Geri protestai ir baisios riaušės

Geri protestai ir baisios riaušės
Rinkimus Baltarusijoje „teisuoliai” paskelbė neteisėtais, nes tuose rinkimuose nebuvo tarptautinių stebėtojų, o opozicija, diduma sėdinti Kremliaus kišenėje ir kitaip jo įtakojama (kad ir vienas „opozicijos” kandidatų Babaryka, buvęs Gazprom Bank šulas), pranešinėjo apie didelius pažeidimus.
To užteko, kad mūsų „teisuoliai” rinkimų Baltarusijoje nepripažintų ir net paskelbtų prezidente Tichanovskają, kurią (ne be blogojo Lukašenkos palaiminimo) atsigabeno į Lietuvą ir iki šiol dar vežasi „opozicionierius” Lietuvon, nors tūlas lietuvis sėdi namų arešte.
Vyko palaikymo Baltarusijos „demokratijai” ir už ją kovojantiems žmonėms akcijos, renkami pinigai ir per kraštus liejosi ir tebesilieja visų „teisuolių” ir „visažinių” aklas Baltarusijos opozicijos palaikymas ir net Babaryka vadinamas kovotoju už demokratiją, kažkaip netikėtai pamiršus jo ryšius su Kremliumi.
Atrodytų kas čia blogo, kad palaikoma kova už laisvę, už teisę ir teisingumą. Juk ir mes kažkada kovojome už laisvę.
Tačiau tie patys „teisuoliai” sausio 6 įvykius JAV, kada vyko didelis Trampo palaikytojų mitingas, peraugęs į žygį prie Kapitolijaus, jau vadinamas maištu prieš demokratiją, šalies griovimu, riaušėmis.
Nors žiūrėjau visą transliaciją nuo Trampo kalbos iki pat minios išvaikymo, tačiau riaušių nemačiau.
Mačiau kaip keli Antifos provokatoriai, apsimetę Trampo šalininkais, įtartinai lengvai „paėmė” Kapitolijų, mačiau kaip keli žmonės lindo per langus į vidų.
Tačiau absoliuti dauguma, keli šimtai tūkstančių, jei ne milijonas, žmonių taikiai stovėjo šalia Kapitolijaus, skandavo JuEsEi, mojavo vėliavomis ir reikalavo sustabdyti vagystę.
Ir šią minią „teisuoliai”, pamiršę dar neseniai šlovintą Baltarusijos tautos kovą prieš suklastotus rinkimus, jau pavadino riaušininkais ir džiaugėsi, kad juos greit išvaikė policija.
Nes pasak „teisuolių”, ta minia Vašingtone kėsinosi į demokratiją ir griovė valstybės pamatus.
Nes „teisuoliai” apie rinkimų klastojimus JAV nieko negirdėjo ir nematė. Nes jiems CNN pranešė, kad rinkimai JAV buvo patys teisingiausi rinkimai pasaulyje. (nesiginčysiu – kai balsuoti prisikelia net iš kapo, tai tikrai visų rinkėjų atstovavimas).
Kai apie rinkimų pažeidimus (kurių irgi nematė) pasakojo Baltarusijois opozicija, tai mūsų visa „žiniasklaida” ir politikai tikėjo ir tiki.
O kai apie rinkimų pažeidimus JAV kalba tiek pats prezidentas Trampas, tiek jo advokatai ir net statistikai bei liudininkai, mūsų „teisuoliams” nė motais.
Kai Baltarusijoje stebėtojų neprileido, tai blogai.
Kai JAV skaičiuojant balsus stebėtojai buvo arba išvaromi, arba liepiama sėdėti už 3 metrų nuo skaičiuojamų balsų, tai viskas gerai.
Kai Minske taikius protestuotojus vaiko omonas – blogai.
Tačiau kai Vašingtone tokius pačius taikius protestuotojus vaikė policija, naudojusi ašarines dujas, nors toje minioje buvo ir vaikų, viskas puiku, šaunuolė policija. Nes prie Kapitolijaus buvo ne taikūs protestuotojai, o riaušininkai ir buduliai (pasak berods Jakilaičio).
Ten buvo tokie baisūs riaušininkai, kad nenuvirto nė vienas paminklas, nebuvo išterlioti rūmai. Ir net tie protestuotojai, kurie paklusę bandos instinktams kartu su antifiniais provokatoriais įėjo (nes apsauga praktiškai praleido) į rūmų vidų, nenugriovė ir nesudaužė nė vienos statulos, nesugadino nė vieno paveikslo, nesulaužė nė vieno fotelio ir neaprašinėjo sienų.
Tačiau jie – pavojingi riaušininkai, prieš kuriuos šaunioji policija teisėtai naudojo ašarines dujas.
Kai tuo tarpu taikūs BLM protestai po savęs kažkaip netyčia palikdavo sudegusias mašinas, nuverstus paminklus ir nusiaubtas parduotuves. Gal todėl jie ir taikūs, nes viskas atsitikdavo netyčia?
O vakar viso to netyčia nebuvo.
Ir vakar ne minia šaudė į policiją, o policija šaudė į žmones. Ir vakar žuvo ne policininkai, o taikūs piliečiai, atėję apginti savo teisių.
Bet gi mūsų „teisuoliams” tai nė motais. Jie geriau žino kas ir kada gina savo teises ir demokratiją, o kas yra paprasčiausi riaušininkai.
Tik „teisuoliai” žino kurie rinkimai yra suklastoti, o kurie patys teisingiausi pasaulyje.
Nuotraukoje gali būti: vienas ar daugiau žmonių, žmonės ant scenos, medis, minia ir lauko
Facebook komentarai
});}(jQuery));