Neringa Venckienė. Bylos. Drižius v. Stankūnaitė ir Stankūnai

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.45 (10 Votes)

Neringa Venckienė.

Bylos. Drižius v. Stankūnai ir Stankūnai

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė 2019 m. gruodžio 3 d. nuteisė „Laisvas laikraštis“ žurnalistą Aurimą Drižių. Vilniaus apygardos teismo teisėjai Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ugnius Trumpulis (nuotr. viršuje) 2020 m. balandžio 7 d. nuosprendį paliko nepakeistą.

A.Drižiui buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė dveji metai penki mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės vykdymas atidėtas trejiems metais, įpareigojant A.Drižių trejus metus neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų be probacijos tarnybos leidimo bei uždraudžiant trejus metus skelbti informaciją apie Laimutę Stankūnaitę, Deimantę Stankūnaitę, Violetą Naruševičienę ir Orintą Naruševičiūtę, siejančią jas su pedofilijos skandalu, bei naudoti jų atvaizdus. Priteisė iš A. Drižiaus 7000 eurų L. Stankūnaitei ir po 3500 eurų Stankūnams.

Apygardos teismo teisėjų kolegija nurodė (19 punktas): „Aurimo Drižiaus parašyto straipsnio pagrindinis leitmotyvas yra tai, kad L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės mažametės dukros buvo prievartaujamos, tokie veiksmai buvo atliekami su L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės žinia ir joms gaunant iš to materialinės naudos, nusikalstamus veiksmus neva dangstant teisėsaugos institucijų atstovams ir kt.... Apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių, kad straipsnyje nurodoma informacija apie Laimutę Stankūnaitę ir Violetą Naruševičienę vertintina kaip galinti paniekinti ar pažeminti L. Stankūnaitę ir pakirsti pasitikėjimą ja bei kaip galinti nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą mirusios V. Naruševičienės atminimui, kadangi jos iš esmės siejamos su seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš jų pačių mažamečius vaikus padarymu“.

Nuteisę A. Drižių teismai nesugebėjo prisiminti, bet aš galiu priminti duomenis iš pedofilijos bylos ir Seimo išvadas dėl pedofilijos bylos tyrimo. Jūs dar kartą permąstysite ir nuspręsite, ar teismo išvados yra pagrįstos.

Primenu, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. sausio 21 d. Nr. XI-671 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto atlikto aplinkybių, susijusių su Drąsiaus Kedžio skundų tyrimu, parlamentinio tyrimo išvadų“ nurodyta:

  • Kauno miesto apylinkės prokuratūra akivaizdžiai vilkino šį ikiteisminį tyrimą, nes iš esmės jokių naujų, tačiau tuo metu būtinų, procesinių veiksmų neatliko. Nebuvo skirtas reikiamas dėmesys ir gautai naujai informacijai apie kitos mergaitės galimą tvirkinimą (išvadų 3 punktas);
  • Nei Kauno apygardos prokuratūra, perėmusi šį ikiteisminį tyrimą, nei Generalinė prokuratūra netyrė, kas kaltas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje atlikto ikiteisminio tyrimo trūkumų, nesprendė, kokios drausminės priemonės taikytinos kaltiems pareigūnams, kokių organizacinių priemonių reikia imtis, kad ikiteisminiai tyrimai Kauno miesto apylinkės prokuratūroje būtų kontroliuojami ir (arba) atliekami operatyviai ir kvalifikuotai (išvadų 4 punktas);
  • Kauno apygardos prokuratūrai perėmus ikiteisminį tyrimą, daugiau kaip du mėnesius jokių esminių tyrimo veiksmų, kurie būtų sudarę galimybę sėkmingai baigti ikiteisminį tyrimą, atlikta nebuvo. Tai rodo Kauno apygardos prokuratūros prokurorų, kuriems buvo pavesta tęsti tyrimą, neveikimą ir (arba) nepakankamą kompetenciją (išvadų 6 punktas);
  • Policijos tyrėjai ir prokuratūros pareigūnai, aplaidžiai ir nekompetentingai atlikdami D. Kedžio skundų dėl galimos seksualinės prievartos jo dukros atžvilgiu tyrimą ir šio tyrimo kontrolę, pakenkė tyrimui ir sukomplikavo galimybę sėkmingai jį baigti. Užsitęsęs šios bylos tyrimas rodo, kad teisingumui įgyvendinti gali būti padaryta žala, kurios nebus galima pašalinti (išvadų 7 punktas).

