip advokatas iš Andoros, jis tegali Rusijoje teikti teisines paslaugas tik tokiais klausimais, kurie yra susiję būtent su Andora. Nieko daugiau!.. Taip parašyta Rusijos federaliniame advokatų veiklos įstatyme (2 straipsnio 5 paragrafas). Tas įstatymas dabar, kiek žinau, bus dar labiau sugriežtintas, ypač tos dalys, kur kalbama apie užsienio advokatus.

Neseniai skaičiau Rusijos Federacijos advokatų palatos laikraštyje „Advokatskaja gazeta“ tos palatos viceprezidento Andrejaus Sučkovo interviu (2017 m. gegužės 2 d.), kur jis kalba apie Rusijos Teisingumo ministerijos parengtą papildymų bei pakeitimų projektą, pagrinde susijusį su užsienio advokatų dalyvavimu teikiant teisinę pagalbą Rusijoje. Dokumente nurodoma, kad, visų pirma, būtina nustatyti užsienio advokatų pareigą pranešti Teisingumo ministerijai apie advokato statuso nutraukimą užsienio šalyje!.. Žodžiu, viskas aišku. Aš dar nepasidomėjau, ar tie papildymai ir pakeitimai jau yra priimti, bet ponui Stanislovui Tomui jie tikrai nieko gero nežada!..

J.I.:  Jis visus tyčia klaidina savo miglotais pasisakymais. Taip visada būna, kai ant vieno feiko guldai kita feiką, kol galiausiai visi pasimeta ir tada sunku būna suprasti, kur tiesa, o kur melas.

V.A.:  Aš sakyčiau, kad S. Tomas ne tik melagis, bet ir mistifikatorius, žmogus su daugybe nežinomųjų. Ir kuo nežinomųjų daugiau, tuo daugiau intrigos. Galimai, būtent to jis ir siekia, norėdamas atkreipti į save visuomenės dėmesį. Jis tiesiog trokšta dėmesio ir bet ką dėl to padarytų. Iš čia ir savo personos aukštinimas, hiperbolizuotas susireikšminimas.

Štai radau ką parašė jam, kaip komentarą po vienu jo straipsniu, „tv3.lt“ portale, kažkoks žmogus, pasirašęs „Kambariokas“, kuris, galimai, Stanislovą Tomą artimai pažįsta: „Melavai, nes neturėjai jokio atskaitos taško. Jokios ašies, kuria grįstumei savo tiesą. Tu galėjai bet ką ir bet kaip išversti. Ir nejausti atsakomybės už tai, ką pasakei anksčiau. Nes neturėjai galvoje nieko.“ --- Taip buvo pasakyta apie S. Tomą dar 2009 metais!

J.I.:  Niekas ir nežino beveik nieko apie realius jo nuopelnus ar pasiekimus. Visur jis tiktai pats save giria, esą laimėjęs Prezidento Rolando Pakso bylą. Ir jei peržiūrėtume video, kur pats save reklamuoja šitas Ostapas Benderis, tai atrasime, kaip S. Tomas „išgelbėjo“ prezidentą R. Paksą, bet apie kitą savo veiklą šis „gelbėtojas“ kalba labai jau miglotai.

V.A.:  Todėl, kad jokių kitų pasiekimų paprasčiausia nebūta!... Net ir R. Pakso byloje S. Tomas buvo, tiesa pasakius, kaip „devintas vanduo nuo kisieliaus“. Jo nuopelnai toje byloje iš tiesų atrodo labai ir labai menki. Dabar S. Tomas aiškina, kad R. Paksas turėjo keturis atstovus, tačiau Strasbūro teismas neva atsisakė nagrinėti visų kitų advokatų argumentus, o pagrįsta pripažino vien tik Stanislovo Tomo rašytą dalį. Tačiau... kur visa tai galima būtų patikrint, kur galima tuo įsitikint? O gi niekur!..  Aš, pavyzdžiui, bandžiau ieškoti, nemažai laiko sugaišau, bet visiškai nieko taip ir nepavyko surasti. Sakoma, jeigu nėra įrodymų, tai nėra ir fakto, nes faktas be įrodymų – niekas!..

Štai, grynai humoristinis S. Tomo ir kažkokios Renės Antonovienės dialogas „Facebook“ socialiniame tinkle, š.m. sausio 25-tą: „Stanislovas Tomas: Mano gimtinėje Kosta Rikoje šiuo metu +27, vandenynas, mano namo kieme auga palmės ir bananai, šaukia papūgos.“ – „Renė Antonovienė: Jūs tikrai gimęs Kosta Rikoje?“ – „Stanislovas Tomas: Ne, bet, kai taip pasakau, tai pasidaro šilčiau.“ – „Renė Antonovienė: Pokštininkas Jūs! Malonu, kai žmogus turi humoro jausmą.“

Humoras humoru, bet šis pokalbis, mano supratimu, puikiai paaiškina visų S. Tomo mistifikacijų esmę. Kai žmogus savo gyvenime jaučiasi menkas, visai nereikšmingas, turi daug visokių kompleksų, tada ir ima fantazuoti apie tai, koks esąs didis. Kad pasidarytų šilčiau. „Aš esu 6 valstybių advokatas, Sorbonos daktaras, 3 profesoriaus vardai, apkeliavęs darbo reikalais pusę pasaulio (vien youtube video iš 44 valstybių), gyvenu tropikuose prie šilto vandenyno – kur daugiau?“ (irgi iš „Feisbuko“) Nežinau, gal vaikystė jo sunki buvo, gal kumyso mažai gėrė...

J.I.:  Stanislovas Tomas labai daug žada, bet nieko realiai nepadaro, matyt, todėl jam reikalingos mistifikacijos. Turbūt, tik Lietuvoje jis ir tegali žmonėms makaronus ant ausų kabinti, normalioje šalyje tokį Ostapą Benderį iškart demaskuotų.

V.A.:  Aš prie savo pavardės irgi galiu parašyti skliausteliuose ir Sorboną, ir Harvardą su Oksfordu, bet nuo to advokatu ar profesoriumi tikrai netapsiu. Taip ir Stanislovas Tomas gali šnekėt apie save, ką tik nori, apie savo super IQ, genialumą, DNR ir genetiką, bet jo „genialumu“ ir „pasiekimais“ teisės srityje vien tik Lietuvos lengvatikiai ir naivuoliai tiki.

Kadaise pažinojau vieną indą, atvykusį iš Fidžio salos. Jis man pasakojo, kad aplinkui Ramiajame vandenyne esančią Fidžio salelę, yra daugybė dar mažesnių salų, kurios apskritai beveik niekam nepriklauso. Tiksliau, priklauso vietinėms tenykštėms aborigenų gentims. Kiekviena gentis turi po tuziną ar daugiau tokių negyvenamų salelių. Galima susitarti su kokios genties vadu, kad tokią salelę parduotų. To indo sesuo buvo ištekėjusi už kažkokio Kroatijos mafijozo, kuris vieną salą ten ir įsigijo, palyginus, labai pigiai, gal už pora milijonų dolerių. Nežinau, ką tas mafiozas su savo sala darė, bet paskui jį kažkas nušovė ir ta sala liko be šeimininko...

Labai norint, galima netgi paskelbt nusipirktoje saloje savo nuosavą valstybę ir pasiskelbti tos valstybės vieninteliu advokatu, profesoriumi ar dar kuo nors. Tik pagalvokit, kokios galimybės ponui Stanislovui Tomui tada atsivertų, galėtų su savo tokia „valstybe“ gal net ir į Jungtinių Tautų Organizaciją įstoti!...

Juokas juokais, bet aš pilnai sutinku su jūsų nuomone, jei žmogus skelbiasi esąs eksvunderkindas, genijus, teisininkas, multiprofesorius, baigęs kelis universitetus, turįs daktaro laipsnį iš Sorbonos, giriasi mokąs, berods, dvylika  kalbų (visur šis skaičius skirtingas), o galutinis rezultatas tiktai toks, kad 35 metų amžiaus subrendęs vyras tegali pasigirti, esą „advokatauja“ Padniestrėje ar kažkokioje Sarko saloje, tai jau iškart toks žmogus man atrodo labai įtartinas, lyg būtų netikra moneta. O netikrų pinigų, kaip žinia, niekas nenori, nepriima, visi saugosi.

