Iki gruodžio 15-osios nekilnojamojo turto, kurio vertė viršija 220 tūkst. eurų, savininkai turi deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

Iki gruodžio 15-osios nekilnojamojo turto, kurio vertė viršija 220 tūkst. eurų, savininkai turi deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

 

Per daug mokesčio už 2015 metus sumokėję gyventojai permoką galės susigrąžinti

 

2015 m. gruodžio 11 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad gyventojai, kuriems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (toliau – NT) vertė viršija 220 tūkst. €, iki gruodžio 15 d. turi pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas (forma KIT715) ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį (toliau – NTM). Pažymėtina, kad šiemet kiekvienas mokėtojas turi pateikti ne šeimos, o individualią deklaraciją (forma KIT715), nes kiekvienas individualiai taiko neapmokestinamąją vertę. Individuali vertė turėtų būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems NT bendrąja jungtine nuosavybės teise. Mokesčio tarifas siekia 0,5 proc. vertės, viršijančios 220 tūkst. €.

 

Apskaičiuojant NTM už 2015 metų mokestinį laikotarpį, papildoma lengvata taikoma šeimos nariams priklausančio NT vertei, jei tos šeimos augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ar tos šeimos augina neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiu atveju neapmokestinamoji NT, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų (66 tūkst. €) ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu.

 

VMI akcentuoja, kad tie gyventojai, kurie NTM  už 2015 metus jau sumokėjo senąja tvarka (kai NT vertė buvo apskaičiuojama visai šeimai), permoką galės susigrąžinti.

 

„Mokestis už 2015 metus turi būti apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. €  neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise turinčiam (įgyjančiam)  NT. Tuo atveju, kai NT valdomas bendrąja jungtine nuosavybės teise sutuoktinių, 0,5 procento NTM mokėti reikės tik tada, jei kiekvienam iš jų priklausančio NT vertė viršija 220 tūkst. €“, – pažymi VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, primindama, kad tuomet kiekvienas iš sutuoktinių turėtų atskirai pateikti NTM deklaraciją KIT715.

 

Išsami informacija apie „prabangaus“ NTM  pasikeitimus skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

VMI primena, kad NTM apmokestinami tokie gyventojams nuosavybės teise priklausantys arba įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai ar patalpos, žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, kurių vertė viršija 220 tūkst. € (išskyrus atvejus, kai šis turtas naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti), teikiant laidojimo paslaugas, švietimo darbui, kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai, kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai).

 

Visą reikiamą informaciją apie NTM galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba pasinaudojus konsultacinėje mokesčių informacijos duomenų bazėje sukaupta medžiaga http://mic.vmi.lt. Išsamias konsultacijas telefonu 1882 teikia Mokesčių informacijos centro konsultantai. Telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: LAIMONAS RIMKUS, VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Facebook komentarai
});}(jQuery));