Hagoje prokurorės kaltinamajame akte – išvadoje nurodyta, jog slapti kalėjimai Lietuvoje ėmė veikti dar 2003 metais

Prezidentas Rolandas Paksas tyliai grąžinamas į postą? (Ar todėl komunisto vaikas Tapinas „kaltina“?) 

Kristina Sulikienė

Andriaus Tapino ir jo minios rėkavimo ir jų „tikslų“ niekas, kas bandė gilintis į tuos šūkavimus kovo 15 dieną prie Parlamento – „mes kaltinam“ – taip ir nesuprato.

Pati Lietuva kaip  valstybė ir vaidmenyje kaip jos atskiri pareigūnai šiuo metu  yra kaltinama tarptautinėje arenoje.

 Hagos tribunole dėl nusikaltimų per 2003-2004 Afganistano karą, kur gali būti teisiami konkretūs Lietuvos VSD ir LK pareigūnai dėl neteisėtų CŽV kalėjimų įsteigimo Lietuvoje, ir žmonių kankinimo.

Prezidentas Rolandas Paksas atsisakė pasirašyti CŽV kalėjimų legalizavimo Lietuvoje aktą, jis tuometiniam VSD vadui Mečiui Laurinkui atsakė, jog tokia veika būtų neteisėta.

Iš Hagoje nagrinėjamos bylos, kurioje šių metų vasario 20 dieną iš viso buvo gauti 669 pareiškimai dėl kankinimų, ir dalis jų susiję su Lietuvos VSD ir LK pareigūnais, aiškėja, jog slaptus kalėjimus Mečio Laurinkaus „chebra“ vis tiek įsteigė. Hagoje prokurorės kaltinamajame akte – išvadoje nurodyta, jog slapti kalėjimai Lietuvoje ėmė veikti dar 2003 metais, tai yra, Mečio Laurinkaus vizitas, apie kurį plačiai pasakojo Rolandas Paksas, tebuvo formalumas, bandant atbuline tvarka išgauti parašą. Patys slapti kalėjimai jau veikė – BE PREZIDENTO ŽINIOS.

Prezidentas Rolandas Paksas buvo nušalintas kažkokio komunistų komiteto – šalintojų tarpe beveik nebuvo ne raudonųjų. Raudoni labai aktyvūs būna „naujosios sistemos“ tarnai, visiškai nemąstantys apie pasekmes. Buvo komisijai vadovauti susirastas kažkoks visiškas senukas, kurį per įvairias išimtis ir protekcijas kažkas laikė Lietuvos Aukščiausiame teisme. Tas beveik šimtametis diedukas, nušalinęs Tautos išrinktą Prezidentą, visai neseniai pasimirė.

2011 metų sausio 6 d. Prezidentas R. Paksas laimėjo Europos Žmogaus teisių teismą dėl draudimo dalyvauti Seimo rinkimuose.

2014 metų kovo 25 d. laimėjo Jungtinių Tautų Organizacijos tarptautinį teismą dėl draudimo turėti pilietines teises apskritai. JTO teismas nustatė, jog draudimai visą gyvenimą neleisti kandidatuoti rinkimuose yra absoliučiai prasilenkiantys su demokratinės valstybės principu, pažeidžia ir netgi atima pilietines teises – o dalyvavimas rinkimuose yra viena iš pilietinių ir labai svarbių demokratinėje visuomenėje teisių. Į šį konkretų teismą Prezidentas R. Paksas kreipėsi dėl išaiškinimo apie Prezidento rinkimus. Teismas jam buvo palankus, o Lietuva patyrę dar vieną nokdauną, nors dabartinė prezidentė Dalia Grybauskaitė labai mėgsta girtis „proveržiais teismuose“, ir labai aukšta demokratija, su antra pagal žemumą minimalia alga Europoje po Bulgarijos (Lietuva jau daug metų sistemingai pažeidžia Europos socialinę chartiją – ir dėl šio pažeidimo gali būti šalinama iš Europos Tarybos…)

Nei vienas iš Seimų nereagavo ir šių sprendimų nevykdė.

