Kaip Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bendradarbiaudamas su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu Artūru Visocku, nudaigojo šiauliečiams numatytą 15 MW galios biokuro katilą kartu su 6 mln. litų ES parama

Peržiūros: 1655
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Kaip Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bendradarbiaudamas su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu Artūru Visocku, nudaigojo šiauliečiams numatytą 15 MW galios biokuro katilą kartu su 6 mln. litų ES parama

Vytautas Kabaila

 

Siunčiu Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Vidmanto Macevičiaus 2017-11-23 raštą Nr. (19.3-19)3-2239 „Dėl Seimo kontrolieriaus pažymos Nr. 4D-2016/2-869 rekomendacijų“.

 

Šiame rašte, kuris buvo parengtas pagal LR Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto 2017-10-30 pažymą Nr. 4D-2016/1-869, taip pat nėra atsakyta į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2016-01-31 rašte Nr. 24 V pateiktus klausimus.

 

Energetikos viceministro 2017-11-23 rašte Nr. (19.3-19)3-2239 išdėstyti ekonominiai argumentai, kurie, viceministro nuomone, pagrindžia ministerijos pasiūlymą Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos 1-ojo priedo 1-ajame punkte Šiauliams biokuro įrenginių galias sumažinti nuo 75 MW iki 61 MW, nėra nauji.

 

Šie argumentais jau buvo įvertinti rengiant SPAV ataskaitą ir šios ataskaitos svarstymo metu, tačiau, nepaisant šių argumentų, Šiauliams buvo numatyta biokuro įrenginių galias padidinti iki 75 MW.

 

Minėtame rašte nurodyta, kad didžiausios mieste Pietinės katilinės sistemos kuro balanse biokuras sudaro apie 80 %, tačiau nepaaiškinta, jog paimti yra kelių šilčiausių pastarųjų žiemų pavyzdžiai, kai šildymo sezono metu buvo palyginti nedidelis šilumos poreikis, jog į 80 % biokuro panaudojimo rodiklį yra įskaičiuotas ir biokuras, skirtas elektros gamybai termofikacinėje elektrinėje.

 

Esant vidutinio šaltumo žiemoms, Pietinės katilinės sistemos kuro balanse šilumai gaminti skirtas biokuras sudarys 60 – 70 % sunaudojamo kuro, todėl akivaizdu, jog akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, jeigu ji nori šilumą gaminti mažiausiomis sąnaudomis, statyti dar vieną 15,0 – 23,8 MW galios biokuro katilinę yra būtina.

 

Tai gali nepasimokėti tik Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generaliniam direktoriui Česlovui Kaspučiui, jeigu jie yra susitarę, jog Šiauliams Pietinės katilinės sistemoje reikalingą dar vieną biokuro katilinę pastatys nepriklausomas šilumos gamintojas.

 

Energetikos viceministras rašo, jog Energetikos ministerijos Vyriausybei teikiamas Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektas buvo pakoreguotas įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsižvelgiant į SPAV pateiktas rekomendacijas bei įvertinus Šiaulių miesto šilumos ūkio faktines aplinkybes.

 

Šiaulių miesto šilumos ūkio faktines aplinkybes Energetikos ministerija, kaip jau minėta, įvertino dar prieš teikdama visuomenei 2014-11-05 svarstyti SPAV ataskaitą, SPAV pateiktose rekomendacijose nebuvo rekomendacijos Šiauliams biokuro įrenginių galią sumažinti nuo 75 MW iki 61 MW ir tai patvirtina Visuomenės pasiūlymų dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2014 – 2020 metų programos strateginio pasekmių aplinkai teikimo pažyma.

 

Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis LR Vyriausybės, taip pat ir Energetikos ministerijos, ne tik neįpareigojo, bet ir nesuteikė joms teisės savo nuožiūra keisti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos nuostatas, kurios jau buvo aptartos ir suderintos su visuomene.

 

Jokio kito teisinio pagrindo, kuris būtų leidęs Energetikos ministerijai ar LR Vyriausybei keisti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos nuostatas, jau aptartas ir suderintas su visuomene, energetikos viceministras nenurodo.

 

Todėl energetikos viceministro Vidmanto Macevičiaus 2017-11-23 rašte Nr. (19.3-19)3-2239 pateikti atsakymai ne tik neatitinka tikrovės, bet ir neatsako į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2016-01-31 rašte Nr. 24 V pateiktus klausimus.

 

Beje, kaip to paties viceministro 2016-02-23 ir 2016-04-12 raštuose pateikti atsakymai, kuriuos pagal asociacijos parašytus skundus tyrė LR Seimo kontrolierių įstaiga.

 

Mes, kaip visuomenininkai, padarėme viską, kad su Energetikos ministerija išsiaiškintumėme situaciją dėl LR Vyriausybės veiksmų teisėtumo jau po SPAV ataskaitos svarstymo vienašališkai ir Šiauliams nenaudingai koreguojant Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą, tačiau mūsų atkaklumas, santūrumas ir geranoriškos pastangos lauktų rezultatų nedavė.

 

Net Seimo kontrolierių įstaigos kompetencija ir principingumas buvo bejėgiai mums kuo nors ženkliau pagelbėti.

 

Tai vienas iš pavyzdžių, kaip ministerijos gali sėkmingai atsirašinėti metus ar net dvejus, neteikti gyventojams ir asociacijoms jiems priklausančios gauti informacijos, nekreipti dėmesio net į Seimo kontrolierių įstaigos rekomendacijas.

 

Tiesa, dar yra galimybė kreiptis į Administracinį teismą, bet tam mes neturime tiek lėšų, tiek pajėgų ir laisvo laiko, nes reikia ne kažkur vienoje vietoje užstrigti, o toliau dirbti sprendžiant kitus miesto gyventojams svarbius klausimus.

 

Be to, su Energetikos ministerija daugeliu atvejų bendradarbiavimas vyksta sėkmingai, todėl norėtųsi nesutarimus ir nuomonių skirtumus spręsti nesikreipiant į teismus.

 

Kad Šiauliams reikalinga dar viena 15,0 – 23,8 MW galios biokuro katilinė, tai patvirtina mūsų turimi pakankamai kompetentingi ir patikimi skaičiavimai.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pastatyta dar viena (antroji, 15 MW galios) biokuro katilinė vartotojams šilumos kainą kiekvienais metais būtų papildomai sumažinusi mažiausiai 0,177 euro ct/kWh (0,61 ct/kWh) arba 0,463 mln. Eur/metus (1,6 mln. Lt/metus), jei biokuro katilinės statybai būtų gauta Europos Sąjungos parama, ir 0,133 euro ct/kWh (0,46 ct/kWh) arba 0,348 mln. Eur/metus (1,2 mln. Lt/metus), jei biokuro katilinės statybai nebūtų gauta Europos Sąjungos parama.

 

Tai per biokuro katilinės tarnavimo 20 metų laikotarpį būtų sudarę atitinkamai 32 mln. Lt arba 9,268 mln. Eur ir 24 mln. Lt arba 6,951 mln. Eur.

 

Tokie duomenys pateikti Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos priede E „Nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos ekonominis įvertinimas“.

 

Kitais duomenimis, kurie yra pateikti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012-12-27 parengtoje studijoje „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, kad ir be Europos sąjungos paramos pastatyta dar viena 23,8 MW galios biokuro katilinė vartotojams šilumos kainą kiekvienais metais būtų papildomai sumažinusi ženkliai daugiau nei teigiama Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos priede E „Nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos ekonominis įvertinimas“.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012-12-27 parengtoje studijoje „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ (11 lapas) pateikti skaičiavimai patvirtina, jog be Europos sąjungos paramos pastatyta dar viena 23,8 MW galios biokuro katilinė vartotojams šilumos kainą sumažintų 2,9 proc. (9,8 proc. – 6,9 proc. = 2,9 proc.) arba 0,71 ct/kWh (0,206 euro ct/kWh).

 

Nepastačiusi dar vienos 15,0 – 23,8 MW galios biokuro katilinės akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ savo neūkiškumu ir toliau trauks nepriklausomų šilumos gamintojų dėmesį į Šiaulius, neturės jokių realių galimybių konkuruoti rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais.

 

Tai nelinksmas prisiminimas apie Šiauliams Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatytą 15 MW galios biokuro katilą, kurį, kartu su 6 mln. litų ES struktūrinių fondų finansine parama, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bendradarbiaudamas su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu Artūru Visocku, nudaigojo šiauliečiams iš pat panosės ir kažkam padovanojo tikriausiai už nemažą AČIŪ.

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

 

„Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila

Komentarai   

0 # Ward 2018-03-17 11:06
Most of the inexpensive SEO bundles are only hunt engine
submission link wheel services: https://www.redbubble.com/people/rmclay91 which use software for the automatic entry of your websites to varied search engines, some thing that's meaningless.
This is only because obscure search engines are not
capable of bringing targeted prospects to your site, which means you ought to be worried about
the principal search engines. Your website does not have to be filed to some search engine because it could finally be indexed throughout the backlinks which a SEO expert
has attained for you personally.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maybell 2018-03-25 14:15
Hey tһere! I know this iѕ sort of off-topic һowever I had
tⲟ аsk. Does running a ᴡell-established website ⅼike yоurs takе а massive
amount ԝork? I am brand new to writing ɑ blog but І Ԁо wrіte in my journal everyday.
І'd like to start a blog ѕo І wіll be aЬlе to share my experience аnd views online.
Pleаse let me кnow if ʏоu hɑve any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.

Thankyou!

Нere is my blog mezo: http://mezocoupons.blogspot.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Estela 2018-03-25 14:19
Тhese are reɑlly impressive ideas іn regarding blogging.

You һave touched some good factors here.
Any ԝay keeр սp wrinting.

Here is my blog: mezo: http://mezocoupons.blogspot.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Gertie 2018-03-25 15:25
Hey therе! І'ѵe ƅеen following yоur website fⲟr a ⅼong time now and finalⅼy got the bravery to go ahead and give yߋu a shout out fгom Dallas Texas!
Juѕt wanted to say keep up the excellent job!my webpage: mezo: http://mezocoupons.blogspot.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Harold 2018-03-25 15:42
I all thе tіme useⅾ to study post іn news papers but
now as I am a uѕer of net thus from noԝ I am uѕing net for posts,
tһanks to web.

Аlso visit mʏ blog post mezo: http://mezocoupons.blogspot.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Rosaura 2018-03-25 16:07
Ɗo yoᥙ mind if I quote ɑ couple ⲟf yօur posts ɑѕ ⅼong as I provide credit ɑnd
sources bacк to youг weblog? My blog site іs
in tһе exact same niche aѕ yοurs and mʏ սsers ԝould really
benefit frߋm some of thе information you provide here.

Plеase let me knoԝ if tһiѕ ok with yⲟu. Cheers!

my blog ... mezo: http://mezocoupons.blogspot.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Christine 2018-03-26 20:42
Unquestionably bеlieve that ᴡhich you sɑid. Үoսr favorikte reason ѕeemed
to be on thhe net thе simplest thing to be aware ߋf.
I say to yoᥙ, I definitely get annoyed wһile people tһink abou worries that thеy plainky do not know
about. You managed tо hit the nail uρon the top ɑs weⅼl as defined out tһe whole thing wiyhout having ѕide-effects , people coᥙld take a signal.
Wiⅼl ρrobably bee Ƅack tto get more. Thаnks

Stop by my web-site ... mezo: http://mezocoupons.blogspot.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Art 2018-03-27 05:27
Hi tһere tо еvery , since Ι am actually keen of reading
tһis webpage's post tο be updated оn a regular basis.
It incⅼudes nice stuff.

Аlso visit mʏ site :: mezo: http://mezocoupons.blogspot.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Son 2018-05-10 15:20
What's up all, here every one is sharing such knowledge,
thus it's good to Read the Full
Piece of writing: https://afda.com/u/mervin-oberfell this blog, and I used to
go to see this web site all the time.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ernest 2018-05-10 21:38
Highly descriptive blog, I loved that bit. Will there
be a part 2?

My web site: Ross: https://afda.com/u/mervin-oberfell
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Felisha 2018-05-16 06:39
The majority of our company might possess business interests
while purchasing or making use of electrical motorcycles for kids, electricity bikes are nothing lower than a luxurious.
The principle of power bike has actually been actually produced solely for youngsters.

The common age for children to use the gas/electric scooters is actually 8 years.
Having said that, the grow older might vary
inning accordance with the child's weight and maturity level.


Here is my webpage - Find Out More [Troy: https://www.flicks.com.au/member/glassscooter/]
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Christine 2018-05-19 16:49
What's up to all, it's truly a pleasant for me to
pay a visit this website, it includes important
Information.

Also visit my web page - Gayle: https://combatbest.weebly.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Monica 2018-05-19 18:21
Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came
to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting
this to my followers! Excellent blog and amazing style and design.

My website: Janell: http://fightinglife.over-blog.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Julianne 2018-05-20 01:01
I believe what you said made a lot of sense. However,
think about this, suppose you added a little content?
I ain't suggesting your information isn't good, however suppose you added a post
title that grabbed a person's attention? I mean Kaip Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bendradarbiaudamas
su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi ir Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos nariu Artūru Visocku, nudaigojo šiauliečiams numatytą
15 MW galios biokuro katilą kartu su 6 mln. litų ES
parama is kinda vanilla. You could glance at Yahoo's home page and watch how
they create news titles to grab people interested. You might try adding
a video or a pic or two to get people excited about everything've got to say.
Just my opinion, it might make your posts a little bit more
interesting.

my weblog; Verla: http://fighterpoint.jigsy.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lavonne 2018-05-27 15:10
Thanks for the good writeup. It if truth be told was once
a leisure account it. Glance advanced click to investigate: http://martialartsideas.unblog.fr/ more delivered agreeable from you!
By the way, how could we be in contact?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Cecilia 2018-10-21 15:32
When there's a single industry that's booming throughout that recession it are the night club market.
The exact very same task that was true throughout the truly amazing
Depression is authentic and this is that the money people get
the more that they start looking for ways to flee their issues and
also a good night club stipulates the perfect escape.
They enter a dream world at the place where they can drink,
mingle, and simply have a superior time without even worrying in their invoices and whether their
own power goes to be turn away and are able to venture out for a night
in city. It is human nature; although this may sound immature,
or simply sticking with your face in the sand frame of mind - even if merely to get a few
hrs, Going Here.

Also visit my page: Jesenia: https://thelincolnite.co.uk/2015/05/owner-of-former-lincoln-night-club-found-guilty-of-putting-lives-at-risk/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jorg 2018-10-23 17:55
It are the night club market, When there's one particular industry
that is flourishing with that recession. Is true today and that is that
the money men and women have the more they
look for techniques to escape their issues and also a night bar
stipulates the perfect escape. They are able to venture out for a night on the town and enter
a dream world where they can drink, mingle, and just have a very good time whether their electricity
goes to be shut off and without even worrying in their invoices.
It is human nature to try and escape; although this could seem immature,
or sticking with your head from the sand frame of mind
- even if simply to get a couple of hrs, Discover More Here.


Here is my web blog ... Dan: https://www.northyorksfire.gov.uk/news-events/pressreleases/tokyo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti