skip to Main Content
Panevezio1

 

Alvydas VEBERIS

 

GRIAUNAMA PANEVĖŽIO MIESTO GYVATYNO PIRAMIDĖ

 

Panevėžio miesto mero M.R.Račkausko nekompetenciją ir piktnaudžiavimą tarnyba, kurią  išsakė piketuotojai, parėmė savivaldybės opozicijos tarybos nariai.

 

 Panevezio1

 

Miesto tarybos opozicijos nariai, atsiliepdami į visuomenininkų pikete išsakytą poziciją dėl aplaidaus ir nusikalstamo savivaldybės struktūrų darbo, skubiai sušaukė opozicijos narių konferenciją. Tai padaryti paskatino, kai miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti  sprendimai, keliantys grėsmę panevėžiečių svarbiausių miesto klausimų sprendimui.  Darželiai-lopšeliai, mokyklos, miesto poliklinika, palaikymojo gydymo ir slaugos ligoninė…, kurie buvo įtraukti į 2014-2020 m. integruotų teritorijų vystymo programą, buvo išbraukti. Dabartinės  autobusų stoties statybai jos prieigoms ir viešosioms erdvėms prie Laisvės aikštės sutvarkymui bus ieškoma kitų finansavimo šaltinių. Paprasčiau sakant, skolinama. Dėl mero aplaidumo ir nekompetencijos pabrango projekto kaštai.

 

Panevzio2

nuotr. Panevėžio miesto savivaldybėje surengta tarybos opozicijos narių konferencija

 

 

 

Nuspręsta, kad atidėjus trijų  svarbiausių projektų vykdymą, jiems numatytas finansavimas, bus panaudotas Laisvės aikštės ir Senvagės projektams įgyvendinti. Šie objektai pakankamai tvarkingi, nereikalaujantys pirmumo darbų atlikimui. Tai pinigų švaistymas jų neturint. Štai  senvagėje numatyta įrengti fontaną už beveik milijoną eurų! Tai akibrokštas sveikam protui,- kalbėjo susirinkusieji. 

 Opozicijos konferenciją vedė krikščionių-konservatorių partijos Seimo narė, europarlamentarė Rasa Juknevičienė. Konferencijos dalyviai Seimo nariai P.Urbšys, B.Matelis, R.Juknevičienė ir kiti vieningai išreiškė  nerimą dėl mero R.M.Račkausko atitrūkimo nuo diskusijų su visuomenininkais, miestiečiais bei tarybos opozicijos pasiūlymais, kurie kelia rimtas problemas neskaidriems viešiesiems pirkimams bei kompetencijos stoką  sprendžiant  miesto problemas. 

 

 

Būtent dėl šios priežasties  visuomenininkai, perpildžius kantrybės taurei, po savivaldybės langais surengė piketą : ,,Apginkime senolius ir našlaičius nuo valdininkų savivalės“.

 

 

Išsigandę piketuotojų jie rado net laiko trukdyti jiems išsakyti tiesą.   Tuoj pat atskubėjo ,,trintukų“ komanda ne pakalbėti apie piketuotojų keliamas problemas, bet priekabiauti prie jų. Pirmiausia dėl plakatų eksponavimui  panaudotos tvoros savo pretenzijas išsakė vienas lojalus valdžiai pasiuntinukas, neva rekonstrukcijos darbų statybos atstovas.  Supratęs, kad jokia žala nepadaryta, atsitraukė. Tada atbėgo uždusęs ir prisistatęs savivaldybės administratoriumi Aušrys Valkūnas.

 

nuotr. Aušrys Valkūnas laukia policijos pastiprinimo

Jis tuoj pat puolė skambinti policijai, kad piketuotojai neišlaiko ,,berods“ 75 metrų atstumo nuo savivaldybės pastato. Jam buvo padaryta pastaba, kad trukdant policijos darbą, dėl baimės pilnų kelnių, pirmiausiai pats privalo žinoti įstatymą, o jokie ,,berods“ žodžiai  neturi egzistuoti teisinėje kalboje. Nuo savivaldybės pastato užtenka  25 metrų.  Antra vertus 75 metrų nei prie geriausių norų neįmanoma išlaikyti, nes to neleido padaryti aikštės rekonstrukcijai pastatyta tvora. Atvykę policijos atstovai Grina ir Sutkus,  pradžioje uoliai norėjo vykdyti  perdėtą savivaldybės bailių pranešimą. Bandė ,,įkaitu“ išvežti į policijos skyrių LietuvosVisuomenės Tarybos valdybos narį Donatą Šulcą, neva išsiaiškinti dėl galimo pažeidimo, bet greit persigalvojo. Pasiūlius išmatuoti atstumą, ginkluoti pareigūnai, kaip žąsiukai, sekė iš paskos matuojant atstumą žingsniais ir darydami pastabas, kad per maži metro dydžio žingsniai.

