Garliavos šturmo liudytojų byla tęsiasi – antros instancijos teismas pakartotinai tiria įrodymus

Garliavos šturmo liudytojų byla tęsiasi – antros instancijos teismas pakartotinai tiria įrodymus

 

2017 04 21

Aušrinė Balčiūnė

 

2017  balandžio 21 d. 9:00 val. kaip į darbą rinkomės Kauno apygardos teisme. Bylos nagrinėjimo trukmė pasiekė rekordus – tuoj bus penkeri metai. Penkeri metai, kai žmonėms apribotos teisės ir laisvės už jų pilietiškumą.

Ši byla (kaip ir kitos Garliavos bylos) absurdiška vien jau tuo, kad teisėsauga bylos medžiagoje neieško nusikaltimo motyvų. Paprastai visame pasaulyje teisėsauga ieško nusikaltimo padarymo motyvo (na, gal tik Rusijoje – ne), bet Lietuvoje  viskas kitaip. Nusikaltimo motyvai paprastai visada aiškūs – siekis neteisėtai praturėti, pasipelnyti,  užgrobti, užtildyti, paslėpti kitą nusikaltimą ir t.t., ar padaromi žmogui būnant neadekvačioje būsenoje – apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų, ištikus afekto būsenai, panikai, didžiuliam stresui ir kt.. Bet tai neatitinka nei vienos Garliavos bylos. Visi esą nusikaltimai padaryti be jokio motyvo. 

Iiki šiol ramybės neduoda klausimas „O koks gi visdėlto buvo profesorės Laimutės Bloznelytės – Plėšnienės nusikaltimo padarymo motyvas?“.  Kokį gi motyvą ji turėjo prieš visą Lietuvą apjuodinti visiškai jai nepažįstamus žmones? Atsakymas aiškus – jokio. Nori nenori peršasi išvada – tai gal ta moteris visdėlto kalba tiesą. Tačiau teisėsauga, nagrinėjusi šią bylą nusprendžia kitaip – L.Bloznelytė-Plėšnienė kalta,  tuo pačiu transliuodama mums tokią žinią – „Ji vat ėmė ir padarė. Šiaip sau. Dėl įdomumo… iš neturėjimo ką veikt“. Taip, taip. Taip mes turime suprasti. O mes, nesiginčydami tai turime priimti ir su tuo susitaikyti, nes teismai esą visada teisūs. Matomai nelabai ką turėjo L.Bložnelytė-Plėšnienė  daugiau veikti gyvenime, kaip tik rūpestį susigalvoti sau absurdišką istoriją ir viešai apšmeižti esą nekaltus žmones. Juokinga, tiesa? Bet juk ne tik komentaruose, bet ir iš lūpų į lūpas tą nuostabią gydytoją, daugiavaikę mamą,  žmonės šlovinete šlovina už juos nuopelnus žmonijai, gelbstint žmones nuo sunkiausių ligų. Ir staiga, kaip iš giedro dangaus sveiku protu nesuvokiams šmeižtas. Tai, gal ji išprotėjo? Tuomet turėtų būti nepakaltinama. Bet ji – nuteista. 

O koks gi buvo nusikaltimo motyvas nei iš šio, nei iš to Laimutei Kedienei, Vytautui Kedžiui vieną negražią dieną imti ir pradėti tvirkinti savo numylėtinę anūkę, o paskui ant visos Lietuvos apkaltinti mergaitės motiną, kad ji tą vaiką pardavinėjo blogiems dėmės. Apkaltinti motiną ir iš jos atimti vaiką, kuri pati to vaiko atsisakė ir teisiškai, ir morališkai? Skamba absurdiškai. Tiesa? Nusikaltimo motyvo kaip ir nėra. Tačiau iš Deimantės Kedytės senelių ne tik atimta anūkė ir užkirstas bet koks bendravimas su ja, bet dar ir  jie patys apkaltinti pedofilija. Ne bet kokia. Intelektualia. Manau,  Amerikos ar kitos išsivysčiusios valstybės prokurai numirtų iš juoko perskaitę tokius kaltinimus ir kokiais įrodymais remiasi ta byla.  Tačiau prisiminus princesės Žaklinos, kovotojos prieš pedofliją, žodžius „Drąsos kelio“  berods 2010 metais organizuotoje konferencijoje “Pedofilija Lietuvoje ir pasaulyje“  neturėtų būti nuostabu – tokia yra pedofilinių gaujų praktika ir taktika visame pasaulyje – pedofilus paversti aukomis, o aukas – pedofilais. Žaklina tada labai stebėjosi, kodėl Kedžiams, Venckams iš viso leidžiama taip reikštis – organizuoti konferencijas, viešai kalbėti, stebėjosi, kaip jie dar nepaversti neapkaltinti pedofilija. Bet sulaukėme …

Tai vis dėlto, kokį gi nusikaltimo motyvą turėjo ir 2017 gegužės 17 d.  rytą Klonio gatvėje susirinkę žmonės? Kokios gi naudos jie siekė sau? Kodėl jie kelis metus stovėjo prie tvoros, stebėdami, kaip gyvena mažoji Deimantė, fotografavo, kaupė didžiausiu archyvus, liudijančius ir iliustruojančius laimingą to vaiko gyvenimą Kedžių ir Venckų šeimų aplinkoje? O gal tie visi žmonės tuos kelis metus buvo apsvaigę nuo narkotikų? Ar nuo alkoholio? O gal jie visi praturėjo iš to, kad stovėjo prie tvoros, kaip kad bando iš po pakampių cypdami formuoti tokią naivią ir juokingą nuomonę, L.Stankūnaitės palaikytojai. Taigi, koks motyvas? Atsakymas irgi tik vienas – jokio. Išskyrus tai, kad su tų žmonių sąžine yra viskas gerai, kad jie – neabejingi svetimo, mažo vaiko didelei nelaimei. Bet ar už sąžiningumą kur nors pasaulyje teisiama?

Sugrįžkim prie bylos nagrinėjimo.

Garliavos šturmo liudytojų nagrinėja  Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija – pirmininkas Rimas Švirinas, teisėjai Algirdas Jaliniauskas ir Viktoras Preikšas. O nukentėjusieji – antstolė Sonata Vaicekauskienė ir portalo lrytas.lt žurnalistas Nerijus Povilaitis. Jų posėdyje nebuvo. Prokuroras M.Venskūnas. Pirmoje instancijoje visi kaltinamieji buvo išteisinti. Kaltinimus trukdžius antstolei atlikti savo pareigas buvo pareiškęs prokuroras Ričardas Gailevičius. 

Priminsiu, kad 2017 05 17 policijos pareigūnai, sulaikę asmenis,  nei vienam žmogui neišsakė  nei kokius pažeidimus asmuo padarė, nei už ką yra sulaikomas, nei vienam žmogui nesurašė pažeidimų protokolų,  o, duodami parodymus teisme, nei vieno žmogaus neatpažino, neprisiminė,  ką sulaikė. Tačiau visi kaip vienas deklaravo vieną ir tą pačią, matomai iš to paties rašto išmoktą frazę „Nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų viešoje vietoje“. Nors ta vieta nebuvo vieša, ir teismo sprendimą vykdė ne jie, o anstolė. Priminsiu ir tai, kad nuo  2012-03-23 d. iki 2012-05-17 d. ryto Klonio g. prieigose nuolat budėjo patrulių ekipažas ir nei vienam iš asmenų, susirinkusių stebėti teismo sprendimo vykdymą pusės, niekada nebuvo jokių užfiksuota jokių teisės pažeidimų, jokių viešosios teisės pažeidimų ar kokių nusikalstamų veikų padarymo.   O juk žmonės rinkosi ten dieną naktį. Policijos pareigūnai iki 17 d. ryto nebuvo atvykę  ir nevedė jokios prevencinės priemonės bendraujant su žmonėmis, aiškinant situaciją, bei siekiant užkardinti neleistinas veikas. Taigi…

Šiame posėdyje teismas nusprendė dar kartą peržiūrėti filmuotą vaizdo medžiagą, nes pasak prokuroro M.Venskūno – išteisintieji išteisinti neteisingai. Pasak jo,  visa medžiaga neginčijamai įrodo visų asmenų kaltę. Visi jie kalti ir turi būti nubausti maksimalia bausme. Nors pati daugybę kartų esu peržiūrėjusi visą vaizdo medžiagą –  ir šį kartą, net po beveik penkerių metų – ji manęs, kaip ir kitų esančiųjų teismo salėje, nepaliko abejinga. 