 

                                                                                              (Laukite tęsinio)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FOTO komentaras (paryškinta)

 

Regis, dabar Stanislovas Tomas savo veiklą Lietuvoje vis labiau maskuoja. Sakoma, neva šitą aferą „padėti skurstantiems pensininkams“ oficialiai įgyvendina ne jis pats, o Vytauto Juozapaičio labdaros ir paramos fondas, kuriam vadovauja... Kazimiero Juraičio žmona Vaida. Pasirodo, Vytautas Juozapaitis – Vaidos tėvas, K. Juraičio uošvis. Šis kompozitorius kažkada kaimo kapelai „Armonika“ vadovavo. Žodžiu, jeigu kas ne taip, Lietuvos Ostapas Benderis bus „ne prie ko“, o atsakys už viską, kaip „Ragų ir kanopų“ kontoroje, pamenat, buvo toks zicpirmininkas Funtas, kuris prie visų valdžių už kitus asmenis cypėje sėdėdavo...

Peržiūros: 3251

Komentarai   

-2 # Išsidūrė 2019-03-07 11:20
Betgi daugybėje Facebook ir kt.jis pasiskelbė renkantis aukas iš pensininkų, bet nurodė savo VRK rinkiminę sąskaitą.tai yra įrodyta apgaulė ir sukčiavimas.be to už apsimetimą advokatu yra BK 202 str.numatyta atsakomybė.Kaliūzėje susitiks su savo draugais iš kriminalinio pasaulio.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jokerio korta 2019-03-07 11:25
Pseudo advokatas ir pseudo profesorius.Jis nufotografavo ir įkėlė į Facebooką kažjokio naujojo Rusijos universiteto diplomą , kurį jis neva baigė.ten parašyta Profesorius diplomas.betgi profesorius-tai ne mokslo įstaigos suteikiamas užbaigiant , o tik PEDAGOGINIS DARBO PAVADINIMAS pvz.buhalteris, valytojas, docentas, profesorius , kuris pagal atskiro universiteto nuostatus yra išdirbęs pedagoginį darbą skirtingai,dažnai apie 10 metų.
Tai kvepia Maskvos požeminės perėjos išduodamais diplomais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # kostas 2019-03-07 11:29
o disidentas ivanauskas per koki fonda sulytu daryti? valstybini, ar koki liberalo steponaviciaus? nu ir buki zmones...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # E 2019-03-07 11:45
Stanislovas yra apskundes Lietuvos advokatura, del zmogaus teisiu pazeidimu. Kai advokatai yra persekiojami, del pradedamu bylu, kuriu nenori Lietuvos mafija.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Petras 2019-03-08 11:18
Cituoja E:
Stanislovas yra apskundes Lietuvos advokatura, del zmogaus teisiu pazeidimu. Kai advokatai yra persekiojami, del pradedamu bylu, kuriu nenori Lietuvos mafija.
Lietuvos advokatus ir dabar daugėja teisėjų, kuriuos reikės ginti EŽTT. Bus geresnis biznis Stanislovui Tomui nei biedni nuskurdę pensininkai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # ome 2019-03-07 11:47
Taigi "advokatas" tuos pensininkų suaukotus pinigus nunešė į VRK ir ten užsiregistravo rinkimams į EP, pusę įnašo sudėjo iš pensininkų aukų, kitą pusę padengė nupušęs Kazimieras Juraitis, viso 9000 Eurų. Patys gi pasiskelbė Youtube video yra.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # ome 2019-03-07 11:49
Išvis šitas kounas yra patologinis psichinis ligonis, akivaizdi kažkuri iš Narciziško psichinio sutrikimo forma, reiktu, kad psichiatrai ar geri psichologai jo video paanalizuotu ir duotu diagnozę.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # argi 2019-03-07 12:00
Ponai du Ivanauskai ir Aneliauskai. Tai Tomas laimėjo pasksiaus bylą EŽTT ir JTO žmogaus teisių komitete ar ne? Jei laimėjo tai jūs melagiai. O kad jis arogantiškas .. na taip bet ai nekeičia fakto, kad laimėjo paksiaus bylą abiem tarptautiniais lygmenim. Ko paksius Stanislovo Tomo nepaduoda į teismą dėl šmeišto ir neteisingų žinių apie jį skleidimo, jei tai netiesa.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # argi 2019-03-07 12:08
Ponai du Ivanauskai ir Aneliauskai. Tai Tomas laimėjo pasksiaus bylą EŽTT ir JTO žmogaus teisių komitete ar ne? Jei laimėjo, - tai jūs melagiai. O, kad jis arogantiškas .. .,na taip. Bet tai nekeičia fakto, kad laimėjo paksiaus bylą abiem tarptautiniais lygmenim. Ko paksius Stanislovo Tomo nepaduoda į teismą dėl šmeižto ir neteisingų žinių apie jį skleidimo, jei tai ką jūs šitoje rašliavoje teigiate apie S. Tomą yra tiesa tiesa.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Pilietė SS 2019-03-07 14:40
Lietuvos advokatai - uždaras klanas, ir tai, kad klanas nepripažįsta ir nepriima tokių kaip S.Tomas, dar nieko neįrodo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Verdiktas 2019-03-07 16:08
Parodykite VUNDERKINDĄ psichiatrui.Gaus UKOLĄ į minkštą vietą ir pasveiks.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Lietuvos Advokatas 2019-03-07 17:11
O ko verti taip vadinami LIETUVOS vasldiški avokatai? Jie visiškai nieko nedaro, o jei ką padaro per užpakalį su kreivom rankom. Kas turėjo, tas žino. :sad: privatūs už didelius pingus padaro. Kas € neturi, tas realia negauna jokios pagalbos, tik imitaciją
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Petras 2019-03-08 00:06
Cituoja Lietuvos Advokatas:
O ko verti taip vadinami LIETUVOS vasldiški avokatai? Jie visiškai nieko nedaro, o jei ką padaro per užpakalį su kreivom rankom. Kas turėjo, tas žino. :sad: privatūs už didelius pingus padaro. Kas € neturi, tas realia negauna jokios pagalbos, tik imitaciją
Valdiški advokatai betkokiu atveju geresni uz čingio-cigoną kazchstano asilo pauostytą vunderkindą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # taigi 2019-03-07 17:41
IQ labai ribotas būdas spęsti apie asmenį, o vien tik tai, kad žmogus perprato pateiktą sistemą tai tik parodo, koks jis greituolis. Mačiau vieną jo video, kur S.Tomas stebisi kodėl žmogus, kurio IQ 200 dirba paprastu fermeriu kažkur Amerikoje. Kadangi pas S.Toma tas IQ tik 156, tai matyt jam sunku suprasti kodėl :))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Skaitykite EU 2019-03-07 19:10
Tomas padarė gerą darbą dėl DEIMANTĖS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # a 2019-03-07 23:08
jeigu Lietuvos tarybu advokatura neigali,tai kuom blogas Stanislov-ar gailim pensisninku50eu,kuriuos atiduoda vieno menesio silumininku sistemai-jei pavykks nors pristatyti sarasus ju ir tai bus darbas-kodel to negali padaryti Paksas aneliauskas ir Ivanauskas kartu paemus-be interviu padeti pensininkams,kurie neperskaitys ju sito interviu...ar cia pavydas,ar cia Pakso kerstas ar spec tarnyba cia...ka js nematot Lietuvos Tarybu testinumo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Aja 2019-03-07 23:13
Skaniai pasijuokiau iš pasakų apie egzaminus, stojant į LT advokatūrą :D Pasakoriams turbūt nežinomas faktas, kad buvęs advokatūros pirmininkas R.Andrikis prieš savo vadovavimo pabaigą atvėrė "rojaus vartus" į advokatūrą be jokių egzaminų laikymo - pakako turėti vos penkerius metus teisinio darbo stažo. Oioioi, kiek tada teisėjų, prokurorų, tyrėjų ir policininkų sulindo i advokatūrą - gavo pažymėjimus ir įsimėtė juos į stalčius. Iki geresnių laikų.... Veiklą stabdė, todėl niekur nebuvo viešinami, mokesčių mokėti nereikėjo...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # pagarba S Tomui 2019-03-07 23:13
uz ji kalba jo nuveikti darbai. Man visai nesvarbu, kur jis registruotas. Sekmes jam ir toliau!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Petras 2019-03-08 00:09
Cituoja pagarba S Tomui:
uz ji kalba jo nuveikti darbai. Man visai nesvarbu, kur jis registruotas. Sekmes jam ir toliau!
Nėra tegul parodo nors vieną savo laimėtą bylos dokumentą?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # dr. Jonas Ramanauska 2019-03-08 05:50
Čia ponai vis giria EŽTT, o ten yra aferistų LIZDAS. Matyt mėnulyje gyvenat, smegenys išdžiūvę.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Albina Adomonienė 2019-03-08 09:21
Nu ir svolačius tas Ivanauskas: jam rūpi ne kaip Paksui padėti, o kaip jį bet kokia kaina galutinai sužlugdyti!!! Kada tai maniau, kad Juozas tikrai iš širdies nori Paksui padėti, bet dabar tiesiog akis bado jo ta visa rašliava (būtent rinkiminiu laikotarpiu!), kad visiems įrodyti, koks, atseit, mulkis Paksas, kad negana Lolašvili - jis ir vėl pakibo ant "aferisto" ST kabliuko!? Asilų asilas šis veikėjas ir daugiau nieko. Labai gaila, kad Paksas taip ir neišmoko pasirinkti komandos - vis limpa jam tokie ivanauskai, kaip kokie šlapi lapai prie šiknos ir galutinai griauna jo įvaizdį.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Petras 2019-03-08 11:25
Cituoja Albina Adomonienė:
Nu ir svolačius tas Ivanauskas: jam rūpi ne kaip Paksui padėti, o kaip jį bet kokia kaina galutinai sužlugdyti!!! Kada tai maniau, kad Juozas tikrai iš širdies nori Paksui padėti, bet dabar tiesiog akis bado jo ta visa rašliava (būtent rinkiminiu laikotarpiu!), kad visiems įrodyti, koks, atseit, mulkis Paksas, kad negana Lolašvili - jis ir vėl pakibo ant "aferisto" ST kabliuko!? Asilų asilas šis veikėjas ir daugiau nieko. Labai gaila, kad Paksas taip ir neišmoko pasirinkti komandos - vis limpa jam tokie ivanauskai, kaip kokie šlapi lapai prie šiknos ir galutinai griauna jo įvaizdį.
Jau tam Paksui niekas nepadės, nes jis po nuvertimo del lietuvos nieko nedarė europos parlamente tik bezdėjo nors tam turėjo visas galimybes.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # J.Radovičius 2019-03-11 19:00
Komentaro pradžia. Deja, Paksas - mėmė ir šimtaprocentinis bailys. Teigiu, kadangi asmeniškai mėginau turėti su nuo reikalą. Nevertas prezidento pareigų. Be to, štai du neseni pavyzdžiai. Prieš porą metų parašiau jam laišką su patarimais, kaip jis galėtų pamėginti panaudoti savo nemenkas organizacines galimybes veiksmingai apjungiant visą opoziciją. Vėl nesulaukiau jokio atsako. Pernai vasarą Paksas staiga išleido atsišaukimą "Šaukiu aš Lietuvą", kuriame būtent žada apjungti visą opoziciją. Po to - visiškas nulis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # J.Radovičius 2019-03-11 19:08
Komentaro pabaiga. Taip pat pernai buvo pranešta, kad Paksas netikėtai apsilankė Maskvoje. Buvo priimtas net Putino, gražiai šnekėjo apie būtinumą vengti karo, gerinti tarptatiniuhs santykius. Grįžusiam Juraitis ir kiti karštai linkėjo sėkmės stumiant šitą reikalą Europarlamente. Paksas žadėjo, tik prasitarė, jog buvo pakviestas. Reiškia, ne savo iniciatyva skrido. Man teko parašyti komentare, kad nieko nebus, nieko jis nedarys. Nieko ir nedarė. Dabar jau apie tą epizodą irgi visi pamiršo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Albina Adomonienė 2019-03-08 12:16
Pasižiūrėkit "proto sutemos" kaip dirba "nemyžantys į batą" žmonės ir gal pasiseks įžvelgti savo skubotų išvadų absurdiškumą, bei didvyriškai atsiprašyti šmeižiamųjų? http://www.ekspertai.eu/teisingumo-ministerija-pripazinokad-gavo-jungtiniu-tautu-sprendima-del-deimantes-kedytes/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Tor vartotojas 2019-03-09 15:36
Taigi prof. S. Tomas dirba su Jungtiniu Tautu teismo institucijomis ir draudimas kreiptis i europos zemesnes instancijos teisma jo darbingumui itakos neturi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # hmm 2019-03-09 23:23
jau seniai nebesuprantu laisvolaikrascio, rodos visada si ju spauda siekia zmonems geroves tikrosios Tiesos , bet kad dabar jau tokia serija ant prof Stanislovo Tomo purvai drapsto,... kazkas nesuvokiama. Naa, jei ir kazkam blogo yra Stanislovas Tomas padares per klaida ar tycia, juk viskas suprantama, galima issiaiskinti. Bet, juk dabar kalba visai kita vyksta.. prof. S.T is nedaugelio profesonalu yra galintis atstovauti Lietuvos teise uzsienio vandenyse, ir tai yra Tiesa. Nera dar iki siol tokio stipraus ir ryztingo zmogaus kuris galetu uzsienyje pasirokuoti su kitomis valstybemis kaip lygus su lygiu. Cia ne tik profesonalumo reikia, reikia ir ziniu ir kalbas moketi... nenusisneketi.. ir kazko pasiekti... Gaila, kad kazkas kazkokia nesveika pagieza jaucia ir bando nesveikai trugdyti prof. St. Tomono norams atstovauti Lietuva. Is tikruju, neturi Lietuva siuo metu kuo butu galima pakeisti. Reiktu S.T padeti o ne pagalius i ratus kisti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Andrius 2019-03-09 23:50
Visgi, reikia mastyti blaiviai. Sianden is auksciausiu Teismu yra salinama didziulis kiekis teiseju.. Kurie yra pripazinti turi diplomus ir autoriteta. Toliau, daugelis valstybes sprendimu tiesiog nesueina su blaiviu proto.. sprendimai tiesiog durni ir uz juos isbalsuoja visas seimas. Pripazinkim realybe ir blaivu prota. Ivertinkim tai ka isdryso gerb prof. Stanislovas Tomas paviesinti ko iki siol niekas nezinojo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Albina Adomonienė 2019-03-11 08:35
Juozas Ivanauskas, kas atsitiko, kai pats pas A. Naką (ekspertai eu PressJazz pokalbiai: ar įmanoma ką nors padaryt • 2018 02 02
https://youtu.be/3znm5m9Q0E4 ) šitaip išmintingai ir toliariagiškai kalbėjęs apie Lietuvos užvaldymą, tiesiog gyvybiškai (išlikimo prasme) būtiną vienybę – staiga ėmei savo rankomis tą vienybę dusinti? Kas ir kuo taip užklijavo tamstai akis? Kas propagandiniais makaronais užlipdė ausis? Ko praskydai? Ko išsigandai Stanislovo Tomo, kuris akivaizdžiai kelia grėsmę siteminiams aferistams? Ar nejauti, kad tavo kaltinimai S.T. neatlaiko kritikos ty iš piršto laužti? Turėk vyriško orumo ir sustok, žmogiškai atsiprašyk ir ištiesk ranką S.T. Iš tiesų visi neabejingieji SUSIVIENIJĘ, surėmę pečius mes galime kalnus nuversti!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # J.Radovičius 2019-03-11 19:20
Ar maža kas ką jausmingai šneka net nuo Sąjūdžio laikų? Vis dar nesuvokiate, kad tai tiesiogine prasme tušti žodiai, gryna veidmainystė? Iš tikro visi jie siekia tik darytis politinę karjerą sau ir savo draugeliams, darydami šunybes kitiems. Jie visai nesiekia jungtis su kitais. Vos apsijungia, tuoj susirieja, kaip kad Vaišvila savo LVT. Juk menkystos ir intrigantai. Kiekvienas jų jau yra iškrėtęs kažkokių šunybių kitiems, to jam niekados neatleis, tai kokia kaina tu suokimų apie vienijimąsi?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # J.Radovičius 2019-03-11 19:07