Taigi Seimo išvados patvirtina, kad būtent teisėsauga tinkamai neištyrė pedofilijos bylos, neskyrė dėmesio antros mergaitės galimam tvirkinimui, padarė žalą, kurios negalima pašalinti. Argi Aurimas Drižius neteisus, kad nusikalstamus veiksmus dangstė teisėsaugos institucijų atstovai? Ar jau pamiršta apie nuobaudų prokurorams skyrimą?

Primenu trumpai kai kuriuos faktus iš pedofilijos bylos, kurie surašyti mano knygoje „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“.

 

Ar Jūs įsivaizduojate motiną, netikinčią savo vaiko parodymais? Ar Jūs įsivaizduojate motiną, kuri būdama nesusijusi su mažametės seksualiniu išnaudojimu, trukdo vaiko apklausą ir liepia nepasakoti apie įtariamąjį? Ar jums nekyla abejonių dėl motinos, kuri, prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, meta labai gerai (geriau nei prokuroras ar teisėjas) apmokamą kirpėjos darbą? Ar jums nekyla abejonių dėl prokurorų, kurie net nebando išsiaiškinti, kodėl ši motina galimo mažametės seksualinio išnaudojimo laikotarpiu važinėjo apie 100 000 litų vertės automobiliu? Kodėl ši motina galimo mažametės seksualinio išnaudojimo laikotarpiu deklaravo 63 000 litų pajamų? Kodėl šios motinos pajamos, prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, kai jokia apsauga jai dar nebuvo skirta, sumažėjo dešimtį kartų? Pedofilijos byloje (19 tomas, bylos lapas 172) 2009 m. rugsėjo 6 d. fiksuotas pokalbis tarp L. Stankūnaitės ir A. Ūso, jog ji „nė lito neturi, nežino, kaip į Vilnių važiuos“. Tai liudija, jog L. Stankūnaitė, praėjus beveik metams nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, kai mergaitės pas ją jau nebūdavo, nebesugebėjo nieko užsidirbti.

Iš pedofilijos byloje esančių liudytojo D. Naruševičiaus parodymų (17 tomas, bylos lapas 60) matyti, kad jie kartu su V. Naruševičiene buvo paėmę paskolą iš banko žemės sklypui su namu pirkti. Atliekant tyrimą, aplinkybės, susijusios su nurodyta paskola ir jos grąžinimu, apskritai nebuvo tiriamos, nors paskola buvo grąžinta.

Ar prisimenate, kad einant Generalinio prokuroro pareigas A. Valantinui ir pedofilijos bylą vežant iš Kauno į Vilnių, buvo dingusi Deimantei atliktos teismo kompleksinės psichiatrijos – psichologijos ekspertizės išvada, kad vaikas sveikas ir nefantazuoja. Ir tik visuomenės spaudimo dėka tas ekspertizės aktas atsirado.

O kaip vertinti kitas mergaitės apklausas ikiteisminio tyrimo metu ir jos nuoseklius parodymus? Kaip analizuoti vaikui atliktas psichologų ir psichiatrų ekspertizes?

Mažametės nukentėjusiosios parodymų turinio analizėje (pedofilijos byla 16 tomas, bylos lapai 97-98) nurodyta, kad galimai įvykusios seksualinės prievartos patyrimo apibūdinimų pagrindinės detalės, yra tvirkinamojo pobūdžio, ne pagal amžių ankstyvą jos įtraukimą į seksualinę veiklą, išlieka vienodos ir tos pačios visuose mergaitės pasakojimuose ir parodymuose, tiek filmuojant tėvui namuose vaizdo kamera, tiek apklausų metu.

Apie antrosios mergaitės išgyvenimus rašiau knygos „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“ 126 – 130 lapuose, cituodama pedofilijos bylą ir prokurorų padarytas protingumui prieštaraujančias išvadas. Kodėl antroji mergaitė buvo apklausta kartu dalyvaujant V. Naruševičienei?

Kaip galima vertinti iki šiol neįvykdytą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį, kad L. Stankūnaitei turi būti pareikšti įtarimai dėl vaiko seksualinio išnaudojimo? Mano knygos 82 lape patalpinta minėta nutartis, kurioje nurodyta: „... galima pagrįstai įtarti, jog L. Stankūnaitė, suteikdama sąlygas įtariamajam A. Ūsui tvirkinti mažametę, pati betarpiškai stebėdama su vaiku atliekamus nusikalstamus veiksmus, padėjo A. Ūsui tvirkinti mažametę, dėl ko jos veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 24 str. 6 d. ir 153 str. (tvirkinimas bendrininkaujant).

Ar susimąstėte kodėl abi mergaitės pradangintos? Kodėl nėra jokių žinių apie jas? Kodėl Deimantė prievarta paimta iš gimtųjų namų, neišnagrinėjus pedofilijos bylos? Kodėl teisėjo A. Cinino vienintelis argumentas – ištrinta atmintis? Nes A. Cininas nerado jokių kitų logiškai paaiškinamų argumentų.

Apie kokią Laimutės Stankūnaitės ir Violetos Naruševičienės reputaciją, pagarbą joms kalbama teismo sprendime? Paklauskite apie jas kaimynų, kitų jas pažinojusių žmonių.

Manau, kad Aurimas Drižius persekiojamas už tiesos paieškas. Jis – vienas iš paskutiniųjų, bandančių analizuoti faktus pedofilijos byloje ir skelbti tai, ko prokurorai bei teisėjai nepadarė. Kodėl reikia uždrausti žurnalistui trejus metus rašyti apie pedofilijos bylą, kurioje prokurorų ir teisėjų nuomone, nieko, išskyrus ištrintą vaiko atmintį, nebuvo? Uždrausti minėti bylą, kurioje tik šiaip tėvas su giminėmis viską „išsigalvojo“ ir pradėjo kryžiaus kelius? Kodėl?

Teisėsaugos melas atjojo ant balto žirgo. Tikiu, kad tiesa ateis pėsčiomis.

 

P.S.

Vienam sumokėti skolas yra labai sunku. Prašyti pačiam pagalbos yra nemalonu. Prašau visų kartu padėti Aurimui Drižiui padengti skolas.

Gavėjas: AURIMAS DRIŽIUS
 Sąskaita Nr. LT614010051005210720
 Luminor bankas, banko kodas: 40100,
 SWIFT (BIC) kodas: AGBLLT2X

Peržiūros: 4790

Komentarai   

+39 # Misteris 2020-04-15 13:02
Dangaus Valdyba visiems paskirs preciziškas bausmes pagal Karmos įstatymą.
Užtenka savo prašymą išdėstyti raštu ir labai norėti Teisingumo įvykdymo,pasižadėti ir vykdyti kasdieninę pasirinktą maldą.Laišką sudeginti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # Saliamonas 2020-04-15 16:03
Sunku ką ir pridurti. Pedofilai ir jų šalininkai su šia byla ir neprotingais savo veiksmais tik patvirtino, kad pedofilija tikra ir visomis įmanomomis priemonėmis stengėsi visą tai slėpti. Tačiau Dievas neklysta ir Jis visada teisiųjų pusėje. Taip kad maitvanagiai šliaužiokite keliais ir melskite atleidimo. Prieš tai atsiprašykite ir atlyginkite žalą padarytą visiems nukentėjusiems. Jų daug. Jei jie neatleis, tai Dievas irgi neatleis. Visokie popiežiai ir kunigai tam neturi galios. Neapsigaukite rydami atgailos plotkelę. Ji nepadės. Tai šėtono pinklės rinkliavai ir žmonių kvailinimui.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # Angelė Lauciūtė 2020-04-15 16:43
Pedofilų organizacija yra, matyt, labai turtinga, kad tiek metų gali samdyti Stankūnaitei sargybą bei papirkti teisėsaugą...Įdomu, kada baigsis jų ištekliai???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # krastietis 2020-04-15 19:52
kaip suopratom teismai siuateja ir per visruso karantina,o policija slepiasi?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # krastietis 2020-04-15 19:55
is pagarbos Lietuvai,ne judosiams,kurie jau privatizavo valdzia ir teisesauga(tai tie patys uzsiverbave komsorgai ir ju tarnai)- reikia padeti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # Atas 2020-04-15 22:55
Labai teisingai parašyta N. Venckienės, mes suprantame, kad A. Drižius iškrypėlių klano puolamas tik todėl, kad parašė daug klanui neparankios tiesos. Ir čia jokia A. Drižiaus ne skola, jis iš nieko nesiskolino, nieko nenuskriaudė, o paprasčiausiai banditų vykdomas principingo žurnalisto apiplėšimas už drąsą priešintis. Bet ko teverti teisėjai, priteisiantys tokias nesąmones!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # ? 2020-04-16 22:10
idomiausia - tiek teistas, o vis bausme - LYGTINAI. tai irgi kazka sako….
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Atas 2020-04-16 23:29
teisingai, matyt teismų mafija dar nedrįsta skirti Aurimui realios įzoliavimo bausmės, juk perdaug išgarsėję šitie įvykiai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # petras 2020-04-17 07:40
Cituoja ?:
idomiausia - tiek teistas, o vis bausme - LYGTINAI. tai irgi kazka sako….
Bijo. Jei pasodintų, tai tektų uždaryti įkalinimo įstaigas, nes ten ne pataisos namai, bet koncentracijos stovyklos su dar didesniais nusikaltimais nei laisvėje. Viską slepia uniformuoti komisarai. Vaikšto dideli pinigai, pradedant narkotikais, reketu, kontrabanda ir t.t.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Tadas 2020-04-16 00:36
matot is ko gyvena dykaduoniai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Durnių laivas 2020-04-16 16:46
Alhaška Onutė iš Ašašnykų kaimo prašo skubios pagalbos pas teisėsmaukos elitą ir VTAS vaikų grobikes. Skubiai reikia surasti senukų su pinigais. Pasodinti juos į kaliūzę nepažeidžiant nei vieno teisėsmaukos straipsnio ir procedūrų dėl vaikų prievartavimo ir luošinimo. Nuskaičiuoti pinigus su elitinių antstolių pagalba ir nupirkti daug, daug šnapso. Vadovautis scenarijumi aprašytu Lrytas 2014-04-27 "Medkirtčiui priklijavo pedofilo etikėtę ir įkišo į kalėjimą".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # ir 2020-04-16 16:50
as manau kad Aurimui kruvis yra didelis,jis jau etatinis teismu tarejas seniai,bet jo neklauso ir algos nemoka,o sau visada atsiriekia teismai didziaja dali nuo jo kepalo seimos,mes visi tai turime suprasti ir juokeliu jau turetu buti nedaug komentaruose -situacija yra liudna jau 20metu maziausi-ai,nes trys muskietininkai ty pirmieji asmenu=ys valdzioje nesiryzta nieko keisti ir taip supranta savo uzsilikima valdzioje-apsiginti su teisetvarkos pagalba,kol zmogus liks darzove,o darzoves jie zino kur sudeti-viena buvo rasta ten kitakitur,net JAV jiems jura iki keliu,jie apmeluos bet koki kiuniga bet kurioj baznycioj tik ileisk juos i sakykla=kiaules visada knysa kur jaucia kokia saknele ar sakniavaisi=ir net korona jiems nebaisi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-41 # hmmm 2020-04-16 22:09
o kiek kirpeja skuciene uzdirba? girdejau - kismet masina keicia
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # petras 2020-04-17 07:45
Kas draudžia ir tau uždirbti? Mažiau rašinėk komentarus, eik, dirbk ir turėsi, nepasiš... nesmirdėsi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-34 # Tiesa 2020-04-17 14:47
Kaip bjauru, kad kažkas tą čigoninę istoriją(isteriją gal) viz dar bando kelti į viešumą. Biškį nesamonė, jog negavo metų atsėdėt tučtuojau
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # aga 2020-05-25 12:25
tu biski durnas,ar is prigimties toks,blogai kai namuose debilas,labai blogai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-12 # Tiesa 2020-04-17 14:48
Tai štai kaip atrodo geltonųjų žibintų portalas:) pirmas ir paskutinis apsilankymas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # 100 € 2020-04-18 13:51
pervedžiau Aurimui.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # „Baltijos kelio“ au 2020-05-02 10:42
SUPUVUSI, KORUMPUOTA--IŠDUOTA IR IŠPRIEVARTAUTA--ŠTAI KOKIA SIANDIEN LIETUVA !!!!!!....VAGYS IR AFERISTAI, DYKADUONIAI IR DEMAGOGAI---SĖDI PRIE PILNO LOVIO IR VARGU AR KAS PASIKEIS DAR BENT 50 metu ..!!!.....AR UŽ TOKIĄ LIETUVĄ KOVOJOME ???Ar prisimenat, su kokiu entuziazmu brovėtės į "Baltijos kelią"? Tikėjote būsima kapitalistine gerove ir nežabota laisve...ir turite...Dauguma to „kelio“ dalyvių buvo pažeminti, nuskriausti, nuskurdinti, neteko darbo ir vilties, nuvaryti prie šiukšlių dėžių, išvaryti iš Tėvynės. O prie Lietuvos kūno prisisiurbusios erkės ir toliau alina Lietuvą.
Ką mes darome? Platiname narkotikus jaunimui mokyklose, vadovėlių, knygų bibliotekoms neduodame. Kas darosi mūsų valstybėje?.. Negalima šitaip elgtis su žmonėmis. Tauta skursta, daug savižudybių, masiška emigracija iš Lietuvos...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Demo+kratija 2020-05-13 18:17
Nėra teisingumo, nėra ir laisvės. Teisėjų monopolis valdo Lietuvą. Sekanti teroristinio teisingumo auka - A.Drižius. Jį netiesos monopolis nužudys baudomis. Jam gali padėti tik advokatas Stanislovas Tomas, pakėlęs kūjį prieš Holokausto gerbėjus, sėdinčius Seime ir Teisme.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Emigrantė 2020-05-19 02:11
Ką gi čia drausti rašyti apie Lietuvos pedofilus? Visuose susibūrimuose ir tėvynainių susitikimuose pirmoj eilėj vienas kito klausiam, gal yra žinių apie Kedžio dukrą, apie gerb. Venckienę ir Lietuvos korumpuotus teisėjus. Apie tai žino viso pasaulio lietuviai, be to, stengiamės aiškinti ir garsinti tai ir svetimtaučiams. Gėda Lietuvos teismams, kad šitaip kovoja ir dengia NUSIKALTĖLIUS, o baudžia nekaltus žmones. Lygiai kaip pokario trėmimų metu...ką gerai atsimenu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # politikas 2020-06-01 23:27
suprantame jus ir manome ,kad net seimo nariai galetu paremti i saskaita pinigais ,jei nesugeba istaisyti klaidu kurias ir toliau daro su kaupu.Matomai ir jiems reikia suprasti ,kad su tokia morale tauta neisliks,kaip krikscioniska ir garbinga valstybe ir tautai geda del vadinamu jos atstovu?,kuriu tikrai nei vienas doras pilietis nerenka.As balsuoju tik uz tuos ,kurie nedaro gedos,o tokiu yra vos keli visame seime,o vykdomoji valdzia is viso zmogui netarnauja.kas gali paneigti??Kur tas komentatorius is ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti