skip to Main Content
vasiliaus

Girtos kumelės sapnas – Neringos Venckienės ekstradicijos prašymas

Kristina Sulikienė

vasiliaus

N.Venckienę suimti nurodžiusi „teisėja“ Jurga Vasiliauskienė, atrodo, kad dar jauna panelė, tačiau jau visiškai supuvusia sąžine

 

Vakar „Laisvas laikraštis“ patalpino suėmimo Neringai Venckienei nutartį. Paskaičius kilo vienintelė mintis –„girtos kumelės sapnas“. Teisėja net nesivargino patikrinti, ar Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 05 14 nutartis iš viso egzistuoja – kiek pamenu, ji buvo labai greitai ne tik sustabdyta, bet ir panaikinta aukštesnės instancijos teismo.

Ji nėra galiojanti, ir 2010-2012 įvykių metu (kai vaikas atsisakė vykti su motina) ji neegzistavo.

Tačiau kažkokia teisėja perrašo prokuroro mintis, įsivaizdavimus, ir iš nutarties suimti Neringą Venckienę aiškėja, jog ji subūrė nusikalstamą patvorio gaują, kurstydama nevykdyti neegzistuojančios nutarties. 

Beskaitant, ir bemąstant, kaip turėjo atrodyti ta kumelė, kuri šitaip susapnavo, aiškėja, jog Neringa Venckienė telkė Gediminą Aiduką, ramiai ant sofos gulintį Kėdainių mieste, nevykdyti neegzistuojančios 

2010 05 14 nutarties, pati būdama Respublikinėje Kauno ligoninėje, kardiologijos skyriuje, kur iš jos buvo paimtas telefonas.

Gediminas Aidukas, esantis Kėdainiuose iki pat 2010 05 14 nutarties panaikinimo (berods, 2010 05 21), pasirodo, buvo kurstomas Neringos Venckienės, gulinčios kardiologijos palatoje, Kauno ligoninėje, kaip 

suprantu, panašiu būdu, kaip Henrikas Daktaras iš Lukiškių rūsio 1996 metų vasario mėnesį, būdamas suimtas ir be telefono, sugebėjo sukurstyti kažką laisvėje ne šiaip ką padaryti, o nušauti du žmones. 

Tiesa, šitas kliedesys buvo atmestas, tačiau tik apeliacinėje instancijoje. Paskaičius toliau girtos kumelės sapną, aiškėja, jog Neringa Venckienė,  2012 03 23 būdama darbe nuo 8 : 00 ryto, Kauno apygardos teisme, 

nagrinėjusi bylas, sugebėjo per atstumą sukurstyti gaujos dalyvius – savo tėvus – nevykdyti antstolės reikalavimų dėl sprendimo vykdymo, dėl kurio antstolė iš viso nebuvo pranešusi, nes vyko namie eilinis mamos ir dukros pasimatymas.

Dar paaiškėjo, jog Neringa Venckienė prašoma suimti už tai, kad nevykdė 2011 12 16 teismo sprendimo, nesusijusio su bausme,- KURIAME TARP VYKDYTOJŲ JI NEĮRAŠYTA. O teisiškai tariant, 

ji ir negali būti šio sprendimo nevykdymo subjektas, ar vykdymo, nes ten aiškiai parašyta, jog sprendimą vykdo Laimutė Stankūnaitė, Kauno miesto ir Kauno rajono vaiko teisių skyriai.

Trumpai tariant, teisėja, prašant suimti Neringą Venckienę dėl 2011 12 16 sprendimo nevykdymo, turėjo įrašyti visai kitus asmenis: jeigu prokuratūra nustatė, jog sprendimas buvo nevykdomas nusikalstamai 

(dėl tiesioginės tyčios), tai remiantis sprendimo rezoliucine dalimi, už jo nevykdymą galimai atsakingi šie asmenys: Laimutė Stankūnaitė, Janina Dabašinskienė, ir Birutė Daugėlienė.

Lygiai tas pats su 2012 03 23 įvykiais: sprendimo neleido vykdyti vaiko teisių specialistė Vežbavičiūtė, jai byla ir turi būti iškelta, jegu nustatyta, jog įvykdytas nuskaltimas.

Neringa Venckienė, kiek pamenu, pavėluotai atlėkė iš Kauno apygardos teismo, kai namie smurtavę neuniformuoti pareigūnai buvo pasišalinę, o vaikas drebėjo, verkė. Ir advokatas su plika galva šoko ant Garliavos 

policijos viršininko, jam grasino (gaila, kad plikiui neiškėlė bylos Garliavos PN viršininkas.)

Kokiu būdu ji galėjo nevykdyti teismo sprendimo, kurio net subjektas nebuvo, o 2012 03 23 „vykdymo“ tai yra eilinio pasimatymo metu, buvo darbe – gal girta kumelė žino?

Tas pats su 2012 05 17 „nevykdymu“.

2012 03 01 Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pratęsė Neringai Venckienei laikinąją mergaitės globą iki 2012 09 01. 2012 05 17 pogromo jos tėvų namie metu ji buvo teisėta 

mergaitės globėja, o 2011 12 16 sprendimo nevykdė vaiko motina.

Tas buvo nustatyta 2012 03 01 vykusiame vaiko teisių apsaugos tarnybos posėdyje. 

Birutė Daugėlienė motinai galimai pasakė: „Mes jums susukti į kilimą vaiko ir atnešti negalime. Pati turite vykti ir bendrauti“.  Motinai bandant prieštarauti, buvo pasakyta: „Vaiko ir motinos ryšys iš viso nutrūkęs, o atstatyti motina net nesistengia. Mes prievarta vaiko  nesusuksim ir neatnešim“.

Vaikas 2012 03 01 nebuvo grąžinama biologinei motinai, nes ji neturi jokių socialinių įgūdžių, lankyti psichologo konsultacijas atsisako, susitikti su vaiku nevažiuoja, reikalauja nebūtų dalykų.

Taigi, remiantis išdėstytu, visi ir nuspręskime: grąžins Neringą Venckienę JAV tarnybos ar ne? O gal į Čikagos teismą atvyks ta girta kumelė, kuri ssapnavo šitas nesąmones – kurių tik dalį demaskavau…

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));