Prezidentas susipažino su masine korupcija Vilniaus apygardos ir apylinkės teismuose

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (6 Votes)

Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino, kad susipažino su įrodymais apie masinę korupciją Vilniaus apylinkės ir apygardos teismuose. Tiek Seimui, tiek ir prezidentui buvo pateikti įrodymai, kad Vilniaus apylinkės ir apygardos teismai vykdo gerai organizuotą nusikalstamą  veiklą - t.y. nuteisia žmones kalėti už teisėtą veiklą - žurnalistiką. Keista, bet generalinė prokuratūra iki šiol dengia šiuos nusikaltimus:

 

 

 

 

Generalinei prokuratūrai, LRS valdybai

Pareiškėjas Aurimas Drižius, ak. 3

Konstitucijos per. 23b, Vilnius

2020 m. gegužės 14 d.

 

Skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo M.Striauko, Vilniaus apygardos teismo teisėjų  Audriaus Cinino, Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, Gintaro Dzedulionio patraukimo baudžiamojon atsakomybėn dėl piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybos pareigų neatlikimo.

Minėta Vilniaus apygardos teismo kolegija mane nuteisė už teisėtą veiklą baudžiamojoje byloje  Nr. 1A-815-497/2014 nuosprendžiu, paskelbtu 2015 m. vasario 2 d.

T.y. teisėjai mane nuteisė, puikiai žinodami, kad aš esu nekaltas ir kad man inkrimuojamas nusikaltimas nėra nusikaltimas, nes žurnalistika Lietuvoje nėra paskelbta nusikalstama veikla.

Tokiu būtu piliečiai M.Striaukas, mane nuteisęs apylinkės teisme, ir A.Cininas, Pakalnytė-Tamošiūnaitė ir G.Dzedulionis – nuteisę apygardos teisme, padarė nusikaltimą – piktnaudžiavimą tarnyba ir tarnybos pareigų neatlikimą.

Dėl to man buvo padaryta didelė žala – buvau nuteistas, mano turtas atimtas ir parduotas varžytinėse, o nusikaltėliai – teisėjai toliau neva vykdo teisingumą.

Vadinamieji teisėjai ilgą laiką vykdo sunkius nusikaltimus, naudodamiesi tuo, kad juos nuo atsakomybės išsuka kiti nusikaltėliai – jų kolegos teisėjai. Tačiau tokia praktika greitai baigsis, nes teisėjams nėra numatyta išlyga, kad jie yra virš įstatymo, ir kad jie negali būti teisiami dėl padarytų nusikaltimų.

T.y. byloje Nr. Nr. 1A-815-497/2014 buvau nuteistas už tariamą teismo sprendimo nevykdymą. Mat Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2009 m. įvedė cenzūrą man ir savaitraščiui „Laisvas laikraštis“, uždrausdamas rašyti straipsnius apie buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko veiklą privatizuojant AB „Mažeikių nafta“.

Vėliau, kadangi pateikiau įrodymus apie šio asmenis dalyvavimą minėtame privatizavime, ir toliau rašiau straipsnius, to pačios Vilniaus apylinkės ir apygardos teismų buvau penkis kartus nuteistas vien už tai, kad sąžiningai vykdžiau savo žurnalisto pareigą, ir pateikiau įrodymus, kad minėtas draudimas yra nusikalstamas.

Jau minėti Vilniaus apylinkės ir apygardos teismai net septynis kartus atmetė mano prašymus panaikinti cenzūrą, nors cenzūra prieštarauja tiek Konstitucijai, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymui. Tačiau Vilniaus apygardos prokuratūros, Generalinės prokuratūros ir Vilniaus m. apylinkės, apygardos ir aukščiausiojo teismo teisėjai, piktnaudžiaudami tarnyba ir klastodami dokumentus, veikdami tiesiogine tyčia,  daugiau nei dešimt metų mane persekiojo vien todėl, kad nesilaikiau šios neteisėtos ir nusikalstamos cenzūros.

 T.y. Alvydas Sadeckas dar 2008-01-21 m. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su „prevenciniu ieškiniu“ , kuriame reikalavo uždrausti man rašyti straipsnius, kuriuose jis būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G.Kiesaus nužudymu.

Vilniaus miesto apylinkės teismas (teisėja R. Vancevičienė) patenkino šį A.Sadecko „prevencinį“ ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009 ir uždraudė atsakovams Aurimui Drižiui ir UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir Gedemino Kiesaus nužudymu.

Tokiu būdu Vilniaus miesto apylinkės teismas įvedė neteisėtą cenzūrą, kurią draudžia Lietuvos Konstitucijos 44 str. 1 d., kurioje numatyta, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama.

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kas  yra cenzūra: "Cenzūra - tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio.".

Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus" sako: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.".

Minėti Vilniaus miesto apylinkės, apygardos ir aukščiausias teismas jau net aštuonis kartus atmetė mano prašymus panaikinti cenzūrą, per tą laiką buvau nuteistas net septynis kartus už teisėtą veiklą, dėl tariamo “teismo  sprendimo nevykdymo” (t.y. cenzūros), mano ir mano šeimos turtas parduotas varžytinėse, o aš pats paverstas ubagu ir invalidu,  tai pačiai „teismų“ sistemai  ignoruojant bet kokius Konstitucijos ir įstatymo reikalavimus.

Be to, teismui pateikiau įrodymus, kad A.Sadeckas buvo kertinė figūra privatizuojant „Mažeikių naftą“, pats asmeniškai sprendęs, kam turi būti parduotos šios įmonės akcijos, ir pakeitęs įstatymus taip, kad šią įmonę galėtų pakeisti Rusijos bendrovė „Jukos“.

Nurodžiau, kad mane jau daug metų už žurnalistiką persekioja vadinamoji prokuratūra ir teismų sistema, kuri visiškai ignoruoja įstatymo ir Konstitucijos reikalavimus, mano pateikiamus rašytinius įrodymus ir dokumentus ignoruoja ir pateikia juos kaip mano išgalvotus arba neegzistuojančius.

Negana to, vadinamieji teisėjai apsimeta, kad nežino pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos.  Konstitucijos 6 straipsnis sako :

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.

Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

 7 straipsnis

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

 Šiuo atveju visi teismų sprendimai – cenzūros įvedimas, ir spaudos persekiojimas pagal melagingus Sadecko skundus ir parodymus – tiesiogiai prieštarauja minėtiems Konstitucijos punktams.

Tai, kad teisėjai sąmoninga ir tyčia, žinodami, kad nuteisia žmogų už teisėtą veiklą, padaro juos kriminaliniais nusikaltėliais, ir todėl jie turi atsakyti pagal BK straipsnius tarnybos pareigų neatlikimas ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi.

 

Dėl cenzūros mane nuteisė tokie teisėja Cininas, Pakalnytė ir Dzedulionis, puikiai žinoję, kad cenzūra yra uždrausta, ir tai įrašę net savo nuosprendyje, tačiau vis tiek mane nuteisęs realia laisvės atėmimo bausme.

T.y. buvau nuteistas už tai, kad :

Aurimas Drižius nuteistas už tai, kad jis nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, t. y. jis, žinodamas, kad 2009-04-J0 priimtu ir 2009-05-10 įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1 -jo apylinkės teismo sprendimu, nesusijusio su bausme, civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009, jam ir UAB ,Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir Gedimino Kiesaus nužudymu, būdamas UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Vilniuje, Konstitucijos pr. 23, redaktoriumi, nevykdydamas minėto 2009-04-10 teismo sprendimo, 2013-06-08 savaitraštyje „Laisvas laikraštis (2013m. birželio 08-14 Nr. 23(430)) straipsnyje „Autoįvykis?“, Alvydą Sadecką siejo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu, ir viešai paskleidė šiuos teiginius:

<...> „Ekskomisarų biuro“ steigėjas ne tik turi sąsajų su paminėta įmone, bet ir dalyvavo, sprendžiant "Mažeikos naftos”privatizavimo klausimus...

<...> Tapo akivaizdu, kad A.Sadecko dalyvavimas AB „Mažeikių nafta“ privatizavime, koks jis bebuvo, tiesioginis ar netiesioginis, pagaliau yra pripažintas. O tai reiškia, jog A.Sadeckas melavo, teikdamas prevencinį ieškinį bei liudydamas teismuose, kad NIEKAIP privatizavime nedalyvavo. Būtent, tokia A.Sadecko pozicija ir turėtų būti įvertinta, kaip melagingų parodymų davimas ir melo skleidimas dokumente. <...> A.Drižius tada džiaugėsi, kad pagaliau jam pavyko įtvirtinti faktą, jog A.Sadeckas VISGI kažkaip dalyvavo AB „Mažeikių nafta“privatizavime.

Be to, Aurimas Drižius nuteistas už tai, kad jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimtu ir 2009-05-10 įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1 -jo apylinkės teismo sprendimu, nesusijusiu su bausme, civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009, jam ir UAB ,Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir Gedimino Kiesaus nužudymu, būdamas UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Vilniuje, Konstitucijos pr. 23, redaktoriumi, nevykdydamas minėto 2009-04-10 teismo sprendimo, 2013-06-29 savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ (2013m. birželio 29-liepos 5 Nr. 26(433)) straipsnyje „D. Valys dengia mafijos nusikaltimus?“, Alvydą Sadecką siejo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu, ir viešai paskleidė šiuos teiginius:

<...> aprašomas A.Sadecko vaidmuo „Mažeikių naftos “privatizavime...

<.„> A.Sadeckas asmeniškai gaudavo už tas konsultacijas po 300 litų per valandą...

<...> sužinojus, kad Alvydas Sadeckas dalyvavo visliose įmonės privatizavimo etapuose..

<...> ieškovas A. Sadeckas dalyvavo AB „Mažeikių nafta“ privatizavime...

Be to, Aurimas Drižius nuteistas už tai, kad jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimtu ir 2009-05-10 įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1-jo apylinkės teismo sprendimu, nesusijusiu su bausme, civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009, jam ir UAB ,Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir Gedimino Kiesaus nužudymu, būdamas UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Vilniuje, Konstitucijos pr. 23, redaktoriumi, nevykdvdamas minėto 2009-04-10 teismo sprendimo, 2013-07-20 savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ (2013 m. liepos 20-26 Nr. 28 (435)) straipsnyje „Teisėjai išnagrinėja bylas jų net nematę“, Alvydą Sadecką siejo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu, ir viešai paskleidė šiuos teiginius:

<...> „Laisvo laikraščio“ byloje prieš A. Sadecką teisėja J. Vėgėlienė taip pat nusprendė, kad jo negalima sieti su „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu, nors Vilniaus apygardos teismas ir pasisakė, kad A.Sadecko dalyvavimas „Mažeikių naftos “privatizavime yra įrodytas.

Be to, Aurimas Drižius nuteistas už tai, kad jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimtu ir 2009-05-10 įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1-jo apylinkės teismo sprendimu, nesusijusiu su bausme, civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009, jam ir UAB ,Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir Gedimino Kiesaus nužudymu, būdamas UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Vilniuje, Konstitucijos pr. 23, redaktoriumi, nevykdydamas minėto 2009-04-10 teismo sprendimo, 2013-09-07 savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ (2013 m. rugsėjo 7-13 Nr. 34 (441)) straipsnyje „Teisėjų klanas dirba kaip kumštis - nors teisėja Jolanta Vėgėlienė išnagrinėjo bylą jos neturėdama, tai joks nusikaltimas“, Alvydą Sadecką siejo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu, ir viešai paskleidė šiuos teiginius:

<...> „Laisvo laikraščio“ byloje prieš A.Sadecką teisėja J.Vėgėlienė taip pat nusprendė, kad jo negalima sieti su „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu, nors Vilniaus apygardos teismas ir pasisakė, kad A.Sadecko dalyvavimas „Mažeikių naftos“ privatizavime yra įrodytas.

Be to, Aurimas Drižius nuteistas už tai, kad jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimtu ir 2009-05-10 įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1-jo apylinkės teismo sprendimu, nesusijusiu su bausme, civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009, jam ir UAB ,Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir Gedimįno Kiesaus nužudymu, būdamas UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Vilniuje, Konstitucijos pr. 23, redaktoriumi, nevykdydamas minėto 2009-04-10 teismo sprendimo, 2013-10-05 savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ (2013 m. spalio 5-11 Nr. 38 (4445)) straipsnyje „D. Grybauskaitės favoritas D. Valys asmeniškai dengė mafijos nusikaltimus?“, Alvydą Sadecką siejo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu, ir viešai paskleidė šiuos teiginius:

<...> A.Sadeckas ne tik dalyvavo, tačiau ir praktiškai vadovavo visiems AB „Mažeikių naftos“ privatizavimo etapams nuo 2000 iki 2006 m.

<...> A.Sadeckas vadovavo „Mažeikių naftos“ privatizavimui...

<...> A.Sadeckas buvo asmeninis ,,Mažeikių naftos" privatizavimo Įstatymo projekto rengėjas...

<... > A.Sadecko dar 2008 m. rašytas skundas uždrausti j j sieti su ,, Mažeikių nafta “ ir jos privatizavimu jau pats savaime buvo melagingas ir nusikalstamas.

<...> pats A.Sadecko pareikštas skundas dėl draudimo jį sieti su ,,Mažeikių nafta“ buvo melagingas ir nusikalstamas...

<...> A.Sadeckas dalyvavo visuose AB ,,Mažeikių nafta" privatizavimo etapuose - dar 2000 m. kaip „ IVilliams“ konsultantas, gaunantis po 300 liti} už valandą konsultacijų bendrovei„Mažeikių nafta“...

<...> Jau tapęs Seimo nariu, A.Sadeckas parengė AB „Būtingės nafta", „Mažeikių nafta" ir „Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo projektą...

<...> Galiu pasakyti, kad visi A.Sadecko veiksmai, kaip Seimo NSGKpirmininko, buvo galimai neteisėti ir nusikalstami, privatizuojant „Mažeikių naftą"...

<... > A.Sadeckas tiesiogiai dalyvavo šios įmonės privatizavime...

<... > A. Sadeckas ne tik asmeniškai dalyvavo AB „Mažeikių naftos" privatizavime, jam vadovavo, bet ir asmeniškai teikė įstatymo, pagal kurį buvo privatizuota AB „Mažeikių nafta", pakeitimus...

<...>- A. Sadeckas, pats būdamas „Mažeikių naftos“ akcininku, sprendė šios įmonės privatizavimo klausimus, nors turėjo nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo - tuo pačiu metu A.Sadeckas buvo AB „Mažeikių nafta“ akcininku, o tai reiškia, kad supainiojo viešuosius ir privačius interesus. A. Sadeckas ne tik dalyvavo, tačiau faktiškai vadovavo AB Mažeikių naftos“ privatizavimui, nes pačiame pirmame AB ,,Mažeikių nafta "privatizavimo etape, vykusiame 2000-2001 m. A. Sadeckas taisė įstatymo projektą...

<...> A.Sadeckas asmeniškai dalyvavo dar 1999 m. vykusiame „Mažeikių naftos"privatizavimo etape...

<... > A.Sadeckas asmeniškai tiekė AB „Mažeikių naftai" valdymo paslaugas, t. y. A.Sadeckas ne tik dalyvavo šios įmonės privatizavime, buvo jos akcininkas, tačiau realiai ją valdė ir gavo už tai atlygį...

<... > Alvydas Sadeckas, dalyvavo AB „Mažeikių naftos" privatizavime...

 

Pseudoteisėjai puikiai žinojo, kad Konstitucija draudžia cenzūrą

Tai, kad vadinamieji teisėjai puikiai žinojo, kad daro nusikaltimą, ir tyčią ir sąmoningai jį daro, įrodo ir pats nuosprendžio tekstas : :Apeliaciniu skundu nuteistasis Aurimas Dūžius prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nuosprendį ir jį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių. Apeliantas skunde nurodo, kad spausdinti straipsnius teismas buvo uždraudęs UAB "Laisvas laikraštis", o ne UAB "Laisvo laikraščio leidyba", kuri juos spausdino...apelianas nurodo, kad apylinkės teismas yra įvedęs cenzūrą jam spausdinti atitinkamus teiginius, o po jų išspausdinimo taikė jam baudžiamąjį persekiojimą. Apelianto manymu, cenzūros taikymas neatitinka nei Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nei Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams, bei pažeidžia žurnalistų teisę informuoti visuomenę apie neigiamus reiškinius. Pasak apelianto, vien už tai, kad jis nepaisė šios cenzūros, ir toliau pateikdamas įrodymus rašė straipsnius apie A. Sadecko ir jo firmos .Ekskomisarų biuras" dalyvavimą "Mažeikių naftos" privatizavime bei valdyme, ir buvo nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismas 2009-04-09 sprendimu šioje byloje. Anot apelianto, minėtu teismo sprendimu buvo siekiama kontroliuoti skelbiamos informacijos tūrinį iki jos paskelbimo, ir "Laisvam laikraščiui“ įvesta cenzūra, už kurios pažeidimą buvo nuteistas jau penkiose bylose, A.Sadeckui duodant šioje byloje melagingus parodymus. Tik Vilniaus apygardos teismas 2013-03-15 nutartimi nurodė prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl melagingų A.Sadecko parodymų, tačiau Vilniaus apylinkės prokuratūra net neapklaususi A.Sadecko tyrimą nutraukė...“.

Pseudoteisėjai man nurodė, kad mano skundas atmestinas, nes...cenzūra yra įvesta, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-117- 734/2009 A. Drižiui ir UAB „Laisvas laikraštis“ buvo uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. Sadeckas būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir Gedimino Kiesaus nužudymu. Sprendimas įsiteisėjo 2009 m. gegužės 10 d. Tiek iš skundžiamojo teismo nuosprendžio, tiek iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantui yra žinoma apie minėtą 2009 m. balandžio 10 d. teismo sprendimą ir jo draudimą (įpareigojimą). Apeliantas šį sprendimą vertina kaip neteisėtą ir kaip spaudos cenzūrą, tačiau šioje, baudžiamojoje byloje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nėra įrodinėjimo ar ginčo dalykas. Šis sprendimas įsiteisėjęs ir turi būti vykdomas įstatymo nustatyta tvarka. Šioje byloje įrodyta ir pats nuteistasis to neginčija, kad jis žinojo ir suprato šio teismo sprendimo nustatytą draudimą publikuoti minėtus rašinius, tačiau sąmoningai jo nevykdė.

Baudžiamoji atsakomybė už teismo sprendimo nevykdymą turėtų būti taikoma tik atsižvelgus į galimybes užtikrinti jo įvykdymą civilinio ir (ar) administracinio proceso priemonėmis (LAT nutartys Nr. 2K-36/2012, 2K-219/2012). Šioje byloje tokių galimybių nėra, nes teismo sprendimo vykdymas pasireiškia susilaikymu nuo teismo uždraustų veiksmų. Tol, kol teismo draudimo laikomasi, sprendimas yra vykdomas. Draudimo pažeidimas pats savaime rodo, kad sprendimas jau yra neįvykdytas ir klausimas dėl jo vykdymo užtikrinimo civilinėmis ar administracinėmis priemonėmis nekyla. Kolegijos vertinimu, apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą dėl apelianto kaltės pagal LR BK 245 straipsnį“.

 

 Todėl teisėjai A.Cininas, Pakalnytė-Tamošiūnaitė ir G.Dzedulionis ir M.Striaukas,  šioje byloje mane nuteisdamas už žurnalistiką, sąmoningai ir tyčia pažeidė Konstituciją, kurią prisiekė saugoti, o taip pat padarė nusikaltimus :

Piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis) ir tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 straipsnis) :

 Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Piktnaudžiavimas nurodo, kad :

                          Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

                          Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Aukščiausias teismas baudžiamojoje byloje Nr. 2K-20/2012 nurodė, kad : „Pagal BK 228 straipsnio 1 dalį dėl piktnaudžiavimo atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Minėto straipsnio 2 dalis numato atsakomybę tam, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių. Taigi piktnaudžiavimas pagal BK 228 straipsnį yra tokia veika, kai: 1) valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atlieka veiksmus, kurie įeina į jo įgaliojimų ratą pagal pareigas arba 2) daro veiksmus, kurie priskirtini kito asmens kompetencijai, t. y. viršija tarnybos įgalinimus. Formaliai teisėta, įeinanti į valstybės tarnautojo pareigas veika, gali tapti neteisėta ir užtraukiančia baudžiamąją atsakomybę dėl piktnaudžiavimo, jei  konkrečioje situacijoje ji imtų prieštarauti tarnybos interesams. Prieštaraujanti  tarnybos interesams veika yra tokia veika, kuri prieštarauja Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintiems principams, įstaigos ar įmonės tikslams, valstybės tarnautojo pareiginėms instrukcijoms, neatitinka valstybės, kitų institucijų, žmonių interesų ir nukreipta ne į valstybės ir asmenų teisėtų interesų gynimą, o į jų pažeidimą. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojas, patekęs į  prieštaringą situaciją, turėtų susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų arba, atvirkščiai, jų imtis. Piktnaudžiaujantis tarnyba valstybės tarnautojas, darydamas formaliai teisėtus veiksmus ar susilaikydamas nuo jų padarymo, iš tikrųjų iškreipia tarnybinės veiklos turinį, tarnybines funkcijas ir veikia priešingai tarnybos interesams. Todėl teismas visais atvejais turi pareigą  atskleisti, kokiais įgaliojimais piktnaudžiavo valstybės tarnautojas, kodėl laikoma, kad įgaliojimai panaudoti priešingai tarnybos interesams, ir tik po to imtis piktnaudžiavimu padarytos žalos aptarimo. Kadangi piktnaudžiavimas susijęs su valstybės tarnautojo pareiginių įgaliojimų esmės iškreipimu ar jų viršijimu, nuosprendyje turi būti nurodyta, kokius teisės aktus asmuo savo veika pažeidė. Tai gali būti bendro pobūdžio teisės aktai (kaip antai Valstybės tarnybos įstatymas) arba vidiniai įstaigos aktai, apibrėžiantys konkretaus asmens pareigines funkcijas. Neatskleidus BK 228 straipsnio dispozicijoje aprašytų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, konkrečių kaltininko veikų, nėra prasmės kalbėti apie padarinius“.

Iki šiol prokuratūra dengė teisėjų nusikaltimus, sakydama, kad teisėjai yra aukščiau įstatymo. Toks požiūris taip pat yra nusikalstamas, nes nė vienas teisės aktas nenumato, kad specialios kategorijos valstybės tarnautojų – teisėjai – niekaip neatsako už padarytus nusikaltimus.

Teismų įstatyme aiškiai parašyta, kad teisėjai klauso tik įstatymo, o kai teisėjai sąmoningai įstatymą laužo, tai daro nusikaltimą.

Taip pat prašau patraukti baudžiamojon atsakomybėn Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorę Danutę Kisinienę – ji suklastojo man šią baudžiamąją bylą ir palaikė kaltinimą teisme, nors ir puikiai žinojo, kad cenzūra Lietuvoje yra neteisėta ir negaliojanti. Kaip teisininkė, ji puikiai suprato, kad bet kokios nusikalstamos teismų nutartys, prieštaraujančios Konstitucijai ir įstatymui, yra neteisėtos, tačiau vis tiek sąmoningai vykdė šią nusikalstamą veiklą, dėl ko aš buvau nuteistas.

Dėl šios įvestos cenzūros man buvo padaryta didžiulė žala – buvau šešis kartus nuteistas, mano žemės sklypas parduotas varžytinėse, dešimt metų trukęs šių teisėjų – banditų persekiojimas atėmė man sveikatą ir sugadino santykius šeimoje.

Lietuvos Konstitucija numato, kad teisingumą vykdo tik teismai, taip pat nurodo, kad prieš įstatymus visi Lietuvos piliečiai yra lygūs.

Teismų įstatymo 43 straipsnis. Teisėjo pareigos numato, kad

  1. Teisėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų, vykdyti Teisėjų etikos taisyklių reikalavimus.

 

Teismų įstatymas nurodo, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, veikia nešališkai ir klauso tik įstatymų. Pagrindinis šalis įstatymas – Konstitucija – kategoriškai ir imperatyviai draudžia cenzūrą. Ją draudžia ir Visuomenės informavimo įstatymas. Todėl teisėjai, pritaikę cenzūrą, ir už ją nuteisę nekaltą žmogų, padarė nusikaltimą – piktnaudžiavimą tarnyba. Įtarus teisėją padarius nusikalstamą veiką, būtina sustabdyti jo įgaliojimus, kol teismas byloje paskelbs galutinį sprendimą ir jis įsiteisės.

 

 Todėl minėta pseudoteisėjų gauja veikė organizuotoje grupėje ir mane nuteisė ir teisėtą veiklą – straipsnių rašymą

Tai akivaizdūs piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybos pareigų neatlikimo pavyzdžiai, todėl prokuratūros prašau :

                          Pradėti ikiteisminį tyrimą pseudoteisėjų M.Striauko, Vilniaus apygardos teismo teisėjų  Audriaus Cinino, Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, Gintaro Dzedulionio, Vilniaus miesto prokuratūros prokurorės D.Kisinienės  atžvilgiu dėl nusikaltimų Piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis) ir tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 straipsnis)

                          Pripažinti mane nukentėjusiuoju

                          Atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. Nr. 1A-815-497/2014, mane išteisinti, ir panaikinti cenzūrą kaip neteisėtą ir nusikalstamą, prieštaraujančią Konstitucijai ir daug metų dengiama pseudoteisėjų

 

Aurimas Drižius

Peržiūros: 1779

Komentarai   

+66 # Algimantas 2020-05-14 20:48
Vis del to yra drąsių Žurnalistų. PAGARBA AURIMUI DRIŽIUI. Pasirodo ne visi lebedos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+46 # Pirmiausiai 2020-05-15 11:35
Reikia pradėti nuo Grybauskaitės tampono, nuo paties Pašilio, nuversti visa buvusi Grybauskaitės stogą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kindziulis 2020-05-19 20:59
Prezidentas susipažino ir stipriai susimastė - kokias gi sumas ilgoje kasdienėje 20 metu kovoje už Savo Teisybę turėjo išleisti gerb A.Dryžius, kad dėl masinės korupcijos Vilniaus apygardos ir apylinkės teismuose jo nė karto nebuvo pasodinę net profilaktiškai !?
Išvada: tikriausiai baaisiai krūtas kėksas, užkliudysi tokį netyčia - nė kyšiai nepadės :):
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # Teismas už akių 2020-05-14 20:56
Ne taip seniai sužinojau, kad Vilniaus apygardos teismas vis dėl to imasi Snoro akcininkų bylos, nors iš pradžių neva dėl didelio užimtumo jos kratėsi. Dabar tos bylos imasi nagrinėti teisėjas Gintaras.Dzedulionis. Tas pats nusikaltėlis, kuris minimas čia aukščiau straipsnyje! Tai kas galų gale yra tas tūlas veikėjas G.Dzedulionis? Dar vienas "pakabintas" valdžiagyvių iš korumpuotų teisėjų klano???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # Skaitau 2020-05-14 21:05
teisėjo Gintaro Dzedulionio biografiją ir netikiu savo akimis. Ten parašyta: "nuo 1981 m. birželio iki 1989 m. kovo buvo Lietuvos TSR VRM tarnautojas". Kas paslėpta, užšifruota po šiuo keistu įrašu? Paslėptas darbas spec. tarnybose?? Jis KGBistas, saugumietis???Tai ponas teisėjas yra iš tų tipų, kurių pavardės užslaptintos sąraše dar 75 metams Seimo įstatymu???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # Ritas Vaiginas 2020-05-15 11:04
Ir tokie brudai menkystos žmones teisia???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+46 # Juozas 2020-05-15 11:10
Byla baltais siulais siuta,tauta mato kad byla niekine o musu teisesauga tipo dirba,geda.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Vycka 2020-05-14 20:59
Kai suzinojo jog Venckiene is Amerikos parveza, tai sako kad Markizui de Sadui ir kitiems pedofilu elito atstovams net viduriai uzkietejo?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # Asta Bogužienė 2020-05-14 21:01
Dalia nepakaltinama, nes naudinga sistemai, uoliai ir lojaliai tarnavo jai nuo KGB laikų.
Tokie pat nepakaltinami ir Lietuvos teisėjai - banditai su sutanomis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # O DANGAU, 2020-05-14 21:03
KUR BUVOT VISI ANKSCIAU?
Trauket Grybes daina ne tie laimejo rinkimus?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+47 # VYTAUTAS 2020-05-14 21:35
AR TULPĘ KVIES Į TEISMĄ UŽ AKIŲ? Pagoglinkit straipsnį – „Liudininkas iš Lietuvos banko: “Snoro“ šturmą laimino prezidentė“.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # PAMENU 2020-05-14 21:38
FNTT GENEROLAS BOREIKA SURINKO DUOMENIS IŠ KOKIŲ OFŠORŲ MOCKUS RĖMĖ PER SEIMO RINKIMUS KUBILIAUS KONSERVŲ GAUJĄ, TAI KAI TIK KUBILIUS TAPO PREMJERU, TAI IŠKART NUĖMĖ BOREIKĄ IR TUOJ FNTT VADU PASTATĖ GAILIŲ.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # Linksmuolis 2020-05-14 21:40
Nesenai susiemė prokurorus, tai jjau galvojau , kad tos mafijos "stogą" - komunistę su mėlynu chalatu paims
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+46 # Ritas Vaiginas 2020-05-14 23:24
Prokurorams ir STT tyrėjams būtina pasidomėti dar vienu tokiu tūlu veikėju, - Vilniaus apygardos teismo teisėju Ernestu Rimšeliu, kuris, dar būdamas prezidentės D.Grybauskaitės patarėju teisės ir teismų veiklos klausimais, personaliai nuo pat pirmos dienos (ir vėliau) daug ir aktyviai prisidėjo prie AB banko Snoras tyčinio sužlugdymo. Ir ne tik, - šis buvęs Romerio universiteto absolventas, dar dirbdamas patarėju prezidentūroje iš tiesų daugiausiai per nepriklausomos Lietuvos istoriją prisidėjo prie teismų sistemos korumpavimo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # rosit 2020-05-15 11:19
Man tai kraupu skaityti , nes visa ta laika gyvenau uzsienyje ir nieko nezinojau apie tai kas yra kas Tiesiog siaubas kokia musu valstybe !! Ruosiuosi gryzti namo … bet kazkaip nejauku…
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+50 # Niekam neįdomu 2020-05-15 11:25
Neringa Venckienė 2019-10-09 d. savo interviu apie teisėjus pasakė:
"Prisiminkite, kiek lindo į viešumą dėl pedofilijos bylos Konstitucinio Teismo pirmininkas E. Kūris, po ko gavo vietą Strasbūro teisme. Prisiminkite tuos reikalus viešai komentuojantį Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekaną V. Nekrošių. Nemanau, kad „Snoro“ bankroto byla atsitiktinai pateko dekano pusbroliui Andzej Macijevskiui, kuris po jos nagrinėjimo taip pat tapo Aukščiausiojo Teismo teisėju.

