Girti policininkai nesugeba surašyti įvykio liudininkų apklausos protokolų

Girti policininkai nesugeba surašyti įvykio liudininkų apklausos protokolų

Praktika policijos sistemoja  – Pakruojo rajone policininkai nuolat neblaivūs,  o Vilniaus miesto 1 PK viršininku tebedirba G.Barzdukas, sumušęs savo žmoną?

Romaldas Drigotas

Atkreipiu dėmesį  leidinyje „Vakaro žinios“ 2018-02-20 rubrikoje „Nusikaltimai ir nelaimės“ – antraštėje „Neišsiblaivė: nuo pareigų nušalintas 22 metų Pakruojo r. policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis, kuris ryte atėjęs į darbą pripūtė 0,67 prom. Iš pateikto fragmento ir fakto yra akcentuota, kad Pakruojo rajono policijos komisariate pareigūnų tarpe yra „mėgėjų“ darbo metu būti girtiems (0,67 prom.). Tačiau iš minėto fragmento nėra visiškai aišku, koks tai „gramo“ mėgėjas darbe, ir  ar tyrimo objektas Pakruojo rajono policijos komisariate yra „nusipelnęs“ policijos veikėjas? Iš šios pastraipos galima matyti, kad leidinio autorius ir redakcija baiminamasi įvardinti ne tik „įkaušusio“ Pakruojo rajono PK pareigūno pavardę ir vardą, bet net ir sutrumpintai šio pareigūno pirmas raides į jo pavardę ir vardą. Tačiau eilinis Lietuvos pilietis, sulaikytas policijos pareigūnų vartojęs alkoholį ir esant žiniasklaidos atstovui bei rašant straipsnį apie tai, toks asmuo tikrai būtų realiai įvardintas pavarde ir vardu.

 

Iš to fakto matyti, kad Lietuvos žiniasklaida vis tik dar lenkia savo stuburą prieš policijos pareigūnų savivalę ir Lietuvos pilietį skirtingai vertina bei galimai su baime ir pataikavimu. Vadovaujantis LR Konstitucijos nuostata neturėtų būti prieštaravimų ir jokių baimių iš žiniasklaidos visuomenei paviešinant policininkų, teismų teisėjų, prokurorų ar kitokio lygio veikėjų darbelius, korupciją.

 

Iš to, kas pažymėta, pilietiškai norėčiau žinoti ir gauti išsamią informaciją iš Pakruojo rajono policijos komisariato viršininko, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko, Policijos departamento – pagal koki faktą ir kokiomis aplinkybėmis nusigėrė Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnas pagal minėto leidinio informaciją? 

 

Aš buvau atkreipęs dėmesį Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko R.Bobino dėmesį ir Pakruojo rajono policijos komisariato viršininko dėmesį, kad Šiaulių AVPK Pakruojo rajono PK Viešosios policijos Prevencijos poskyrio viršininkas Sidas Šumskis  dėl 2013-05-29 nusikalstamo įvykio Staškavičių k. Pakruojo rajone J.Šimaitienės „pavaišintas skysčiu su laipsniais“ – vėliau dėl to sunkiai gebėjo aiškiai, skaidriai surašyti šio įvykio liudytojų apklausos protokolus.

 

 Pareigūnas S.Šumskis nuo „įtempto darbo“ ir J.Šimaitienės raugo „užvaišinimo“ susipainiojo liudytojų apklausose ir jau nebegebėjo realiai atskirti ka jis rašo – susipainiojo „vyrukas“ liudytojų apklausos protokolų realaus laikų tikrovės tikslume.

Tokiu būdu aktyvi ūkininkė J.Šimaitienė savo geradarį ir palankų pagal jos „schemą“ dirbusį pareigūną S.Šumskį „užbovino“, kad šis jau nesiorientavo dienos laike. Tačiau, pareigūnas S.Šumskis po J.Šimaitienės „sumodeliuoto tyrimo ir pavaišinimo“ sėkmingai ir laimingai su tarnybine mašina pasiekė Pakruojo rajono policijos komisariatą.