EŽTT sudarė specialią komisiją, kuri nustatė, jog jeigu Lietuva nevykdys EŽTT sprendimų, bus tiesiog pašalinta iš Konvencijos dalyvių sąrašo.

Europos Taryba pasakė tą patį.

Šiuo metu Rolandas Paksas teisiamas sapnų ir šešėlių byloje, jog kažkur su kažkuo pietavo, kažką kalbėjosi, todėl padarė kažkam poveikį.

Tokios nenormalios bylos rodo, jog paniškai bijoma Prezidento grįžimo.

Nors mums kas dieną siūlomi kažkokių švediškų bankų atstovai, kurie, aišku, nesusigaudo, kaip gyvena paprastas žmogus, net paprastam piliečiui iš paprastos bendruomenės aišku, jog Rolandas Paksas, kuris buvo Tautos o ne kompiuterių išrinktas, turi tuos pačius šansus būti išrinktas ir vėl.

O Andrius Tapinas – žinote kodėl apkaltino Lietuvos Respublikos Seimą? Nes tą jo mitingo dieną kovo 15 d. buvo įregistruota Konstitucijos pataisa ne tik dėl leidimo nušalintam apkaltos metu asmeniui, praėjus 10 metų,  dalyvauti Seimo, bet ir Prezidento rinkimuose.

Nes, elementariai – nužudymą atlikęs asmuo po 10 metų  jau laikomas nebekaltu, jeigu atlieka bausmę. O čia komunistų komiteto pašalintas Prezidentas jau 14 metų negali niekaip įrodyti, jog yra nekaltas, nors JTO teismas nurodė jam atstatyti teises nuo 2004 metų – nuo gėdingos ir nelegaliai VSD nuo 1997 metų vykdyto pasiklausymo (byloje niekas taip ir nerado sankcijos) medžiaga grįstos apkaltos įvykdymo.

Lietuvos Aukščiausias teismas, kaip ir Vilniaus apygardos, išteisino Rolandą Paksą visiškai – būtent, kad byloje nebuvo teisėtai pagrįstų pasiklausymo sankcijų, o tokia medžiaga, grįsta velnias žino nuo, yra niekinė ir negalioja iš viso. EŽTT Didžioji kolegija tuo pagrindu, jog Rolandas Paksas nebuvo apkaltintas jokia antivalstybine veika, ir pasakė, jog niekas jam negali drausti dalyvauti rinkimuose.

Lietuvos neokomunistai nusprendė, jog jie yra aukščiau kažkokioe ten EŽTT, ir net 7 metus iš viso nekreipė jokio dėmesio į šį sprendimą, kol Lietuvai nepradėjo grėsti realios sankcijos. 

Kaip kokiame vaikų darželyje, kol auklėtoja nepastatė į kampą, tol padauža ir grupės emibicilas nesuvokė, jog negalima elgtis prieš taisykles. Taip ir čia. 

Primintina, kad 2011 m. sausio 6 d. EŽTT Didžioji kolegija priėmė sprendimą byloje  Paksas prieš Lietuvą, kuriuo nustatytas Konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnio (teisė į laisvus rinkimus) pažeidimas dėl pareiškėjo „pasyviosios“ rinkimų teisės į parlamentą apribojimo nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio.

 

 

 

Europos Tarybos Ministrų Komitetas prižiūri, kaip Europos Tarybos narės vykdo EŽTT priimtus sprendimus. Šio Komiteto sprendimu bylai Paksas prieš Lietuvą nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra. Sustiprinta priežiūra reiškia sistemingą nevykdomo sprendimo svarstymą Ministrų Komiteto „Žmogaus teisių“ (DH) posėdžiuose, prireikus rengiant dėl jo viešus debatus ir priimant atitinkamos valstybės atžvilgiu Ministrų Komiteto sprendimus, kuriais raginama imtis sprendimo vykdymui būtinų priemonių. (Daugiau – http://lrv-atstovas-eztt.lt/ltl/naujienos/strasbure-svarstytas-eztt-sprendimo-del-pakso-bylos-vykdymas)

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));