Gitanas Nausėda pritarė, kad vaikai būtų badomi eksperimentiniu preparatu

Image description

Paprašykite Prezidento skųsti GP vaikams

Bičiuliai,

 

praeitą savaitę jus informavome, kad kartu su kitomis organizacijomis kreipėmės į Prezidentą prašydami Konstituciniam Teismui skųsti Vyriausybės nutarimą, įteisinusį galimybių paso (GP) taikymą vaikams nuo 12 metų. Gaila, tačiau Prezidento pokalbis su ministre pirmininke jokių esminių pokyčių nedavė.

 

Todėl šiandien jus kviečiame pasirašyti piliečių inicijuotą peticiją Prezidentui (šiuo metu yra jau virš 35 tūkst. parašų) ir asmeniškai kreiptis į prezidentūrą.

 

Taip pat skaitykite:

  • Seime įvyko spaudos konferencija dėl GP vaikams;
  • planuojama legalizuoti neteisėtą asmens sveikatos duomenų panaudojimo praktiką;
  • prieinamos visos filmo .Aš esu mes. – .Išlikti žmogumi. dalys.

Prezidentas pritarė, kad vaikai nuo 12 metų turėtų naudotis GP

Praeitą savaitę Prezidentas Gitanas Nausėda pritarė pozicijai, kad 12 metų ir vyresni vaikai turėtų naudotis GP. Prezidento nuomonės nepakeitė nei galiojantys teisės aktai, nei organizacijų perduoti argumentai, nei tėvelių protestai.

Prezidentui užteko premjerės patikinimo, kad GP vaikams nuo 12 metų bus išduodamas ne tik pasiskiepijus nuo COVID-19, bet ir atlikus mokyklose testą kaupiamuoju metodu, nemokamą PGR testą arba ištyrus antikūnų kiekį, kuris rodo įgytą imunitetą.

 

Primename, kad Konstitucija (jos 39 straipsnis) dėl ypatingo pažeidžiamumo vaikus ir nepilnamečius išskiria kaip tuos, kurių teisėms garantuoti valstybės teikia ypatingą globą, todėl jų teisių ribojimui taikomi dar aukštesni reikalavimai nei suaugusiems.

Gerai žinoma, kad užsikrėsti bei užkrėsti gali ir paskiepyti asmenys. Nepaisant to, premjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad vaikų skiepijimas yra svarbus, nes jie taip pat platiną virusą: „Vaikai taip pat yra tos amžiaus grupės, kurios užsikrečia. Tai reiškia, kad turi riziką užkrėsti tuos pačius senjorus, kurie, deja, prasčiausiai pasiskiepiję.“

Taigi nuo šiol suaugusiųjų interesai iškeliami aukščiau vaiko interesų. Tai prieštarauja vaiko interesų viršenybės principui, kuris yra numatytas JT Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje (svarbiausia – vaiko interesai), LR Civilinio kodekso 3.3 str. 1 dalyje (prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo) ir LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 dalyje (geriausių vaiko interesų prioriteto).

Pasirašykime Prezidentui skirtą peticiją 

dėl GP vaikams stabdymo

Internetinės peticijos autoriai atkreipia Prezidento dėmesį, kad GP vaikams įteisinę Vyriausybės nutarimai pažeidžia Konstituciją, eilę įstatymų, tarptautines konvencijas, o taip pat nėra pagrįsti, proporcingi ir nepateisinamai diskriminuoja asmenų grupę ir dėl to prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pasirašykime peticiją!

PASIRAŠYTI

„Susiklosčiusiomis aplinkybėmis esate vienintelis politinis pareigūnas Lietuvoje, turintis galią skubiai stabdyti žmogaus teises pažeidžiantį reguliavimą. Nuo Jūsų sprendimo priklauso tūkstančių Lietuvos žmonių teisų ir laisvių padėtis, Jūsų galioje grąžinti pasitikėjimą valstybe ir sustabdyti tebeaugantį susipriešinimą. Mes, žemiau pasirašiusieji, prašome Lietuvos Respublikos Prezidentą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl šių Vyriausybės nutarimų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.“

 

Taip pat kviečiame parašyti mandagius laiškus į prezidentūrą ir paprašyti, kad Prezidentas pasinaudotų savo ypatingu teisiniu statusu ir kreiptųsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti galimybių paso teisėtumą ir jo taikymą vaikams nuo 12 metų. Prezidentūros darbuotojų kontaktai: kanceliarija@prezidentas.lt ir https://www.lrp.lt/lt/kontaktai .

Vyko spaudos konferencija dėl GP vaikams

Gruodžio 9 d. Seime vyko spaudos konferencija „Prezidente, ar tikrai GP vaikams yra reikalingas, teisėtas ir moksliškai pagrįstas?“ Joje galite išgirsti daugybę teisinių, medicininių, etinių ir kitų argumentų, kodėl neturėtų būti galimybių paso vaikams.

 

Konferencijoje dalyvavo Sveikatos teisės instituto direktorius farmakologas dr. Rimas Jankūnas, advokatas dr. Justas Sakavičius ir „Basų mamų“ atstovė Vitalija Jankauskaitė. 

 

Spaudos konferencijos įrašą rasite paspaudę ant nuotraukos.

Image description

Seime – neteisėtos asmens sveikatos duomenų panaudojimo praktikos legalizavimas

Rytoj, gruodžio 16 d., Seime bus svarstomas Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo projektas ir jo lydimieji teisės aktai, inter alia, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Projektas).

 

Juo siekiama legalizuoti neteisėtą asmens sveikatos duomenų panaudojimo praktiką, kuri buvo sankcionuota Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimais, reglamentuojančiais vadinamojo „galimybių paso“ naudojimą, o kartu su juo – ir asmens sveikatos duomenų naudojimą ne tik sveikatos priežiūros kontekste, ne tik sveikatos priežiūros tikslu, ir platesne negu įteisinta įstatymuose apimtimi.

 

Dėl įvesto teisinio reguliavimo įprastine tapo situacija, kai einant į maisto prekių parduotuvę ar kitur, jos darbuotojas, tikrindamas „galimybių pasą“, turi galimybę sužinoti asmens vardą, pavardę, gimimo metus, imunizacijos statusą. Tokią praktiką siūlomu Projektu siekiama legalizuoti, numatant antrinio sveikatos duomenų panaudojimo galimybę.

 

Atkreipiame dėmesį, kad toks teisinis reguliavimas iš esmės paneigtų vieną iš esminių sveikatos teisės principų – informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumo principą. Be to, toks reguliavimas galimai prieštarautų Bendrajam asmens duomenų reglamentui ir konstituciniams žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo principui.

 

Asmens sveikatos duomenims taikomos specialios Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 ir 9 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.

 

Nors Projekto tikslas yra „reglamentuoti pakartotinai naudoti tinkamų sveikatos duomenų naudojimo visuomenei svarbiems tikslams pasiekti procesą, UŽTIKRINANT teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą“, tačiau jau egzistuojanti taikymo praktika, kai bet kuris parduotuvėje dirbantis asmuo gali sužinoti asmens vardą, pavardę ir gimimo metus, verčia abejoti tokios intencijos realumu.

 

Projektu yra nepagrįstai ir neproporcingai išplečiamas subjektų ratas, kurie gali gauti ir disponuoti konfidencialia informacija apie asmens sveikatąProjekte nurodoma, kad be paciento sutikimo tokia informacija gali būti suteikiama BET KURIAM Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkinę veiklą vykdančiam fiziniam ir juridiniam asmeniui, kitoms organizacijoms, juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniams. Iki šiol galiojantis teisinis reguliavimas leido konfidencialią informaciją apie paciento sveikatą be jo sutikimo suteikti TIK VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS.

 

STI atkreipia dėmesį, jog siūlomas teisinis reguliavimas, ignoruodamas asmens teisę į privatumą, paneigia pamatinį Europos Tarybos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos principą, jog žmogaus interesai ir gerovė yra svarbesni už išimtinius visuomenės ar mokslo interesus.

 

Taip pat jis nedera su kitais Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytais konfidencialios informacijos apie asmens sveikatą apsaugos principais, inter alia tai, jog tokia informacija gali būti renkama tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti (8 str. 1 d.) ir kad ja gali disponuoti asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę. (8 str. 4 d.)

Žiūrėkite populiarios dokumentikos I, II ir III dalis

Mus vis dar pasiekia gražių jūsų atsiliepimų apie filmą .Aš esu mes. – .Išlikti žmogumi. lietus. Dėkojame kiekvienam, parašiusiam gerą žodį! O tuos, kurie dar nematėte, kviečiame jį pasižiūrėti.

Pirmojoje dalyje – atviri, nuoširdūs, jautrūs žmonių išgyvenimai ir mintys, kuriose atskleidė ne tik jų, bet ir visos šalies šių dienų įtampas, nerimą, baimes.

 

Antroje dalyje diskutuoja ekspertai. Olimpinės rinktinės gydytojas dr. Dalius Barkauskas, imunologas dr. Gintaras Zaleskis, procesų analitikas Andrius Gudaitis, rizikos valdymo ekspertas, psichiatras Darius Ratkevičius, farmakologas dr. Rimas Jankūnas ir akušeris-ginekologas dr. Vytautas Abraitis diskutuoja, ar išgyvename neskiepytųjų pandemiją.

 

Paskutinėje filmo dalyje kun. Arūnas Peškaitis OFM, Lietuvos policijos profesinės sąjungos vadovė Roma Katinienė ir teisininkas dr. Vaidotas A. Vaičaitis kalbasi apie žodžio ir sąžinės laisves, realybėje vis dažnėjančias patyčias, panieką ir net cezūrą.

 

Nepaisant sunkių temų, filme #ašesumes daug šviesių minčių.

 

Jei norite prisidėti prie mūsų video produkcijos kūrimo, tai galite padaryti šiose platformose:

Image description

 

Image description
Image description

Prisidėkite prie STI veiklos

Kviečiame prisidėti prie STI veiklos – KARTU mes stipresni. Tapti mūsų rėmėjais galite šiais būdais:

  • periodinė parama – galite teikti paramą kas mėnesį savo elektroninės bankininkystės sistemoje nustatę periodinį mokėjimą. Taip pat – naudodamiesi „Patreon“ programa;
  • vienkartinė parama:

SVEIKATOS TEISĖS INSTITUTAS
Ulonų g. 5-303, LT-08240 Vilnius
Kodas 305838238
A/s Nr. LT40 4010 0510 0555 2829
Luminor Bank AS

  • 1,2 proc. nuo GPM – nuo 2020 m. paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. gyventojo pajamų mokesčio (anksčiau iki 2 proc.). Deklaruoti pajamas bei užpildyti FRO512 formos prašymą galima tik internetu: EDS.

Sveikatos teisės instituto komanda

Facebook komentarai
});}(jQuery));