„Kalės istorijoje“ L. Stankūnaitė ir L. Lavastė „demaskuoja“ D.Kedį, kuris vaiką prisiteisė teismų sprendimais

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (3 Votes)

Kristina Sulikienė

„Kalės istorijoje“ L. Stankūnaitė ir L. Lavastė „demaskuoja“ D.Kedį, kuris  vaiką prisiteisė teismų sprendimais

Su įdomumu skaitau visas „Kalės istorijos“ dalis, nes vis dar bandau atrasti tiesą.

Ne pedofilinę, ne kedofilinę, bet tą jau, kaip sako filosofai – objektyvinę.

Kažką buvau girdėjusi, jog Laimutė Stankūnaitė atidavė Drąsiui Kedžiui vaiką auginti taikos sutartimi, bet visa propaganda, jog „vaikas pagrobtas, vėliau išvaduotas“ užgožė ne tik visuomenės, bet ir mano protą. Kažkuriuo momentu jau šiek tiek tikėjau ir Laimutės versija – nes 100 kartų kartojamas melas juk virsta tiesa, ar ne? Varčiau ir garsiąją knygą, kur ji buvo vaizduojama kaip kankinė. 

Tačiau pirkti nesiryžau, nes tokiu būdu būčiau parėmusi neegzistuojantį pedofilų klaną.  Kuris gal būtų prisikėlęs, juk violetinė patvorio gauja taip jį sukūrė, kad jis vien nuo pasakojimų staiga išnyra, ir staiga žiūrėk, vėl kažkoks lavonas. Bet realiai juk jo nėra, ir Frančeskas šiaip sau nušovė žmoną ir persišovė pats. Čia tik tarp kitko. Ir mergaitės pasakojimai apie italą Frančeską – na ko tik vaikai neprigalvoja, ar ne?

Visa laimė, jog abi Laimutės pradėjo spausdinti romaną „Kalės istorija“.

Vienoje jos dalių „Atpildas paleistuvei“ VII ir radau visus rūpimus atsakymus.

Paaiškėjo, jog Tobulosios Motinos aplinkos skleidžiamas melas, jog Drąsius Kedys iš jos „pagrobė dukrą“ yra šmeižtas, taip pat tai diskredituoja dviejų instancijų teismų darbą, taip pat tai yra raginimas nevykdyti teismų sprendimų, o vykdyti savo susigalvotą „Tobulųjų Motinų“ teisę.

Na panašiai, kaip kad Norvegijoje plinta tikėjimas, jog net baisiausia narkomanė ar narkotikų prekeivė, susijusi su tarptautine mafija (kuri prekiauja ir vaikais-  todėl norvegai ir nenori atiduoti vaiko pardavimui – bet patys yra tuo kaltinami!) ar striptizo šokėja motina yra geriau už geriausią globėją, todėl vaikus galima tiesiog pasigrobti. 

Šiandien FB jau Laima Lavastė klausia Neringos Ozolinos, gal padaryti interviu dėl Gabrieliaus Bumbulio, ir „tobulų“ norvegų globėjų. Aišku, tokiame interviu nebus nieko kalbama apie priežastis – kodėl iš Gražinos Leščinskienės paimtas vaikas. Ir kodėl negrąžinamas – nes Tobulųjų Motinų gynėjams visiškai tai nesvarbu. Svarbu į vaiką -  jų nuosavą daiktą – besikėsinančios baisiosios tarnybos ir baisieji globėjai. („Net blogiausia motina, net alkoholikė motina yra geriau už geriausią globėją“. Edita Žiobienė, 2010 m. gegužės 14 d.) NET ALKOHOLIKĖ MOTINA YRA GERIAU. Tai ko visa tauta stebisi, jog iš alkoholikų iki šiol neatimami vaikai? Nes netgi persigėręs šnabės tėvas yra geriau už geriausią, klasikinę muziką klausantį, gerą darbą turintį, ir sveiką aplinką vaikui suteikiantį globėją. Supratote, runkeliai?

Kaip manau, visa L. Stankūnaitės aplinka tik tokiu ir panašiu tikėjimu ir tegyveno.

Juk kaip ji pati pasakoja, ji neteisėtai, neturėdama tam juridinio pagrindo, išėjo su vaiku ant rankų iš Drąsiaus Kedžio namų. Nes joks teismas net nebuvo nustatęs, su kuo vaikas turi gyventi. Išeiti savavališkai ir nesakyti, kur vaikas – prilyginama pagrobimui. Pedofilijos istorija išryškėjo visiškai ne kovos dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo kontekste...

Kova buvo pasibaigusi, vaikas buvo priteistas tėvui. Todėl kai yra aiškinama, jog pedofiliją Kedys tyčia išgalvojo, kad „atimtų iš tobulos motinos vaiką“, tai dar vienas melas kvadratu. O paprastas skaitytojas net nesigilina, negretina datų, bei nesidomi, jog Tobuloji Motina prašė vaiką paimti ir patalpinti į vaikų namus. Toks jos prašymas atpublikuotas Neringos Venckienės knygoje „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“. Kaip teismas galėjo neatsižvelgti į tokias „motiniškas pastangas“, ką?

Po to laikė vaiką savaitiniame darželyje – nors vaikas turėjo tėvą, ir pas jį galėjęs būti. Gerai, kad ne iš karto į vaikų namus pridavė. Negalėjo – matyt dėl to ir kreipėsi į teismą dėl gyvenamosios vietos nustatymo, kad vėliau galėtų priduoti į vaikų namus.

Todėl Drąsius Kedys ir laimėjo teismus. Be to, dirbo ne visą dieną. Vadinasi, galėjo skirti laiką vaikui. Iš šio teismų argumento Tobuloji Motina tiesiog tyčiojasi, ir pradeda verkti visų Tobulųjų Motinų vardu – ką, jeigu motina dirba, tada negali auginti vaiko? Nebūtinai. Jeigu motina dirba, ji gali vaiką vesti į normalų, o ne savaitinį darželį.

Taip taip, Tobulųjų Motinų gerbėjai: vaiką ne tik reikia “išperėti“, išmaitinti, bet su juo dar ir būti.

Vaiko buvimas savaitiniame darželyje yra pirma psichologinė trauma, kurią Tobulosios Motinos aplinka dabar bando suversti seneliams Kedžiams. Kaip ir išsinešimas vaiko iš jo saugios aplinkos. Pirmą kartą. Antrą kartą - išvežimas prievarta į Vaiko Raidos centrą 2009 10 05 (kadangi toks prašymas buvo kadaise pasirašytas Tobulosios, tai Janina Dabašinskienė manė, jog to ir užtenka. Vaikas po 8 dienų vos buvo išvaduotas iš „psichuškės“, po ko vaikui sutriko atmintis, mąstysena). Trečias – 2012 03 23 vaiko užpuolimas ir sumušimas. 2012 05 17 – smurtinė vaiko pagrobimo operacija. Jeigu vaikas ir sutriko – dėl to labai stengėsi Tobuloji Motina. Nėrėsi iš kailio.

0-3 metų vaikas formuojasi. Gal Tobuloji nėra skaičiusi nei vienos knygos, tai pasufleruosiu – pats garsiausias vaiko raidos psichologas Pežė apie tai kalba. Kaip ir Eriksonas. Jog svarbiausias žmogaus laikotrapis – 0-3 m. Viskas . Po to jau taip vaikas ir gyvena, kaip buvo sukloti pagrindai šiuo metu. Ką darė Tobuloji šiuo metu? Atidavė vaiką į 24 valandų per parą savaitinę priežiūrą. Visiškai svetimiems žmonėms prižiūrėti jos vaiką. Pirma ir pamatinė trauma. Tai gal pati Tobuloji vaiko seneliams sumoka kelis milijonus? Jeigu jau tiksliai, jeigu jos advokatai kalba apie“ psichines traumas“?

Jeigu pati prisipažįsta, jog buvo atidavusi vaiką į darželį, ir nepasiimdavo jo, tai senukams Kedžiams tik šį romaną prie „intelektinio tvirtkinimo“ bylos, kurioje jie kaltinami psichiškai sutraumavę savo anūkę, belieka pridėti – ir byla laimėta.

Juk Tobuloji Motina ir traumavo vaiką.

O jos neadekvatus situacijos vertinimas? Kodėl esą teismai laikė, jog 100 kv. butas, susidedantis iš 3 kambarių (ir dar su nemenku sklypu, giminaičiais šalia, bei darželiais, ir baseinu šalia – vaiko socialiniai poreikia irgi teismų analizuojami, nes vaiką reikia ne tik pamaitinti, bet ir mankštinti, lavinti visapusiškai), atskiras nuo tėvų, yra geriau negu 18 kv. m. kambarėlis kartu su tėvais viename bute? Atsakymas Tobulajai: nes suaugus reikia sukurti atskirą šeimą. Ir parodyti socialinėms tarnyboms, kaip pati viena tą vaiką auginsi – jeigu auginti su vyru tau nesinori.

Vienišų motinų  bėda, jog jos pirma vaidina kažkokias didvyres, o tik vėliau pamato, jog vaikui akmens nepaduosi, ir be to, vaiką reikia ir „nusysinti“, ir pamigdyti.

Vienišos moters bėda ir yra įrodyti, jog ji sugebės rūpintis vaiku. Jeigu nesugeba įrodyti – tai tada vaikas ir auga pas tėvą.

Be to, Tobuloji Motina turbūt net nebuvo girdėjusi, jog yra toks Civilinis kodeksas, kuriame aiškiai parašyta, jog abiejų tėvų teisės ir pareigos lygios.

Net su Andriaus Ūso pagalba nepavyko įrodyti, jog gyvenimas savaitiniame darželyje yra geriau negu gyvenimas su tėvu, prižiūrint seneliams.

Ir visa tai išpasakojo naiviai knygoje. Ačiū.

Čia įdedu svarbią informaciją, kad visi žinotų, jog visur spaudoje yra mums meluojama- neva vargšė motina jėga prarado kūdikį.

Ne jėga. Jis buvo priteistas teismo sprendimu, dėl gyvenamosios vietos nustatymo. Norėtųsi dar sužinoti, kiek išlaikymo Tobuloji turėjo mokėti vaikui, ir ar vykdė šią sprendimo dalį?

Juk apie tai istorija nutyli.

„Kalės istorija“ . Skyrius „Atpildas paleistuvei“VII.

Pagaliau, patarta Vaiko teisių apsaugos darbuotojų, kreipiausi į teismus, kad jie nustatytų dukrytės gyvenamąją vietą su manimi, mama. Pirmasis teismas – Kauno rajono apylinkės teismas. 2006 m. rugpjūčio 21 d. Teisėjas Virginijus Kalkauskas nutarė – L. Stankūnaitės prašymą atmesti, 2 metukų ir 6 mėnesių kūdikį palikti D. Kedžiui. Antrasis teismas – Kauno apygardos teismas. 2006 m. rugsėjo 27 d. Palikti kūdikį D. Kedžiui. Teisėjų kolegija: Ramūnas Mitkus, Gražina Davidonienė, Virginija Gudynienė. Kokiais įrodymais D. Kedys sugebėjo palenkti teisėjų širdis, kad mažytė mergaitė būtų atimta iš mamos? „Įrodymai“ verti pažodinio citavimo, kad ne vienas tūkstantis dirbančių ir vaikus gerai prižiūrinčių motinų Lietuvoje būtų pasirengusios, jog vieną dieną gali prarasti kūdikius, ir tam net nebūtina jų vežtis į Norvegiją, kur juos gali atimti norvegų vaikų teisių apsaugos tarnybos. D. Kedžio argumentai I. Savaitinis darželis „Mano dukra nuo pat gimimo gyveno su manimi Klonio g. 5, Teleičių kaime, Garliavos apylinkės seniūnijoje, Kauno rajone. Aš visada ja rūpinausi, prižiūrėjau ir išlaikiau. Atsakovė dukrą išsivežė nepaaiškinusi, kur su dukra gyvens. Savo dukrą suradau lopšelyje-darželyje „Kregždutė“. Darželyje sužinojau, kad dukra vedama į savaitinę grupę ir paliekama nuo pirmadienio iki penktadienio. Darželio pažymos patvirtino, kad ieškovė L. Stankūnaitė nei vieno karto nebuvo paėmusi dukros iš darželio nakčiai. Tai vienareikšmiškai patvirtina, kad jai dukra nerūpi. Pateikiu darželio „Kregždutė“ pažymą Nr. 102.“ Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“, Drąsiui Kedžiui 2006 09 28 Nr. 102 „Drąsiaus Kedžio dukra lankė Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ savaitinę grupę nuo 2006 m. kovo 7 d. iki 2006 kovo 22 d. ir nuo 2006 m. balandžio 26 d. iki 2006 m. gegužės 15 d. Savaitinės grupės darbo režimas yra 24 valandos. Mergaitė į darželį buvo vedama Laimos Stankūnaitės, kuri naudojosi teikiama paslauga vaikui būti darželyje ištisą parą.“ Direktorė Genovaitė Gradauskienė (http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-vii-2006-metu-geguze-atpildas-paleistuvei.htm)

Drąsiaus Kedžio argumentai:

Siekdamas atimti vaiką iš motinos, D. Kedys išryškina ir turtinę nelygybę: “Mano materialinė padėtis yra gera. Gyvenu su savo tėvais jiems nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo II-ame aukšte. Man priklauso 3 kambariai, dukra turi atskirą kambarį. Mūsų gyvenamas namas yra naujas ir tvarkingas. Mano tėvai pensininkai, todėl man, esant darbe, visada turi galimybę prižiūrėti mano mažametę dukrą.“ O „ieškovė neturi pastovios gyvenamosios vietos, gyvena kartu su tėvais. Nei ji, nei jos tėvai neturi jokio nuosavybės teise valdomo turto. Nesuprantama, kaip aplinkoje, kurioje negalėjo gyventi pati L. Stankūnaitė, dabar gyvens mano mažametė dukra.“

 

Skaitykite daugiau: http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-vii-2006-metu-geguze-atpildas-paleistuvei.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

 

Ir tikrai, klausimas visiems: nesuprantama, kaip aplinkoje, kurioje pati negalėjo gyventi Tobuloji Motina, ji ruošėsi grįžti ir dar auginti vaiką?

Ir nesuprantama – jeigu jau teismas įvyko, ir buvo nustatyta, jog vaikui nėra gerai su motina, nes sąlygos labai skurdžios-  kaip įsiteisėjusių teismų sprendimų medžiaga, pagrindžianti tų sprendimų teisėtumą, jau yra negaliojanti? Tai yra archyvinė teisinė medžiaga, ir ja turi būti vadovaujamasi ir šiandien visuose teismų procesuose. Niekur šie teismų nustatyti faktai nedingo, jie turi res judicata galią.

Ar vienintelis galiojantis sprendimas – tai Cinino raštas, jog Ūsas nekaltas – nors Lietuvos Baudžiamojo proceso kodeksas neleidžia teisti ir išteisinti mirusių asmenų?

Gerai, Ūsas nekaltas – bet prie ko čia Tobulosios Motinos sugebėjimas auginti vaiką?

Juk kūdikystėje atidavinėjusi į savaitinį darželį, 2012 03 01 ji net negavo vaiko ne teismo keliu – nors ne teismo keliu atgauti, per globos panaikinimą, būtų buvęs pats tiesiausias kelias.

Nebebūtų konkuruojančių sprendimų.

2012 03 01 Tobulajai Motinai, ir už ko paskelbiomą viešai ji vėliau mane persekiojo – buvo aiškiai pasakyta: tu neturi jokių socialinių įgūdžių auginti vaiką. Tavo psichologinis ryšys su vaiku nutrūkęs. (Jos advokatas išlindęs iš kabineto davė interviu: „Tai kaip nebus nutrūkęs, kad neleidžia matyti vaiko“)

O kas neleido tau jo matyti, kai jį laikei savaitiniame darželyje – nes svarbiausia buvo „laikyti“ savo valdžioje, nesvarbu, patenkinami vaiko interesai ar ne?

Be to, nuo 2012 m. sausio mėnesio Tobuloji Motina iki globos persvarstymo beveik nelankė vaiko, nesistengė atstatyti ryšio.

Tačiau panašiai kaip kad ji kaltino Kedį ne prisiteisus, o pagrobus vaiką, taip vėliau ji per visas priemones kaltino Venckienę „pagrobus vaiką“.

Nieko sau „pagrobimai“.

Paskutinis dokumentas, dėl ko vaikas gyveno su Neringa Venckiene, datuojamas 2012 03 01. 

Nepaisant palankaus teismo sprendimo 2011 12 16, kuriame iš viso nebuvo aptartos motinos galimybės auginti vaiką, Vaiko teisių apsaugos tarnyba nesiryžo tokiai motinai patikėti vaiko. Nes be to, sprendime nebuvo parašyta, ar vaikas turės lovą, stalą, ar eis į mokyklą. Kaip matome iš 2012 m. rudens piešinių, vaikas socialiai degradavo, kai buvo jėga išplėštas iš globėjos aplinkos. Jeigu kūdikystėje vaikas buvo laikomas savaitiniame vaikų darželyje, kodėl dabar jo nepalaikyti socialinės globos namuose?

Juk dabar teismų prašoma „paskirti vaiko motiną turto tvarkytoja“. Šiaip jau 2011 12 16 sprendimas tą teisę suteikė. Jeigu, aišku, ji vėliau to vaiko nepatikėjo „24 valandų priežiūros režimui“ kokiuose nors atsilikusių vaikų namuose. Juk pedofilai visada susidoroja su savo aukomis, ir iš aukšto IQ vaikų padaro invalidus – kad jeigu jie ir pasakos apie orgijas, kad niekas jais netikėtų.

Be to, Cininas pirma man tegul įrodo, jog jo sprendimas teisiškai pagrįstas. Nes pilna tokių teismų sprendimų, kur nesant įstatymo, teisėjas kažką sugalvoja, ir nutaria – tačiau įstatymo, kurio pagrindu nutaria, net negali nurodyti. Dirbu teisininke jau 10 metų, ir esu mačiusi dar keistesnių sprendimų.

 Cinino sprendimas neįrodo, jog pedofilijos nebuvo, ar kad Skankūnaitė yra gera motina. Neįrodo to ir Kondratjevo sprendimas – nes jo Tobuloji Motina neįvykdė. Ji turėjo ilginti pasimatymus iki 6 valandų, ir tik pasiekusi šią ribą, ji galėjo pasiimti vaiką. Tačiau ji pasiremdama melu ir šantažu, siekė atgauti vaiką nevykdydama sprendimo dalies dėl pasimatymų. Nes jų metu ji tiesiog nežinojo, „su kuo valgomas“ bendravimas su vaiku, ji nelabai suprato šių susitikimų prasmę.

Laiko klausimas, kada dėl 2012 05 17 „pogromo“ bus pradėta byla dėl 2011 12 16 teismo sprendimo nevykdymo (privalėjo motina bendrauti su vaiku – šios sprendimo dalies nevykdė), ir kito sprendimo 2012 03 23 nevykdymo – jame aiškiai parašyta, jog prievarta prieš vaiką negalima, o stiklų daužymas irgi yra prievarta, jeigu jau kojų sukryžiavimas ir jėga išnešimas iš namų nėra tokia laikoma. Laimutė Stankūnaitė grubiai nevykdė netgi 2 sprendimų, už tai seniausiai turėjo būti iškelta baudžiamoji byla, bet šiame atvejyje teisėsauga mato tik kažkieno komentarus, kažkokieno straipsnius – o jau Laimutės Stankūnaitės veiksmai net nerevizuojami. Kodėl? Juk 2012 05 17 būtent L. Stankūnaitė išsityčiojo iš teisės, bei jos atžvilgiu priimto teismo sprendimo, kuriame aiškiai buvo nurodytos vaiko atsiėmimo sąlygos. Jeigu sprendimas yra sąlyginis, sąlygų neįvykdžius, sprendimo vykdyti negalima. Vadinasi, buvo vykdoma savavlinė saviveikla, į tai įtraukiant netgi vaiko teisių specialistes, kurios matyt bijodamos prarasti darbą, vykdė nurodymus, tik nežinia, kieno.

Iki šiol neatskleidžiama, jog dalyvavo ir Viešojo saugumo tarnyba – ji buvo paslėpta ir apie tai nebuvo kalbama, nes ši tarnyba irgi nėra liečiama. „Operacijos planas turi slaptumo žymę, ir negali būti pateikiamas teismui“, atrašė Policijos departamentas. Net teismui negali būti pateikiamas – gal kad teisėjas neturėjo aukščiausio lygio slaptumo leidimo? 

 Kaip teigė šios tarnybos atstovai, šturmui buvo treniruojama būtent VST Kauno bazėje. Todėl tiesa pamažu lenda į paviršių. O kiek turės atsakovų būti teismo sprendimų nevykdymo bylose, irgi turės būti išsiaiškinta.

 

 Nes surinkti faktai ir dokumentai rodo priešingai, negu dabar teigiama spaudoje ir vienas po kito kurpiamose bylose prieš Garliavos pogromo liudininkus. Be to, vaiko slapstymas jau 4,5 metų irgi rodo, jog su vaiku yra labai negerai, o Tobulosios Motinos advokatų ieškiniai, kuriuose dėl esą „psichiškai nesveiko vaiko“ (nuo ko vaikas susirgo, jeigu  iki 2012 05 17 buvo sveika, atsigavusi nuo kūdikystės traumų, ir apmiršusi pedofilines orgijas?) reikalaujama milijoninės sumos, tai tik patvirtina. Ne veltui Rūta Janutienė savo TV laidoje ir klausė Černiausko, dėl šių naujų ieškinių: kam jūs kankinate tą vaiką, kam, šitiek žadėję, jog ji pamirš pedofiliją, vėl prašot apie tai pasakoti?

Nesvarbu, kad dabar mergaitė turi meluoti ir sakyti, jog ją tvirkino – ir dargi „intelektualiai“ (tokio sąvokos Baudžiamajame kodekse, beje nėra – šitai vėl išgalvojo teisėjas Cininas, tai pasakęs per teismo sprendimo išaiškinimo spaudos konferenciją) seneliai. Vaikui kalbėti šitas baisybes yra didžiulė trauma. Jau ji viską pasakojo, nupiešė, ir tikėjosi, kad bus išklausyta, kad nereikės grįžti į pedofilinę ir ją žalojusią aplinką.

Tai dabar viską aptarus, kas čia meluoja?

 

Peržiūros: 3101

Komentarai   

-37 # mirka 2016-07-29 13:14
Ir ka tu cia aptarei? Minciu kratinys ir tiek. Ir isvis ar tau bevaikei, kuri vaiku niekada netures, kalbeti apie vaiku prieziura? Jei Stankunaite nebutu rupinusisi savo dukterimi, ji butu nusispjovusi ir palikusi ja pas Kedzius. Tik labai mylinti motina gali tiek laiko kovoti uz savo vaika, nekreipdama demesio i visa mela, smeizta, grasinimus. Bet tau to niekada nesuprasti, ir aciu Dievui, nes uzaugintum ligoni, kuris del euro teva ir motina parduotu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # aha 2016-07-29 14:09
O tu žiūrėk, ką aptarė jos savo "Kalės istorijoje". Kad Kedys pagrobė vaiką teismų sprendimais. Vanckienė pagrobė vaiką savivaldybės sprendimais. Čia įdomu kas ligonine kvepia, ir visą laiką tik diagnozės. Kokie gydytojai čia visi Tobulosios pasekėjai. Tik savęs pagydyti nesugeba
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Ligoniui mirkaI 2016-07-29 14:12
GAL PATIKĖTUME TAVO SKIEDALAI JEIGU NEŽINOTUME JOG AUTORĖ AUGINO SAVO SESĘ KURI MOKYKLĄ BAIGĖ 3 ŠIMTUKAIS. AJ BET JUK STANKŪNOFILAMS MOKSLAS TAI LABAI DIDELĖ BĖDA. JUK JEIGU MOKOSI PIEŠIA ŠOKA DAINUOJA TAI ČIA TRAUMUOTAS VAIKAS. PETRAŠIŪNŲ BOMŽYNAS YRA PETRAŠIŪNŲ BOMŽYNAS. KĄ JAU ČIA BEPRIDĖT
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-12 # mirka 2016-07-29 17:06
Geriau savo šeima rūpinkis, ligone, nes tokios šeimynėlės dar paieškoti reikia, viena pro langą iššoko, kitas į užsienį spruko ir neaišku kokiomis aplinkybėmis mirė, tėvas ir motina tavęs matyti negali, sesuo, įtariu, irgi net gatvėje sutikusi nesisveikina, o ji čia moralizuoja, kaip kitiems gyventi, pati gyvenimo neturėdama.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Name 2016-07-29 17:53
ligonis mirka pastoviai maiso savo klikuchos pirma raide..vietoj b spaudzia m :lol: ..o gal pas ji klaviatura islupineta?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # aha 2016-07-29 20:17
Jo, "b"tiksliau mirka - daugiadienės. Kalba nesąmones. Šokinėja per langus tavo Nako draugeliai, kažką sumaišei...Matyt tiek užvartojai jau pigios arielkos....Ypač geri, kad niekas niekur nemirė, tik tavo draugeliai suklastojo mirtį, o dabar ir daugiadienės. Turbūt išprotėtum sužinojęs, kaip gražiai visa šeima bendrauja, akademiniuose renginiuose dalyvauja...Juk tai paneigia daugiadieninkų kliedesius. Lygina ji padorią šeimą su Petraškės šiukšlėmis. Kur net šiukšlėmis vadinti sunkiai liežuvis apsiverčia.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-8 # siaip tai 2016-07-29 21:14
autore suslikiene niekada nieko neaugino. net buratino.
ji bande gauti teise globoti vaika. taciau net is globeju kursu buvo ismesta su vilko bilietu. kiti kursu dalyviai atsisake bendrauti su sia issigimele. ji pati siame paciame driziaus organe tai aprase. paskaityk, venckepede.
p.s. tavo kliedesys daugiau negu kvailas. panaviciute turi teva, kuris yra profesorius. tai gal tevo deka kazkas kazkaip mokesi. ar tu nori pasakyt, kad panaviciutes tevas mete savo vaikus? kad jis asocialas? matai kaip buna - viena sesuo gerai mokesi ir tapo zmogumi, o kita - slyksciausia smeizike, psichopate, save vadinancia teisininke.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # to siaip sau 2016-07-30 22:33
Tai kald tu sutrauktas kurmis meluoji. ne tik kad neišmetė, bet gavo kursų pažymėjimą, o išvados tiesiog Daiva senmergė ir Inga lezbė neparašo, nes gauna norvegų pinigus. Jeigu meluoji, tai meluok nors profesionaliai. Nieko sau vilko bilietas kursų baigimo pažymėjimai. Kažką svaigsti, nukvėšėli. O globos išvada reikalaujama per teismą, nes gražuolės nesugeba paaiškinti, kodėl parašiusios, jog kursai baigti, nesugeba išrašyti pažymos. O apie tavo kitus kliedesius irgi paneigsiu - ko tai mačiau su motuše, kuri globoja 8 vaikus, gražiai šnekučiuojantis, man KAMO 2 pranešė, geležinkelyje kur dirba moteris, gražiai bendrauja, ir dar viena bendrauja, kažką tu skiedi, skiedalas. Aš bent kamo antre pasitikrinti galiu, ir tau pasakyt. O jos sesuo irgi matyt nemoki guglintis, kvėšena. Baigė su 3 šimtukais, ir ji ne buratinas, o viena gabiausių Lietuvos mokinių - nes autorė su ja dirbo nuo vaikystės. Pati dirbo mokytoja, ir dar po pamokų dirbo su seseria, todėl 3 šimtukai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-19 # Baba 2016-07-29 17:50
Tai gal Kristina bent malonėtų paaiškinti, kokiu pagrindu Kedžiai galėjo pretenduoti į Laimos dukrą? Jie ką? Buvo vedę? Sugyventiniai? Kas nustatė vaiko tėvystę? Ar Drąsius bent bandė įrodyti, kad jis tikrai biologinis mergaitės tėvas?
Juk visa ta istorija ir tie teismai buvo tik tam, kad aukštesnio luomo (kaip jie save įsivaizdavo) Kedžiams, gėda buvo mokėti alimentus vaikui, kurio motinos patologiškai nekentė, kaip žemesnio luomo atstovės. O paauginus vaiką, tikėjosi tarnaitės, kuri už duonos plutą tarnaus Kedžiams, prižiūrės ir globos senstančius senelius ir prieš visą gentį tai atrodys kaip labai kilnus poelgis iš Drąsiaus Kedžio pusės. Viskas kur kas prozaiškiau, nei Kristina čia bando skiesti ir pilstyti visus purvais, bandydama padaryti Kedžius šventaisiais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # babai 2016-07-29 18:44
matomai neturit anukų,žinoma,vyrams jie nesvarbūs.......neduok dieve,kad kas jūsų anūką panaudotų vietoj soskės........
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # aha 2016-07-29 20:18
Baba visą laiką smirdi tik šitoje temoje, ypatingai nekenčiaa Venckienės. Jeigu būtų diedas, nusišautų su durų rankena. Bet kadangi yra boba, nemoka.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # aha 2016-07-29 20:20
atsakymas babai - vyko VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO BYLA. Teismas net dviejose instancijose nustatė gyvenamą vietą su tėvu. Kas tau neaišku, juk tu esi teismų šalininkė, ir visą laiką tiki jų teisingumu? Ar čia dėstyti, kaip nustatoma tėvystė? o kada ji buvo ginčijama? Ji nustatoma pas notarą pasirašant. Tokia protinga, ir niekas nepasakojo?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-10 # Baba 2016-07-29 22:45
Dėl mano anūkų gali miegoti ramiai. Jie turi tėvelius ir jokie iškrypėliai kedžiai prie jų neprieis per patrankos šūvį. Rūpinkis savaisiais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Babai 2016-07-30 11:43
Tai kad savu neturi - bergzia. Gamta teisingai nusprende.
Zmones jai net globot vaiku neleido. juk issigimeliu prileisti prioe vaiku negalima.
Tai draskosi del pedosektu reikalu. Esant visoms Menulio fazems...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # to Babai 2016-07-30 22:36
Kažkaip negirdėjau, kad neigiamą išvadą parašė, tiesiog kursų vedlė lezbė Inga kadaise buvo įsimylėjusi Kristiną, o kai pamatė, kad ana vedusi, tiesiog nudurnėjo. Taip kad lezbė šalį valdo, ir kursus veda lezbės. Viską pasakys teismas, ar galima dėl lezbianizmo neišduoti dokumento, kurį turėjo išduoti 2014 12 22. O man įdomu, tu gal koks ginekologas Pūras, kad žinai žmonių bergždumus ar vaisingumus? Ar savo smaukūnaitę tiek kartų apžiūrinėjot, kad jau ginekologais tapot? Stebina durnumas toks stankūnofilų. Jeigu žmonės karjerą daro, ar baiginėja mokslo darbus, ir neturi vaikų, tai čia jau "negali turėti". Jie tau ne saugumo k**vos, kur peri vaikus, arba kaip tavo smaukūnaitė, nepilnametė ir jau nėščia, kaip ji ten guodėsi savo rašinėlyje. O kur jos kiti išperėjimai? Juk tokia kieta motina. O jau sensta ta jūsų šventoji, kiek jai jau 30? O tik vieną vaiką ir tą ne savo augintą teturi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # to Babai 2016-07-30 22:40
Beje, Sulikai prašė ĮVAIKINIMO išvados, kadangi paaiškėjo, jog pasileidėlė motina atsirado, ir paprieštaravo vaiko išvaikinimui, tai išvados ir nebuvo kaip rašyti, nes vaikas neturi įvaikintino statuso. Tu pirma pasidomėk, prieš pildamas pamazgas. kas tas vilko bilietas, čia kažkas iš KGB vadovėlių? Pasileidėlė motina deginosi saulėje su cigarete dantyse ir vyno bonke. Todėl Sulikams ir nedavė išvados, nes norėjo atiduoti prancūzams, nes lezbė Inga ir senmergė Daiva atidirbinėti turi už tai, kad Deimantės Kedytės atžvilgiu rašė teigiamas išvadas Venckienei. Tu įjunk mąstymą. Juk čia tos pačios gražuolės. O Sigita Mockienė kuri irgi nesirūpina išvada tai ta pati kuri važinėjo su Ūsu per šeimas. Jie visi galimai kliūvė, ir galimai turi atidirbinėti vaikų pardavinėjimo mafijai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # zero- babai bobciaru 2016-07-30 17:37
siaip tai baboms, ypac, po seniai islydeto klimakso sunku istatymuose orientuotis, bet ziuriu , yra komentatoriu norinciu tau senoji padeti :lol: patarsiu ir as, jeigu jau tiek padedanciu; vaiko tevystes klausimas juridiskai iskila tik tuomet, kai to pareikalauja vienas is vaiko tevu, siuo atveju nei smaukunaite, nei a.a. D.Kedys niekada viesai neabejojo savo tevyste dukrai. Todel ir nereikejo jokiu DNR.AR BOBULEI DASUTO, IDOMU, JAUCIU NELABAI :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-9 # Barbe 2016-07-29 19:46
Pistina varyk dieda savo ganyt, sedi alubarije su pijokais uz tavo siaip ne taip uzdirbtas kapeikas ir ziuri i kitas bobas o tu prakaituoji cia pisdama prota kederastu likiciams. liksi ir vel be diedo tada galesi pasirasineti verteja-pedagoge-advokate-iesko naujo islaikytinio (ne sabakos).
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # aha 2016-07-29 20:15
Baba, visai tau jau klimaksas su paskutiniojo senatvinio marazminio amžiaus krize... Nėra net ką pridurti. Kažkaip į temą galėtum padiskutuoti ir atsakyti - tai kodėl lovatiesė pakišo "kalę"? Juk knygoje spausdinama medžiaga įrodo, jog ji meluoja.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # barbei 2016-07-29 20:55
Beje, gal kristina ir gali aiškinti Petraškės gražuolei, nes juk ana išlaikytine buvo, jeigu sakai, kad vyras jos neva išlaikytinis, matyt daug uždirba, jeigu gali sau leisti. Tai kur tu čia ką sumenkinai šiuo komentaru? Kliedi kad kažkas kažkur geria? Turbūt sumaišei su Zabielienės 'šeštu" Dariumi Liaudegiu, kurį Suliaki girtą su 1,81 promilės kaime pagavo, ir kuriam ne kartą teko kviesti policiją, nes pila sunkiai Rūtos uždirbamus Seime pinigus prie Maximos. Kažką maišai, tavo šaltiniai gal tau meluoja, arba girti patys tie tavo šaltinėliai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # zero 2016-07-30 17:43
kelintas kieno svarbalas, kur , kokiame alubaryje sedi kieno tai vyras.Plunksniuotieji, prasom snapus i savo klynus ir savo apsnerkstuose gyvenimeliuose uostytis.Straipsnio tema jeigu protiniame lygmenyje neikandama, tai geriau nekomentuoti.Arba gal pakomentuokite, kodel smaukunaite viesai gyresi pasidarytais abortais, gal jau cia tokia mada ar isprusimo rodiklis nudieneje evrosojuzineje Lietuvoje :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # jo 2016-07-30 22:29
Tik smaukūnaitė yra etalonas. Juk taip gyventi ne kiekvienas sugeba. Niekur nedirbo, ale biografiją ir netgi incomus nusipiešė. Nes per ją plovė kontrabandos babkes. Ir ji baisiai kieta moteris, pasirodo. Jo juk apie abortus net romane rašo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Ačiū Kristinai 2016-07-29 20:52
Visa Lietuva laukia šios bylos žudikės sprogimo. Oi neramu stankoūsofurmofilams ir jų subinlaižiams.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-7 # nic 2016-07-29 22:36
Garbes zodis sizofrenike, dar neteko matyti, kad kuris zurnalistas sedetu ir po savo tekstu pats save girtu ir su savim kalbetusi 8)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # nicui 2016-07-30 22:27
Nesuvokiama, kad šitiek skaitytojų, ką? Juk kalės romanas tiek nesulaukia...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Beje 2016-07-30 10:43
beje, si nuotrauka yra Lietuvos ryto, kaip ir Lavastes, ar LL turi redakcijos leidima naudoti nuotraukas, ar tiesiog jas vagiate?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # senelis 2016-07-30 11:20
mastanciam zmogui, ,,kales istorija'' tik paryskina tobulosios kales nusikaltimus pries zmogiskuma ir jos polinki i prostiitucija
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # zero 2016-07-30 17:49
Vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su vienu is tevu tik teismuose- taikos sutartimi arba teismo sprendimu. Smaukunaite oficialiai ir teisetai atsisake savo dukters, palikdama ja tevo globai, net nekovodama teisminiuose procesuose, o pasirasydama taikos sutarti, o tai reiskia - geranoriskai ir laisva valia. Taikos sutarti teisejas tvirtina tik tada, jeigu nera vaiko interesu pazeidimu.Tas faktas vienareiksmiskai irodo, jog smaukunaite neturi jokio motinystes instinkto ir meiles savo dukrai.TOKIA TIESA.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Teisybe bado akis 2016-07-30 20:16
Ak, kaip puola samdyti pedofilu klapciukai, kaip nemalonu skaityti tiesos zodzius.... Ačiū autorei - niekas neužmiršta - kova dar nepralaimeta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-6 # smurfas 2016-07-30 21:08
Baik pati su savim kalbetis, suslikiene :)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # smurfui 2016-07-30 22:26
Tai kad Sulikienė su Olkeku Šunskuose rugius kirto, ką KAM 2 nepranešė? Ot jūs smaukūnofilai visai jau. Rugius kertant gal neprisirišusi internetą vaikščiojo. Man tai kamo 2 ame pasakė, nes matė šalia Oleko Duopnos šventėje. Suvedinėjo duomenis, ir matė ten tavo heroję. Kitą kartą pasitikrink, prieš rašydamas nesąmones.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # nic-ui,smurfui-kūzei 2016-07-30 23:37
kūzei. Ko taip nerimsti dėl Kristinai S. palankių komentarų? Tik nenusitriesk iš pavydo. Komentaras "Ačiū Kristinai" rašytas iš už jūrų marių. Ir negalvok, kad Neringa V. jį parašė. Nebuvau Garliavoje, nesutikau Neringos, bet esu sveiko proto ir žinau, kad teisybė yra Lietuvos valdžios ir teisėsaugos pražudytos Deimantės , Kedžių ir Venckų pusėje. Nustok naikinti Lietuvą, prasigėrusi parsidavėle.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # kūzei 2016-07-31 08:30
Taip, kūzė yra prasigėrusi degradė. Ji net nesuvokia, jog visi Kristinos S> gerbėjai yra ištroškę tiesos, ir jog jiems įdomi objektyvi tiesa, analitika, o ne tas saldus melas, kad Petrašiūnų gražuolė, iš namų išvaryta, vaiką numetusi savaitiniame darželyje, yra labai puiki motina. Juk akivaizdus melas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-4 # Semas 2016-08-01 00:19
Kartu gerei? Ji po uzsienius blaskosi, o tu negerdama, nesugebi. Gal narkotikus vartoji?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # kūzei semui 2016-08-01 09:20
KO nesugeba? Blaškytis, su choru skraidyti į Peterburgą.? O kūzė bent dainuoti moka, prie to choro prisišliejusi, ką?Ką ji veikdavo kas antrą savaitgalį Pyteryje? Ji juk tokia ne Rusijos agentė?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-5 # smurfas 2016-07-31 09:31
Nepažįstu jokių Kuzių, degradai :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # kūzei 2016-07-31 12:55
Pažįsti/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-4 # Semas 2016-08-01 00:12
Hm, o nuo kada motina išeidama su vaiku iš sugyventinio namų turi prašyti teismo leidimo? Ir nuo kada savaitiniai darželiai dirba be išeiginių? Tai, kad darželio direktorė paliudijo, kad mergaitė į darželį buvo vedama nurodytomis dienomis, bet tai nereiškia, kad ji buvo jame palikta nakvoti violetiniams daunams ir suslikienei, aišku, nieko nereiškia. Ok, laukiu kitų šedevrų, tikiuosi Kristulka jų sukūrė per savaitgalį ne vieną :P
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # kūzei semui 2016-08-01 09:18
Darželio direktorė rašė pažymą apie tai, kad vaiko neatsiiminėjo nekaltoji šventoji, bet atlėkė Storas Nepedofilas, ir liepė perrašyti. Beje, o kaip ten Judex firma, ar ne Nepedofilui irgi priklausė akcijų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # semas 2016-08-02 09:20
O tau visur kuzios vaidenasi. Rimtai, gal pereik prie kokybeskesniu narkotiku.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # vympelas 2016-08-02 21:57
kūzia, nesiūlyk to, ką vartoji, nes kitiems netiks, kiti ne narkomanai. Yra toks seimo narys, kuris galimai vartoja, jam siūlyk
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # zero 2016-08-04 10:47
dede, Semai, gi tam ir pasiimdama mergaite savaitgaliais is savaitinio darzelio, kad palinksminti riebu Nepedofila ir babkiu i raudona pinigine isimesti, ko gi verki, brangusis, gal medalio nusipelne Petrasiuniu kale, jog net savaitgaliais savo vaiko savaitiniame nepalikinejo? O kodel nedirbantys niekur senewliai smaukunai negalejo padeti biomotynai vaiko pasiimineti is normalaus darzelio, kokie sunkumai slege senelius, jog visiskai nepadejop ir net nesidomejo kaip auga ju anuke.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Slove suslikienei 2016-08-03 00:21
"Komentaru" prisiko daugiau negu rasliavos.
Ir kokiu "komentaru" - tiesiog pikasines izvalgos !!!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti