Visi dingusios antstolės Ramūnės Mikliušienės darbai šaukėsi keršto (žiemą į gatvę išmetamos šeimos su 7 vaikais, turtas parduodamas grašius)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (14 Votes)

 

Visi dingusios antstolės Ramūnės Mikliušienės darbai šaukėsi keršto (žiemą į gatvę išmetamos šeimos su 7 vaikais, turtas parduodamas už grašius)

 

Dingus antstolei Ramūnei Mikliušienei,  redakciją  plūsta žmonių laiškai apie šios valstybės tarnautojos darbelius. Keista, kad iki šiol niekas nebuvo įvertinęs šios antstolės darbelių.

 

Akivaizdu, kad antstolė Ramūnė Mikliušienė darbavosi  su Jonavos r. apylinkės teismų pagalba. Darbavosi ir policininkas Stasys Grabažius  (kalbama, kad dėl policininko St. Grabažiaus veiksmų pasikorė  vienas tėvas, palikęs šeimą, nes tas prigąsdino, kad jis įžeidė antstolį ir keliaus į kalėjimą, kai antstolis "nematė" neteisingai priskaičiuotos sumos).


Rukloje sklando įtarimų, kad antstolė skolininkams griežta ne tik dėl išskirtinio uolumo. Tarkime, D.Mickevičienės, 7 vaikų mamos, butas buvo parduotas už 8 tūkst. litų žmogui, kuris, jos žiniomis, butą perpardavė už 40 tūkst. litų. Dar ji pasakoja, kad per kažkokį stebuklą pardavus butą jos skola neišnyko. Danutė vis dar moka antstolei.

Dar viena antstolės Mikliušienės auka - Antanas Šidlauskas. Jo butą antstolė pardavė už grašius dar 2008 m., ir jonaviečiui prireikė beveik dešimt metų pasiektų teisybę Europos žmogaus teisių teisme (EŽTT). Tik 2017 m. EŽTT pripažino, kad pagal šio teismo praktiką toks išmetimas iš buto šiurkščiai pažeidžia ne tik Tarptautines teises, kaip Vaikų teises, bet ir Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnį (Šidlauskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 51755/10)). 

Atlikta didelė žala  Valstybei ir žmogui, KURIĄ nesumokėjo nei teisėjai, nei ANTSTOLIS ir nei vienas iš jų neišmestas iš paskutinio būsto, nei vienas neišmestas iš darbo, nei pas vieną iš jų neatėjo antstolis.

Atsakovė Lietuvos Respublika per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sprendimas taps galutinis pagal Konvencijos 44 straipsnio 2 dalį, turi atsakovui sumokėti toliau nurodytas sumas: i) 11 580 EUR (vienuolika tūkstančių penkis šimtus aštuoniasdešimt eurų) ir bet kokius taikytinus mokesčius turtinei žalai atlyginti; i) 6 500 EUR (šešis tūkstančius penkis šimtus eurų) ir bet kokius taikytinus mokesčius neturtinei žalai atlyginti; ii) 690 EUR (šešis šimtus devyniasdešimt eurų) ir bet kokius pareiškėjui taikytinus mokesčius bylinėjimosi ir kitoms išlaidoms atlyginti;

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22LIT%22],%22appno%22:[%2251755/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-182839%22]}

-------------------------------------------------------------------------------------

"Deja, tai seniai veikianti nusikaltėlių gauja net nieko nedarė tuo klausimu Jonavoje, o teisėja Jūratė Bučmienė (Ramanauskienė), kai A.Šidlauskas kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo,  Konvencijos pažeidimus pavadino kaip SIEKĮ PASIPELNYTI (praturtėti).

 

Ši teisėja taip pat sėkmingai darbuojasi iki šiol veikdama LR vardu ir naudinga Lietuvos teismų klanui. Visi jie galimai dalinosi pelnu iš parduotų būtų ir žmonių nelaimių.

 

EŽTT sprendimo dalis : On 17 June 2009 the Jonava District Court dismissed the applicant’s claim. It acknowledged that his debt had been below the required threshold of LTL 3,000 and that the bailiff had erred by calculating the debt together with the enforcement expenses. However, the court considered that this breach had not been such as to warrant the annulment of the sale. Accordingly, it dismissed the applicant’s claim for damages. The court also noted that the applicant had submitted his claim three years after the sale and on the last day permitted by the time-limit, when the market price of housing was several times higher than in 2004. Therefore, his claim for damages corresponding to the market price of the apartment at the time of the submission of the claim could be regarded as an attempt at unjust enrichment (vertintinas kaip siekimas nepagrįstai praturtėti).

 

 

Nuotr. : R. Mikliušienės darbas buvo itin sunkus - reikėjo grūsti vaikus iš namų į žiemos sniegą

 

Apie antstolės darbelius rašė žurnalistė Rūta Janutienė dienraštyje ‚Lietuvos žinios“ dar 2008 m. :

 

“Jas išmetė iš namų į gatvę. Baldus ir visa, ką rado bute, sukrovė prie šiukšlių konteinerio. Vaikams buvo atsiųstas automobilis - išvežti į vaikų namus.

Nė viena iš tų mamų nėra nei girtuoklė, nei narkomanė, nei kitaip asociali. Jos tiesiog nebeišgalėjo sumokėti mokesčių, nors dirbo, stengėsi. Tačiau tų uždirbtų pinigų nebepakako užmokėti už brangstančią elektrą, dujas, šildymą, vandenį.

Įstatymai numato, kad susikaupus skoloms už monopoliškai tiekiamas komunalines gėrybes jus galima išmesti net ir iš vienintelio būsto. Su visais vaikais. Kol kas antstoliai miklinasi skurdžiausiose Lietuvos vietose, tačiau, įsibėgėjus ekonominei krizei, monopolininkių kovos su nedrausmingais vartotojais „know how“ plis per visą gimtąjį kraštą.

„Kraukitės ir eikit“

Danutė Mickevičienė, 7 vaikų mama, pasakoja: „Vaikai sirgo, nėjo į mokyklą. Namuose buvo, nes temperatūros - 39 laipsniai. Bet jie atėjo ir nekreipė dėmesio, kad vaikai serga. Sako - į vaikų namus vaikus.“

„O antstolei sakėte, kad vaikai serga?“ - „Taip, sakiau. Aš, sako, nežinau nieko. Imkit, kraukitės reikalingiausius daiktus ir eikit“, - Danutė gniaužo rankas, subjaurotas sunkaus, bet iš skurdo negelbstinčio darbo. Jai dar pasisekė. Rado išsinuomoti nugyventą pirkelę Ruklos apylinkėse. Dabar ten ir gyvena. Ūkiškai, kaip ji sako.

Nors nuo tos siaubo dienos jau praėjo laiko, Danutę vis dar purto prisiminus, kad už skolas iš jos norėjo atimti ne tik namus, bet ir vaikus. Juk mūsų valstybė rūpinasi, kad vaikai turėtų stogą virš galvos. Neišgali jo suteikti pats? Gaus valdišką.

„Žiema buvo - vasario 9-oji, - pasakoja Danutė nuleidusi galvą. - Na, tada jau buvo šalta. Išėjome į gatvę. Na, paskui ką - pas tokią draugę, pažįstamą nuėjau. Pas Andželą. Nuėjom su vaikais, pasiprašėm pagyvent, kol rasim ką nors išsinuomot.“

Svetlana Krakenauskienė pasakoja panašią istoriją: „Ateinu pasižiūrėti, o ten toks vaizdas: žinot, vyrai nešioja, meta baldus prie konteinerio. Stoviu apstulbusi. Ir iš tiesų nė vienoj civilizuotoj valstybėj, aš manau, taip nėra.“ Civilizacija čia - niekuo dėta. Svetlaną ir jos dvi nepilnametes mergaites antstolė išmetė iš namų už tas pačias komunalines skolas. „Apsiverkiau. Ką aš galėjau daryt? Susirinkau kažkokius daiktus, knygas, o baldai taip ir pražuvo. O juk tai, kaip pasakyti, tai yra mano butas. Butas ir baldai - visas mano gyvenimas. Ką aš susikaupiau, ką uždirbau. Kai man šitiek metų - aš to dabar nebeužsidirbsiu“, - nors jau praėjo gana nemažai laiko, jis nuoskaudos ašarų nenudžiovino.

Jelena Grišajeva dar tik bijo netekti namų. Ji gulėjo lovoje - gydėsi po skaudžios avarijos (gatvėje partrenkė mašina, kaltų - nėra, pabėgo ir nesurasti), kai antstolė areštavo sąskaitą, į kurią pervedama jos invalidumo pensija. „Nuolat galvoju apie butą, kad, neduok Dieve, manęs neišmestų. Šį mėnesį vėl už jį nesumokėjau. Aš neturėjau - sumokėjau už dujas, už elektrą, o daugiau neturiu iš ko - yra baisu, baisu“, - pasakoja Jelena. Jos dukra dvyliktokė turėjo mesti mokyklą ir pradėti dirbti, kad išlaikytų mamą ir save, kai antstolė atėmė Jelenos pinigus

Kas nutiko tiems visiems žmonėms? Juk jie turi ne tik pareigas, bet ir teises. Įstatymas nenurodo antstoliams atimti iš skolininko visas, net ir gyvenimui palaikyti skirtas lėšas. Įstatymas taip pat leidžia jiems nesileisti išvejamiems iš paskutinio būsto. Ir dar su mažamečiais vaikais. Jie turi teisę gintis, tačiau kažkodėl nesigina. Kodėl? Bijo, kad bus dar blogiau. „Aš bijau pas ją nueit. Paklaust, kiek pinigų eina už mano butą, kiek pinigų eina jai... Bijau nueit. Manau, kad ji paskui pradės tą visą procesą prieš mane ir galų gale išmes iš buto“, - šitaip Jelena pasakoja apie simpatišką, bent jau kai tyli, ponią Ramunę Mikliušienę. Antstolę, kurios vardą su neslepiamu apmaudu linksniuoja visos mūsų herojės.

„Filmuojat, ar ne? Išjunkit kamerą“, - antstolės R.Mikliušienės delnas tiesiasi link filmavimo kameros objektyvo. Nei šią, nei kitą dieną ponia neturi mums laiko. Nurodo atvykti po savaitgalio jai patogiu laiku. Kai pagaliau susėdame sutarto interviu, žurnalistei Rasai Kalinauskaitei už nugaros įsitaiso dar viena ponia ir įjungia buitinę filmavimo kamerą.

Mums rūpi paprasti dalykai. Mums rūpi išsiaiškinti, kodėl ponia tokia kieta toms moterims. Juk įstatymas numato jai galimybę skolininką, jei jis nepiktybiškas, užjausti, skolų grąžinimą išskaidyti, kad tos moterys jas įveiktų. Juk nei Danutė, nei Svetlana, nei Jelena ir dar būrys kitų nebėga, dirba, neprageria.

„Ar jūs prisimenate tą dieną?“ - taikiai pradedame kalbą. „Ne, aš jūsų dabar klausiu: kurią dieną - mėnesį, metus, - belsdama į Visuomenės informavimo įstatymą atremia ponia Ramunė. - Imam interviu taip, kaip jums priklauso imti. Tai aš ir klausiu - kaip jūs patikrinote jos papasakotą istoriją?“

Jeigu jums tokia antstolės taktika atrodo neįprasta, tai ką jūs pasakysite apie šituos S.Krakenauskienės, tos su dviem vaikais išvytos iš namų, įspūdžius iš antstolės kontoros:

„Sako: „O, Krakenauskienė čia. Tai ko čia atvažiavai, ko čia atėjai ieškoti?“ Atsakiau, kad išsiaiškinsiu su (kitom) darbuotojom. Nusisukau nuo jos. O jinai rėkia, sako: „Ei tu, kukū, sako, skolininke, atsisuk. Ką, skolos man atėjai sumokėti? Klausyk, tu dar dirbi tame darbe ar ne? Tai nedirbsi greitai, nes aš tavo viršininkus šokdinu ir tave išmes iš darbo.“

Kodėl tiek jausmo? Svetlana mėgino pasipriešinti. Ji parašė skundą į Vilnių. Ne iš karto, kai buvo išmesta su vaikais iš namų. Kantrybė trūko, kai ponia antstolė uždėjo areštą jos pilnametystės sulaukusios dukros pinigams. Areštavo už tai, kad ši nemokėjo už socialinį būstą, kuriuo nesinaudojo. Tas būstas buvo labai apleistas, landynė, kurioje negyvensi. Tačiau mokesčiai buvo skaičiuojami. Vieną dieną priėjusi prie bankomato Svetlanos dukra Vita pamatė, kad sąskaita areštuota. Ten buvo pervedami Vitos dukrytės, Svetlanos anūkės, vaiko pinigai. O į juos antstoliams kėsintis - draudžiama.

Kai tik iš Vilniaus atėjo žinia apie Svetlanos akibrokštą, R.Mikliušienė ėmėsi veikti. Parašė skundą policijai, o ši iškėlė bylą už dokumento klastojimą siekiant gauti dokumentą. Bylos esmės mums nesugebėjo paaiškinti nei Alytaus komisaras, nei jo pavaldinys, įvaręs Svetlanai ir jos dukrai daug siaubo. Lankė jas darbe, reikalavo atvykti duoti parodymų, barė.

„Norėjau paklausti apie Svetlaną Krakenauskienę?“ - mėginome antstolės kantrybę ir mes. „Na, klauskit!“ Kaip čia yra su ta policija? „Kas? O jinai kreipėsi į policiją?“ - perklausia antstolė. „Ar nusikaltimas yra rašyti prieš jus skundą?“ - tikslinamės, bet gauname pasitenkinti tik tokiu pasiaiškinimu: „Aš jau atsakiau į jūsų klausimą. Tai policija nuspręs.“

Policininkas Stasys Grabažius, kuris, anot Svetlanos, buvo ypač uolus, dabar purto galvą: „Nusikaltimo tai ten, galima sakyti, nėra. Matote, žmonėms suteikta tokia teisė - ir skundus rašyti, ir apskųst tuos, kas skundžia.“

Biznis iš skurdo?

Rukloje sklando įtarimų, kad antstolė skolininkams griežta ne tik dėl išskirtinio uolumo. Tarkime, D.Mickevičienės, 7 vaikų mamos, butas buvo parduotas už 8 tūkst. litų žmogui, kuris, jos žiniomis, butą perpardavė už 40 tūkst. litų. Dar ji pasakoja, kad per kažkokį stebuklą pardavus butą jos skola neišnyko. Danutė vis dar moka antstolei.

„Kodėl butas buvo parduotas už mažiau negu 8 tūkst. litų?“ - klausiame R.Mikliušienės. „Todėl, kad butai iš varžytynių parduodami. Varžytynių kainą nustato patys pirkėjai - tiek, kiek pakelia, už tiek ir nuperka“, - gauname atsakymą. „Po kelių mėnesių tas butas buvo parduotas beveik 5 kartus brangiau...“ - neatlyžtame. „Tokios informacijos neturiu“, - abejingai atsako ši.

Svetlana irgi ieško pinigų ekspertizei, nes turi įtarimų, kad ir su jos turtu nutiko panašūs dalykai. Nenorėjusi būti įvardyta dar viena antstolės auka iškėlė tokią versiją: „Girdėjau, kad ir procentus ji didelius ima, ir taip apgaudinėja tuos žmones, kurie nesupranta tos sistemos, nežino visos procentinės sistemos. Jeigu reikėjo sumokėti 3500 litų skolą, tai ji išauga iki 6000 litų, beveik dvigubai. Tai kur eina tie pinigai? Sakiau, jeigu vienas jos laiškas kainuoja 20 litų - tai nežinau, čia gal auksinis popierius išeina.“

Antstolių darbą Lietuvoje prižiūri Teisingumo ministerija. Ten buvo tiriamas jau ne vienas skundas dėl R.Mikliušienės darbo. Nieko. Lietuvos teismuose kaip neteisėti buvo paskelbti keli antstolės sprendimai. Irgi - štilis.

 

Peržiūros: 4511

Komentarai   

+61 # Darė biznį 2018-12-19 12:37
visi kas galėjo plėšė Lietuvos Respublikos vardu. Tokį antstolį paskyrė "TEISINGUMO" ministras, kuris tai žinojo. Žinojo ir Vaikų teisių skyrius (Elegijus Laimikis) ir visiems jiems buvo "pajabatj"
Gal antstolė "dingo" kad per daug galai pradėjo lysti? O gal trukdė sūnui dalintis, juk tarp nusikaltėlių ir plėšikų taip būna (razborkės).
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # PŪLINIAI 2018-12-20 01:45
Vienas Vilniaus apygardos prokuroras G.Tarasevičius nutraukė bylą vagiui G.Degučiui, su savo mamos įtakingos konservatorės pagalba "apšvarinusiam" Snoro banko kreditorius, kitas - prokuroras L.Kuprusevičius išteisino vagį ir aferistą bankroto administratorių N.Cooperį. Tuometis Vilniaus apygardos vyr.prokuroras A.Jancevičius, dabartinis vienas iš MG Baltic "šulų", pasakė : "Vsio zakono!"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # guli morge 2019-01-04 15:04
Jau ji "sušalo" pati nuo mamų ir jų vaikų prakeiksmų - suveikė, dabar ji morge, po to pragaran.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # Biznis 2018-12-19 13:24
Prisiprašė ..pati
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+35 # Vytautas 2018-12-20 01:37
DAUGIAU TOKIŲ,,NELAIMIŲ''.
Dingo, tai dingo. Dar norėtusi, kad dingtų tokie brudai, kaip antstoliai Irmantas Gaidelis, Donatas Kisielius, Gintas Badikonis, Vytautas Mitkus, ir tikėkimės, kad mūsų maldos Viešpačiui į ausį. Tuo viskas ir pasakyta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # TULPĖS CHEBRA 2018-12-20 01:39
Yra toks šlykštalas korumpuotas antstolis DONATAS KISIELIUS. Tai GRYBAUSKAITĖS draugelis bei nuolankus tarnas. Išlaižo VISAD ir nuolankiai visas komandas vykdo. GRYBAS pas jį namuose vasario 16 d. proga net filmavosi, reklaminį šventinį filmuką susuko. Todėl tas šlykštynė jaučiasi po GRYBAUSKAITĖS "stogu" visiškai nebaudžiamas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Na va 2018-12-20 01:48
prasideda. Šitie sukčiai turės prieiti liepto galą. Kažkam, matyt, nusibodo su jais kariauti. Nors nėra tai išeitis, bet prasideda atpildas už neteisybes.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+53 # LTSR 2018-12-19 14:16
Nei viena šeima LTSR laikais nebūtų išmesta iš buto, mamoms buvo skiriami butai, dar ir daugiavaikėms juo labiau.
Visa ta Lietuvos "nepriklausomybės" rezutatas+teisėjų padarymas nepakaltinamais, antstolių banditizmas, Vaikų teisių tarnybų palaiminimas matant pažeidimus.
Šlykštynės prakeikti dar iki šiol dirba, o ši užtarnautai ilsisi pavėsyje ir bobos su sutanomis teismuose nepadeda.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # vovka 2018-12-19 15:09
PRIVEZALI SUKU K DUBU-VSE IEBUT,A JA NE BUDU...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # Brudų brudai 2018-12-20 01:46
Didžiausias brudas iš antstolių yra toks tūlas IRMANTAS GAIDELIS. Darbuojasi ranka rankon su korumpuotais prokurorais ir teisėjais. Su jais ir prigrobtą pelną "otkatais" nuolat dalyjasi. Turto areštą iš savų prokurorų gauna akimirksniu, o iš korumpuotų teisėjų reikiamą nutartį per valandą jau turi. Toliau tik formalumai - lieka tik varžytinės... Jei gyvenime sutiksite tą niekšelį, tai spjaukite jo menkystos pusėn drąsiai. Spjaukite ir ant jo šeimos be jokių sentimentų, nes žinokite, jog ši šeimynėlė minta iš jūsų atimtais pinigais. Brudų brudai!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # jeronimas 2018-12-19 17:49
As niekada nepritariau ir nepritarsiu susidorojimams su zmogum netgi ir tuomet ,kai tas zmogus nera vertas zmogaus vardo.Jeigu tai pasitvirtintu prognoze ir paciu skaudziausiu siuo atveju,tai tik dabartines teisines sistemos pagrindine kalte.Teisine sistema sunaikinta,likusi tik butaforine.Si sistema saugo tik tos pacios teisines sistemos isniekintojus ir derkliavotojus,ir nukreipta ne pries teisingumo vykdyma Lietuvoje.Tai sistema,kurioje daug nusikalteliu stambiu mastu,kur susidorojama ivairiais metodais su zmonemisvisiskai nekaltais,kartais vien uz tai ,kad zmogus mato nusikaltelius ir atlieka pilietine pareiga.O tie susidorojimo metodai lygiai tokie patys kaip didziosios okupacijos metu.,kur skiriasi tik pastatu lokacijos.Buvo Cerniahovskas.dabar Rokiskis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Ar nebus tik 2018-12-19 22:02
kaip Rusijos spauda rašė kai sūnus savo motina antstolę Rusijoje užmurijo gyva sienoje. Tik po kelių metų rado ją sudulėjusia. Galima tik įsivaizduoti kaip ji dabar ilgisi orgijų SPA centre su alfonsu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # etalonas 2018-12-19 22:38
dauguma valdininku daro ta pati,bet ne visus risa prie medzio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Atas 2018-12-20 00:55
Kažin ar nebus taip, kaip liaudis sako: vistik dievas danguje yra
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Korumpuotai Tulpei 2018-12-20 01:41
Kodėl tokie grupiokai ar kambariokai, kaip V.Vasiliauskas iš LB ir advokatų kontoros "Cobalt" vadas I.Norkus gali apiplėšti Snoro akcininkus, o jiems už tai - nieko?! Kodėl tokie vagys baltomis apykaklėmis , kaip "Ellex" advokatų vadas R.Valiūnas(beje, buvęs V.Vasiliausko darbdavys) gali kartu su banko kreditorių komiteto pirmininke A.Mažintiene vogti Snoro indėlininkų lėšas dešimtimis milijonų, taip pat gali laisvai per savo įmonę "Investuotojų forumas" "plauti" Europinių struktūrinių fondų pinigus ir jų niekas nekabina??! Žulikai gali veikti nebaudžiami, vien dėl to , kad jie dirba kartu su Raudonąja Dalia??!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # TULPĖS PAŠTAS 2018-12-20 01:43
Anstoliams visiems yra dar galimybė iki Šv Kalėdų grąžinti ką privoget
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Mamai Landsbergiui 2018-12-20 01:44
Klausiu, senas tu pirdyla!!! Kur blokados fondas ? Kur norvegu suaukotas milijonas ? Kur musu rublines santaupos? Kur Mažeikiu naftos pinigai ? Kur nušauto Konopliovo banko pinigai ? Kur Snoro pinigai ? Kur Būtingės terminalo pinigai ? Čia galėčiau vardinti gerą pusdienį,senis-vagis Nr.I , mato kad Anūkui jau užsuka kranelius,pragydo dabar uoliai padla! Kur , Ožy, paslėpei Kiesų tėvo ir sūnaus nupjautas galvas???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # 2030 m. 2018-12-23 06:21
^alia Kimo Filbio paminklo Maskvoje atidengtas paminklas partškolos dėstytojai Magnolijai už ypatingus pasiekimus apvalant Litvą nuo lietuvių.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Wilbert 2019-10-12 20:54
"Sometimes giving simply your schedule really can generate another individual smile," based on the website.
Ԝe did a project for a mortgage company in United States; and also tһe word "mortgage" is translated in 3 ways in Chinese, which is often confusing.
Thе beѕt way would be to onlʏy send the emails to uѕeгs who've requeѕted inclusion byy using an emаil email list, usually called opt-in lists.Feеll free to visit mʏ wehpage -Jayne: https://forum.aquacomputer.de/index.php?page=User&userID=30732
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti