Graudu žiūrėti kai eksperimentinės žiurkės įsivaizduoja jog jos yra elitas

elitas

Graudu žiūrėti kai eksperimentinės žiurkės įsivaizduoja jog jos yra elitas.

 

Su tokiu akivaizdžiu melu, kokį matome šios pasaulinės koronaaferos metu, aš buvau susidūręs tik vieną kartą (aišku nepalyginamai mažesne apimtimi). Kai kūriau Lietuvos geležinkelio profsąjungą (tuo metu ten buvo apie 1500 narių). Profsąjungos administracijoje buvau įvedęs privalomą tvarką, kad be tiesioginio darbo (atstovaujant darbininkų interesus prieš darbdavį), dar profsąjungos administracijos darbuotojai privalėjo ieškoti įvairių pagerinimų ir specialių paslaugų tik mūsų profsąjungos nariams. Pav. Atidariau specializuotą darbo teisės tarnybą. Ši tarnyba užsiėmė mūsų profsąjungos narių teisniu atstovavimu ir pagalba kitoms profsąjungoms (tokios specializuotos darbo teisės įstaigos nebuvo jokiose kitose Lietuvos profsąjungose tuo metu). Taip pat, mano administracija rengė visokias loterijas, kuriuose dalyvavo profsąjungos nario bilietas (žmogus kokiame Rokiškyje arba Naujoje Vilnioje tiesiog ne iš šio ne iš to gaudavo kokia mikrobangų krosnelę arba kavos virimo aparatą, šiaip, tik dėl to, kad yra profsąjungos narys). Nuolaidos būtent mūsų profsąjungos nariams su jų pažymėjimu (tik vėliau atsirado visos tos lojalumo ir nuolaidų kortelės prekybcentiruose. Jie labai greitai pasisavina svetimas geras idėjas).  Kompiuteriniai kursai įvairių lygmenų, su žinomų IT įmonių baigimo sertifikatais (tam pasirašiau atitinkamas sutartis dėl kursų baigimo egzamino priėmimo pas jų lektorius). Ir t.t. ir pan.

Tai va, visoje toje darbinėje rutinoje atsirado vienas vyrukas, kuris pasiūlė mūsų profsąjungos nariams puikius mobilių telefonų planus, jeigu bus daug norinčių. Kadangi tuo metu mobilūs telefonai dar buvo naujovė, nelabai norėjau pats kištis į tai ko nesuprantu. Todėl pasiūlau jam atsidaryti savo personalinę įmonę ir su mūsų profsąjunga dirbti tiesiog partnerystės pagrindais. Jis sutiko. Per mėnesį suorganizavo tikrai gerus planus ir pats gaudavo kažkokį administracinį procentą už tai. Po kiek laiko aš sužinojau, jog su planais visiems profsąjungos nariams turėjo būti išdalinti ir telefonai po 1 litą ( apie 400 kažkokių mažučių ar sagem ar seamens dabar nepamenu). Pasikviečiau tą vyruką pas save ir klausiu, o kur telefonai. Jis nuoširdžiai pradėjo teisintis (nuoširdumą jaučiu iškarto žiūrėdamas į žmogų), kad jokių telefonų ne buvo. Rodo savo sutartį su kažkokia dviejų žydelių „Šaraškina kontora”, kuri tiesiogiai atstovauja mobiliojo ryšio bendrovę. Na aš vyruku tikiu, bet pasitikrinimui važiuojam į tą įmonėlę. Susitinkam su žydelais  kavinėje prie jų ofiso. Mano vyrukas pradeda priekaištauti, jog jie jį apgavo. Vienas žydelis karštai pritaria ir sako kitam, „kodėl tūū Įzia  taaaip nyyygrąžiai padarei su žmuogum”(gal ir ne izia, nes po tiek metų neprisimenu tiksliai vardo, gal Emanuelis ar Gitanas). Antras žydelis pradeda savo mamos sveikata, vaikų gyvybėmis prisiekinėti, kad jokių telefonų niekada ne buvo. Klausiau viso šito cirko pusvalandį. Tada išsitraukiu dokumentus, kuriuose šio žydelio parašas stovi (gavau juos prieš susitikimą su žydeliais iš savo draugų, pas kuriuos domėjausi šio biznio specifika), ten aiškiai pažymėta jog telefonus žydelis gavo. Nulis reakcijos (panašiai kaip dabar eksperimentinėmis vakcinomis priverstinai vakcinuojant žmones ir vaidinant jog tai LAISVANORIŠKA. „Čia patyyys gojaai laaabai nori dalyvauti eksperimentines vakcinos bandyymuosie” ). Pirmasis žydelis, nupiešęs veide gilų susirūpinimą, pradeda gėdinti vagį, o tas Bilotaitės tipo akmeniniu veidu, vis vien lenkia savo „NEBUVO JOKIŲ TELEFONŲ”. Gali mane paduoti į teismą, gali rašyti skundus, gali daryti ką tik nori, „NEBUVO JOKIŲ TELEFONŲ”.

Klausydamas tokio ciniško melo iškarto prisiminiau savo senelį, kuris papasakojo vieną įstoriją, nutikusią prieškaryje mano mamos tėvonijoje Žemaitijos Židikuose. Kuomet jis savo draugą žydelį, netyčia užklupo besišlapinantį į statinę su silkėmis (Tai buvo to žydelio parduotuvės sandelyje). Užkluptas jis su „a lia Kurlianskio” nekalta šypsenėle tiesiog pasakė, kad cituoju: „Juozeli viskas ne taip kaip tu galvoji, čia tiesiog sūrymo silkutėje per mažai buvo”.

Jau nuo senų senovės Lietuvoje žmonėms aišku, kad jeigu žydas daro biznį, jam visiškai ne svarbu tie tavo skundai, panieka jam, tempimas į teismą ir t.t. ir pan. (pasižiūrėkite į Vilniaus savivaldybę valdančių judėjų išsidirbinėjimus. Tik dėl atminimo lentos generolui Vėtrai jie atsitraukė, nes išsigando gausaus gojų įniršio). Šie aferistai gyvena tokį padugnių gyvenimą jau porą tūkstančių metų (po to kai atmetė jiems siųstą Dievo malonę ir nutarė gyventi nuolatinio maišto prieš Dievo tvarką sąlygomis). Vienintelio ko jie bijo, tai apgautų, pažemintų, apiplėštų ir žudomų gojų spontaniškų POGROMŲ. Žinodamas tą mūsų bendrapiliečių žydų bizno vedimo ypatybę, tada turėjau tik dvi išeitis. Kadangi teisinis kelias su žydų aferistais neturi jokių perspektyvų (įsivaizduokite jie Visagalį Dievą jau tiek tūkstantmečių apgaudinėja, Dievo duotas aiškias taisykles ir ir įstatymus išvartydami taip, kad nė patys nebežino kas yra teisu, o kas ne) todėl tiesiog galėjau perduoti šio žydelio bylą žmonėms, kurių duonelė kasdieninė buvo, štai tokių gudručių „pogromai” (sorry gali atrodyti grubiai, bet tada tokie buvo laikai),  arba antras kelias –  palikti jį ramybėje. Kadangi tai tik telefonai, aš pasirinkau visuomeninę ramybę.

Dabartinėje koronoaferoje,  jų tikslas ne vien apvogti kvailus gojus (jeigu būtų tik tai, aš būčiau tylėjęs). Jų tikslas visus kas papuls į jų valdžią, pasodinti ant vergo grandinės.

Antsnukiai, šunų pasai, uždarymai, izoliacijos, priverstinis „gydymas” tų kurie bus pavojingi arba nereikalingi šiai naujo kaganato sistemai. Siaubingą ateitį jie yra mums numatę. Negalvokite, kad nuolankiai jiems pritardami arba neprotestuodami ir tyliai tūnodami savo sodybėlėse, jūs užsitarnausite privilegijuotą vietą jų kuriamame segregacijos, žudynių ir vergiško paklusnumo GEROVĖS VALSTYBĖJE. Kaip tai buvo senosios sovietijos darbo lageriuose (visi iki vieno senosios sovietijos gulagų pargindiniai vergvaldžiai buvo žydai) tavo gyvenimas kainuos mažiau nei kuvalda, kuria tu privalėsi skaldyti granito skaldą, pilamą priešais gerovės valstybės vergvaldžių namukus, uždarose saugomose teritorijose.

O dabar dėl tų, vargšų valdžios distrofikų ir infantilų (abiejų lyčių ir belyčių), kurie naudodamiesi savo padėtimi, ne tik patys uoliai LAISVANORIŠKIAI vakcinuojasi, bet ir savo skystaprotiškais sprendimais siutina tuos ant ko laikosi visa valstybė (tikrai laisvus, sveikus ir savistovius žmones –  karius pagal prigimtį).  Jie manosi, jog čia jie bus tie, kas valdys naujo „apharteido” sistemoje. Turiu jus nuvilti mielieji mano. Jūs esate eksperimentinės žiurkytės. Tokios baltos, raudonom akelėm, nepiktybiškos, nors ir atrodančios gan nepatraukliai.

Aš visuose savo tekstuose perspėjau jūs nedaryti lemtingų ir negrįžtamų sprendimų, bet jūs nutarėte, kad neverta klausytis visokių bepročių svaičiojimų, todėl organizavote „gudrią” provokaciją ir panaudojote jėga prieš taikius savo bendrapiliečius.

Dabar aš jums papasakosiu kas bus.

Jūs manote šešiakampės žvaigždės mitinge buvo šiaip performansas? Ne mielieji. Tai ženklas, kad jūs jau pasmerkti ir tie kas jus pasmerkė, dabar po truputį išryškina jūsų budelius. Tie budeliai bus įsitikinę savo teisumu, nes jūs patys juos verčiate taip elgtis.

Jūsų skerdynės atves prie chaoso, nes dabartinis protesto judėjimas yra per daug sluoksniuotas ir neturi tolesnės veiklos vizijos. Kai išskers infantilus ir distrofikus, (o tai neabejotinai įvyks. Jeigu ne Lietuvių rankomis, tuomet tam bus panaudoti vyrukai iš palapinių ir jų gausūs giminaičiai kurie jau turi EU pasus ir po truputį čia suvažiuos pagelbėti savo tikėjimo broliams) revoliucionieriai ras tuščią lovį. Nes tikri naudos gavėjai, iš visų tų Wiljamsų, Independensų ir pan. jums visiškai nematomi. Todėl neišvengiamai pradės tarpusavyje pjautis. O čia įsijungs būtent tie, kas moka gyventi nuolatinio chaoso sąlygomis. Vienam lyderiukui pinigėlių, kitam, maisto, trečiam ginklų ir permanentinis valdomas chaosas bus nukreiptas ten kur nuspręs tie, kas jau porą tūkstantmečių žino kaip kurstyti ir valdyti įsiutintas minias.

90 proc. distrofikų, kurie tėra bereikalingas ofisinis planktonas, bus sunaikinti chaoso metu, o tie kurie reikalingi fiziniam darbui, bus sučipuoti kaip šunys ir dirbs už balandą ir skiepus. Manote svaičiojimai? Daugelis žmonių prieš didžiąsias pasaulines katastrofas manė lygiai taip pat.

p.s. Ar yra visiems priimtina išeitis? Nes Dievas mato, tikrai nenoriu jūsų siaubingos pabaigos. Aš siūlau dabar, visų pirma paleisti visus tuos žmones kurie sulaikyti. Nutraukti bet kokį jų persekiojimą. Antra pradėti palaikyti  (neaivaizdžiai, bet visomis išgalėmis) kokią nors politinę jėgą, kuri yra ne iš konservatorių pusės, tam , kad nuraminti vidaus įtampą ir išorės konfliktą.

Aš asmeniškai siūlau Viktoro Uspaskich vadovaujamą darbo partiją. Paaiškinsiu kodėl. Viktoras yra Rusas, o mes rusai mastome ne protu, o širdimi, todėl jis visiškai ne bijos imtis panašių veiksmų kaip Orbanas Vengrijoje prieš globalistus. Mano galva, visi kiti numanomi ir garsiai besireiškiantys lyderiai tiesiog pakeis retoriką ir tęs tą patį ką darė pradžioje valstiečiai, o vėliau konservatoriai. Viktoras ir Darbo partija jau parodė savo brandumą valdant valstybę. Prisiminkite antrą Mažeikių naftos pardavimą Orlienui. Ekonomikos ministerija buvo darbo partijos rankose ir jie taip gerai parodė save derybose ir paruošė pardavimo sutartį, kad vėliau ministru pirmininku tapęs Kirkilas, nors ir visomis išgalėmis bandė ją perdaryti ir atleisti lenkus, nuo ten įrašytos sumos mokėjimo, bet nieko negalėjo padaryti, nes sutartį paruošė tikri profai prižiūrimi tikrų profų. Lietuvos biudžetas pirmą kartą naujojoje istorijoje gavo visus privatizacijos pinigus už Mažeikių naftą.

Labai svarbu, kad Viktoro ir jo partijos išrinkimas neleis įsivyrauti chaosui, nuramins Baltarusiją, (nes du rusai Alendandras ir Viktoras ras kaip susitarti ir gražinti pabėgėlius ten iš kur jie atsibastė) ir kas svarbiausia, jo atvedimas į realią valdžią, atitolins numatomos vergystės sistemos įvedimą tolimai ateičiai (jie vėl tai darys, bet vėliau). Galėsime vėl ramiai važiuoti į savo sodybas ir džiaugtis ramybe (čia aš apie save, nes jei įsigalės neo vergvaldžių valdomas chaosas, pirmą ką aš padarysiu tai  sudeginsiu savo sodybą, kad ji jiems neatitektų).

p.s.s. Šis pasiūlymas yra vienintelis racionalus, nes aš tikrai nematau Lietuvoje tokio politinio lyderio, kuris ne tik nebijotų imtis atsakomybės ir sugebėtų suderinti, atrodytų nesuderinamus interesus mūsų valstybėje (o būtent to dabar ir reikia). Yra tikrai daug žmonių kurie skelbiasi jog jie galėtų tapti valstybės vadovais, bet jiems patiems siūlau pasižiūrėti realybei į akis, ar tikrai jie blaiviai vertina savo jėgas ir galimybes?

Beje mūsų bendrapiliečiams žydams irgi turėtų būti priimtinas šis sprendimas, nes patikėkite manimi, tie Gibeoniečiai kurie jūs jau kelis tūkstantmečius naudoja kaip savo nusikalstamų schemų torpedas, ne nukentės. Kentėsite vėl jūs, kurie iš šio abejotino bizniuko tikrai nedaug naudos turėsite.

Tuo labiau, gali nutikti daug baisesni dalykai nei aš čia aprašiau.

Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));