Pirmasis peržiūrimas Baltijos televizijos įrašas.  Žiūrim…. Duodami parodymus pareigūnai liudijo, kad kalbėjo su kiekvienu žmogumi, kad pasitrauktų, o tik po to ėmėsi veiksmų (tai yra reglamentuota policijos įstatyme), tačiau įraše matoma – jokių pašnekesių nėra. Policijos pareigūnai be jokių kalbų 2015 05 17 – ą ėmėsi darbo iš peties: tampė, stumdė žmones, mėtė, vilko, violojo ant žemėsKai kuriuos sulaukė. Klausausi ar girdėti keiksmai, įžeidinėjimai – tai girdėjo prokurorai ir liudijo pareigūnai… nesigirdi. Nei vieno.  Tik triukšmas.

Įraše užfiksuota, kaip žmonės numėtomi nuo namo, nuo šoninių langų, lauko laiptų, vedančių į antrą aukštą. Klausimas kam? Juk nesiruošė antstolė lipti pro langą ar bandyti patekti mistiniu būdu į pirmą aukštą nuo nuo laiptų vedančių į antrą aukštą. Atsakymas aiškus – niekas negalėjo pamatyti, kokiu būdu bus paimtas vaikas. Kai 2017 m. kovo  23 Klonio gatvėje buvo vykdomas teismo sprendimas, žmonės ir policija draugiškai tilpo kieme. Žmonės laisvai judėjo prie namo ir pačiame namo viduje, žiūrėjo, stebėjo, filmavo, o policija jų nebarė. Po įvykio visa filmuota medžiaga buvo paviešinta, demaskuodama viešoje spaudos konferencijoje  išsakytą antstolės Sonatos Vaicekauskienės, Oželio ir kt. pareigūnų melą. Kokia gėda… Todėl ši kartą, apsidraudžiant nuo smalsuolių su kameromis, viskas turėjo vykti kitaip: vaikas ne tk turėjo būti paimtas  nesvarbu  ar gražiuoju, ar piktuoju, bet  ir  liudytojų, nufilmavusių negalimą smurtą prieš vaiką, neturėjo būti.  Nei vieno. Nes operacijos vykdytojai puikiai žinojo, kad viskas, ką jie padarys – bus pilietiškų žmonių paviešinta ir panaudota prieš juos pačius. Neturėjo likti jokio net menkiausio įrodymo, liudijančio prievartą prieš vaiką. Vis dėlto šis tas liko – liko garso įrašas su siaubingai klaikiu vaiko riksmu. 

Antras peržiūrimas Mataičio vaizdo įrašas. Paimtas rakursas – prie namo durų. Puikus įrašas, įrodantis, kad žmonės buvo prispausti prie namo. Nufiltuota tai, apie, ką ir kalbėjo teisiamieji, duodami parodymus. Keliasdešimt pareigūnų susigrūdę užspaudė žmonės prie įėjimo. Žmonėms nebuvo, kur trauktis, nebent teleportuotis. Įtemptai klausau kaip žmonės koliojasi,  ižeidinėja antstolę – juk tai  vienas iš mestų kaltinimų – negirdžiu nei vieno. Girdisi tik maldos,  himnas, baisus triukšmas, ištisai cypia jauna mergaitė.

Trečias įrašas – Artūro Meilaus. Vėlgi tas pats – žmonės užspausti pareigūnų, po vieną lupami iš spūsties, kurią patys ir padarė. Triukšmas.. Vietoj taip gausiai žarstomų keiksmų, apie kuriuos taip daug kalbėjo pareigūnai girdisi  moterų verksmai. Nufilmuota antstolė priėjusi ir stovinti prie namo durų.  Suprantu, kad esame teisiami, už tai, kad jai sutrukdėme patekti prie namo durų ir ji dėl to negalėjo įvykdyti teismo sprendimo, bet ji juk stovi prie jų.  Paimtas rakursas labai geras –  iš šono, po laiptais, vedančiais į antrą aukštą, matosi priėjimas prie namo durų.  Prie jo susėdusios ant žemės  verkiančios moterys. Jas bando nutempti pareigūnai, jos priešinasi ir nenori eiti. Priešinasi labai smarkiai. Bet jos nebuvo sulaikytos, o juk nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, kaip suprantu. Kažin kodėl jos nebuvo sulaikytos? Kodėl nėra teisiamos? Kažin kodėl tas pats veiksmas yra vertinamas skirtingai? Bandau suprasti, bet nesuprantu. Ar kiekvienas pareigūnas LR įstatymus gali traktuoti skirtingai? Ir veikti skirtingai? Tai kur tada teisingumas, jeigu kiekvienas sprendžia taip, kaip jam patinka, ar kaip norisi?

Ketvirtas peržiūrimas įrašas – Juozapavičiaus. Rakursas – įėjimas į namo kiemą ir namo kiemas. Nei vieno keiksmažodžio,  jokių įžeidimų, tik himnas,  triukšmas, skanduotė. Juodos kaukės nuverčia su suolais visiškai šalia namo stovinčius žmones ant namo savininkų išpuoselėtų krūmynų. Matosi išvedami iš kiemo žmonės. Pagautas kadras – pareigūnas daužantis šautuvo buože nukritusiams ant žemės vyrui. Matomai tam,  kad pilietis geriau suprastų ir įsisamonintų, ko iš jo norima.  

Ir paskutinis peržiūrimas pareigūno Ūkso įrašas. Rakursas – antstolė S.Vaicekauskienė. Antstolė su pareigūnais įeina į kiemą. Žmonės gieda himną. Antstolė S. Vaicekauskienė:  „Labas rytas. Prašom… Vykdomas teismo sprendimas. Jūs trukdote vykdyti sprendimą. Prašom pasišalinti.“ Žmonės vis dar gieda himną. Tuo metu fone girdėti operatoriaus, kompiuteriu tiesiogiai transliuojančio įvykių vaizdą internetu , mandagi pastaba: „Sekundėlę, žmonės himną gieda“.  Antstolė S. Vaicekauskienė pasisukusi į pareigūną: „Prašau policijos pareigūnuuu“. Čia pareigūnas pakeltu balsu permuša antstolės nebaigtą sakyti sakinį ir, žmonėms giedant ketvirto  himno stulpelio žodžius „Tegul Meilė Lietuvos …“,  sako tokį  tekstą: „ Gerbiami piliečiai, aš jus įspėju, kad bet koks trukdymas vykdyti teismo sprendimą bus traktuojamas kaip nusikalstama veika“,  „Prašau vykdyti mūsų reikalavimus! Visiems atlaisvinti praėjimą iki durų!“. Žmonės vis dar gieda.. Baigiamas giedoti himnas, imama skanduoti „Lietuva“, „Lietuva“, „Lietuva“. Ir tuomet prasidėjo.

Taigi….

Pareigūnai,  duodami parodymus, o ir  pati antstolė S.Vaicekauskienė, teismui teigė kad visi 100 ar daugiau piliečių, iš širdies traukiančių himną, kuo puikiausiai girdėjo jų žodžius. Teismui sakė, kad žmonėms buvo informuoti, jog vykdomas teismo sprendimas. Bet kažin kodėl to nėra įraše? Pareigūnai teigė, kad žmones juos įspėjus, jiems buvo duota laiko pasišalinti, su kuo negalima nesutikti –  tikrai buvo duota laiko. Kokios penkios sekundės. 

Anstolė policijos pareigūnų įstumiama į minią. Girdisi moters balsas „Praleiskit antstolę, praleiskit antstolę, praleiskit antstolę….“. Antstolė  brukasi pro spūstį, sustoja. Žmonės šaukia jai „Eikit, eikit, praleidžiam“.  Daromas tarpas praeiti. 

Ji prieina prie namo durų, skambina į duris ir šaukia pareigūnams: „Aš sakau pašalinti kliūtis“. Kliūtis, kurios liko jai už nugaros…

Sekantys posėdžiai 2017 rugsėjo 11 d. 9:00 val. ir rugsėjo 18 d. 9:00 val.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));