Dėl paminėtų negatyvių pareigūno S.Šumskio veikų, etikos ir moralės negatyvių veiksmų 2013-05-29 įvykio tyrime išryškėjusio jo palankumo ir su tikslu palankiai J.Šimaitienės naudai sufabrikuoti pradini tyrimą – atkreipiau žodžiu ir raštu dėmesį Šiaulių apskrities VPK viršininkui R.Bobinui ir Pakruojo rajono policijos komisariato viršininkui. Iš šių vadovų gavau atsakymą, kad pareigūnas S.Šumskis yra „geras vyras“ ir neklystantis tarnyboje. Mano pateikti faktai dėl pareigūno S.Šumskio negatyvaus darbo ir padarytų jo sufabrikavimo pradinės medžiagos surašyme 2013-05-29 Įvykyje palankiai ir šališkai J.Šimaitienės interesui Šiaulių AVPK viršininkas R.Bobinas tik pašaipiai sureagavo ir išlaikė pareigūno S.Šumskio nesuteptą munduro gynybą.

 

Šį „gerą vyrą“ pareigūną S.Šuniški dėl jo negatyvių veikų „dengė“ ne tik Šiaulių regiono policijos vadovas su Pakruojo rajono PK viršininku, bet ir ši veikėją „dengė“ su jo kompromatais profesijos kolegos „advokatiškai“ iš Lietuvos Policijos departamento prie Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos.

 

Dėl šio įvykio atkreipiau raštu dėmesį Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus.

5. LR Seimo kontrolierius, atlikęs išsamų, skaidrų ir motyvuotą tyrimą dėl Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūno Sido Šumskio negatyviu veiksniu, pareigūno piktnaudžiavimo darbo metu – surašė pažymą, kuriuo mano skundas pripažintas pagrįstu, ir pripažinta, kad pareigūnas S.Šumskis atliko neteisėtus veiksmus prieš nukentėjusįjį R.Drigotą, sufabrikuojant liudytojų apklausų protokolus ir nesugebant nuosekliai ir objektyviai surašyti apklausiamų asmenų laikus protokoluose.

 

Aktyvi veikėja J.Šimaitienė veikė ir koordinavo savanaudiškas veikas ne tik per savo pažintis ir finansines padėkas, „schemas“, įtakas per jos tendencingai veikusi „geradari“ ir „apsidirbusi“ policijos pareigūną S.Šumski, bet ir savo giminaitį Tadą Lataitį, dirbantį Pakruojo r. policijos komisariate. 

Pareigūnas Tadas Lataitis su savo giminaite J.Šimaitiene derino ikiteisminių tyrimų baudžiamųjų bylų 2013-04-09 ir 2013- 05-29 įvykių Staškavičiu k. Pakruojo rajone veiksmus – jis nutekindavo J.Šimaitienei informaciją iš savo kolegų (E.Koskutė, N.Špejerienė, V.Pečiukas, R.Tamašauskas)

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad J.Šimaitienei nutekindavęs jai palankią ir išankstine svarbią informaciją Tadas Lataitis tokiu būdu darė neteisėtus veiksmus ir poveikius ir siekė kad šios bylos būtų pripažintos mažareikšminėmis ir nutrauktos už atlygį.

Apie tai man yra sakiusi mano krikštamotė V.Beleckaitė. Ji man sakė, kad dukterėčia j.Šimaitienė jai sakė, kad ji (J.Šimaitienė) bendru susitarimu su giminaičiu pareigūnu T.Lataičiu veikė ir darė veiksmus ir poveikius paminėtiems Pakruojo r. policijos pareigūnams (už finansinį atlygį), kad ikiteisminiai tyrimai, (jose R.Drigotas pripažintas nukentėjusiuoju)  būtų nutraukti, sumenkinus faktus.

 

 

J.Šimaitienės giminaitis pareigūnas T.Lataitis ilgai delsė ir nenorėjo pripažinti fakto, kad jis yra J.Šimaitienės giminaitis ir kažkodėl ilgai delsia nusišalinti ir pripažinti su J.Šimaitiene giminystės faktą.

 

Kai aš po kelių raštų atkreipiau Lietuvos Policijos departamento ir Imuniteto tarnybos dėmesį dėl policijos pareigūno Tado Lataičio įtakų, poveikių ir delsimo pripažinti giminystės faktą su giminaite J. Šimaitiene – pareigūnas T.Lataitis buvo priverstas vis tik prisipažinti, kad jis tikrai yra J.Šimaitienės giminaitis. Tokiu būdu J.Šimaitienės giminaitį pareigūną T.Lataiti pavyko „išviešinti“ ir parodyti, kad jis yra J.Šimaitienės šešėlinis svarbus informatorius, nutekinantis šiai savo giminaitei informaciją iš paminėtų policijos pareigūnų Pakruojo r. policijos komisariate.

Pagal J.Šimaitienės sumodeliuotą scenarijų ir jos gynybinę taktiką dėl savo ir jos sūnaus Virgilijaus Šimaičio chuliganiškų veikų, atpirkimo „oželiu“  tapo pareigūnas Sidas Šumskis

 Pakruojo rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Nijolę Špejerienė save susikompromitavo ne tik dėl palankumo  J.Šimaitienei ir tendencingumo sufabrikuojant ikiteisminių tyrimus.

Bet ir N.Špejerienė save (kaip kriminalistę ir vadovę) susikompromitavo (raudonavo prieš savo vadovybę ir Pakruojo rajono visuomenę) – kad savo laiku negebėjo išaiškinant Linkuvos gimnazijos sargo nužudymo.

 Galimai supratusi N.Špejerienė, kad ji sunkiai „plaukia“ Pakruojo r. policijos komisariato kriminalistikos skyriaus „laivelyje“, tai ši „gabi“ viršininkė savęs toliau nekompromitavo,  paliko kriminalistės darbą Pakruojo r. PK ir „nėrė“ į patogesnę ir šiltesnę vietą Pakruojo rajono savivaldybės Teisės skyrių.

 

N.Špejerienė paliko savo gėdos ir neprofesionalumo kriminalistės „suskilusią geldą“, kuri savo darbu panašėjo i posovietinio raugo negebėjimus, tendencingumus ir daromas grubias klaidas policijos darbe.

J.Šimaitienė per pažintis ir ne už „ačiū“ veikė ir darė savanaudišką poveikį per savo giminaiti – policijos pareigūną Tadą Lataitj ir policijos pareigūną Sidą Šumskj, vėliau per bendrą sutarimą su pareigūnais: V.Pečiuką, R.Tamašauską, R.Sabali, N.Špejerienę ir E.Koskutę dėl ikiteisminių tyrimų baudžiamose bylose nutraukimo,  susiderinus su vietos prokuratūra

Be to, J.Šimaitienė taip pat darė veiksmus ir poveikį ir per savo susikompromitavusį giminaitį teisininką B.Kalainį, kuris veikė savo protekciniais „kanalais“ ir  pažintimis  per Šiaulių regiono policiją ir Šiaulių apygardos ir Šiaulių apylinkės prokuratūras.

 

Nuo paminėtų policijos pareigūnų neatsiliko ir Pakruojo rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos tyrėja E.Koskutė, kuri parodė kad visiškai nemoka (pradinuko lygio) artitmetikos veiksmu. 

 

Matome, kad tyrėja E.Koskutė už A4 formato 29 vnt. kopijas R.Drigotui paskaičiuoja sumokėti 11,70 Lt, nors iš tikrųjų turėjau mokėti 8 Lt 70 et.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));