Garliavos byloje – „tyrėjos” ir „prokurorės” Poškienės surepetuotas spektaklis

Scan-1-scaled

Scan-1-scaled

tai tas tęsinys kuris ir turėjo tęstis …nes liko “tik kova”…

Mergaitės gynėjų bylos klastojimo chronologija

Gintaras Banaitis

 

…kovo dvidešimt septintąją Šiaulių apygardos teisme į apklausą atvyko bylos “autorė”buvusi vyr.tyrėja, o dabar matyt už “labai gerą”darbą “toje” byloje ir karjeroje pakylėta iki Kauno AVPK sunkių nusikaltimų valdybos trečiojo skyriaus viršininkės pareigų, Audronė Gecevičienė.

   Tuo metu kaltinamasis G.Banaitis teismui priminė, kad pereitame posėdyje buvo nutarta skaityti jau mirusio liudininko Juozo Leščiukaičio parodymus nes iš jų gali kilti klausimų A.Gecevičienei,kas ir buvo atlikta.

Scan 1 scaled

  Skaitant J.Leščiukaičio parodymus(jau publikuoti) paaiškėjo,jog jis pats su kažkokiais asmenimis rinko informaciją apie advokatą Aidą Venckų ir teisėją Neringą Venckienę, paaiškino kokio asmens prašymu tai darė ir pasakė ką ruošėsi daryti toliau.

   Šią informaciją J.Leščiukaitis išklojo A.Gecevičienei, dalyvaujant kriminalinio biuro tyrėjui Vitkovskiui ir visur dalyvaujančiai Marijai Milinienei(?).

Poskiene

   Iš karto po to buvo pradėta A.Gecevičienės apklausa kuri prasidėjo prokurorės R.Poškienės (nuotr. ) klausimais sekančiu stiliumi:”ar teisėtai ir teisingai pravedėte kaltinamųjų apklausas,ar nedarėte spaudimo apklausiamiesiems,ar filmavote apklausas,ar jai ,kaip tyrėjai nebuvo spaudimo?

   Atsakymai gulė kaip iš natų. Atrodė,kad klausianti ir atsakanti, per naktį mokinosi kaip studentės prieš egzaminą kartu. Prokurorė net paprastus klausimus skaitė iš užrašų. Matyt skaitė,kad “liudininkės”atsakymai labai “sustiprins”bylą kuri dabar tuščia kaip senas kibiras.

  A.Gecevičienė parodė,kad visi liudininkai kurie teisme parodė ,jog kaltinime išdėstytų parodymų atsisako dėl jų iškraipymo ir kad tai padarė pati A.Gecevičienė,jos gi nuomone buvo apklausti sutinkamai su įstatymu ir “geranoriškai”.Tą patį pasakė ir apie kaltinamųjų apklausas-“mandagiai,jautriai ir kultūringai.

  Į teismo klausimą apie vaizdo įrašus apklausose, apie ką teigė visi apklaustieji, A.Gecevičienė paaiškino,kad jų nedarė, arba “beveik” nedarė,arba darė kada turėjo technines galimybes.Gaunasi,kad tų parodymų,kurių patikimumas būtų ginčytinas-vaizdo įrašai nebuvo daromi,bet užtat ikiteisminio tyrimo metu atliktų apklausų tikrumą,va čia ir dabar patvirtina A.Gecevičienė ,lyg būtų pati Motina Tereza.

  Toliau A.Gecevičienė pasipasakojo,kad ir tiriant šią bylą ir ryšium su šia byla,buvo “kažkieno”persekiota ir net “savaitę su septyniais vyrias gyveno”(suprask buvo saugoma).

    Šitoje vietoje pagalvojau : kaip turi gyventi,žmogus, juolab moteris, mama , kad ir kokį darbą bedirbtų,jeigu septyni vyrai namuose saugoti turi,o ir į apklausą atvažiavo su trijų vyrų apsauga? Ko taip reikia prisidirbti gyvenimePažįstu daugybę kriminalinės policijos veteranų,žinau daugelio gyvenimus ir tarnybą,bet tokių įstorijų negirdėjau. Kažkoks Palermas pereito amžiaus viduryje. Kas tai , susireikšminimas,dūmų pūtimas teismui pasakojant įstorijas apie lietuvos kriminalinės policijos “pažibą”,kasdien naktimis sūpuojančią ne vaikelį,bet šautuvėlį ir prie širdies bespaudžiančią baudžiamąjį kodeksą,kartu su procesiniu?.Cirkas be pinigų nepilnamečių kolonijos kontingentui…Viena aišku,kad su bylos realizacija vienos bėdos ir abejonės jeigu “autorė”tokią”trydą”varo.

 

 

 

  Toliau-dar gražiau.Kaltinamosios R.Baltuškienės gynėjas advokatas D.Svirinavičius paklausė A.Gecevičienės ,kaip ši būdama pareigūne reagavo į J.Leščiukaičio pranešimą apie jo daromus nusikaltimus.Čia Gecevičienė “praskydo”.Pradėjo kažką nerišlaus pasakoti,kad “vėliau,kažkokie prokurorai,lyg Sabaitis tais klausimais užsiėmė”.Lyg tai jos neliestų kaip pareigūnės t.y.tuoj pat suforminti,kaip pranešimą apie nusikaltimą,informuoti prokurorą,informuoti galimai nukentėjusius asmenis t.y.Venckus,priimti iš jų pareiškimus,pradėti ikiteisminį tyrimą ir išskirti jį iš bylos suteikiant jam numerį. Bet tai būtų jau kita byla ,kurios Kauno pedofilinių detektyvų žvaigždei matyt,nereikia.

O tai kaip palicijos devizas apie teisingumą?Besiteisindama,kad nieko nedarė ,A.Gecevičienė dar pridėjo ,jog pagal 167 str.ikiteisminis tyrimas pradedamas nukentėjusiam pareiškus apie tai. Klausimas -kaip Venckai galėjo pareikšti apie tai, jeigu tai nuo jų nuslėpta buvo,o pagal jau publikuotus ir dar neskelbtus telefonionius pokalbius – Leščiukaitis tapo Milinienės parankiniu renkant duomenis apie kitus asmenis ir visą tai vyko aiškiai žinant A.Gecevičienei.

   Čia gal prokuratūra galėtų įžiūrėti tarnybos pareigų neatlikimą? Kažin ar pati įžiūrės?Tur būt ilgai akinius trins..riebaluotom rankomis

     …toliau klausimus A.Gecevičienei uždavinėjo kaltinamasis G.Banaitis

    G.B.-kodėl lygiai du metus niekas nekvietė apklausai ir iškvietus į policiją iš karto buvo pateiktas pranešimas apie įtarimus.Nelogiška-tyrėjas turi išsiaiškinti įvykio aplinkybes,užduoti klausimus,gauti atsakymus ir daryti išvadas ar patraukti asmenį įtariamuoju.

  A.G. Tokia buvo pasirinkta tyrimo taktika,nes buvo surinkta pakankamai įrodymų.

  (įrodymai tai nieko nesakantys telefoniniai pokalbiai su žmona ir vieno “liudininko”parodymai ,kurių teisme šis atsisakė?)

   G.B.Kodėl prie tokios taktikos tyrėja nadarė kratos G.B.gyvenamojoje vietoje ieškant kokių nors įrašų ar foto medžiagos apie ką užsiminta bylos kaltinimo medžiagoje.

  A.G.Nebuvo reikalo…

(tai nėra reikalo ieškoti įrodymų elementariu būdu,kada tai padaryti yra jos pareiga?O gal kada tiksliai žinai ,kad nieko nėra,taip paprasčiau suklastoti liudininkų parodymus apie ką jie ir sakė teisme)

  G.B.Kodėl policijos patrulis Banaičiui neturėjo pretenzijų,o kai jau davė parodymus pas tyrėją tai pareiškė,kad “tada matė jog Banaitis sekė anstolės kontorą”.Gal tik pas Gecevičienę patrulis “sužinojo”ką ten Banaitis veikė?

     A.G.(supanikavusi teisėjui) Aš turiu atsakyti?

     Teismas: galite netsakyti.

    ???????????????????

 

  G.B.Kaip aš sužinojau,kad anstolė Vaicekauskienė yra saugoma policijos,o Stankūnaitės privatus gyvenimas įslaptintas?

  A.G.Iš viešos erdvės iš feisbuko,iš komentarų.

(įrodymai be komentarų,jeigu gyvenote Lietuvoje,tai automatiškai privalote žinotiką policija saugo ir kodėl)

   G.B.Koks gali būti privatus anstolės gyvenimas darbo vietoje kuri yra vieša,nes taip išdėstėte įtarimuose?

  A.G.Teismas ,ar galiu neatsakyti.

  Teismas: galite.

G.B.  Sugrįžkime prie Gintaro Banaičio atpažinimo. Vaicekauskienė atpažino G.Banaitį 2012-04-20 iš nuotraukos pagamintos VRM migracijos tarnybos 2013-03-04.Apie tai liudija nes 2016-04-04 paskirta užduotis nr.40-U-631-(14.16)atlikti portreto tyrimą.2016-04-13 specialisto išvadoje nr.140-(1658)-IS1-2126,nurodyta,kad nuotraukos,esančios 2012-04-20 asmens atpažinti parodymo protokole ir 2013-3-04 Gintaro Banaičio prašyme Nr.20-AP3—8726 išduoti pasą yra atspausdinti iš to paties pirminio šaltinio(čia ikteisminio tyrimo 01-1-09918-16 medžiaga).Tai dokumentinis įrodymas.

  Kaip galėjote daryti atpažinimą iš nuotraukos kuri dar bus pagaminta po metų?

  A.G.Atpažinimas atliktas nežinau tiksliai kada, data nebuvo atspausdinta,o po to įrašiau kaip apklausos dieną.

   G.B.Taigi visas protokolas surašytas ranka.Negi tokį darbą dirbantis pareigūnas nesiorientuoja trijų metų bėgyje kokią datą rašo ranka?

   Toliau kaltinamajam Ščiglinskui pasidarė bloga ir jį išvežus medikams į ligoninę ,posėdyje padaryta pertrauka.

  Kol kas galiu pridėti,kad tai ko gero paneigs net mano super optimistinę prognozę įvertinta 10 proc.,kad prokurorė galėjo nežinoti apie A.Gecevičienės “triukus”.Prokuroras gi lygiagrečiai veda priežiūros bylą….ir datose turi gaudytis… 

   

Facebook komentarai
});}(jQuery));