 

Valdininkijos absurdo teatras

Kai smegenų nėra, valdžios vyrai nusirito iki tokio lygio, kad gyventojams norint demokratiškai reikštis, reikia atsineškite į piketus ar mitingus liniuotes. Konstitucija akcentuoja piliečių susirinkimų laisvę ir teisę reikšti savo mintis. Tad visokie atstumų apribojimai, laiko derinimai savaime absurdiški. Kodėl pilietiškumas tiesiogiai priklauso nuo kažkokio savivaldybės valdininkėlio malonės? Nuo kada demokratinis visuomeninių organizacijų reiškimasis matuojamas metrais?

Politikai vis dejuoja, kad gyventojai – per mažai pilietiški, per mažai aktyvūs. O kaip jie bus aktyvūs, jei vis labiau įbauginami? Kai patį nekalčiausią piketėlį pirmiausiai apspinta uniformuota policija? Dažnai su fotoaparatais ir vaizdo įrašymo technika. Be to, praeiviai sustoję paskaityti plakatų, dėl tokių jų veiksmų, jaučiasi nejaukiai. O piketo organizatorius priverstas jaustis įtariamuoju, kad netyčia neviršytų leistino piketo dalyvių skaičiaus ar atstumo. Tad siūlomą Susirinkimų įstatymo pataisą reikėtų dar papildyti, kad piketuotojai stūksotų už 25 metrų,  o žiūrovai nutoltų nuo piketuotojų už 75 metrų. Jei neįžiūrės, kas parašyta plakatuose, tegul atsineša žiūronus. Piliečiai Lietuvoje laikomi pavojingais, neprognozuojamais tipais. Todėl visomis progomis lydimi ir prižiūrimi policijos. Telieka papildyti Baudžiamąjį kodeksą. Įrašyti, kad pilietiškumas yra viena iš chuliganizmo formų. Politikai, vis labiau varžydami piliečių laisves bei teises, daro didžiulę taktinę klaidą. Nes jei žmogui trukdoma išsakyti savo problemą viešai, jis vis vien veiks. Tik slaptais būdais, gal net taps kerštingas. Tarkime, išpils kokioje nors įstaigoje gyvsidabrį. Slėps pajamas. Visaip boikotuos Valstybę.

AR NE PERDĖTA VALDŽIOS BAIMĖ?

Demokratija grindžiama piliečių ir jų valdžios abipusiu grįžtamuoju ryšiu. Grindžiama pasitikėjimu. Valdžia, vis labiau ribodama žmonių laisves bei teises, demonstruoja baimę ir nepasitikėjimą. Jei bijo, gal turi dėl ko? Gal jau tiek prisidirbusi, kad turi pagrindą žmonių bijoti? Aišku, turi! Nes tariamai demokratinė Lietuva jau instinktyviai valdoma pagal nerašytas azijietiškas taisykles. Valdžia visada teisi, o eiliniai žmonės, įskaitant policiją, jiems tik pritariamai lankstosi. Pabandykite be leidimo įeiti į Kauno ar Vilniaus savivaldybę. Vadinamąją vietinę piliečių savivaldą. Esančią arčiausiai žmogaus. Nė už ką neįeisite. Bajai užsibarikadavę. Tas pats ir Panevėžyje einama prie to. 

Įsivaizduokime, kad piliečiai užsimano surengti piketą „Mes labai mylime valdžią“. Ir tą meilę sumano išreikšti ne 15, bet 16 asmenų. Ir netyčia sustoja prie šlovinamosios valdžios pastato vienu pusmetriu arčiau. Priedo – apie šį pilietišką akciją pamiršta informuoti savivaldybę. Kad kaulijant leidimo neišgaruotų meilė. Ir kas įvyktų? Įdomu, ar tokio, piketo organizatorius būtų nubaustas? O gal praeivių išplūstas.

