Generalinės prokuratūros medžiotojai traiško principingus gamtos inspektorius (pildoma)

Giacaite

Giacaite

Generalinės prokuratūros medžiotojai traiško principingus gamtos inspektorius

 

Aurimas Drižius

 

 

Birželio 23 d. Kauno apygardos teismo teisėja Danutė Giačaitė paskelbė nuosprendį už tariamą piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi Alvydui Glinskiui, buvusiam Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui, ir kitam inspekcijos pareigūnui Arvydui Grybauskui.

 

Inspektoriai nubausti laisvės atėmimo bausmėmis lygtinai neva už tai, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – t.y. žinodami, kad Kauno mariose brakonieriaujama, neva brakonieriams nesurašė protokolų.

 

Vienintelis šio nusikaltimo „liudininkas“ toks neetatinis gamtos inspektorius Gurskas, kuriam pačiam buvo iškelta baudžiamoji byla už kyšininkavimą. A.Glinskis mano, kad čia „teisėsauga“ veikė pagal seniai žinomą modelį – ką nors pagauna darant nusikaltimą, ir priverčia liudyti prieš nekaltus žmones, kuriuos nori sudoroti už jų principingumą, arba kerštaujant.

 Giacaite

Ne veltui šiai bylai buvo pasirinkta tokia teisėja Giačaitė (nuotr.), kuri jau seniai garsėja mafijinėje teisėsaugoje savo neteisėtais sprendimais. Tačiau net tokiai teisėjai, kaip Giačaitė, net šį kartą buvo sunku nuteisti visiškai nekaltus žmones – ji mėnesį rašė „nuosprendį“, tačiau atėjus jo paskelbimui, vėl jį atidėjo, ir atrodė labai pasimetusi.

„Ji atėjo skelbti nuosprendžio, tačiau atėjusi jo paskelbti, labai pasimetusi pranešė, kad dar jo nebaigė rašyti, – pasakojo Glinskis, – kita diena ta Giačiatė akių nepakelbdama paskelbė, kad mes nuteisti. Pažiūrėjome nuosprendį – tai buvo ne teisėjos nutartis, o prokuratūros nukopijuotas kaltinimas”. 

 

Tuo metu „nuteistasis“ A.Glinskis papasakojo, kodėl ir kas su jais susidorojo. Paaiškėjo, kad čia įsivėlę ir Generalinės prokuratūros medžiotojai, ir jų labai ypatingi ir įtakingi draugai. 

 „Generalinės prokuratūros prokurorai kartu su Aplinkos apsaugos agentūros gyvūnijos skyriaus vedėju Motiekaičiu ir UAB „Oksalis” vadovais medžiodavo kartu, – pasakojo A.Glinskis, – kai už neteisėtą  medžioklę Kauno miškų urėdijoje „Oksalio” vadovams buvo surašytas protokolas, jie iš karto pasakė, kad ne tuos nubaudėme. Tada ir prasidėjo visa ta košė – jie ėmė keršyti ir ieškoti neetatinių gamtos inspektorių, kurie sutiktų duoti prieš mus parodymus. Rado tokį Gurską, kurį mes jau anksčiau norėjome išmesti už tai, kad jis paleidinėdavo sugautus brakonierius. Gurskui buvo iškelta baudžiamoji byla dėl to, kad paėmė pinigus iš brakonierių, tačiau vėliau ta byla buvo numarinta, aš manau, dėl to, kad jis sutiktų duoti parodymus prieš mus. Man keista, kad tam Gurskui teisme nereikėjo jokio advokato, nors jis buvo pagautas su pinigais, tačiau teismas išteisino”.

„Kreipiuosi į jus pagalbos, kad padėtumėte išaiškinti mano atžvilgiu vykdomą susidorojimą, – pasakoja A.Glinskis, – aš neturiu teisinio išsilavinimo, tačiau dirbdamas aplinkosaugoje įgijau teisinės praktikos renkant įrodymus ir juos ruošiant administracinės bylos nagrinėjimui. Remtis liudininkų parodytais galima, kai jie pagrįsti įstatymais, filmuota medžiaga, telefoninių pokalbių išklotinėmis, o ne nerašytomis taisyklėmis. 

