Generaliniam prokurorui E.Pašiliui ruošiamas Trojos arklys

Generaliniam prokurorui E.Pašiliui ruošiamas Trojos arklys

 

Manau, kad generalinis prokuroras  Evaldas Pašilis nuo 2017 m. vasario 7 d. pradėjo masinį vidurinės grandies vadovų „valymą“ visų miestų prokuratūrose. Prokuratūros interneto svetainėje http://www.prokuraturos.lt/lt/karjera-atrankos/vyriausiuju-prokuroru/4869  paskelbta atranka į  2017 m. rugsėjo 12 dieną „atlaisvinamas“ vadovaujančių prokurorų pareigybes. Vien tik Vilniaus apygardoje bus pakeisti šešių Vilniaus apylinkės prokuratūros teritorinių skyrių vadovai – vyriausieji prokurorai.

2017-04-13 portalas alfa.lt informavo, kad  balandžio 3–4 dienomis įvyko Generalinės prokuratūros prokurorų atrankos komisijos posėdis, kuriame buvo sprendžiama, kas galėtų užimti laisvas keturias Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorų pareigybes. Atrankoje dalyvavo dvidešimt du pretendentai.  Tarp pretendentų, dalyvavusių iš Vilniaus apygardos prokuratūros – ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė Jolita Kančauskienė (surinktų balų vidurkis – 78,17).

            Dar 2017-02-20 dieną  portalas „Laisvas laikraštis“  publikacijoje „Atskleistas sąmokslas dėl terorizavimo valstybės vardu“ paskelbė Zigmanto Šegždos skundą generaliniam prokurorui dėl Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės Jolitos Kančauskienės ir su ja susijusių policijos ir prokuratūros pareigūnų galimai atliekamos prekybos poveikiu.

Ikiteisminio tyrimo medžiaga dėl prokurorės Jolitos Kančauskienės veiklos perduota Generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyriui.

            Tad, ar netaps prokurorė Jolita Kančauskienė Trojos arkliu, jei generalinis prokuroras  Evaldas Pašilis nuspręstų ją paskirti į Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro postą?

Toliau pateikiu duomenis ir teisinę argumentaciją, kurie leidžia spręsti apie „destrukcijos inkubatoriumi“ vadinamos kandidatės darbo stiliuką. Manau. kad vyr.prokurorė J.Kančauskienė, vadovaudamasi klaidinančiomis aplinkybėmis, bandė pagrįsti, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas padarė klaidingą išvadą. Manau, kad tuo  vyr.prokurorė J.Kančauskienė turėjo tikslą viešai veiksmais užgauliai pažeminti teisingumą vykdantį ikiteisminio tyrimo teisėją. Tokia veikla  gali būti vertinama ne tik kaip nusikalstama veika, atitinkanti Baudžiamojo kodekso 232 str. (Nepagarba teismui), bet ir kaip Prokurorų etikos kodekso pažeidimas.

 

 

 

Vilniaus apygardos teismui

Gedimino pr. 40/1, 01501 Vilnius

 

Pareiškėjas Zigmantas Šegžda, adresas: … Vilniaus m.

 

Institucija, priėmusi nutartį:

Vilniaus rajono apylinkės teismas,

Adresas: Ukmergės g. 322, Vilnius

 

 

ATSILIEPIMAS

į Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus  vyriausiosios prokurorės Jolitos Kančauskienės 2017-04-11 skundą dėl 2017-04-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarties, ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00406-16

2017-04-18, Vilnius

 

 

Kadangi galimai klaidinimo tikslais prokurorės J. Kančauskienės 2017-04-11 skunde nurodytos ne Zigmanto Šegždos skundų datos, bet skundų gavimo prokuratūroje datos, prašau teismą vadovautis atsiliepime nurodytų procesinių dokumentų datomis.

 

Faktinės aplinkybės

 

Pagal Zigmanto Šegždos 2016-03-14 skundą policijai Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Ievos Danylienės 2016-08-05 nutartimi buvo iškelta baudžiamoji byla – Nr. 02-2-00406-16, nes Vilniaus rajono administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotoja mano mažametei dukrai V.Š. galimai nesunkiai sutrikdė sveikatą (BK 138 str. 2 d.) .

2017-02-13 pareiškimu Zigmantas Šegžda pareiškė nušalinimą nuo ikiteisminio tyrimo  Nr. 02-2-00406-16  Vilniaus rajono policijos komisariato ikiteisminio tyrimo pareigūnui Valdui Kazlauskui. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras Kęstutis Gudžiūnas 2017-03-08 nutarimu atsisakė tenkinti Zigmanto Šegždos 2017-02-13 prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno Valdo Kazlausko nušalinimo nuo baudžiamosios bylos Nr. 02-2-00406-16. Zigmantas Šegžda   padavė 2017-02-16 skundą aukštesniajam prokurorui prašydamas panaikinti prokuroro Kęstučio Gudžiūno  2017-03-08 nutarimą.

2017-03-10 pareiškimu prokuratūrai Zigmantas Šegžda prašė pripažinti nukentėjusiosios V.Š. atstovu pagal įstatymą jos tėvą Zigmantą Šegždą.

Prokuroras Kęstutis Gudžiūnas 2017-03-15  priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00406-16 ir atsisakė tenkinti Zigmanto Šegždos prašymą pripažinti nukentėjusiosios V.Š. atstovu pagal įstatymą jos tėvą Zigmantą Šegždą.

2017-03-22 Zigmantas Šegžda kreipėsi su skundu į aukštesnįjį prokurorą prašydamas panaikinti 2017-03-15 prokuroro K.Gudžiūno nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00406-16 ir panaikinti 2017-03-15 prokuroro K.Gudžiūno nutarimą netenkinti Z.Šegždos prašymo pripažinti jį jo dukters V.Š. atstovu pagal įstatymą.

2017-03-25 pareiškėjas Zigmantas Šegžda gavo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus vyr. prokurorės Jolitos Kančauskienės 2017-03-23 raštą Nr.2S-(208711)-11196, kuriuo atsisakyta nagrinėti 2017-03-22 Zigmanto Šegždos skundą.

Zigmantas Šegžda kreipėsi su 2017-03-26  skundu į ikiteisminio tyrimo teisėją prašydamas panaikinti 2017-03-23 vyr. prokurorės Jolitos Kančauskienės raštą Nr.2S-(208711)-11196.

Be to, Zigmantas Šegžda kreipėsi su 2017-03-27  skundu į ikiteisminio tyrimo teisėją prašydamas a) panaikinti 2017-03-15 prokuroro K.Gudžiūno nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00406-16; b) panaikinti 2017-03-15 prokuroro K.Gudžiūno nutarimą netenkinti Z.Šegždos prašymo pripažinti jį jo dukters V.Š. atstovu pagal įstatymą.

2017-03-30 vyr. prokurorė Jolita Kančauskienė išnagrinėjo 2017-03-22 Zigmanto Šegždos skundą dėl prokuroro K. Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo ir  2017-03-30 nutarimu Zigmanto Šegždos skundą atmetė.

2017-04-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo (toliau – Pirmosios instancijos teismas) teisėjas Mindaugas Povilanskas išsprendė 2017-03-27  Zigmanto Šegždos skundą ir 2017-04-04 nutarimu grąžino aukštesniajam prokurorui nagrinėti iš naujo 2017-03-22 Zigmanto Šegždos skundą dėl 2017-03-15 prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą.

Zigmantas Šegžda kreipėsi su 2017-04-04  skundu į ikiteisminio tyrimo teisėją prašydamas: a) panaikinti aukštesniojo prokuroro –  vyr. prokurorės J.Kančauskienės 2017-03-30 nutarimą atmesti 2017-03-22  Z.Šegždos skundą.

2017-04-11 Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus vyr. prokurorė J.Kančauskienė padavė skundą  dėl 2017-04-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarties.  

Zigmantas Šegžda nesutinka su 2017-04-11 vyr. prokurorės J.Kančauskienės skundu, skundas atmestinas kaip nepagrįstas dėl toliau pateiktų aplinkybių.

