Gintaras Furmanavičius Apie nematomas ir nuo mūsų kruopščiai slepiamas 5G tecnnologijos diegimo puses.

Gintaras Furmanavičius

Apie nematomas ir nuo mūsų kruopščiai slepiamas 5G tecnnologijos diegimo puses.

Tęsiant vakar pradėtą temą apie Atsirandančio ir naujai nustatyto pavojaus sveikatai mokslinio komiteto (SCENIHR)

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging_en?fbclid=IwAR2_HvCPZCtSiAKFxyeCuH8MwjzTRPi_Yezk3lVvGVY0LkWDRveq3aBAe94 , kuris yra vienas iš nepriklausomų EK mokslinių komitetų, o jam vadovauja Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas ir kuris teikia mokslines konsultacijas Komisijai su vartotojais susijusiais klausimais klastojamus elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai duomenis. Vakar į 5G probelmas dėmesį atkreipė ir Tulpių prezidentės medalininkas, daugelio valstybinių institucijų remiamas ir iš mūsų mokesčių išlaikomas A. Tapinas ir jo Laisvės TV. Paskutinė jo laida 5G temai skyrė net 33 savo brangaus eterio minutes, kas leidžia manyti, kad sisteminiai vienintelės tiesos skleidėjai kyla į ataką.

Jų argumentus, tradiciškai pagardintus didele doze sostinės „elitui” būdingų patyčių geriausiai atmušinėti mokslininkų išvadomis.

Šiandien siūlau jums du Švedijos vyriausybės prie Aplinkos ministerijos įkurtos organizacijos, atsakingos už radiacinę saugą https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Radiation_Safety_Authority?fbclid=IwAR3u151WDFllzsewx23U1zjqLhl1QLHZzdx1AvnfrlK0fvh5nsqDHdduZj4  tyrimus, parodančius, kaip mano vakarykščiame įraše minėta SCENIHR klastoja tyrimų duomenis:

„Užuot turėjęs prasmingą ir konstruktyvų oponuojančių nuomonių diskusijų forumą, SCENIHR vertinimas buvo skirtas išreikšti vieną požiūrį. Kalbant apie mobiliuosius telefonus ir smegenų auglius tai sumaniai režisavo dr. Schüz. Visiems, kurie norėjo, kad SCENIHR reklamuotų tyrimus, kurie paneigia poveikį sveikatai, galimybė, kad jis bus paskirtas atsakingu už epidemiologinį skyrių buvo puikus pasirinkimas.

Tačiau tai ne tik konkuruojančių mokslo požiūrių klausimas. Šiame darbe aprašyti metodai apima įmonių finansuojamus tyrimus ir sėkmingai parengtus bandymus siekiant sunaikinti svarbius mokslinius duomenis apie mobiliųjų telefonų naudojimo ir smegenų auglių ryšį, greičiausiai todėl, kad jie kenkia strateginiams kariniams, korporatyviniams ir ekonominiams interesams tų pramonės šakų, kurios priklauso nuo belaidžio ryšio technologijų.
Kyla klausimas, ar tai verta darant žalą demokratijai ir visuomenės sveikatai.”

Visas dokumento tekstas čia:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/09/Annex2_SCENIHR_mobile_phones_head_tumour1.pdf?fbclid=IwAR0HD3auOW9J20fwVVynwT9u9Hrku3hgPb_A1zc3NxAeVYya4M55WQvtMQU

Antras tos pačios organizacijos dokumentas yra daugiau kaip 40 NVO pateiktas skundas Europos ombudsmenui.

„Neseniai Europos Komisijos ekspertų grupės atliktas elektromagnetinio lauko sveikatos rizikos vertinimas, remiantis daugiau kaip 40 NVO nuomone, daugiausia atspindi į pramoninius interesus nukreiptą mokslinį požiūrį. Organizacijos tvirtina, kad SCENIHR ekspertai praleido prieštaringas nemažos dalies mokslininkų bendruomenės išvadas ir kad kai kurie SCENIHR ekspertai yra glaudžiai susiję su telekomunikacijų ar elektros pramone. Tuo galima paaiškinti, kodėl jie atsisakė visų nerimą keliančių smegenų navikų ir kitų ligų tyrimų, – sako Mona Nilsson, Švedijos radiacinės saugos fondo pirmininkė”

Visas dokumento tekstas čia:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/bias-in-the-assessment-of-electromagnetic-fields-emf/?fbclid=IwAR3U6J0t-_xXtJpUKl8Ln16_wTMUm3Nj3-xpxIlJlii39xv_PH7QSeQEAl8

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));