 Šį kartą Panevėžio visuomenininkų piketą policijos pareigūnai išsprendė  pasitelkę sveiką protą. Savivaldybės tranai, pilnomis baimės kelnėmis išsilakstė.

nuotr. prie tuščio staliuko piketuotojus stebi savivaldybės vyr. specialistė R.Žeimienė

Dar viena savivaldybės veikėja,- vyr.specialistė R.Žeimienė įvykius stebėjo šalia piketo lauko kavinėje. Jai daugiausiai padai svylo dėl jos darbo galimų nusikaltimų. Ji vieną 92 metų senolę, prievarta pervedė globos namuose nuolatinei globai (įkalino), su talkinančia jai savivaldybės klerkų armija, kai padarė veiksnią senolę psichiškai neveiksnia.  Mirusiąją sudegino ir slapta palaidojo, kad ekspertai negalėtų nustatyti mirties priežasties. Senolės paskutinis pageidavimas, jos įgaliotam asmeniui, liko neįgyvendintas, kad būtų palaidota tradiciškai su karstu.

 

Lojalūs savivaldybei trintukai-pasiuntinukai neradę prie ko prikibti galiausiai atsiuntė kontrolierių prie aikštėje stovinčio piketuotojų automobilio. Manė, kad gal bus praleistas apmokėtas stovėjimo terminas ir nors čia atsigaus, uždėdami baudą. Šalia automobilio stovėdamas kontrolierius laukė paskutinių minučių. Deja, piketą baigę, piketuojai išvyko anksčiau laiko. Neskilo.

Miesto taryboje opozicija sudaro mažumą, todėl jie negali įtakoti neprognozuojamo egoistiškų pažiūrų miesto mero ir jam surinktos lojalios komandos. Greit pradėsianti eiti europarlamentarės pareigas R.Juknevičienė pabrėžė, kad neleis merui R.M.Račkauskui, kad jos žemiečiai atsidurtų nepavydėtinoje padėtyje dėl mieste vykstančios betvarkės: viešųjų pirkimų, ES pinigų investavimo į neskaidrius ir neprotingus objektus, keičiant teritorijų  vystymo programą 2014-2020 metams. ES  skirti pinigai turi būti panaudojami skaidriai ir efektyviai, tačiau dėl mero tąsymosi po teismus ir dėl galimų jo nusikaltimų, tempiamas projektų įgyvendinimo laikas, projektų įgyvendinimo kainos auga.

 Meras, atėjęs į valdžią su judėjimu ,,Kartu‘‘  kardinaliai pakeitė veiksmų plano kryptį  infrastruktūros atsinaujinimui. Gaila, kad valdininkams užimti aukšti postai aptemdo jų protus. 

https://youtu.be/zz8rpDaOVSw

Ryšium su miesto savivaldybėje vykstančia betvarke ir trukdymu visuomenininkams tinkamai organizuoti piketus, piketo organizatorius Lietuvos Visuomenės Tarybos narys, Piliečių sąšaukos ,,Už dorą ir tautą‘‘ administratorius Valentinas Repšys parašė miesto savivaldybei pareiškimą-prašymą:

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBEI   PRANEŠIMAS – PRAŠYMAS       2019-06-24

 

2019-06-10 raštu esame informavę, kad Panevėžio mieste organizuojamas tęstinis

piketas „Apginkime senolius ir našlaičius nuo valdininkų savivalės“. 2019-06-20 vykusio pirmojo piketo metu niekas iš atsakingų savivaldybės atstovų nepanoro prieiti prie piketuotojų ir susipažinti su jų turima dokumentine medžiaga,

paaiškinančia šios akcijos motyvus, todėl nuspręsta piketus tęsti toliau.

Atkreipiame dėmesį, kad 2019-06-20 aukščiau minėtas renginys prie Panevėžio

miesto savivaldybės nepraėjo be trukdymų: buvo bandoma provokuoti, piketuotojų

dalinama medžiaga demonstratyviai metama į šiukšlių dėžę, iškviesta policija.

Siekiant išvengti panašių nesusipratimų ateityje, prašome:

  1. vadovaujantis protingumo kriterijais, leisti piketuoti ankstesnėje

vietoje (ties taksofono būdele), nes išlaikyti reikalaujamą atstumą fiziškai

neįmanoma dėl aikštėje vykdomų fontano griovimo darbų;

  1. informuoti apie vietas Panevėžyje, kuriose leidžiama organizuoti mitingus;
  2. informuoti apie galimybę surengti spaudos konferenciją savivaldybės patalpose;
  3. nurodyti atsakingą savivaldybės asmenį, per kurį galima būtų operatyviai derinti suminėta akcija iškylančius klausimus.Apie mitingo organizavimą bus pranešama iš anksto ir suderinama įstatymų numatyta tvarka.

Koordinuojantis asmuo:

Valentinas Repšys tel. 8 670 80469 el.paštas: valento@inbox.lt

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));