 

Atsiliepimo į skundą argumentai

 

1. Dėl BPK 214 str. įtvirtintos  teisės normos aiškinimo

 

BPK  214 str. 4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje numatytas prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį  gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui. Jei aukštesnysis prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

 

Prokurorė J.Kančauskienė skunde nepagrindė, kodėl Pirmosios instancijos teismo teiginys, jog asmeniui, pagal kurio pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, turi teisę skųsti prokuroro procesinį sprendimą“, yra nepagrįstas. Prokurorė praleido svarbią aplinkybę, kad teismas padarė minėtą išvadą vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo nutartimis, turinčiomis prejudicinę galią (Vilniaus apygardos teismo priimtos nutartys: 2013 m. liepos 26 d. nutartis Nr. 1S-629-172/2013; 2014 m. rugpiūčio 26 d. nutartis Nr. 1S-781-190/2014). Prokurorė deklaratyviai samprotauja apie BPK  214 str. loginę ir lingvistinę analizę, tačiau analizės loginės grandinės neišdėstė bei lingvistinio pagrindimo nepateikė.

 

Pažymėtina tai, kad nagrinėjamos bylos atveju vyr. prokurorė Jolita Kančauskienė pritaikė BPK  214 str. teisės normą – 2017-03-30 išnagrinėjo 2017-03-22 Zigmanto Šegždos skundą dėl prokuroro K. Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo ir priėmė nutarimą. Tokiais konkliudentiniais veiksmais prokurorė paneigė savo argumentus dėl teismo galimai netinkamo procesinės teisės normos (BPK  214 str.) pritaikymo ir aiškinimo,  

 

Apeliacinės instancijos teismui būtų reikšminga išaiškinti prokurorės motyvą, kodėl nuogąstaujama, su kokiomis problemomis susidurs prokurorė. kai nukentėjusiosios mažametės tėvas, aktyviai ginantis savo dukters interesus, bus pripažintas antruoju mažametės dukters atstovu pagal įstatymą.

Iš skundo argumentų matyti, kad prokurorei J.Kančauskienei asmeniškai būtų patogiau, jei teismas apskritai netikrintų prokurorų ar jos pačios priimtų nutarimų pagrįstumo ir teisėtumo. Tačiau tokiu atveju prokuratūrai būtų sudarytos sąlygos pažeisti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas, kaip tai numatyta  BPK 1 str. 1 dalyje.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė Ieva Danylienė buvo atmetusi Z.Šegždos 2016-03-14 prašymą policijai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dukros sveikatos sutrikdymo, tačiau tik 2016-07-11 Vilniaus apygardos teismo teisėjo Gintaro Dzedulionio nutartimi su įpareigojimu prokuratūrai buvo priimtas procesinis sprendimas iškelti baudžiamąją bylą.

Iš Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus prokuroro K.Gudžiūno 2017-03-15  nutarimo matyti, kad ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus prokurorė I.Danylienė ir  Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėjas Valdas Kazlauskas iš esmės nesivadovavo 2016-07-11 Vilniaus apygardos teismo teisėjo Gintaro Dzedulionio nutarties nuostatomis, tinkamai negynė mažametės nukentėjusiosios interesų.

 

2. Dėl aukštesniųjų teismų BPK 214 str. teisės normos aiškinimo

 

Prokurorė J.Kančauskienė 2017-04-11 skunde įrodinėja, kad  Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai remiasi prejudicinę galią turinčiomis Vilniaus apygardos teismo nutartimis. Prokurorė  nurodo, kad aukštesnysis  teismas sprendė klausimą, kai bylose apskritai nebuvo proceso dalyvių, tuo tarpu baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00406-16 yra du proceso dalyviai – nukentėjusioji ir jos motina, atstovė pagal įstatymą S.J., tad, pasak prokurorės,  antrasis nukentėjusiosios atstovas pagal įstatymą – V.Š. tėvas ir liudytojas Zigmantas Šegžda byloje nereikalingas.

Su tokiu BPK  214 str. teisės normos aiškinimu nesutiktina.

Prokurorė J.Kančauskienė 2017-04-11 skunde nurodo, kad nukentėjusiosios mažametės motina atstovė pagal įstatymą S.J. gali užtikrinti nukentėjusiosios interesus, teises ir teisę skųsti nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą.

Tačiau nukentėjusiosios V.Š. atstovė pagal įstatymą S.J. nepasinaudojo įstatymo jai suteikta teise skųsti prokuroro nutarimą  ir  2017-03-15 prokuroro K.Gudžiūno nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą NESKUNDĖ.

 

Zigmantas Šegžda konstatuoja, kad nagrinėjamos baudžiamosios bylos atveju susiklostė tokios pačios aplinkybės, kaip ir Pirmosios instancijos teismo nurodytose Vilniaus apygardos teismo nutartyse, kai baudžiamojoje byloje, išskyrus mažametę nukentėjusiąją, apskritai nėra proceso dalyvių, nėra nukentėjusiojo atstovo, galinčio skųsti prokuroro nutarimą. Nesuteikus nukentėjusiosios tėvui Z.Šegždai apskundimo teisės, būtų užkirsta galimybė patikrinti prokuroro nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo teisėtumą ir pagrįstumą.

 

Iš baudžiamosios bylos Nr. 02-2-00406-16 duomenų akivaizdžiai matyti, kad viso ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiosios motina S.J. gynė ne nukentėjusiosios interesus, bet savo asmeninius ir vaiko teisių apsaugos skyriaus interesus: rašė nepagrįstus skundus į prokuratūrą dėl esą netinkamo pareiškėjo elgesio su dukra, teikė prokuratūrai rašytinius reikalavimus pradėti ikiteisminį tyrimą pareiškėjo Z.Šegždos atžvilgiu pagal BK 163 str., siekdama nepagrįstai praturtėti vėliau teikdama civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje.

 

Taigi, sutiktina su tuo, kad Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pasirėmė Vilniaus apygardos teismo nutartimis, kuriose pažymima, kad asmuo, pagal kurio skundą, pranešimą ar pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, turi tokias pat teises apskųsti prokuroro sprendimą, kaip ir LR BPK 214 str. 3 d. nurodyti proceso dalyviai. Nesant byloje nei nukentėjusiojo, nei įtariamojo, nei civilinio ieškovo ar atsakovo, prokuroro nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo nebūtų skundžiamas ir šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nebūtų patikrintas. Tokia situacija prieštarautų LR BPK 214 straipsniui, kuris numato, kad prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą skundžiamas aukštesniajam prokurorui, o jam atsisakius skundą patenkinti – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Tokio teisės aiškinimo laikosi ir apeliacinės instancijos teismas (Vilniaus apygardos teismo priimtos nutartys: 2013 m. liepos 26 d. nutartis Nr. 1S-629-172/2013; 2014 m. rugpiūčio 26 d. nutartis Nr. 1S-781-190/2014).

 

3. Dėl skunde nurodytų faktinių aplinkybių neatitikimo tikrovės

 

Pareiškėjas Z.Šegžda nustatė, kad  vyr. prokurorė J.Kančauskienė, galimai siekdama suklaidinti apeliacinės instancijos teismą, 2017-04-11 skunde nurodė šias faktines aplinkybes, kurios neatitinka tikrovės ir gali turėti reikšmės teisingam 2017-04-11 vyr. prokurorės skundo išsprendimui:

1.      Ikiteisminiam tyrimui  Nr. 02-2-00406-16  vadovavo prokuroras K.Gudžiūnas (skundo  lapas 5, pastraipa 5).

2.      Vyr.prokurorė J.Kančauskienė 2017-03-29 nutarimu išnagrinėjo 2017-03-22 Zigmanto Šegždos skundą dėl prokuroro K. Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo (skundo  lapas 4, pastraipa 4).

3.      Teismo nutartimi civilinėje byloje Z.Šegždai buvo leista matytis su nukentėjusiąja mažamete dukra nutartyje numatytomis sąlygomis  būtinai dalyvaujant vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovams (skundo  lapas 5, pastraipa 5).

4.      2017-03-20 Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo gautas Z.Šegždos skundas dėl prokuroro K.Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00406-16   bei dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno V.Kazlausko nušalinimo nuo ikiteisminio tyrimo. Šiuo skundu pareiškėjas neginčijo prokuroro sprendimo  neleisti jam dalyvauti procese (skundo  lapas 4, pastraipa 3).

 

Pirma. Ikiteisminiam tyrimui  Nr. 02-2-00406-16  vadovauti buvo paskirtas ne prokuroras K.Gudžiūnas, bet prokurorė Ieva Danylienė,

 

Antra. Vyr.prokurorė J.Kančauskienė išnagrinėjo Zigmanto Šegždos 2017-03-22 skundą ne 2017-03-29 nutarimu, bet nutarimu, kuris datuotas 2017-03-30 d.

 

Trečia. Vyr.prokurorė J.Kančauskienė skunde nurodė, kad teismo nutartimi civilinėje byloje Z.Šegždai buvo leista matytis su nukentėjusiąja mažamete dukra būtinai dalyvaujant vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovams. Prokurorės nurodyta aplinkybė neatitinka tikrovės.

 

Vilniaus rajono apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla  Nr. 2-1461-341/2015 pagal Zigmanto Šegždos 2015-02-23 pareikštą ieškinį atsakovei S. J. dėl  bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo. Teismas nustatė laikinąsias apsaugos priemones, nustatydamas Z.Šegždos ir jo nepilnametės dukros V.Š. laikiną bendravimo tvarką, suteikiant leidimą bendravime dalyvauti tik vaiko motinai S.J.. 2015-06-15 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Neringos Švedienės Nr. 2KT-55-567/2015 nutartimi civilinė byla Nr. 2-1461-341/2015 ir civilinė byla Nr. 2-190-647/2015 buvo sujungtos ir perduotos  nagrinėti Trakų rajono apylinkės teismui, kuris bylai suteikė Nr. 2-2368-804/2015. Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-52-983/2016 pakeitė laikinąsias apsaugos priemones, nustatydamas Z.Šegždos ir jo nepilnametės dukros V.Š. laikiną bendravimo tvarką. nustatant, kad Z.Šegžda su dukterimi V.Š. bendrauja nedalyvaujant  vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams.

 

Ketvirta. Vyr.prokurorė J.Kančauskienė skunde nurodė, kad 2017-03-20 Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo gautas Z.Šegždos skundas dėl prokuroro K.Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00406-16   bei dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno V.Kazlausko nušalinimo nuo ikiteisminio tyrimo. Prokurorės nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės.

 

Galimai klaidinimo tikslais vyr.prokurorė J.Kančauskienė skunde nurodė ne Z.Šegždos skundų datas, bet jo paduotų skundų gavimo datas prokuratūroje. Priešingai, nei vyr.prokurorė nurodė skunde, iki 2017-03-20 dienos Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo gautas Z.Šegždos skundas aukštesniajam prokurorui, kuriuo buvo  prašoma panaikinti prokuroro K. Gudžiūno  2017-03-08 nutarimą, kuriuo atsisakyta tenkinti Zigmanto Šegždos 2017-02-13 prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno V.Kazlausko nušalinimo nuo baudžiamosios bylos. Iš tikrųjų Zigmantas Šegžda kreipėsi su 2017-03-22 skundu į aukštesnįjį prokurorą, prašydamas panaikinti 2017-03-15 prokuroro K.Gudžiūno nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, kas įrodo, kad 2017-03-20 dieną Vilniaus apygardos prokuratūra negalėjo gauti Z.Šegždos skundo dėl prokuroro K.Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo.

 

Be to, vyr.prokurorė J.Kančauskienė skunde klaidingai nurodė, kad 2017-03-20 dieną  Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo gautu Z.Šegždos skundu pareiškėjas neginčijo prokuroro sprendimo  neleisti jam dalyvauti procese. Prokurorės nurodyta aplinkybė neatitinka tikrovės. Pirmiausia, prokuroro K. Gudžiūno  2017-03-08 nutarimu nebuvo nuspręsta neleisti Z.Šegždai dalyvauti procese. Antra,  Z.Šegžda faktiškai kreipėsi su 2017-03-22 skundu į aukštesnįjį prokurorą, prašydamas panaikinti 2017-03-15 prokuroro K.Gudžiūno nutarimą netenkinti Z.Šegždos prašymo pripažinti jį jo dukters V.Š. atstovu pagal įstatymą.

 

Kadangi pareiškėjas 2017-03-22 skundu ginčijo prokuroro 2017-03-15 sprendimą, 2017-03-23 vyr. prokurorės Jolitos Kančauskienės raštas Nr.2S-(208711)-11196 vertintinas kaip turintis tikslą suklaidinti pareiškėją ir nutraukti prokuroro K.Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimo procesą,

 

Penkta. Vyr. prokurorė J. Kančauskienė skunde nurodė, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo išvada, kad nebuvo patikrintas prokuroro procesinis sprendimas nepripažinti Z.Šegždos nepilnamečio nukentėjusiojo atstovu pagal įstatymą (sprendimas neleisti dalyvauti procese), yra nepagrįsta (skundo  lapas 4, pastraipa 1).

Primintina, kad 2017-03-30 vyr. prokurorė J.Kančauskienė išnagrinėjo 2017-03-22 Zigmanto Šegždos skundą dėl prokuroro K. Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo ir  2017-03-30 nutarimu Zigmanto Šegždos skundą atmetė, t.y. tuo atliko prokuroro K. Gudžiūno 2017-03-15 procesinio sprendimo teisėtumo patikrinimą.

Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas 2017-04-04 nutartimi išsprendė 2017-03-27  Zigmanto Šegždos skundą, tad  nutarties priėmimo dieną teisėjas neturėjo galimybės vadovautis paraleliniu,  2017-03-30 d. priimtu vyr. prokurorės J.Kančauskienės nutarimu, kuriuo ji atliko ir įformino prokuroro nutarimo teisėtumo patikrinimą.  Todėl vyr. prokurorės J.Kančauskienės įžeidžiančio pobūdžio teiginys, kad teisėjas Mindaugas Povilanskas skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodė, kad aukštesnysis prokuroras (vyr. prokurorė J. Kančauskienė) nepatikrino prokuroro K. Gudžiūno 2017-03-15 nutarimo teisėtumo, vertintinas kaip Prokurorų etikos kodekso pažeidimas.

 

Apibendrinant konstatuotina, kad vyr.prokurorė J.Kančauskienė, vadovaudamasi  klaidinančiomis aplinkybėmis, pagrindė, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas padarė klaidingą išvadą (skundo lapas 4, pastraipa 1 ir 5).  Manau, kad tuo  vyr. prokurorė Jolita Kančauskienė turėjo tikslą viešai veiksmais užgauliai pažeminti teisingumą vykdantį ikiteisminio tyrimo teisėją.

 

5. Dėl BPK 53 str. teisės normos aiškinimo

 

Vadovaudamiesi BPK 53 str. teisės norma, prokurorai K. Gudžiūnas ir J.Kančauskienė sprendė, kad pareiškėjas Z.Šegžda gali (mėginti) manipuliuoti vaiko interesų pirmenybės principu siekdamas priešingų tikslų vaiko interesų atžvilgiu (skundo  lapas 5, pastraipa 5), todėl leidimas Z.Šegždai dalyvauti baudžiamajame procese prieštarautų vaiko interesams.

Pareiškėjas nesutinka su minėta deklaratyvaus pobūdžio išvada, nes išvada nėra grindžiama konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, nepagrindžiama ir nedetalizuojama kaip Zigmanto Šegždos pripažinimas V.Š. atstovu pagal įstatymą galėtų pažeisti nukentėjusiosios jo dukros interesus. Gi, skunde nurodyta aplinkybė, kad Trakų rajono apylinkės teisme yra sprendžiama civilinė byla  pagal Zigmanto Šegždos 2015-02-23 pareikštą ieškinį atsakovei S.J. dėl  bendravimo su nepilnamečiu vaiku V.Š. tvarkos nustatymo, paneigia prokurorų K. Gudžiūno ir J.Kančauskienės išvadas, kad pareiškėjo interesai yra galbūt priešingi jo dukros V.Š. interesams.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismo prašau atmesti 2017-04-11 Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus vyr. prokurorės J.Kančauskienės skundą  dėl 2017-04-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarties kaip nepagrįstą,

 

 

Pareiškėjas Zigmantas Šegžda

Facebook komentarai
});}(jQuery));