skip to Main Content

Gandai gandeliai. Lietuvos centro partijoje-  priešrinkiminės pjautynės?

Kristina Sulikienė

Nagi įvyko pagaliau Naglio Puteikio vedamos Centro partijos (kurios nariu turbūt jis nėra, nes keliasi save savarankiškai), suvažiavimas.

Vyko net kelias dienas iš eilės.

Likus iki dokumentų VRK pridavimo keletui dienų, buvo svarstoma, ar bus einama į rinkimus, kokiu sąrašu ir panašiai.

Kalbėti pagaliau gavo mūsų  rašinių herojė Rūta Zabielienė, kuri Rokų apylinkėse garsėja valdanti arklį Bėrį, kurį kažkokiu būdu paėmė ir persirašė iš Viktoro Baronaičio, bei padedanti girtuokliui Dariui Liaudegiui, kuris girtas, su 1,81 promilės buvo sučiuptas jojantis be balno ant arklio, padedanti skundinėti padorius kaimiečius, vykdant užsakomąsias prokuratūros bylas.

Todėl ir neatlaikė nervai ir kantrybė vienam iš Naglio Puteikio koalicijos ar centro partijos – tiksliai nežinau, susigaudyti neįmanoma – narių.

Deguto į statinę įpylė ir faktas, jog Antikorupcinės koalicijos nariu paskelbtas Drėzas, į pirmąjį 10-tuką net nepateko.

Nors Naglis Puteikis ir Kristupas Kirivickas išsireklamavo, jog su juo eina į rinkimus.

Taigi, kai žodį gavo Rūta Zabielienė, ir pradėjo girtis nuveiktais darbais, neatlaikė nervai vienam jos viešai ir internete galimai šmeižtam politikui.

„Rūta, jeigu jūs dar kartą mane apšmeišite – patikėkit, paduosiu į teismą“, liejosi salėje girdint net 100 žmonių, politinės rietenos.

Paaiškėjo, jog aktyvioji Rūta Zabielienė, einanti per partijas, po konservatorių yra pabuvojusi Lietuvos Sąraše, kur labai glaudžiai bendravo su Seimo nariu Povilu Urbšiu. Tuo metu, kai važinėjo visur ir agitavo su Povilu Urbšiu, minėto politiko, kurio pavardės neminėsime, adresu ir buvo išlieta labai riebaus purvo dozė. 

O minėtas politikas, kurio neminėsime – asmeninis Povilo Urbšio, taip pat ir Ramūno Karbauskio priešas. Aišku, tipiškas kaltinimas „susijęs su mafija“, nepatikimas, korumpantas. Dar turbūt, kaip mėgsta R. Zabielienė įvardyti „oligarchas“ – ji taip yra įvardijusi ir Neringą Venckienę, ir jos giminę.

Beje, Neringos Venckienės pusseserė Sonata Žukauskienė atstovavo Drėzui- kuris Centro partijos suvažiavime buvo nustumtas į sąrašo antrą dešimtuką.

 

Ant politiko, kurio pavardės neminėsime, jam buvo užsakytos ir kratos, tiesa, be sankcijų – todėl jis kratytojų neįsileido, byla buvo greitai nutraukta.

Rūta Zabielienė liko „tarsi musę kandusi“, o Naglis Puteikis, pasakoja liudininkai, tik nuleido galvą ir nieko nesakė, negynė savo padėjėjos, kuriai moka Seimo nario padėjėjo algą.

Beje, o kad Puteikio aplinka prijaučianti sistemai, rodo jo žmonos Ninos Puteikienės vieši pasipiktinimai „tatuiruočių festivaliu“, kurį ji priskyrė „zekų kultūrai“, pavadindama jas „nakolkėmis“.

Keista, iš kur Naglio Puteikio žmona pati žino kažkokį „zekų žargoną“.

Internete Ninai Puteikienei neliko skolinga atlikėja Asha Har, kuri turi keletą tatuiruočių, ir nusistebėjo tokiu politikės, ir politiko žmonos netaktu.

 Gandai gandeliai -2. N. Puteikis atleido iš patarėjos pareigų Gemą Umbrasienę

 

Sunki ta politiko našta. Naglis Puteikis, kurio šventąją ir neliečiamą pavaduotoją Rūtą Zabielienę taip

 

baisiai užpuolė neminėtini politikai, nebežinojo ką daryti, ir kad Rūta Zabielienė kaip nors nurimtų po

 

skandalingojo suvažiavimo, nutarė ką nors atleisti.

 

Pačios Rūtos Zabielienės jis atleisti negali – nes alkoholikas Darius Liaudegis, kurį ji išlaiko, numirs badu.

 

„Negaliu atleisti, nes ji neišgyvens“, sakė užėjęs į redakciją Seimo narys, visai redakcijai girdint.

 

Todėl atleido Gemą Umbrasienę.

 

„Va čia gerai padariau“, – svarstė Naglis. „Dabar pridėsiu Rūtai Zabielienei. Galės plačiau remti kaimo

 

alkoholikus. O aš dar garsiau rėksiu apie blaivybę“.

 

Rinkimai yra rinkimai.

 

Juk reikia kažkaip bandyti juos laimėti.

 

Nesvarbu, kad ir per kolegų galvas.

 

Aišku, kol Seimo kanceliarija suformins, praeis kelios dienos. Todėl šiandien Gema turbūt dar vis dirba.

 

(Jeigu tai partijos vadovo patarėjo alga, tai nebedirba nuo šiandien…Koks tiksliai etatas, šaltiniai

 

nepaminėjo. Sakė tik kad patarėjo.)

 

Tačiau klausimas šventajam Nagliui – ar neatsitiks kaip Stalinui? Anas buvo baisiai paranojiškas, ir

 

susidorojo su savo generolais. Vėliau jam nebebuvo kaip Suomiją nugalėti, nes SSRS pusėje nebebuvo

 

patarėjų.

 

Kažkiek man Naglio Puteikio elgesys primena ir Kazimieros Prunskienės galimas paranojas, kai ji įtarinėjo

 

bendražygius, o nematė infiltrantų. Koks K. Prunskienės rezultatas politinės veiklos?

 

Panašus gali būti ir Naglio Puteikio. Juk programos – nėra. Savianalizės – jokios.

 

Priešų paieška – nuolatinė.

 

„Antikorupcijos“ šaukiniai, pačiam švaisčius valstybės turtą į kairę ir į dešinę. Ir taip toliau ir panašiai.

 

Belieka atleisti Gemą Umbrasienę, kuri dar mąsto ir kažką normaliai patarinėdavo.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));