Genialių machinatorių išgarsintos koronės esmė – atimti turtą

Aldona Jankevičienė

Nešventiškos išvados.
Štai ir paaiškėja šios pasaulinės kelių pasaulio finansus valdančiųjų genialių machinatorių išgarsintos koronės esmė:
Valatka kalbina Čepracką,restoranų savininką,kuriam bankai jau preiškė,kad turi įkeisti papildomo turto,sumokėti sutarties keitimo mokesčius ir nežiūrint į Force majeure , vyriausybės paskelbtą visų verslų priverstinį uždarymą,BANKAI REIKALAUJA PALŪKANŲ.
Kai visi verslai yra privestinai sustabdyti,bankininkai pradeda imti derlių.Ar kas nors dar turite abejonių,kad šios pasaulinės aferos tikslas yra ANTROJI FINANSINĖ KRIZĖ.
Nes stebuklingu būdu atsirado laiisvi trilijonai NAUJAM SKOLINIMUI ,o visos valstybės puola skolintis su džiaugsmu ,netgi į pasaulio aferistus žiūri kaip į gelbėtojus.
Koks paprastas ir koks genialus planas !!!
Virusas,gripas ar kita liga,kurios metu mirštamumas yra apie 0,5 proc.(Lietuvoje iki šiol ) vienu ypu valstybių skolas padidins ne procentais ,o kartais.O mums įvedinės vis naujus mokesčius nes „skola-ne rona” neužgis.
Po bankų pavadinimu pasislėpę anonimiški aferistai ,kaip Italijoje,jau ruošiasi perimti visą įkeistą bankams turtą.
Dėl to dar kartą primenu :kad ir kas jums ką beaiškintų,šis karantinas ar nepaprastoji padėtis,verslų ir veiklų sustabdymas,priimtas Vyriausybės sprendimu ,visiškai atitinka įstatymo Nenugalimos jėgos aplinkybes,kai sutarčių šalys atleidžiamos nuo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymo. Tai yra ir nuo bankų palūkanų ir nuo priešlaikinio sutarties nutraukimo pasekmių.Lietuvos teismai privalės tai išspręsti žmonių ir įmonių naudai.

 

DĖL NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBIŲ
Valstybių visame pasaulyje paskelbta pandemija visiškai atitinka Nenugalimos jėgos (Force majeure) sąvoką.Lietuvos Civilinis kodeksas 6.212 str.ir 6.253 str.nustato,kad sutarties šalys gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarčių neįvykdymą esant force majeure aplinkybėms,tarp jų ir dėl Vyriausybės priimtų sprendimų.
Turiu omenyje sutartis su bankais.Įmonės,priverstos sustabdyti veiklą dėl pandemijos ir karantino ar fiziniai asmenys turi raštu informuoti bankus, jog dėl Vyriausybės paskelbto karantino negalės vykdyti įsipareigojimų -mokėti palūkanų ir grąžinti paskolos sutartyje numatytais terminais.Tai yra realus pagrindas būti atleistam nuo šių įsipareigojimų vykdymo visiškai ar iš dalies ir pasibaigus karantinui.Tokiomis aplinkybėmis bankai negali vienašališkai nutraukinėti sutarčių ir pradėti išieškojimo ar vienašalškai keisti sutarčių sąlygų.Tokie ginčai sprendžiami teismuose ir jūs turite visus šansus laimėti!
JEIGU ŽMONĖS,ĮMONĖS MASIŠKAI KREIPSIS Į TEISMUS,BANKAI BUS PRIVERSTI SKAITYTIS .Priešingu atveju mūsų valstybė turi teisę ir galimybę bankininkystę perimti į savo rankas,įsteigdama valstybinį komercinį banką ir padėkoti Švedijos,netaikančios karantino,bankams.
Ši krizė mums suteikė ir naują galingą ginklą-FORCE MAJEURE! Ši krizė mūsų nesužlugdys !
Advokatė Aldona Birutė Jankevičienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));