andri

andri

GELBĖJA AR GELBSTISI?..
Konservatoriams Žemaitijos sostinės rajono rinkėjai jau seniai abejingi. TS- LKD, kaip ši partija pagal popierius vadinasi, buvęs aukso amžius jau  toli nuplaukęs į istoriją. Buvo laikai, kai konservatorė sėdėjo Telšių apskrities viršininko administracijoje, kai konservatorius ar konservatorė atsirakindavo mero kabinetą… Patį konservatorių partijos valdybos pirmininką žemaitį Gediminą  Vagnorių per pirmąjį rinkimų turą kraštiečiai vos ne ant rankų į Seimą  įnešdavo… Bet tada ir Telšių vyskupijoje savas dešinysis vyskupas sėdėjo ir už konservatorius meldėsi. Kai šį  Dievas pasišaukė, pats konservatorių patriarchas Vytautas Landsbergis ašarą braukė. O jeigu ir nebraukė, tai viešą liūdesio užuojautą didžiausiam Lietuvos dienrašty  buvo sudėjęs…
Viskas ėjo kaip per sviestą, kol tarp dviejų konservatorių lyderių juodas katinas sušmėžavo. Nuo tada likimo deivė nuo patriotiškiausios l Lietuvos partijos nusigręžė.Vytauto šonan pastūmėtas Gediminas pats kūrėsi nuosavas partijas, joms pirmininkavo, bet telšiškiai per dvejus Seimo rinkimus savo kraštiečio kandidatūrą atmetė. Tiesa, paerzindami- abu kartus iki antro turo  įsileisdavo, o per jį pavydavo… Tik jau po  to žemaičiams gėdų su savo reformomis, ypač žemės ūkio ir privatizavimo, pridaręs užsispyrėlis Gediminas pasitraukė- jam nebematyti Seimo mandato… Tad signataro rentos pasiprašė.
Nebematė Telšių miesto ir rajono žmonės konservatorių nei apskrities viršininko administracijoje, kol ši nebuvo panaikinta, nei savivaldybės tarybos apmokamose kėdėse. Kad ši atmesta „gentis“ visai neišnyktų,  po porą deputatų į rajono tarybą įsileisdavo. Kartais ir į valdančiąją koaliciją pakviesdavo. Praėjusiuose savivaldybių rinkimuose Telšių konservatoriai savo atstovų skaičių net pusantro karto padidino- vietoj dviejų išrinkti trys. Bet kad tenka dirbti opozicijoje… Vietos konservatorių jauniklis vadas Mantas Serva laukė valdančiosios daugumos mostelėjimo piršteliu į kokį nors postelį, bet veltui. Vyrukas buvo pasirengęs bent Seimo rinkimuose nuo konservatorių pasigalinėti… Bet kur Tau.
 Liaudiškai konservatorių partija vadinama partinė grupuotė išties yra konservatyvi. Net trumpai jos pirmasis pavadinimas buvo TSKP ( Kaip ir Tarybų Sąjungos Komunistų partijos).Tik paskui V. Landsbergio partiečiai susigriebė…
 O kad konservatoriai yra panašūs į anų laikų ir anos santvarkos partiją, pavyzdžių apstu. Pavyzdžiui, anais laikais partija rajonams pirmuosius sekretorius atveždavo jei ne iš Vilniaus, tai kuriame nors kitame rajone sužvejodavo. Tokį panašumą pajuto ir Telšių konservatorių lyderis, tiesa, dabar jau buvęs, kai buvo pasvajojęs pavalgyti seimūno duonos. Silpnus Žemaitijos sostinės konservatorius ėmėsi gelbėti Landsbergių (senelio ir anūko) partijos centro štabas. O gal pati Laima Liucija Andrikienė jiems įsipiršo į Telšių rinkimų apygardos kandidates?.. Per 1992 m. neeilinius rinkimus, kai dėl Vytauto Landsbergio užgaidos tapti Lietuvos Respublikos Prezidentu be Konstitucijos, dar prie anos santvarkos išrinkta Aukščiausioji Taryba neištvėrė visos kadencijos ir reikėjo balsuoti naujo Seimo rinkimuose, Laimutė buvo patekusi į šventąją trejybę. Tada daugiamandatėje apygardoje ji šildėsi antrąja įrašyta tarp dviejų partijos milžinų- V. Landsbergio ir G. Vagnoriaus. Kas tada galėjo pagalvoti, kad šitaip pagerbta moteris po kurio laiko paliks konservatorius ir pati kurs naujas partijas ir dviejose  bus net lydere. Bet Švč.   Mergelė Marija apšvies pabėgėlės galvą ir ji  sugrįš  pas konservatorius. O šie net nekerštaus ir ją įrašys į partijos sąrašus Europos Parlamento rinkimuose. Tokiam parlamente sugrįžėlė net beveik pustrečios kadencijos paposėdžiaus. O ten posėdžiauti verta- ne varlės ašaromis moka. Bet kai ten  daugiau nebepateko, pasirodo, jai gerai būtų ir Lietuvos Respublikos Seimas…
… Ir štai komunistiškai/ konservatoriškai iš Vilniaus padebesių Laima Liucija Andrikienė „nuleidžiama“ ant Telšių žemės- būti žemaičių kandidate nuo patriotiškiausios partijos. Jos buvęs lyderis ir svajojęs apie Seimą Servų Mantukas pabus  importinės kandidatės palydovu po Žemaitijos kalvas ir klonius…
 O viskas, atrodo, prasidėjo nuo Telšių  Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytos L.L. Andrikienės parodos. Kandidatės liaupsinimui toną davė dabartinis Kauno arkivyskupas, tada dar ir Telšių vyskupiją ganęs Kęstutis Kėvalas bei Telšių kunigų seminarijos rektorius Saulius Stumbra. Iš jų kalbų atrodė, kad baugu laukti Žolinės: ar tik ji gyva nebus Dangui atiduota. Kaip kažkada Švč. Mergelė Marija…  O kad Dievo  tarnai už importinę kandidatę nieko nepagailėtų, rodo tai, kad Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje į Seimą einančioji turi ir kur galvą nakčiai padėti po dienos agitacijų už save ir konservatorius. Seminarijoje klierikai rankų pirštais skaičiuojami, tad jų bendrabutyje ar viešbutyje  erdvės iki valiai.
Kandidatė vietos spaudoje jau sudirbo rajono vadovus ir papurvino  neva apsileidusius ir nevykusius telšiškių išrinktus Seimo narius. O štai ji įsikinkys į Seimo ratus ir trūktelės vežimą į kalną…. Į  Telšius ateis naujas konservatoriškas aukso amžius.
Susitikimuose  kalba  arba socialiniuose tinkluose kandidatė skelbia: „ Buvau, esu ir būsiu ištikima ir nuoširdi Jūsų atstovė“. Viena moteris paklausė : „ Kodėl ponia nevažiuoja į savo kraštą? Kodėl ne savo kraštui atstovauja su tokiu šūkiu?“ Atsakymo , aišku, nesulaukė. Kita po kandidatės straipsnio vietos spaudoje, kur ji kitus papeikė, o savo galimybes pagyrė, tik nusijuokė: „ Atvažiuos Andrikienė, pamos stebuklų lazdele, ir Telšiai taps verslo ir žmonių traukos centru, o ne provincijos užkampiu. Juokas vienas.“.
Žmonės nėra prieš, kad kandidatas Vilniuje  gyventų, bet jei jis telšiškis, jei čia augo , mokėsi, čia jo tėvų žemė, giminės, tada jis savo gimtuoju kraštu rūpinsis. Bet jie išsiaiškino, kad L.L. Andrikienė – druskininkietė, o Druskininkai šalia Baltarusijos, o nuo Telšių netoli Latvija….
Tad ar šios konservatorės piršlybos žemaičiams turi kokią perspektyvą? Ar ją išgelbės kunigų malda ir dalies žmonių paklusnumas Dievo tarnams? Nors konservatoriai  ir jų gerbėjai į rinkimus eina kaip surikiuoti kareiviai per lietų ar audrą, bet ar kiti nesusipras, kad tarp kandidatų yra savų žmonių, jau dirbančių telšiškių labui, o  ne šakėmis ant vandens braukiančių? Pradėję domėtis, kas ta konservatorių desantininkė, Telšių rajono žmonės sužinojo, kad ji  į Aukščiausiąją Tarybą 1990 m. buvusi išrinkta Jurbarko rajone ir kad čia jiems tiek   įsipykusi, jog per neeilinius rinkimus 1992 m. jurbarkiečiai ją pavarę… Tiesa, po balsų perskaičiavimo, nes vienoje stambioje rinkimų apylinkėje balsai buvę  suklastoti… Per kitus rinkimus ponia į Jurbarko kraštą nosies nebekišusi, nes jau buvo sprigtą gavusi. Tada su piršlybomis pas Kauno miestiečius ėjusi…. O dabar štai Telšiams su savo gražbyliavimu nori smegenis susukti. Ir , kaip matyti, dvasininkai norėtų ją Seime turėti… Dvasininkai taigi vyrai, o ji išsilaikiusi poniutė su daugybe titulų Tik kodėl nenori dėl savo gimtųjų Druskininkų aukotis?..
   Arnoldas  ŽEMAITIS
Facebook komentarai
});}(jQuery));