Komentaro pabaiga. Taip pat pernai buvo pranešta, kad Paksas netikėtai apsilankė Maskvoje. Buvo priimtas net Putino, gražiai šnekėjo apie būtinumą vengti karo, gerinti tarptatiniuhs santykius. Grįžusiam Juraitis ir kiti karštai linkėjo sėkmės stumiant šitą reikalą Europarlamente. Paksas žadėjo, tik prasitarė, jog buvo pakviestas. Reiškia, ne savo iniciatyva skrido. Man teko parašyti komentare, kad nieko nebus, nieko jis nedarys. Nieko ir nedarė. Dabar jau apie tą epizodą irgi visi pamiršo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Mauras 2019-03-13 11:13
Bent jis kažką daro toje užjaurėjusiuje valstybėje. Prasidės kibimas. Kiek neprofesionalių debilų sėdi Europos parlamente. Nemoka net kalbos pasakyti Lietuvos naudai.Reikia kovingo, jauno, veržlaus. Kuris gebėjo dėl Kedytės atstovauti. Visi narna atsitūpę krūmuose. Nesugeba. Moka tik paklusti valdantiems nusikaltėliams, kurie toliau baugina lietuvius
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Pirmyn 2019-03-13 11:52
Reikia profesionalių, mokytų žmonių. Jis tikras vunderkindas. Aišku, gal būt, jis nėra be nuodėmės, turi savo trūkumų. Kuo tikėti. Ar tais atlėpausiais seime, kurie kovoja dėl savo interesų. Ar jiems rūpi Kedytė. Jie tiki savo stabais. Netiki netgi Sadūnaite, kuri visą gyvenim kovojo už laisvę ir žmogaus teises. Seime visi tylėjo, nes susieti su korumpuota, melage teisėsauga.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ir kas tai įrodo? 2019-04-06 19:20
Kas rodo tą jo kinder-vunder? Tik jo liežuvis.Paprastai pagyrūnai laikomi kvailiais.Parašė laišką, tai kaip šovė į žvirblį ir niekas nenukrito.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Algirdas Kav. 2019-03-15 11:10
„Lietuvos advokatūra“ – tai visuomeninė, profesionalinė advokatų sąjunga, kurie turi pilną teisę jungtis į visuomenines organizacijas, kaip ir kiti – pvz. gydytojai, mokytojai, statybininkai ir t.t.
Bet yra bet: Gyditojai, mokytojai, statybininkai gali dirbti pagal profesija ir nebudami Profesinės sąjungos nariai, o va avokatas ne. Taip kad šitas str. paliginimas nevikes. Ir tai tik byloje, kad Avokatura toks pat uždaras klanas kaip ir teisėjų. ir gali įtakoti jiems naudingus įstatymus, pvz. Apeliacija, Kasacija paduodama tik per advokatą. O advokatai nustatė be konkurencijos savo kainas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Algirdas Kav. 2019-03-15 11:21
Juokingiause kai vieno klano bendrai (iš vienos advokaturos) teisme atstovauja priešingas puses. ir kas paneiks kad jie nėra susitaria. Butu laisvi ne klano advokatai tai teismuose kur kas daugiau butu teisingumo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Vampyras 2019-04-06 19:17
Tiesiai į dešimtuką.Tie patys argumentai vos ne žodis žodin yra pateiktame prokuratūrai skunde, kuri jau pradėjo ikiteisminį tyrimą .
Bet yra dar vienas aspektas.S.Tomas rašo, kad jo neva mokslinis darbas buvo susijęs su šamanizmo tema.
Neaišku, ar tame yra bent krislas tiesos, bet kad jis suijęs su satanizmu arba vampyrizmu-akivaizdu.
Facebooke paskelbta jo programa , kurioje raudonos spalvos dėmė, panašios į kraują .Jis pats skelbė, kad partijos , kurią jis perėmė ar nupirko iš Šustausko , sąrašas irgi ištepliotas krauju .
Ar ne dėl to jį sekioja ir gina būrys avinais pavirtusių ???
Geras būtų rinkiminis plakatas-su vampyro dantimis .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti