Haroldas Mackevičius : „Čia kažkokios mirusios karvių sielos? Klajojančios bizonų bandos? Sugrįžimas pas dakotus?”

Gyvulys

Gyvulys

Haroldas Mackevičius įkėlė 2 naujas nuotraukas.

Gyvulys

Važiuojam toliau. 

Pakalbėjom apie teisę, pakalbėkim apie politiką.

Taigi, gerbiamas Mecenate. Jūsų vadovaujamos politinės jėgos pavadinimas rėkte šaukia, kad esate valstiečių, o jeigu šiuolaikiškiau, ūkininkų atstovas, plius žaliasis su Eskaladè. Praėjusių metų gale Seimas sprendė klausimus, įtakojančius šį sektorių. Konkrečiau – Seimas 2017 m. lapkričio 23 d. priėmė įstatymą Nr. XIII-801, kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą. Įstatymas svarbus, kalba eina apie dirbamą žemę, žemę maitintoją. / jums šį savaitgalį blogas ženklas P. Cvirką sapnuoti./

Čia, ponas Karbauski, ne juokas, čia Jūsų verslo alfa ir omega. 

Taigi, derinant aptariamo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Lietuvos ūkininkų sąjunga 2017-09-12 raštu Nr. 17-09/366 Seimui, Kaimo reiklų komiteto pirmininkui p. Stančikui (pienininkas), Žemės ūkio ministrui p. B. Markauskui (pienininkas) pateikė savo pastabas ir siūlymus. Dalis jų skamba taip. „Dar kartą akcentuojame, jog nepritariame tariamai gyvulininkystės plėtrai, kai nebetaikomas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimas iki 500 ha, jeigu žemė įsigyjama gyvulininkystei plėtoti ir žemė susiejama su sąlyginiais galvijais. Laikome tai nepagrįstu reikalavimu, nes negalima daryti išimčių kilnojamo turto susiejimui su nekilnojamu turtu, ir tuo pačiu tarpusavyje skaldyti augalininkystės ir gyvulininkystės ūkius, apibrėžiant skirtingas teises į žemės ūkio paskirties žemės nuosavybę. 

Be to, LR Seimo kanceliarijos Teisės departamentas 2017 m. kovo 1 d. raštu buvo išdėstęs dėl šio punkto savo abejones: 

„Pirma, nėra suprantama, kokiais kriterijais vadovaujantis siūloma netaikyti nustatyto maksimalaus ploto ribojimo tik viena iš žemės ūkio veiklų – gyvulininkyste – užsiimantiems asmenims. Antra, „sutartinio gyvulio“ sąvoka nėra apibrėžta jokiame įstatyme. Atsižvelgus į tai, pastarąją sąvoką reikėtų patikslinti arba apibrėžti jos turinį.

Kita institucija, kur STT vadinas, pateikė tokio turinio antikorupcinio turinio pastabas:

„Pagal Projekto 3 straipsnio 2 dalį ribojimas dėl įsigyjamos žemės ploto netaikomas, jeigu žemės ūkio paskirties žemės įsigyjama gyvulininkystei plėtoti ir įsigytos žemės ūkio paskirties žemės kiekis neviršija hektarų, tenkančių vienam asmens laikomam sutartiniam gyvuliui, skaičiaus (1 sutartinis gyvulys ir 1 ha). Jeigu asmens sutartinių gyvulių skaičius sumažėja per pastaruosius 3 metus (išskyrus sumažėjimą dėl ne nuo asmens priklausančių aplinkybių) arba asmuo ketina perleisti šią žemę tretiesiems asmenims, valstybė turi išpirkti viršijantį 500 ha gyvulininkystei plėtoti pagal šį įstatymą įsigytą žemės plotą už vidutinę rinkos vertę, kurios dydis nustatomas pagal Žemės verčių zonų žemėlapius. Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, formuluotė „jeigu asmens sutartinių gyvulių skaičius sumažėja per paskutiniuosius 3 metus“ suponuoja nuomonę, kad sutartinių gyvulių skaičiaus kriterijų žemės savininkas privalėtų atitikti bent kiekvieno ataskaitinio trejų metų laikotarpio pabaigoje. Mūsų nuomone, minėtomis nuostatomis galima piktnaudžiauti, pavyzdžiui: įsigyti daugiau (negu ribojama) žemės ir tik trečiaisiais ataskaitinio laikotarpio metais įsigyti (galimai net formaliai, faktiškai neįgyjant) nustatytą skaičių gyvulių, kuriuos vėliau (pavyzdžiui, kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje) galima perleisti kitiems asmenims, pavyzdžiui, turintiems daugiau (negu ribojama) žemės ir neturintiems reikiamo gyvulių skaičiaus.“ Sako STT.

Čia kažkokios mirusios karvių sielos? Klajojančios bizonų bandos? Sugrįžimas pas dakotus?

Skaitau 2017 m. lapkričio 23 d. priimto įstatymo redakciją, įsigaliojusią nuo sausio 1 d. ir matau, kad į aukščiau išdėstytas pastabas atsižvelgta nebuvo. Įstatymas priimtas iš esmės dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos balsų (43 balsavo „Už“, 1 „Prieš“, 1 “Susilaikė“). Teisybės dėlei pažymiu, kad p. Ramūnas balsavime nedalyvavo. Gal buvo šv. Žemėpačio diena, tai išeiginė.

Beje, skaitau „Argrokoncerno“ tinklalapyje pateiktą informaciją, kurioje nurodoma, kad „Agrokoncerno įmonių grupės įmonės valdo daugiau kaip 35 tūkst. ha žemės. Pagrindinė ūkinė veikla – augalininkystė (javai ir rapsai), sėklininkystė (sertifikuota javų sėkla, rapsas) bei gyvulininkystė (pienininkystė). 

Toliau nevarginsiu jūsų, gerbiamas Mecenate, tiesiog užduosiu klausimus:

p. Karbauski, jūs dėl Agrokoncerno veiklos nenešantis atsakomybės žmogus, kokią įtaką jūsų verslui turės iš esmės jūsų vadovaujamos frakcijos balsais priimtas įstatymas? 

Kodėl priimant įstatymą nebuvo atsižvelgta į aukščiau nurodytų subjektų pastabas? Dar daugiau – kodėl komiteto svarstymo medžiaga net nerodo pastangų šiuos siūlymus rimtai svarstyti ir pateikti bent jau neatsižvelgimo argumentus, nors to reikalauja Seimo statutas?

Kaip ir kokias būdais „Argokoncerno“ įmonių grupė įgijo 35 tūkst. ha žemės, jeigu asmuo ar susiję asmenys gali įsigyti tiek žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 500 ha?

Beje, jeigu jūsų „Agrokoncerne“ sutartinių gyvulių skaičius per paskutinius 3 metus sumažės (išskyrus sumažėjimą dėl ne nuo asmens priklausančių aplinkybių), ar valstybė išpirks viršijantį 500 ha ploto ribą gyvulininkystei plėtoti pagal šį įstatymą įsigytą žemės plotą už vidutinę rinkos vertę, kurios dydis bus nustatomas pagal žemės verčių zonų žemėlapius?

Alio, galit kas nors nupiešti sutartinį gyvulį? Dėkui, Augustinas Gricius, pirmas nupiešė du. Nupieškit ir jūs savo sutartinį gyvulį. Dėkit į komentarus, gražiausius krausim į viršų. Jeigu nupiešite 28 sutartinius gyvulius, aš pats nupiešiu paveikslą “Mergaitė lankoj atvirai gaudo sutartinį gyvulį”. Piešti nemoku, pačiam įdomu kas gausis.

Pasidalinkim su visais tuo sutartiniu gyvuliu.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));