I.Šimonytė planuoja uždaryti apie 100 opozicijos laikraščių ir portalų (dirbsime pogrindyje)

zeit

zeit

Kaip žinia, vadinamąją žurnalistų etikos inspektorę Ramanauskaitę į šias pareigas paskyrė Seimas, arba kitaip sakant, ta pati I.Šimonytė.

Ta pati Ramanauskaitės tarnyba jau seniai aptarnauja valdžiukę, ir tai daro net nesislėpdama.

Ieškinys dėl to, kad Ramanauskaitė nurodė apriboti telekomunikacijoms bendrovėms prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt, jau yra Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Teismo prašysime, kad už Ramanauskaitės kontoros padarytą žalą laisvai spaudai valstybė prisiteistų padarytą žalą asmeniškai iš jos regreso tvarka (nes įtatymas numato tokią galimybę).

Beje, vadinamajai inspektorei turėtų būti žinomas vis dar galiojantis Visuomenės informavimo įstatymas, kuris numato, kad žiniasklaidos priemonę galima uždaryti tik motyvuotu teismo sprendimu. Tai yra šio įstatymo

52 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas arba nutraukimas nurodo: 

 

  1. 1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pažeidžia šio įstatymo19straipsnio 1 ir (ar) 2 dalių

 

Nepaisant to, tame pačiame straipsnyje numatyta ir Ramanauskaitės kompenetncija:

50 straipsnis. Inspektoriaus kompetencija

  1. 1. Inspektorius atlieka šias funkcijas:

1) nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo;

2) nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;

3) nagrinėja duomenų subjektų pagal Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalį pateiktus skundus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjant šiuos skundus, šio straipsnio 3, 4, 5 ir 9–18 dalys netaikomos;

4) pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinamos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos;

5) vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi šiame ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų;

Dar keli nereikšmingi punktai, tačiau įstatyme nėra nė žodžio apie tai, kad inspektorė uždarinėja leidinius.

O kas ta Ramanauskaitė ir kokia jos kompetencija, dar 2016 m. rašė žurnalistas Artūras Račas:

 

Kodėl Lietuva pamažu tampa bananų valstybe? Todėl, kad Gražina, gali pasiųsti teismą ir mane šikt.

Žinote, mane nelengva sužavėti ir nustebinti. Bet visai neseniai pavyko Vidmantui iš Zarasų, o štai šiandien – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, kuriai vadovauja buvusi V.Tomkaus grupės žurnalistė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė.

Grazina
Grazina

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovė Gražina neseniai lankėsi Strasbūre, kur dalyvavo konferencijoje "„Interneto laisvė – nuolatinis demokratinio saugumo faktorius Europoje“ . Spėju, už mano ir jūsų pinigus ir ne atostogų sąskaita. Prieš išvykdama dar suspėjo pasiųsti teismą ir mane šikt.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovė Gražina neseniai lankėsi Strasbūre, kur dalyvavo konferencijoje „„Interneto laisvė – nuolatinis demokratinio saugumo faktorius Europoje“ . Spėju, už mano ir jūsų pinigus ir ne atostogų sąskaita. Prieš išvykdama dar suspėjo pasiųsti teismą ir mane šikt.

Ir tas mano žavesys ir nustebimas susijęs su tuo, kaip lengvai, misdama mano ir jūsų prakaitu uždirbtais pinigais ši tarnyba sėkmingai naikina bet kokias žiniasklaidos etikos normas ir nuosekliai verčia Lietuvą bananų valstybe, mums ir mūsų atstovams Seime ramiai ir nuolankiai stebint šį procesą.

Aš jau rašiau apie Vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuos teismas po dvejų metų bylinėjimosi įpareigojo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nagrinėti mano skundą dėl D.Pancerovo ir T.Augucevičiaus dergimosi „Lietuvos ryto TV“ eteryje.

Rašiau, kad džiugu, jog teismas paaiškino, kad turiu daugiau kompetencijos nei visa mokesčių mokėtojų pinigais išlaikoma tarnyba, kurios vadovę skiria Seimas. Kita vertus, rašiau, kad džiaugsmo tai nedaug, nes anie suskiai dergėsi 2014 metais, o teismo sprendimas atėjo tik šiemet, be to, Gražinos vadovaujama tarnyba už savo nekompetencija atsakys tik 14 eurų, kuriuos man taip pat sumokės iš jūsų kišenės.

Šiandien džiaugsmo dar mažiau, nes rašte, kurį pasirašė Gražina, man pranešama, kad nepaisant to, jog teismas konstatavo tos mulkių kontoros visišką nekompetenciją ir įpareigojo ją atidirbti už mokesčių mokėtojų jiems duodamus pinigus, ji ir toliau tyčiojasi iš manęs, o kartu ir iš jūsų bei visos valstybės.

Visgi, LVAT savo praktikoje yra išaiškinęs, kad už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus, nuo kurių padarymo dienos praėjo daugiau kaip 2 metai, poveikio priemonės negali būti taikomos. Šio teismo praktikoje taip pat nurodyta, jog pažeidimo pripažinimas, neskiriant įstatyme numatytos sankcijos dėl suėjusios senaties, yra neteisėtas. Atsižvelgiant į tai, kad senaties terminas jau yra suėjęs, skundo dalies dėl pirmiau nurodytų ginčo teiginių iš naujo nenagrinėsime.

Specialiai paboldinau ir padidinau. Nes, mano supratimu, taip gali būti tik visiškoje bananų valstybėje V.Tomkaus išauklėta Gražina, kuriai Seimas pavedė rūpintis žiniasklaidos etika, gali atsistoti į 12 poziciją kaip Kisa iš „12 kėdžių“ ir pasakyti Vyriausiajam administraciniam teismui, o kartu ir man: „Eikit jūs visi šikt, ką norėsiu, tą ir darysiu“.

Tik visiškoje bananų valstybėje viskas paprasta kaip tie du pirštai: gauni skundą, jį atmeti, tempi laiką, eini  į teismą, vėl tempi laiką, vėl eini teismą, pralaimi visas instancijas, o po to pasiunti visus šikt. Nes už nieką nemoki, viską finansuoja valstybė, o tu dar gauni nemažą algą. Už tai, kad neturi kompetencijos ir siunti visus šikt.

Aš žinau, kad ir daugumai jūsų ant to nusišikt. Nes čia tik A.Račo karai ir žiniasklaida, kuri yra smulkmena. Jūsų teisė.

Bet man nenusišikt. Ir pasižadu, kad nebus nusišikt. Net jei tai kiekvieną kartą truks dvejus metus ir net jei kiekvieną kartą V.Tomkaus išauklėta Gražina siųs teismą ir mane šikt. Nes man atrodo, kad tai mano pareiga stengtis, kad Lietuva, net ir labai stengiantis zamžickienėms, tiumenevienėms, slušniams ir visiems jų kolegoms, vis dėlto netaptų visiška bananų valstybe, o mes visi, net ir labai stengiantis žiniasklaidai, netaptume visiškomis beždžionėmis.

Todėl dėl visa ko paklausiu, gal kas nors norėtų prisidėti ir apskųsti šį Gražinos bandymą pasiųsti teismą ir mane šikt. Jei atvirai, aš jau nebespėju. Bet jei ne, tai suprasiu ir nepyksiu. Yra juk daug sverabesnių reikalų, nei rūpintis žiniasklaida ir tuo, kaip leidžiami tavo pinigai, kuriuos sėkmingai leidžia Gražina.

Ir pradėkite mokytis būsimo himno žodžius

Facebook komentarai
});}(jQuery));