Gavęs pinigų maišą, V.P.Andriukaitis telefonu informavo A.Janukonį, kad pataisas Seime jis įregistravo ir iš socialdemokratų frakcijos parama Seime bus

VPA

Seimo Antikorupcijos komisijos 2004-07-27 išvados “Dėl Seimo narių V.P.Andriukaičio, V.Kvietkausko, E.Masiulio, G.Steponavičiaus, A.Vidžiūno, R.Palaičio ir K.Rimšelio galimai padarytų veiksmų, nesuderinamų su Seimo nario Statusu, vertinimo”

1 PRIEDAS

https://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4393&p_d=35378&p_k=1

P A Ž Y M A

Dėl Seimo Antikorupcijos komisijos 2004-07-27 išvadoje minimų Seimo narių ir valstybės tarnautojų veiksmų

  1. Dėl Seimo nario Vytenio Povilo Andriukaičio veiksmų
  1. Komisijos surinktų, ištirtų ir įvertintų duomenų apie galimai padarytus Seimo nario Vytenio Povilo Andriukaičio veiksmus, nesuderinamus su Seimo nario statusu, visuma sudaro pagrindą manyti buvus šias nagrinėjamam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes:

Generalinės prokuratūros pateiktoje informacijoje yra tokie duomenys:

Kratos metu A.Mačiuičio kabinete paimtoje optinėje laikmenoje yra nurodyta, kad 2001-01-26 ir 2001-04-09 V.P.Andriukaičiui išmokėta po 10 000 Lt (Priedas prie 2004-03-17 kompiuterio apžiūros protokolo).

2002-07-17 telefoninio pokalbio metu V.Andriukaitis su A.Janukoniu susitarė susitikti prie upės, Seimo rūmų apačioje (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-798s).

 

Kratos metu A.Mačiuičio kabinete išimtoje optinėje laikmenoje yra nurodyta, kad 2002-07-17 “SCD” išmokėta 15 000 Lt.

2002-08-27 telefoninio pokalbio metu A.Janukonis susitarė su V.Andriukaičiu skubiai susitikti 21.00 val. prie pastarojo namų esančios kavinės rūsyje ir aptarti A.Janukoniui svarbius reikalus (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-790s).

2002-08-28 A.Janukonis nurodė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentui Vytautui Stasiūnui nuo asociacijos paruošti raštą Seimo nariui Vyteniui Andriukaičiui, kad pastarasis galėtų tarpininkauti patvirtinant daugiabučių namų apšildymo taisykles, nes su ministerija nėra laiko užsiimti ir greičiau bus per aukštesnius lygius (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-791s).

2002-09-12 V.Andriukaitis pranešė A.Janukoniui, kad kalbėjo su Kundrotu ir ,,dėl darbo grupės irgi pajudins”, taip pat pažadėjo padirbėti darbiniais klausimais su Juozu. (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr.S6-788s).

2002-09-30 V.P.Andriukaitis patikino A.Janukonį, kad ,,medžiaga atiduota Kundrotui” (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-788s).

2002-11-11 telefoninio pokalbio metu V.P.Andriukaitis paprašė A.Janukonio „tiesioginės paramos”. Taip pat kalbėta apie tai, kad V.P.Andriukaitis kalbėjo su premjeru, kurio pozicija yra palanki, ,,kad ,,Eonas” nekoncentruotų”, bei dėl A.Janukonio įvykusio vizito pas J.Oleką. (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr.S6-627s) (2002-10-24 V.Janukonis važiavo susitikti su J.Oleku dėl partijos pozicijos tokiu klausimu: kad eksploatacijos darbų sąrašas būtų papildytas karšto, šalto vandens skaitiklių priežiūra. (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-826s).)

2002-11-12 vakare A.Janukonis pakvietė V.P.Andriukaitį atvykti pas jį į namus, ir V.P.Andriukaitis sutiko (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-823s).

2002-12-23 A.Janukonis telefoninio pokalbio metu paprašė V.Andriukaičio pagalbos, teigdamas, kad ,,papuolėm į ceitnotą šilumos tiekėjai Lietuvos, 30 įmonių, su Lietuvos dujomis. Nes čia nutarė tvarką pakeisti sekantiems metams ir kažkur tai norim pagalbų prašyt, tarpininkavimo”. V. Andriukaitis pažadėjo padėti ir susitarė susitikti kitą dieną Seime (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-832s).

2002-12-24 telefonu V.P.Andriukaitis susitarė 2002-12-30 Seime susitikti su A.Janukoniu (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-830s). Kratos metu A. Mačiuičio kabinete išimtoje optinėje laikmenoje yra nurodyta, kad 2002-12-31 V.P.Andriukaičiui išmokėta 20 000 Lt (Priedas prie 2004-03-17 kompiuterio apžiūros protokolo).

2003-05-20 V.P.Andriukaitis telefoninio pokalbio metu informavo A.Janukonį, kad pataisas Seime jis įregistravo ir iš socialdemokratų frakcijos parama Seime bus. Pokalbio metu susitarta dėl pataisų ,,papiarinimo” ir Seimo narių ,,pasveikinimo”, įregistravus tokią svarbią pataisą (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-721s). Tą pačią dieną A.Janukonis duoda pavedimą K.Gečui suorganizuoti Dujų įstatymo 14 straipsnio pataisos dėl valstybinio dujų kainų reguliavimo ,,piarą”, bet veikti taip, kad ,,nekyšotų mūsų ausys”, kad būtų kalbama apie naudą vartotojams, o ne šilumininkams (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-722s).

Tą pačią dieną jie tarėsi susitikti, bet dėl laisvo laiko stokos A.Janukonis sutarė su V.Andriukaičiu, kad „voką su dokumentacija” jam į namus atveš A.Janukonio vairuotojas (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-737s).

Tą pačią dieną V.P.Andriukaitis, paskambinus A.Janukoniui, pasakė, kad ,,viskas tvarkoj”, padėkojo bei pažadėjo A.Janukoniui padėti Seime (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr.S6-735s).

2003-05-28 A. Janukonis telefoninio pokalbio metu paprašė V.P.Andriukaičio pagalbos palaikant „Rubikon” įmonių grupės rengiamą ir inicijuojamą šiukšlių utilizavimo projektą, kuris turėtų būti finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, kadangi A.Janukonis jau pateikė paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-750s).

2003-05-28 UAB „Litesko” komercijos direktorius S.Juodka telefonu informavo A.Janukonį, kad būtinai reiktų susisiekti su Vyteniu ir pakalbėti dėl Trakų ir Biržų, nes jie ,,nusprendė stabdyt procesus”. (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-749s).

Tą pačią dieną A. Janukonis paprašė, kad V.P.Andriukaitis pasikalbėtų su Trakų rajono meru Tadeušu Uždel ir Biržų rajono meru Regimantu Ramonu bei juos nukreiptų reikalinga A.Janukonio rengiamų projektų linkme, o būtent pasirašyti sutartis su ,,Litesko”. V.P.Andriukaitis A.Janukonį informavo, kad sutvarkė visus reikalus Finansų ministerijoje su Rolandu Kriščiūnu ir sutarė toliau tęsti bendradarbiavimą (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-747s).

2003 05 29 V.Andriukaitis telefonu informavo A.Janukonį, kad su bendrapartiečiais iš Biržų kalbėjo, viskas ,,tvarkoj” (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr.S6-769s).

2003-05-29 S.Juodka A.Janukonį informavo, kad „Biržai” “pagaliau susiharmonizavo”. (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-746s).

2003-06-04 V.Andriukaičio A.Janukonis paprašė įtraukti į dienotvarkę ,,dujas” (įstatymo pataisų svarstymą) (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr.S6-741s), o 2003-06-09 A.Janukonis vėl paprašė V.Andriukaičio ,,atstatyti į dienotvarkę” įstatymo pataisas (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-743s).

2003-06-17 A.Janukonis paprašė V.P.Andriukaičio Seimo socialdemokratų frakcijoje priimti V.Stasiūną, kuris pristatytų šilumos tiekėjų požiūrį į svarstomą klausimą, ir V. Andriukaitis nurodė kreiptis į I.Šiaulienę. (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr.S6-742s).

2003-06-18 A.Janukonis nurodė V.Stasiūnui kreiptis į I.Šiaulienę nuo Šilumos tiekėjų asociacijos dėl Dujų įstatymo pataisų (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-740s). V.Stasiūnas, apklaustas kaip liudytojas, patvirtino, kad ėjo į Seimą, pas socialdemokratų frakcijos seniūnę I.Šiaulienę dėl dujų kainų reguliavimo laisvosioms šilumos tiekimo įmonėms (2004-07-02 liudytojo apklausos protokolas).

2003-06-19 V.Andriukaitis pranešė A.Janukoniui, kad dėl įstatymo pataisų bus viskas gerai, t.y. jų svarstymas nebus atidėtas (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-761s).

2003-06-23 A.Janukonis pasiūlė susitikti V.Andriukaičiui dėl ,,mūsų kasdienių reikalų”, V.Andriukaitis sutiko, nes ,,reikia biskį”. […] vis tiek dar gyvent iki kitų metų rudens reikia” (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-427s).

2003-06-30 A.Janukonis pakartotinai paprašė V. Andriukaičio paramos dėl ES lėšų, prašė pakalbėti su Finansų ministerijos darbuotoju R.Kriščiūnu, kadangi „Rubikon” projektas eilės tvarka buvo 9-tas, o svarstomi tik pirmieji 8-i. V.Andriukaitis pasakė, kad ,,paderinau viską” (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-684s)

2003-07-16 A.Janukonis telefoninio pokalbio metu pakartotinai prašė paramos Finansų ministerijoje, o V.P.Andriukaitis savo ruožtu ir A.Janukonio paprašė ,,paramos šiek tiek”. A.Janukonis pažadėjo ,,suruošti dokumentaciją ir perduoti per Svajūną”. (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr.S6-687s).

R.Kriščiūnas, Finansų ministerijos Europos sąjungos programų valdymo departamento direktorius apklausos metu teigė, kad V.P.Andriukaičio skambučių buvo sulaukęs, tačiau neprisimena dėl kokio projekto. Jo teigimu, Ūkio ministerija paskyrė likusius 12 000 eurų pirmam projektui ,,už brūkšnio” (2004-07-08 liudytojo apklausos protokolas).

2003-08-19 A.Janukonis telefoninio pokalbio metu paprašė savo bendradarbio “bilietų” (“rytoj reikia a ..tų bilietų”) (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-700s).

2003-08-19 telefonu V.Andriukaitis pasakė, kad šiomis dienomis susitikti su A.Janukoniu negali (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-701s). Generalinės prokuratūros manymu, A.Janukonis 2003-08-20 pinigus grąžino A.Mačiuičiui, UAB „Rubikon” direktoriui ir vienam iš „Rubikon” įmonių grupės savininkui, atsakingam už visos „Rubikon” įmonių grupės finansinius reikalus, ,,nes aš šiandien neturiu galimybės perduoti” (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-702s).

2003-08-29 telefoninio pokalbio metu V. Andriukaitis vėl derino su A.Janukoniu susitikimo laiką, nes abu labai užsiėmę (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę; Nr. S6-705s).

Kratos metu A.Mačiuičio kabinete paimtoje optinėje laikmenoje yra nurodyta, kad 2003-09-19 V.P.Andriukaičiui išmokėta 20 000 Lt (Priedas prie 2004-03-17 kompiuterio apžiūros protokolo).

2004-04-27 apklausiamas kaip liudytojas ikiteisminiame tyrime Nr. 07-1-501-04 Vytenis Povilas Andriukaitis, atsakydamas į klausimą dėl pažinties su Andriumi Janukoniu, parodė, kad jis asmeniškai su A.Janukoniu nėra pažįstamas ir jokių santykių nepalaiko. Jis A.Janukonį žino kaip tarptautinės kompanijos „Dalkia” ir „Vivendi” įmonių grupės atstovą, su kuriuo 2000 m. pabaigoje – 2001 m. pradžioje socialdemokratų partijos frakcijoje keletą kartų aptarinėjo sutartį su „Dalkia” bei 2003 metais vieną kartą aptarinėjo trečiojo atominio reaktoriaus statybos Lietuvoje galimybes.

V.Andriukaitis, atsakydamas į klausimus Laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius Vytenį Povilą Andriukaitį, Vytautą Kvietkauską ir Arvydą Vidžiūną bei kitaip suvaržyti jų laisvę, sudarytos Seimo 2004 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. IX-2320, posėdyje neigė, kad buvo susitikęs su A.Janukoniu jo ar savo namuose.

Paminėtini ir du Seimo Antikorupcijos komisijos anksčiau nagrinėti klausimai bei Valstybės kontrolės pateikti V.P.Andriukaičio raštai Valstybės kontrolei: 1) 2002-02-20 raštas dėl žemės sklypo, esančio Laisvės pr. 10, Vilniuje; 2) 2002-03-26 raštas dėl SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” nuomos.

2001-11-10 komisija perdavė Valstybės kontrolei medžiagą dėl 0,643 ha valstybinės žemės sklypo, esančio Vilniuje, Ukmergės g. 14 a (lengvatinėmis sąlygomis išnuomoto UAB “Dvidešimt pirmo amžiaus statyba ir technologijos”, kaip sklype esančios tvoros, neteisėtai įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, savininkei) bei 6,4545 ha sklypo, esančio Vilniuje, Laisvės pr. 10 (lengvatinėmis sąlygomis išnuomoto UAB “Kelstena”, kaip sklype esančių stulpelių, neteisėtai įregistruotų Nekilnojamojo turto registre kaip stadiono tribūnų pamatai, savininkei), prašydama patikrinti šių valstybinės žemės sklypų nuomos teisėtumą bei juose esančių statinių teisinės registracijos nekilnojamojo turto objektais teisėtumą. Valstybės kontrolė nustatė, kad šie valstybinės žemės sklypai buvo išnuomoti nepagrįstai ir neteisėtai ir 2002-02-08 sprendimu įpareigojo Vilniaus apskrities viršininką nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartis. Seimo Pirmininko pavaduotojas V.P.Andriukaitis 2002-02-20 kreipėsi į Valstybės kontrolierių ir išreiškė nuomonę, kad minėtas Valstybės kontrolės sprendimas gali turėti neigiamų pasekmių pritraukiant ilgalaikes investicijas į Lietuvos rinką, prašė jį informuoti apie galimas Valstybės kontrolės sprendimo pasekmes UAB “Pinus Proprius” ir su “Rubikon” susijusios UAB “Kelstena” investicijoms Vilniuje.

Kratos metu A. Mačiuičio kabinete paimtoje optinėje laikmenoje yra nurodyta, kad 2002-05-21 už “Laisvės žemę” išmokėta 10 000 Lt (Priedas prie 2004-03-17 kompiuterio apžiūros protokolo).

2001 m. pabaigoje – 2002 m. pradžioje Komisija nagrinėjo SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” turto nuomos teisėtumo klausimus, Valstybės kontrolė atliko SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” nuomos teisėtumo ir ekonominio pagrįstumo tyrimą. 2002-03-26 raštu V.P.Andriukaitis Valstybės kontrolieriaus prašė paaiškinti, kokie konkrečiai Akcinių bendrovių, Vartotojų teisių gynimo ir Civilinio kodekso įstatymų pažeidimai leido daryti išvadą, kad reikia spręsti klausimą dėl UAB “Vilniaus energija” leidimo verstis energetikos įrenginių eksploatavimu tikslingumo. Tuo tarpu 2004-07-16 spaudos konferencijos metu V.P.Andriukaitis teigė, kad jis ir socialdemokratų frakcija priešinosi “Vilniaus šilumos tinklų” “privatizavimui”, jo “iniciatyva buvo pasiūlymas, kad tą sutartį patikrintų Valstybės kontrolė”.

  1. Remiantis aukščiau išdėstytų aplinkybių bei Komisijai pateiktų duomenų visuma galima manyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis laikotarpiu nuo 2001-01-26 iki 2003-09-19 Vilniuje galėjo susitarti ir per kelis kartus galėjo priimti iš „Rubikon” įmonių grupės akcininko, UAB „Rubikon group”, UAB „Dalkia Lietuva”, AB „Vilniaus energija”, UAB „Litesko” valdybų nario, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos nario Andriaus Janukonio finansinį atlygį už Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės narių įtakojimą Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose, Biržų rajono ir Trakų rajono savivaldybėse svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant bei atliko sutartus veiksmus.
  1. Įvertinus aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 60 straipsnio antrąją dalį, kurioje nustatyta, kad Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, įskaitant ir įvairių rūšių pinigines išmokas ir bet kokią kitą materialinę naudą, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio ketvirtąją dalį, nustatančią, kad pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublika Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų, galima manyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys V.P.Andriukaitis galėjo pažeisti Konstituciją.

Įvertinus aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo statuto 18 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, kad kiekvienas Seimo narys, eidamas Seimo nario pareigas, privalo vengti interesų konflikto tarp Seimo nario privačių interesų ir jo pareigų atstovauti visuomenėms interesams, taip pat neturi elgtis taip, kad visuomenėje kiltų abejonių, kad yra toks konfliktas, galima manyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys V.P.Andriukaitis galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos Seimo statutą.

Įvertinus aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio nuostatas, kurios įpareigoja įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto, tuo drausdamos vykdyti savo pareigas bei naudotis savo statusu savo, sau artimų asmenų arba kitų asmenų privačiai naudai gauti, yra galima manyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys V.P.Andriukaitis nesuderino viešųjų ir privačių interesų ir tuo galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Įvertinus aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 6 straipsnio 1 punkto nuostatas, draudžiančias valstybės politikams užsiimti lobistine veika, t.y. atlikti atlygintinus ar neatlygintinus veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką, kad fizinio ar juridinio asmens interesais būtų keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai, priimami ar nepriimami nauji teisės aktai,  galima manyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys V.P.Andriukaitis galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));