Geoff Vasil: Uždraudus A, reikia ir B

z

z

Uždraudus A, reikia ir B

Geoff Vasil

 

Seime svarstomas įstatymo projektas, pagal kurį būtų draudžiama per susirinkimus ar bent viešai demonstruoti raidę Z. Nekalbama apie rusišką raidę З, ar lietuvišką Ž, ar lietuvišką Z su kitos spalvos sparneliu. 

 

Taip viešai bandoma sutramdyti opoziciją į įsivyravusią rusofobiją, ksenofobiją ir netoleranciją, ir, žinoma, kitaip mąstančius.

 

Tuo tarpu Seimas taip pat parodo kiekvienos diktatūros norą įkalti tam tikrą analfabetizmą į visuomenės sąmonę. Tarsi, mes tik norime uždrausti neapykantos simbolius ir kalbą, uždraudžiant jūsų teisę laisvai rinktis ir laisvai išreikšti nuomonę. 

 

Kai bandoma suversti įstatymo galią į tik vieną pusę, į tik vieną stovyklą, reikia manyti, kad dauguma Seime neatspindi liaudies nuomonės, kitaip nebijotų tų balsų, kurie nesutinka. 

 

Demokratijos analfabetizmas pasiekia kritinę ribą, po kurios nebebus nuomonės įvairovės, demokratijos ir teisinės valstybės. 

 

Pagal naujausi šio įstatymo projektą:

 

Dvispalvės juodai oranžinės Georgijaus (Šv. Jurgio) juostos, Rusijos Federacijos karinių pajėgų simbolio „Z“, šių simbolių pagrindu sudarytų vėliavų, ženklų ar klaidinamai panašių ženklų naudojimas platinimas, naudojimas susirinkimuose ar kituose masiniuose renginiuose arba kitoks demonstravimas

 

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

 

  1. Pagal šį straipsnį neatsako asmenys, kurie padaro šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais ir Antrojo pasaulinio karo dalyviai, vilkintys savo uniformą. Pagal šį straipsnį neatsako asmenys, kurie padaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytas veikas naudodami oficialią egzistuojančios valstybės simboliką,

 

  1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

 

Kodėl „pagal šį straipsnį neatsako asmenys, kurie” žino, kad fašistinė Ukraina vykdo genocidą prieš savo rusakalbių piliečius nuo 2014 m., kad nėra demokratijos Ukrainoje, ir kad Putinas gynia Rusijos federacijos interesus pagal ankstesnius susitarimus su NATO? Ar Seimas draudžia apskritai bet kokį pareiškimą kuris nesutampa su valdančiosios daugumos pozicija dėl Ukrainos? Kas būtų, jeigu išeičiau į gatvę su plakatu „Aš už Putiną, aš prieš NATO karą Ukrainoje”? Arba „Rusija teisingai daro”. Nuomonės įvairovė nulemia tai, kad Seimas nesuformuluos visokiausiems variantams tinkančios formuluotės uždrausti laisvą žodį. Svarbiausia yra tai, kad bando uždrausti. Seimas ir Vyriausybė taip pereina į naują antikonstitucinę zoną, ir taip uzurpuoja paties savo teisę egzistuoti. Be konstitucijos ramsčių, Seimas ir Vyriausybė nustoja egzistuoti, panaikina save. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));