 

LR AM Kauno RAAD yra valstybinė įstaiga, kurioje kiekvienas dirbdamas darbuotojas vadovaujasi teisės aktais ir Darbo kodeksu. Mano atžvilgiu per tris ikiteisminio tyrimo metus, ikiteisminio tyrimo pareigūnai nesistengė surinkti konkrečių įrodymų pagrindžiančių liudytojų parodymų pagrįstumą, atitinkančią tikrovę. Šioje baudžiamoje byloje ikiteisminio tyrimo pareigūnams kaltinamieji buvo aiškūs jau tik pradedant tyrimą. Prijungus prie 2012 m. ikiteisminio tyrimo 2014 m Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros tarnybinio tyrimo išvadas, kuriose buvo nurodyti neįtikę pareigūnai Alvydas Glinskis ir Arvydas Grybauskas, ikiteisminis tyrimas buvo atliktas pažeidžiant baudžiamojo kodekso reikalavimus, neįvertinant LR įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

 

Viskas prasidėjo man pradėjus dirbti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje nuo 1999 m. jau tada per savo sąžiningumą užsitraukiau Aplinkos apsaugos agentūros gyvūnijos skyriaus vedėjo Kęstučio Motiekaičio nemalonę.

 

„Ne tuos žmones nubaudė“

 

Galutinis mano susidorojimo taškas buvo padėtas patikrinus 2013 m. liepos 15 d. VĮ Kauno miškų urėdijos komercinės medžioklės plotų vienetą kur tą dieną medžioklę organizavo UAB „OKSALIS“ vadovas Gytis Misiukevičius. Patikrinus komercinėje medžioklėje dalyvavusius asmenis ir nustačius medžioklės įstatymų pažeidimų, tikrinimą vykdęs pareigūnas sulaukė grasinimų, kad tikrina ne tuos žmones ką reikia ir už tai gali tekti pasigailėti.

 

2013 m. liepos 15 d. reido metu VĮ Kauno miškų urėdijos ir „Nevėžis“ medžioklės plotų vienetų ribose buvo sulaikyti du medžiotojai, iš kurių vienas, Tomas Šipkauskas, neturėjo medžiotojo bilieto ir leidimo ginklui. Sulaikyti medžiotojai paaiškino, kad medžioja VĮ Kauno miškų urėdijos komerciniuose medžioklės plotuose, kurie išnuomoti „OKSALIO“,  medžioklei vadovauja miškininkas Dalius Vyšniauskas. 

 

Patikrinus Padauguvos girininkijoje pagal medžioklės lapą kitus medžioklės dalyvius išaiškėjo, kad dar vienas medžiotojas Gytis Misiukevičius neturi medžiotojo bilieto. Medžioklėje dalyvavo Vidmantas Kudarauskas, Gintaras Juknevičius, G Grigaitis ir V. Švedas, tikrinęs pareigūnas A. Grybauskas surašė patikrinimo aktą, sulaikė medžioklės lapą.

 

 Sekančią dieną G. Misiukevuičius atvyko į Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekciją pas viršininką A. Glinskį prašyti, kad nebūtų draudžiama medžioti ir būtų gražintas medžioklės lapas. Tačiau gavo neigiamą atsakymą ir buvo sustabdytos „Oksalio“ medžioklės. Dėl padarytų medžioklės pažeidimų kaltę prisiėmė VĮ Kauno miškų urėdijos komercinių plotų medžioklės vadovas, kuris 2013 m. liepos 17 d. nubaustas administracine bauda.

 

Vėliau buvo išsiaiškinta, kad UAB „OKSALIS“ ir VĮ Kauno miškų urėdija neteisėtai buvo sudarę sutartį dėl komercinių medžioklių, kuri buvo nutraukta 2014 metais.

 2013 m. liepos 16 d. G. Misiukevuičius ir K Motiekaitis pagalbon pasitelkę medžiotoją iš Generalinės prokuratūros (su kuriuo medžiodavo medžioklės plotuose „Gamta“, dalyvaujant G. Valavičiui, kurio K. Moteikaitis teismo apklausos metu neprisimena), aplinkos apsaugos ministerijos viceministrą L. Janauską ir kanclerį R. Klovą (prasidėjo Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos darbo patikrinimai, reidai Neries, Nemuno ir Kauno marių vandens telkiniuose, tikslu pademonstruoti , kad Kauno GGAI nesusitvarko). 

 2013 m. A. Grybauskui pasiūlius pašalinti V. Gurską, J. Vanagą, A. Stančiką pradeda puolimą prieš A. Glinskį ir A. Grybauską.

2014 m. V. Gurskui buvo pradėta baudžiamoji byla pagal 225 str., o 2016 m. J. Vanagui už neteisėtą medžioklę subrakonieriavus draudžiamu metu du tauriuosius elnius bei padarius didelę žalą gamtai.

 Su prokurorės R. Raulinaitės pagalba pradedami ikiteisminiai tyrimai prieš A. Glinskį ir A. Grybauską. K. Motiekaitis intensyviai pradeda bendrauti su Kauno GGAI inspektoriumi A. Mačiuku (jam pažadama viršininko vieta, šį pasiūlymą aptarinėjo kartu su J. Vanagu, M. Dalieliumi, M.Tomkus pas žveją verslininką D. Kraskauską „KAMESTOS“ pirtelėje) pasitelkia ir neetatinius aplinkos inspektorius kuriuos dėl įtarimų, kad pinigaujasi, piktnaudžiauja pažymėjimu J. Vanagą, A. Stančiką, V. Gurską. 

(V. Gurskas važinėja automobiliu, nors atimtos teisės už vairavimą neblaiviam) ir galimai keičia paimtus iš pažeidėjų dar nekonfiskuotus įrodymus (pažeidėjų sulaikytus daiktus). Ikiteisminio tyrimo metu visi, kurie pasisakė prieš A. Glinskį ir A. Grybauską pakelti pareigose, gavo naujas transporto priemones ar kitaip paskatinti. K. Motiekaitis 2013 m. jauniems pareigūnams pažadėjus padėti kilti karjeros laiptais, o A. Mačiukui (kurio teta Ona Bubnelienė dirba LR AM kontrolės skyriaus vedėja) padėti galimai išvengti baudžiamosios atsakomybės pradėjo organizuoti šią bylą. Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Gyvūnijos naudojimo kontrolės priežiūros skyriaus vedėjas Kęstutis Motiekaitis 2014 m. balandžio mėn. buvo atvykęs pas Kauno apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą Darių Valkavičių, kuriam padaręs poveikį paprašė 2014 m. Tarnybinio patikrinimo medžiagą prijungti prie BB Nr. 20-9-323-12, dažnai skambindavo prokurorei R. Raulinaitienei.

Nuo kada darbiniai santykiai, ištartas griežtesnis žodis ar pamokantis tekstas tampa baudžiamąją veika ir siejamas su iš anksto susitarusių žmonių grupe, ar jų piktnaudžiavimu. Ko vertas teisingumas, jei galima nuteisti žmogų tik vieno suinteresuoto asmens (Vitalijaus Gurkso, suinteresuoto išsaugoti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgaliojimus, veiksmais, jo teiginiais) parodymais, kurie net jais nesuabejojus, buvo perkelti į 2014 m. vasario mėn. tarnybinio tyrimo Komisijos išvadą, kurios turinys be jokių tyrimų ir įrodymų vėl gi kaip neva įrodyti faktai prokurorės perkeltas į kaltinamąjį aktą

Prieš A. Glinskį ir A. Grybauską pradedami tarnybiniai patikrinimai, kuriuos vykdo pats K. Motiekaitis. K. Motiekaičio nurodymu A. Glinskis ir A. Grybauskas pašalinami iš užimamų pareigų. A. Grybauskas atleidžiamas, A. Glinskis pažeminamas pareigose, nes skubiai reikalinga laisva Kauno Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko vieta.

Ikiteisminio tyrimo metu pati prokurorė R. Raulinaitienė dalyvauja kratose, asmeniškai apklausia asmenis, duodančius parodymus prieš A. Glinskį ir A. Grybauską (kitus liudytojus apklausinėjo ikiteisminio tyrimo tyrėja). VAAT komisijos išvadose, apklausų ir teismo metu K. Motiekaitis ir A. Girdziušas paaiškino, kad tyrimo metu vadovavosi suinteresuotų asmenų (neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, kuriems Kauno RAAD nepratęsti įgalinimai) nepagrįstais įrodymais ir pasakymais, kitų įrodymų nebuvo surinkta.

A.Glinskio ir K. Motiekaičio keliai susikirto dar 1999 m., įkūrus gyvosios gamtos inspekciją Kaune, pasikeitus tikrintojams, Kauno gyvosios gamtos inspekcijos inspektoriaus A. Glinskio iniciatyva sustabdoma trijų versline žūkle užsiimančių įmonių veikla. Kas iki to nebuvo taikyta. Sustabdytas žuvų neršto metu karšių gaudymas hipofizėms. Verslininkai, nerasdami užtarėjų, operatyvinės inspekcijos nebevaišina ir į Vilnių K.Motiekaičiui nebeveža karšių. Dėl ko operatyvinės inspekcijos viršininkas K.Motiekaitis labai įsižeidžia ir pradeda sąskaitų suvedinėjimus su Kauno GGAI ir asmeniškai su A. Glinskiu. t.t. 

2006 metais A. Grybausko incidentas su K. Motiekaičio buvusiu žuvisaugos inspektoriumi, artimus ryšius palaikančiu V. Šliužu. V.Šliužas grasino nušauti A. Grybauską įremdamas kovinį ginklą į krutinę. Po šio įvykio ir A. Grybauskas užsitraukė K. Motiekaičio nemalonę.

2012 metais konkurso metu į Kauno Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos inspektoriaus pareigas nebuvo priimtas K. Motiekaičio pažįstamas pilietis iš Prienų.

UAB „Laukinis gepardas“, UAB„Vitedra“ sulaikyti prekiaujant be reikiamų įsigijimo ir prekybai dokumentų laukinių žvėrių (bebro, lapių, audinių, lūšių) kailių kailiniais, kurių bendra suma buvo iki 1000000 Lt.. Šių įmonių savininkai yra draugai su UAB„Oksalio“ savininku G. Misiukevičiumi, kuris draugiškai bendrauja su K. Motiekaičiu. Tarpininkaujant K. Motiekaičiui, Kauno RAAD direktoriui A.Vaišnorui buvo duotas nurodymas kailinius atiduoti. Kauno GGAI neatidavė tik 3 lūšių kailio (buvo suklastoti dokumentai ir vietoje lušies kailio pataisyta, kad yra lapės kailio) kailinius, kuriuos konfiskavo GGAI ir nubaudė pažeidėjus. Dėl šių priežasčių, kad neįvykdė nurodymo, užsitraukė K. Motiekaičio rūstybę.

„Vejukai“ kavinėje eksponuoja laukinių gyvūnų iškamšą be leidimo ir neturėdami įsigijimo dokumentų. K.Motiekaitis nurodo GGAI inspektoriui V. Mažučiui kaip nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, kad „CITES“ saugomų gyvūnų sąraše esančio jako iškamša yra pagaminta iš fermoje užauginto gyvūno ir jo konfiskuoti negalime. Bylą užbaigti, kavinės savininko nebausti. Darė spaudimą bylą vedančiam pareigūnui V. Mažučiui.

K. Motiekaitis jau nuo 2003 metų ieškojo būdų kaip pakenkti Alvydui Glinskiui ir Arvydui Grybauskui už tai, kad Kauno mariose išgyvendino karšių išgaudymą neršto metu hipofizėms. Kauno marių žvejams verslininkams išimtinai palaikančius ryšius su K. Motiekaičiu buvo išduodami leidimai žvejybai karšių neršto metu. Leidime leisdavo atgaudyti 1000 kg. Karšių. Žvejai sugaudavo dešimteriopai daugiau, realizavę žuvį dalindavosi su leidimus organizavusiais asmenimis. Pradėjus griežtai kontroliuoti šią žvejybą A. Glinskiui buvo pasiūlytas 10000 Lt. mėnesinis atlygis, kad nematytume ir nekontroliuotume šios žvejybos. Nesutikus su pasiūlymais žvejai verslininkai atsisakė ir daugiau nebevykdė karšių atgaudymo neršto metu hipofizėms. K. Motiekaitis ne vieną neetatinį inspektorių verbavo ir prašė duoti neteisingus parodymus prieš A. Glinskį.

Vienas iš jų Gintaras Valavičius, kuris atsisakė talkinti ir pašalino iš NAAI. Mane G. Valavičius įspėjo apie K.Motiekaičio siekį man pakenkti. G. Valavičius nukentėjo nuo K. Motiekaičio kuris pasitelkęs pažįstamų pareigūnų G. Valavičių apkaltino brakonieriavimu, teismo metu net nebuvo išsiaiškinta ar tuo metu kojų traumą turintis žmogus su antsvoriu, sergantis širdies liga gali išlipti iš 7 m. aukščio bokštelio, nubėgti apie 200 m. iki automobilio, išimti šovinius iš šautuvo, sudėti šautuvą į dėklą, nuimti optiką, viską padėti bagažinėje ir užvesti automobilio variklį per 20-30 sekundžių.

Atsižvelgiant į 2012 m. rugsėjo 4 d. įvykio aplinkybes aš ne darbo metu, neprivalėdamas atsiliepti telefonu, norėdamas padėti bėdoje atsidūrusiems, pirmiausia organizavau pagalbą žmonėms, nes jiems kilo realus pavojus gyvybei: asmenys su savo valtimi Kauno mariose buvo įsipainioję į bendrovės, vykdančios verslinę žvejybą tinklus. Jiems skubiai buvo reikalinga pagalba, kurią aš telefonu ir organizavau. Toks kaltinimas yra nepagrįstas, priimtas visiškai neatsižvelgiant į mano darbo režimą ir įvykio aplinkybes(kvailas buvau, kad ne darbo metu pakėliau telefono ragelį). Pagal tokį kaltinimą aš visiškai negalėjau turėti jokio poilsio, t.y. dieną, naktį privalėjau vykdyti aplinkos apsaugos valstybinė kontrolę.

Taigi, aš 2012 m. rugsėjo 4 d. neatlikau neteisėtų veiksmų, o pažeidimą padaręs asmuo buvo nubaustas administracine tvarka. Dėl šio incidento VAAT, tai yra K. Motiekaičio nurodymu, man buvo paskirta tarnybinė nuobauda, kurią Kauno administracinis teismas panaikino.

Dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Audriaus Stančiko 2012-09-06 surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo pažeidėjui Vytautui Kučiauskui. Liudininkai vykdydami K. Motiekaičio sukurptą planą prieš mane ir A. Grybauską, akivaizdžiai meluoja: M. Danielius teigia, kad Kučiauską sulaikė valtyje, kurioje buvo tinklai. Tuo tarpu J. Vanagas teigia, kad V. Kučiauską sulaikė ant kranto nešant maišą su tinklais ir žuvimi. Man asmeniškai mano namuose 2012-09-06 neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai Audrius Stančikas, Marius Danielius ir Justinas Vanagas jokio NAAI surašyto protokolo ir sulaikytų daiktų neperdavė ir negalėjo perduoti. Byloje pridėtas tik A. Stančiko suklastoto administracinės teisės pažeidimo protokolo pirmo puslapio pusės kopija, kur yra kita pusė protokolo niekas negali parodyti, nes jo nebuvo. K. Motiekaitis apie šio protokolo kopiją neprisimena. Pagal Žurnalų įrašus matyti, kad nėra įregistruoto. Žu rnale nei reido nei protokolo ir man apie tokį reidą nebuvo žinoma. Aš nepiktnaudžiavau tarnybine padėtimi, nesiekiau jokios asmeninės naudos, nesudariau jokios bendrininkų grupės, man nebuvo nei pareigos, nei galimybės įregistruoti V.Kučiauskui tariamai surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo Administracinių teisės pažeidimų bylų registre ar duoti atskirą nurodymą kitam pareigūnui tai padaryti, aš jokių sulaikytų daiktų negavau ir jų nepasisavinau. Be to, aš buvau įspėtas, kad valstybinis inspektorius Audrius Mačiukas su savo neetatiniais inspektoriais (J.Vanagu, V.Gursku, M.Danieliumi) intensyviai pradėjo bendrauti su VAAT gyvūnijos skyriaus vedėju K. Motiekaičiu, siekdami jam suteikti bet kokios informacijos apie mane ir Arvydą Grybauską. Klausimas, kodėl neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai Audrius Stančikas, Justinas Vanagas, Marius Danielius sužinoję, kad galimai surašytas ATP protokolas neįregistruotas nesikreipė , į Kauno RAAD vadovybę o tik už metų sugalvojo pranešti VAAT K. Motiekaičiui. Noriu pažymėti, Kauno RAAD direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-68 atsakingu už GGAI neetatinių veiklos reidų registraciją (reidų žurnalo pildymą) buvo atsakingas A. Mačiukas. Metų pabaigoje visi neetatiniai inspektoriai privalėjo parašyti, atliktų darbų, surašytų protokolų ataskaitas pasirašytinai. Visų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių surašytų ir administracinių teisės pažeidimų žurnale registruotų protokolų skaičius su pateiktomis NAAI ataskaitomis sutikdavo, dingusių, neapskaitytų protokolų nebūdavo, nė vienas neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius į mane ar Kauno RAAD direktorių, dėl neįregistruotų administracinės teisės pažeidimų registracijos žurnale protokolų nesikreipė.

Mano nuomone, nepagrįstai esu kaltinamas padaręs nusikaltimą pagal Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 2 d.

 Dėl 2013 m. gruodžio mėn. 4 d. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Vitalijaus Gursko surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr.36/2013 pažeidėjui Svajūnui Vaikučiui. 2013 m. gruodžio mėn. 4 d. Gyvosios gamtos inspekcijos viršininko pareigas vykdė Arvydas Grybauskas.

Aš surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr.36/2013 pažeidėjui Svajūnui Vaikučiui nemačiau ir niekieno neprašiau, kad šį dokumentą suklastotų. Aš pats, grįžęs po ligos ir sužinojęs, kad galimai buvo surašytas S.Vaikučiui protokolo originalas dingo, ėmiausi visų įmanomų priemonių išsiaiškinti, kas įvyko. Apie susiklosčiusią situaciją nedelsdamas informavau direktorių. Aš jokio protokolo nesiekiau suklastoti ir neklastojau, nesiekiau, kad S. Vaikutis išvengtų administracinės atsakomybės. Kai tapo aišku, kad tikrai buvo surašytas toks protokolas, liepiau vyresniajam specialistui Audriui Mačiukui pradėti administracinę teiseną S.Vaikučio atžvilgiu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013-12-04 reido metu kur aš nedalyvavau, ir jokios įtakos daryti negalėjau, tuo metu darbo neorganizavau, nes sirgau. Iki šiol nenustatyta kodėl reido vadovas neatliko savo pareigos. Nepagrįstas kaltinimas, kad sudariau sąlygas asmeniui, padariusiam administracinį teisės pažeidimą, išvengti administracinės atsakomybės, išvengti atlyginti žalą padarytą neteisėtai žvejojus, tuo buvo padaryta didelė neturtinė žala Lietuvos Respublikos valstybei.

Atsižvelgiant į mano nurodytas aplinkybes, jokio susitarimo su Arvydu Grybausku nebuvo, aš jokios asmeninės naudos negavau, žuvies nepasisavinau ir nesiekiau suklastoti jokių dokumentų. Kai tik man tapo žinoma apie NAAI Vitalijaus Gursko surašyto protokolo dingimą, ėmiausi visų veiksmų, kad Svajūnas Vaikutis neišvengtų tiek administracinės, tiek civilinės atsakomybės. Tai ir buvo pasiekta. Kaltinime nurodoma, kad aš pasisavinau S. Vaikučio sulaikytą vieną vėgėlę, tai kaip Kauno rajono agentūra pateikė ieškinį S. Vaikučiui už padarytą žalą gyvajai gamtai ir kaip nurašė vėgėlę jei jos nebuvo. Taigi, mano veiksmuose nėra BK 228 str. 2 d. sudėties.

Dėl įtarimo padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 228 str. 2 d., 300 str. 1 d. Aš, organizuodamas GGAI darbą, nenustačiau savo vidaus tvarkos, kaip nurodoma kaltinime. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento bešeimininkio, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų apskaitymo, saugojimo, perdavimo ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) buvo patvirtintas Departamento direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-72, kuris nustatė bešeimininkio, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų perdavimo, apskaitymo, saugojimo ir pripažinimo atliekomis tvarką kuria ir vadovavausi. Be to, visi administracinių teisės pažeidimų nutarimais konfiskuoti daiktai buvo parodomi VMI atstovui, kuris taip pat surašydavo daiktų perėmimo aktą tik tiems daiktams, kurie yra tinkami perduoti VMI. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino VMI atstovas Montvilas. Dėl valties „Brig“ Nr. K-2892 galiu paaiškinti tik, kad aš šią valtį kartu su E. Šumskaite matėme su tuo pačiu numeriu kaip ir nurodytas administracinėje byloje Nr. 378/2012 netinkamą naudoti (po apžiūros VMI atstovas atsisakė pririmti savo žinion) išmestos į atliekų tvarkymo konteinerį. Valtis Nr.V-39123 bei pakabinamas variklis nebetinkami naudoti(po apžiūros VMI atstovas atsisakė pririmti savo žinion) sunaikinti išmetant į atliekų tvarkymo konteinerį. Kadangi į konteinerį stambesni daiktai netilpo visi sunaikinti daiktai buvo išvežti į UAB Kauno švara stambiagabaritinių atliekų tvarkymo aikštelę. Kad atliekos priduotos patvirtina UAB Kauno švara raštas pasirašytas antrinių žaliavų paruošimo skyriaus viršininko Andriaus Kavaliausko. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Aplinkos apsaugos agentūros ir Kauno RAAD per metus 2-3 kartus tikrindavo GGA inspekcijos darbą, rezultatus ir kitą veiklą, patikrinimo aktuose šiurkščių pažeidimų nenustatydavo. Nebuvau gavęs jokių pa stabų, kad netinkamai pildau konfiskuotų daiktų dokumentus ar procedūras. GGA inspekcijos darbas buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytą tvarką, RAAD rekomendacijas ir jokios kitos savos nerašytos tvarkos inspekcijoje nebuvo, ką patvirtina LR AM Kauno RAAD direktoriaus pavaduotojas Drąsutis Štuopis, kuris kuravo GGAI, teisininkė Vida Gagienė ir kiti liudininkai.

LR Aplinkos ministerijos Kauno RAAD GGAI tarnybinėse patalpose, I.Kanto g. 13, Kaune, pasirašiau 2014-01-21 turto pripažinimo atliekomis aktą Nr. BTGA-512/BTD-10, patvirtindamas, kad administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 499/2013 iš pažeidėjo Mindaugo Sutkaičio konfiskuota dviejų dalių meškerė „Larus” yra supjaustyta, sukapota ir išmesta į atliekų tvarkymo konteinerį. Šie konfiskuoti daiktai, kuriuos pateikė apžiūrai M. Tomkus buvo įvertinti su VMI atstovu. Po to M. Tomkaus paruoštą turto pripažinimo atliekomis aktą pasirašiau, o M. Tomkus meškeres turėjo sukapoti ir išmesti į atliekų konteinerį, kadangi aš skubiai buvau iškviestas į Kauno RAAD, aš nebesulaukiau, kada M. Tomkus sunaikins meškeres. Grįžęs iš Kauno RAAD, aš paklausiau M. Tomkaus. ar sunaikino meškeres, jis patvirtino, kad meškerės sukapotos ir išmestos į atliekų konteinerį. Kaip vėliau paaiškėjo, kad M. Tomkus įrankių nesunaikino ir neišmetė į atl iekų konteinerį, bet pasidėjo savo kabinete esančioje patalpoje. Pripažinimo atliekomis aktus visada ruošdavo referentė ir neįkainoti VMI daiktai buvo sudarytos komisijos naikinami ir nurašomi. Naikinimas būdavo atliekamas dalyvaujant komisijos nariams nurodytiems nukainavimo akte. Daiktai buvo perkertami ar supjaustomi ir prie visų komisijos narių sumetami į atliekų konteinerį. Prokurorė net nesiaiškino tokios svarbios aplinkybės, kad konfiskuotos meškerės ir toliau buvo laikomos būtent M.Tomkui skirtoje sulaikytiems daiktams saugoti patalpoje.

Šios aplinkybės tik patvirtina, kad aš niekaip negalėjau žinoti ir įtarti, kad pareigūnas M.Tomkus nesunaikins meškerių ir man meluos, tuo labiau, kad jis pats už konfiskuotų daiktų laikymą, saugojimą ir sunaikinimą buvo atsakingas kaip tą daiktą sulaikęs saugantis pareigūnas. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad M.Tomkus meškerių neišnešė, jų nenaudojo savo reikmėm, o jas tiesiog laikė konfiskatų patalpose. Taigi, jomis faktiškai nesinaudojo. Manau, kad taip pasielgė greičiau dėl nepatyrimo ir neatsakingumo. Be to, šios aplinkybės tik patvirtina, kad tuo metu GGAI dėl naujai priimtų pareigūnų susidarė tokia situacija, kad aš neturėjau kam pavesti nors kiek sudėtingesnių užduočių, todėl tikrai daug darbų turėjau pavesti Arvydui Grybauskui. Jokio čia bendrininkavimo nebuvo, tiesiog nebuvo patyrusių darbuotojų, o naujokų mokymams nebuvo skirta laiko ir lėšų. Aš ne kartą žodžiu per pasitarimus sakiau vadovybei, kad negaliu tinkamai organizuoti visą darbą, reidų vykdymą, konfiskatų tvarkymą, nes žmonės tam neparengti, Inspekcijoje kilo naujų darbuotojų nepasitenkinimas ir konfliktai tiek su manimi, tiek su Arvydu Grybausku. Todėl neabejotinai galėjo įvykti nesusipratimai, dingti/ pasimesti tam tikri dokumentai, tačiau nei aš, nei Arvydas Grybauskas nesiekėme sau naudos. Prokurorė taip pat šių aplinkybių nevertino. Netikrų tikrovės neatitinkančių dokumentų nei aš, nei kiek man žinoma kiti komisijos nariai, negamino ir nesiruošė gaminti ir jų realizuoti. Aš manau, kad esu nepargrįstai kaltinamas nurodytais nusikaltimais, o tam tikros mano ar kitų pareigūnų nepasižiūrėjimai ar klaidos buvo panaudotos piktiems tikslams. Kadangi kai kuriems asmenims reikėjo mano užimamų pareigų, pasinaudojo susidariusia situacija dėl darbuotojų kaitos ir įvykdė savo kėslus pašalindami mane nuo užimamų pareigų bei apkaltindami nepadarytais nusikaltimais. K. Motiekaitis past elkęs J. Vanagą, V. Gurską, A. Mačiuką sukurpė šį susidorojimo planą, kadangi jam neįtiko A. Glinskis ir A. Grybauskas.

Ikiteisminio tyrimo metu pradėto nuo 2014-04-23 (atliktos kratos) kratose dalyvavo prokurorė Raulynaitienė. Kratos atliktos dukros Sandros Vališkės bute buvo paimtas N. Vališkiui priklausantis povandeninis šautuvas. Iš A.Glinskienės Šventupės 28 Kaune patalpų, kiemo ir gatvės kratos metu buvo paimti ir įrašyti į kratos protokolą daiktai, metalinis ledo grąžtas (skolintas žemei gręžti grąžtas savininkas reikalauja gražinti), 2 vnt. gelbėjimosi lemeniu „Besto”, meškere su rite mistral, meškere su rite fighter, meškere su rite golden, meškere su rite eben, meškere su rite lodesten, pakabinamas variklis tohatsu, 2 vnt. mėlynos spalvos irklu, elektrinis siurbliukas su žarna ir pistoletu, 2 vnt. žalios spalvos irklu mediniu, akumuliatorius(automobilinis), 4 vnt. meškerių su ritemis rusiškais pavadinimais, bučius l vnt. (vėžiams gaudyti), tinklelis su medine rankena žuvims traukti (samtelis fazanų gaudymui voljere), meškere su rite comeran fio, meškere su rite hemngway, tinklelis su medine rankena (samtelis baseinėlio valymui), 6 vnt. meškerių su ritėmis be pavadinimu, 2 vnt statomu tinklu apie 50 m ilgio (2 vnt. po 30 m ilgio tinklas paukštinis 1,8 cm akytumo voljerui), bučius 1 vnt.(vėžiams gaudyti), žalios spalvos tinklinis krepšys (maišas bulves laikyti), mėlynos ir pilkos spalvos virve su pritvirtintu metaliniu inkaru, plastikinis teleskopinis įrankis sužnybiantis gale tam tikrą daiktą (sodo įrankis žnyplės šunų išmatoms surinkti),, apvalus tinklelis su rankena (samtelis baseino žolėms valyti), metaline melsvos spalvos valtis (kaimyno Kęstučio Kazlausko Šventupės gatvėje prie elektros pastotes laikyta metalinė valtis su irklais savininkas reikalauja gražinti), 2 vnt. mediniu rausvos spalvos irklu su pritvirtinimais prie valties, 8 vnt. skrituliu su valais, variklio sraigtas, 4 vnt. irklu su plastikiniais antgaliais, 5 vnt. meškerių su ritėmis be pavadinimu senos, meškere be r ites balzer, meškere su rite golden, meškere su rite golden, medinis kotas su tinkleliu (samtelis baseinėlio valymui), tinklinis maišas su virve (bulvinis maišas). Kratų metu sulaikyti daiktai iš asmenų nesusijiusių su šia byla iki šiol neatiduoti, buvo gautas atsakymas, kad bus grąžinta pasibaigus bylai. 

Pranešimas apie įtarimą 2014-05-13 pareigūnų priimti sprendimai padarė tiesioginę įtaką mano gyvenimui. Per tris metus aš patyriau įvairių suvaržymų dėl man paskirtos kardomosios priemonės, asmens dokumentų sulaikymo(pagal atskirtus prašymus dėl paso išdavimo prokurorė atsisakydavo, parašydavo raštą, kad asmens dokumentas yra sulaikytas policijos, šie raštai nei bankui, nei vairuotojo pažymėjimo pakeitimui netikdavo. Dokumento neišduodavo dėl to, kad Aš esu padaręs ypatingai sunkius nusikaltimus ir galiu pasislėpti), rašytinio pasižadėjimo neišvykti, įgalinimų sustabdymo, nušalinimo nuo einamų pareigų. Galima sakyti, kad trys mano suvaržyto gyvenimo metai yra išbraukti iš mano ir mano šeimos gyvenimo. Pernelyg ilgai trunkant baudžiamajam procesui, kaltininkui taikomų suvaržymų teisėtumas ir pagrįstumas kelia abejonių. Be to, ilgai besitęsianti nežinomybė dėl to, kada byla baigsis, man sukėlė didelį psichologinį diskomfortą , sutriko sveikata, dėl ko be vaistų ir ligoninių ateityje neišgyvensiu, ypač kai aš pirmą kartą susidūriau su tokiu persekiojimu. Tokia bylos eiga padarė reikšmingą įtaką tolesniam mano gyvenimui. Pašlijo santykiai su šeimos nariais, kaimynais (iš kaimyno buvo neteisėtai paimta gatvėje laikyta valtis, iš draugo skolintas išnuomotas žemės grąžtas). Žmonai ir dukrai padaryta žymi psichologinė žala, sveikatos sutrikimai, iškilo grėsmė dėl šeimyninių ryšių, kuriuos ne visada lengva atkurti iki ankstesnio lygio. Taigi dėl ilgai besitęsiančios bylos aš patyriau neproporcingai neigiamus padarinius dar iki teismo sprendimo. Lietuvos valstybei dirbau saugant aplinką negailėdamas savo asmeninio laiko ir sveikatos, į tai, kad tikrai nesiekiau ir neturėjau jokių savanaudiškų tikslų, asmeninės ar turtinės naudos. Dokumentų neklastojau, daiktų nepasisavinau. Suteiktų įgaliojimų neviršijau, dirbau įstatymais nustatyta tvarka.

 

 

Alvydas Glinskis

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));