duros

duros

Ilgapirščių Lietuva

Kas  gi užprogramavo  tokį šalies likimą, kai vagys skatinami vogti ,vadžia meluoti, mūzos tylėti nuo pat pasileidimo nuo TSRS pradžios. Su tokiu vagių kontingentu įstojome į ES. Neužtenka pašalpų, košės, konservų dviejų dežučių, dar leidžiama pasivogti kiek trūksta. Policija prisideda prie tų akcijų savo ilgamete praktika neatlikti pareigų. O turi kuom ir prisidengti: sąjūdžiu , landsbergiu nepopuliaru, o savo liberaliais veiklos reglamentais pasiimtais ir susigalvotais palengvinant savo veiklą neveikla ir pasiteisinimu visada: darom viską. Gal paleisdami šalį po kiemus tampytis be veiklos ar darbo, miesto sąjūdžio  inteligentai pa leisdami  kolūkius ir fabrikus-iš tikro tiesiog dovanodami su visais baudžiauninkais – ar runkeliais jų valdovams -taip demoralizavo žmogelius, kad jie (ne iš bado) išvogę ,kas numesta kolūkio teritorijoje  perėjo vogti net ne  iš tų gavusių didelį kyšį fabrikais, kolūkiais vadovų(jie ir  liko valdžioje),kuriuos apgina policija ir „rešalos“,tai tie degradavę runkeliai metėsi šliaužioti po kaimynų kiemus. Ir ką tokį pasigavęs kieme mūšti, kaip tai norėjo pademonstruoti ilgametis seimo narys-ūkininkas savo kieme. Deja, įstatymų ir veiklos policijai tas nepridėjo, galbūt tik jo kieme pradėjo vagys saugoti savo kailiukus, o visa kita suderinta seniai: tu nelieti mūsų, o  m-mes jūsų…

Lygiai taip buvo sovietmečiu kai vogė iš kolūkių -nieks nematė (išskyrus kai reikėjo matyti), kurie patys galėdavo pasivogti už savo „gerą“ darbą…Ir dabar vagis rėkia:“ mane mūša“,jei gauna į kailį,o policija juos saugo. Kiek tas durnizmas iš organų pusės dar tęsis sunku pasakyti: kol leis tas susitarimas su valdžia-„pamilovatj,kaznitj nelzia“. Šarikovai valdžioje ir jų prieplakos prieis liepto galą dėl savo durnos galvos – tyčiotis iš tautos… Jie gi nesupranta, kad iš tikrųjų turi būti leista dirbti ir organams pagal šūkį skambantį ,bet neveikiantį: saugoti, padėti. Kaip kas tą interpretuoja galima numanyti, nes darbų tai nėra, išskyrus -tautos  terorizavimą per visokias akcijas ,atrakcijas, bet ne darbą. Kiek keliuose linksmųjų policininkų kalnelių, kiek miestuose kamerų ,o betvarkė klesti. Ar investicijos ne į žmogų ,o į pinigų švaistymą tęsis toliau. Panašu, pagal elgesį tų ,kurie valdžioje tvarkosi tik asmeninius savo reikalus. Iš kolūkio į ūkį, iš kaimyno tvarto ant šventinio stalo, iš profkės į deputatus, iš partškolos į ministrus    koncertas be pinigų, tad belieka tik   iš jų išmokt dar gerai keiktis.

Išmoko vogti irt skolintis, o po to vaidinti geradiejus sekėjams dalinančius pašalpas. Fu ,kaip negražu ,nepatrauklu ir net dvokia.

Nebesupranta aplinkos ir žmonių sargiai ,ką reikia su ja ir su žmonėmis daryti-viską pribaigti. Nebus gamtos nereiks ir žmonių, nebus žmonių ,nereiks ir gamtos?Ne -gamta gali pasinaudoti ir bet koks okupantas, kad ir  prieš tai ją naikina? Tarsi prieš didelę okupaciją. O žmonių neliko-išskyrus išvestus klonus pagal klasiko literatūrinį šedevrą dar iš anos okupaciijos. Šarikovai užimdami aukštus postus naikina viską,nes tik tokiais ir remiasi.

Kas supras kad daugelį metų nekuriame pridėtinės vertės -tik naudojamės ką sukūrė  visada šventa laikyta gamta.Ir kūriantis žmogus.

Tačiau nuspręsta šių kategorijų ir šių No suggestions -atsisakyti.Ir taškas.“Taip jie pasakė,savo ilgamečiu darbu,o spauda atkartojo“ ir aidas nusirito per Lietuvos šalelę…   Naaaaaaaaaaaaaa.

T.Kliavas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));