O A. Valantinas, netekęs Generalinio prokuroro pareigų dėl aplaidaus pedofilijos bylos tyrimo, prezidentės dekretais tapo teisėju, o po to – ir Apeliacinio teismo pirmininku."
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # JURAS 2020-05-15 11:29
Tai tegul "susirūpina" mūsų "nekaltas" avinėlis NUOSĖDA.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # Neatsistebiu iki šio 2020-05-16 12:28
Prezidentės D.Grybauskaitės pagalba karjera padarė Snoro bankrotą laiminęs, tuo pačiu net tris metus banko kreditorių reikalavimus nagrinėjęs bei ilgą laiką padėjęs bankroto administratoriui N.Cooperiui "plauti" iš banko pinigines lėšas bei kartu padėjęs jam apvoginėti banko kreditorius. savo nutartimis tvirtindamas nerealiai dideles bankroto administratoriaus išlaidų sąmatas, o kartu ir nuostolingus Snoro banko kreditoriams turto pardavimo pusvelčiui sandorius - tai Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andžej Maciejevski. Stebėtina, bet jis 2014 m. lapkričio mėn. prezidentės D.Grybauskaitės dėka pakilo iki Aukščiausiojo Teismo teisėjo posto! O be to, dar šis korumpuotas teisėjas A.Maciejevski 2017 m. gruodžio mėn. buvo patvirtintas net Pretendentų į teisėjus egzaminų komisijos nariu (?!). Korumpuotieji toliau renka korumpuotus?!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+35 # Mes 2020-05-16 12:36
Neringa Venckiene gali apginti tik Lietuvos gyventojai. Tai tiesos valanda mums. Jos likimas bus indikatorius: kas mes ir kokie mes.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Grybauskaitės chebra 2020-05-16 12:38
APIE GRYBAUSKAITĖS PAKABINTUS KORUMPUOTUS TEISĖJUS PAGOGLINKIT STRAIPSNĮ - "Snoro banko užgrobimo, likvidavimo ir turto išvogimo istorijoje skamba tų pačių korumpuotų teisėjų ir žinomų advokatų pavardės".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # Baisu 2020-05-16 12:39
Gyvename stalininių-kgbistinių banditų ir pedomafijos valdomoje Lietuvoje. Neteisinėje, nedemokratinėje. Oficiali valdžia tik dekoracijos. Ar mažai prisikentėjome sovietmečiu? Tikriausiai, nes antraip toks košmaras nebesitęstų. Baisu. Gerovės valstybės nei anūkai, nei proanūkiai tikrai dar nematys...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Realybė 2020-05-16 15:06
Konservams "Mažeikių nafta" už 14 milijardų dolerių, Kildišienei paltukas už 140 eurų......Tikrai dvigubi standartai...Landsberginė gauja yra didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # nuogirda 2020-05-16 15:14
girdėjau, kad ale nusižudęs buvęs aukštas VSD pareigūnas Arūnas Paukštė, vėliau advokatas, o greičiau nužudytas, arba priverstas nusižudyti buvo Snoro nacionalizacijos vienas iš vykdytojų, bet nacionalizacija buvo " lieva"......ta va...taip pat kalbama, kad Paukštė nusišovė,lygiai taip pat kaip ir Ūsas balutėje prigėrė...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # to nuogirdai 2020-05-19 15:29
Cituoja nuogirda:
girdėjau, kad ale nusižudęs buvęs aukštas VSD pareigūnas Arūnas Paukštė, vėliau advokatas, o greičiau nužudytas, arba priverstas nusižudyti buvo Snoro nacionalizacijos vienas iš vykdytojų, bet nacionalizacija buvo " lieva"......ta va...taip pat kalbama, kad Paukštė nusišovė,lygiai taip pat kaip ir Ūsas balutėje prigėrė...

o as girdejau ,kad Usas neprigeres,gyvas ,nes ji palydejo Simasius kazkur,tolokai nuo LT
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Realybė 2020-05-16 16:11
GYVULIŲ ŪKYJE NIEKO NAUJO: 1) Teisėjai - nusikalstama Akcinė Bendrovė, ją dabar kuruoja Sauliuks 2) Policija - valstybinis UABas, kuruoja Sauliuks. 3) Prokuratūra - kontrabandistų ir narkotraferių AB, pasikeitė kuratorius - iš Mamos perėmė Sauliuks & Co. 4) STT - UABas su didele pridėtine verte, kurį kuruoja Mama. 5) VSD - JAV ir GB UABas, kuruoja Mama. :lol: :lol: :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Lietuvoje mafija 2020-05-16 16:24
Didesnių brudų kaip mūsų kgbistinio klano konservai - nėra nė vienoje valstybėje,tik nesuprantu kodėl šių vagių niekas nesodina ? gal todėl,kad VSD - STT - FNTT - PROKURATŪRA - klano statytiniai???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Tuo metu, kai 2020-05-16 18:49
Konservatoriai pyle purva ant Ramuno ir Kildisienes, ju nariai ramiai istvirkavo:Razma dulkino savo sekretore, o Majauskas studentes... Kyla klausimas, is kieno kisenes buvo apmokami straipsniai I "vienus vartus"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Sutinku 2020-05-19 17:49
Grybauskairė ir visi jos statytiniai turi būti nuteisti iki gyvos galvos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # skafandras 2020-05-19 20:31
kaži kada baigsis šitie "žvagždžių karai"?
Visi kai iš filmo skafandruoti kai ateiviai ;D
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # tai 2020-05-20 00:38
kad Nauseda turi jumoro ar humoeo...jausma matesi,bet ,kad gali pradeti dometis,tai jau kazkas naujo,arba geriau negu niekad.
kaip tai imanoma testi?ko geroreikia dometis Lietuvos gyvenimu...is arciau
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti