G.Vainausko ir R.Pakso byloje – stebuklas, teismo nuosprendis prieštarauja visiems bylos įrodymams

G.Vainausko ir R.Pakso byloje – stebuklas, teismo nuosprendis prieštarauja visiems bylos įrodymams

 

LL gavus „Lietuvos ryto“ savininko Gedvydo Vainausko, politiko Rolando Pakso ir verslininko A.Zabulio išteisinamąjį nuosprendį, į akis skrenta tai, kad, pvz., atrodo, visi G.Vainauskui ir R.Paksui inkriminuojami nusikaltimai prekyba poveikiu yra įrodyti STT surinktais įkalčiais, tačiau teismas, kaip ir D.Grybauskaitės patarėjos Ulbinaitės atveju, nusprendė, kad surinkti įrodymai nieko neįrodo.

T.y. Vilniaus apygardos teismo teisėjams Jurgitai Mačionytei,  V.Pakalnytei – Tamošiūnaitei ir D.Prankai buvo pateikti tokie  minėtų piliečių įtariamų nusikaltimų įrodymai:

STT kaltino, kad G.Vainauskas susitiko su R.Paksu, ir pokalbio metu vyrai sutarė, kad reikia pagreitinti „Norfos“ parduotuvės Prienuose atidarymą, nors tam ir prieštaravo Statybų inspekcija. Tada Vainauskas neva pažadėjo 15 tūkst. eurų „Tvarkai ir teisingumui“ už tai, kad statybos leidimas būtų išduotas.

Toliau byloje skelbiama tai : „R. P., vykdydamas neteisėtą pažadą, pagrįstą susitarimu priimti kyšį, 2015 m. rugsėjo 2 d., Vilniuje, nuo 10.38 val., nurodė viceministrui A. Genevičiui (A.G.)., kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai kuo skubiau pasirašytų minėto objekto Statybos užbaigimo aktą, tą pačią dieną Lietuvos Respublikoje A. G. šį nurodymą telefoninio pokalbio metu perdavė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojui A. V., kuris šį nurodymą perdavė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjai A. L., o ji perdavė šio skyriaus vyriausiems specialistams J. K. ir E. D..

2015 m. rugsėjo 3 d. Kaune ir Prienuose, vykdydami R. Pakso per tarpininkus gautą nurodymą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos VTP SI Kauno skyriaus vyriausieji specialistai J. K. ir E. D., šio skyriaus vyriausiųjų specialistų S. B. ir R. M., kurios buvo įgaliotos spręsti klausimą dėl minėto objekto statybos užbaigimo procedūros, atostogų metu pasirašė pastato – prekybos centro, esančio (duomenys neskelbtini), Prienuose, 2015 m. rugsėjo 3 d. Statybos užbaigimo aktą Nr. (duomenys neskelbtini), tą pačią dieną, 11.11 val. telefoninio pokalbio metu apie įvykdytą nurodymą viceministras A. G. informavo R. P..

Beje, Pakso ir Vainausko restorane STT įrašyto pokalbio ekspertizę padarė teismo ekspertai. Jų išvados tokios:

– 2015-08-31 pokalbio, užfiksuoto 2016-03-04 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole, metu G. V. ne savo vardu pateikė pasiūlymą R. P., kurį suformulavo frazėmis: „Aš /…/ turiu tau /…/pasiūlymą“, „Bet padėtų“ (kalbama apie pokalbyje paminėtą žmogų), „Biškį, kokia penkiolika tūkstančių eurų, sakė, nebūtų problema“. Pasiūlymas buvo pateiktas su sąlyga – užduotimi, kuri suformuluota fraze: „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priversti pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą /…/“

R. P. atsiliepė į pasiūlymą frazėmis: „Lašas prie lašo“ ir „Tai, o ką reikėtų daryt?“, t. y. sutiko su pasiūlymu gauti „/…/kokia penkiolika tūkstančių eurų/…/“ ir priėmė minėtą užduotį „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priversti pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą/…/, suformuluodamas frazę „Tai man tik adresą reikia užsirašyti“, bei frazėmis: „Nu duok/…/ aš sutvarkysiu“, „Kad netrukdytų“ suformulavo pažadą šią užduotį atlikti.

Ar sau asmeniškai, ar politinei partijai „Tvarka ir teisingumas“ R. P. sutiko priimti „/…/kokia penkiolika tūkstančių eurų/…/“, atlikdamas užduotį „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priversti pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą/…/“, pokalbyje neįvardinta.

– 2015-08-31 pokalbyje, užfiksuotame 2016-03-04 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole, nustatytas propozicinis turinys, patvirtinantis, kad pokalbio dalyviai G. V. ir R. P. susitarė dėl penkiolikos tūkstančių eurų pinigų sumos R. P. už tai, kad Aplinkos ministerijos Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotoja bus priversta pasirašyti „Norfos“ parduotuvės Prienuose pridavimo aktą.

– 2015-09-11 pokalbyje tarp G. V. ir Antano J. Z., įrašytame kompaktiniame diske 2016-02-23 Nr. LK-STT 14-4-16, nustatytas propozicinis turinys, patvirtinantis Antano J. Z. siūlymus pasakyti pinigų sumą, už kurią G. V. padėtų Vidmantui užglaistyti pažeidimą, bet G. V. šių pasiūlymų nepriėmė, todėl susitarimas neįvyko.

 

 

Taip pat G. Vainauskas buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 226 straipsnio 4 dalyje, t. y. tuo, kad jis pasinaudodamas visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijai, jos valstybės tarnautojams, savo naudai tiesiogiai susitarė priimti didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, pažadėjęs paveikti valstybės instituciją, jos valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai ir neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, o būtent:

 

 Kaltinamasis G. Vainauskas (toliau – G.V.)  buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 226 straipsnio 3 dalyje, t. y. tuo, kad jis, siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijoms, valstybės tarnautojams, paveiktų atitinkamas institucijas, valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, šiam asmeniui tiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ir susitarė duoti didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, o būtent:

2015 m. rugpjūčio 31 d., apie 12.30 val., restorane „Da Antonio“, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, G. V., veikdamas UAB „Norfos mažmena“ akcininko D. Dundulio (D.D.). ir UAB „Statlina“ direktoriaus R. L. interesais, tiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ir susitarė duoti viešojo juridinio asmens – politinės partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkui R. Paksui (toliau – R.P.)  15 000 (penkiolikos tūkstančių) eurų kyšį, skirtą R. P. ir partijos Tvarka ir teisingumas, nesant šio juridinio asmens kaltės, naudai, siekdamas, kad R. P., pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais partijoje Tvarka ir teisingumas, pažintimis ir kita tikėtina įtaka partijos Tvarka ir teisingumas nariams bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir šios ministerijos valstybės tarnautojams, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos bei šios inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui bei jų valstybės tarnautojams, per Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viceministrą A. G., partijos Tvarka ir teisingumas narį, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vadovus paveiktų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, šio skyriaus tarnautojus S. B., R. M. bei kitus šios įstaigos tarnautojus, kad šie teisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, tai yra kuo skubiau, esant nustatytiems ir pašalintiems pažeidimams, atliktų prekybos tinklo „Norfa“ statomo pastato – prekybos centro, esančio (duomenys neskelbtini), Prienuose, statybos užbaigimo procedūrą ir pasirašytų Statybos užbaigimo aktą.

 

 

Taip pat G. Vainauskas (G.V.)  buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 226 straipsnio 4 dalyje, t. y. tuo, kad jis pasinaudodamas visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijai, jos valstybės tarnautojams, savo naudai tiesiogiai susitarė priimti didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, pažadėjęs paveikti valstybės instituciją, jos valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai ir neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, o būtent:

G. V., pasinaudodamas visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, nurodytos tarnybos valstybės tarnautojams, 2015 m. rugsėjo 11 d. apie 14.31 val., restorane „Da Antonio“, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, savo naudai tiesiogiai susitarė su A. J. Zabuliu (A.J.Z.) ., veikusiu Vija Grupės direktoriaus ir SIA Global Bod Group Valdybos pirmininko V. J. interesais, priimti iš V. J. didesnės negu 250 MGL vertės, tai yra nuo 50 000 iki 150 000 litų (nuo 14 481 eurų iki 43 443 eurų) kyšį, pažadėjęs paveikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie LR VRM, šios tarnybos valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai ir neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, atliktų procesinius veiksmus ir tokiu būdu sudarytų sąlygas priimti V. J. palankų sprendimą, šalinantį ar naikinantį jo teisinę padėtį bei baudžiamąją atsakomybę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie LR VRM atliekamame ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-11003-14, kuriame 2014-09-30 V. J. buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje;

Kaltinamasis R. P. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą  BK 226 straipsnio 4 dalyje, t. y. tuo, kad, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijoms, valstybės tarnautojams, savo ir partijos Tvarka ir teisingumas naudai tiesiogiai pažadėjo, susitarė priimti didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamas institucijas, valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, o būtent:

2015 m. rugpjūčio 31 d., apie 12.30 val. restorane „Da Antonio“, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, G. V., veikdamas UAB „Norfos mažmena“ akcininko D. D. ir UAB „Statlina“ direktoriaus R. L. interesais, tiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ir susitarė duoti, o R. P., būdamas viešojo juridinio asmens – politinės partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais partijoje Tvarka ir teisingumas, pažintimis ir kita tikėtina įtaka partijos Tvarka ir teisingumas  nariams bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir šios ministerijos valstybės tarnautojams, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos bei šios inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui bei jų valstybės tarnautojams, savo ir partijos Tvarka ir teisingumas, nesant šio juridinio asmens kaltės, naudai tiesiogiai pažadėjo, susitarė priimti 15 000 (penkiolikos tūkstančių) eurų kyšį, pažadėjęs per Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viceministrą A. G., partijos Tvarka ir teisingumas narį, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vadovus paveikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, šio skyriaus valstybės tarnautojus S. B., R. M. bei kitus šios įstaigos tarnautojus, kad šie teisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, tai yra kuo skubiau, esant nustatytiems ir pašalintiems pažeidimams, atliktų prekybos tinklo „Norfa“ statomo pastato-prekybos centro, esančio (duomenys neskelbtini), Prienuose, statybos užbaigimo procedūrą ir pasirašytų Statybos užbaigimo aktą.

R. P., vykdydamas neteisėtą pažadą, pagrįstą susitarimu priimti kyšį, 2015 m. rugsėjo 2 d., Vilniuje, nuo 10.38 val., vykusio susitikimo metu, nurodė viceministrui A. G., kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai kuo skubiau pasirašytų minėto objekto Statybos užbaigimo aktą, tą pačią dieną Lietuvos Respublikoje A. G. šį nurodymą telefoninio pokalbio metu perdavė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojui A. V., kuris šį nurodymą perdavė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjai A. L., o ji perdavė šio skyriaus vyriausiems specialistams J. K. ir E. D..

2015 m. rugsėjo 3 d., Kaune ir Prienuose, vykdydami jo (R. P.) per tarpininkus gautą nurodymą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausieji specialistai J. K. ir E. D. šio skyriaus vyriausiųjų specialistų S. B. ir R. M., kurios buvo įgaliotos spręsti klausimą dėl minėto objekto statybos užbaigimo procedūros, atostogų metu pasirašė pastato-prekybos centro, esančio (duomenys neskelbtini), Prienuose, 2015 m. rugsėjo 3 d. Statybos užbaigimo aktą Nr. (duomenys neskelbtini). Tą pačią dieną, 11.11 val., telefoninio pokalbio metu, apie įvykdytą nurodymą viceministras A. G. informavo R. P..

Kaltinamasis A. J. Z. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 226 straipsnio 3 dalyje, t. y. to, kad jis, siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijai, jos valstybės tarnautojams, paveiktų atitinkamą instituciją, valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai ir neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, šiam asmeniui tiesiogiai pasiūlė ir susitarė duoti didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, o būtent

A. J. Z. 2015 m. rugsėjo 11 d., apie 14.31 val., restorane „Da Antonio“, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, veikdamas Vija Grupės direktoriaus ir SIA Global Bod Group Valdybos pirmininko V. J. interesais, tiesiogiai pasiūlė ir susitarė duoti G. V. nuo 50 000 iki 150 000 litų (nuo 14 481 eurų iki 43 443 eurų) kyšį, siekdamas, kad G. V., pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, šios tarnybos valstybės tarnautojams, paveiktų šią instituciją ir jos tarnautojus, kad šie teisėtai ir neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, atliktų procesinius veiksmus ir tokiu būdu sudarytų sąlygas priimti V. J. palankų sprendimą, šalinantį ar naikinantį jo teisinę padėtį bei baudžiamąją atsakomybę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie LR VRM atliekamame ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-11003-14, kuriame 2014-09-30 V. J. buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje.

 

 

Dėl 2015 m. rugpjūčio 31 d. prekybos poveikiu

 

Kaltinamasis G. Vainauskas  kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis dirbo ir dirba UAB „Lietuvos rytas“ generaliniu direktoriumi ir vyriausiuoju redaktoriumi. Kaltinamąjį R. Paksą pažįsta nuo jaunystės laikų, jie draugai, bendravo šeimomis ir dalyvavo bendroje politinėje veikloje. Santykiai su R. P. būdavo ir geri, ir blogi. Pastaruoju metu santykiai geri. Pažįsta kaltinamąjį A. J. Zabulį, jie draugai, turi daug bendrų interesų, dažnai susitikdavo tiek darbo, tiek ir asmeniniais reikalais. Su V. Janulevičiumi supažindino A. J. Z. – ketino leisti kompaktinius diskus prenumeratoriams.

Seniai pažįsta D. Dundulį („Norfos” savininką – red. pastaba). – pastarasis yra jo pirmos žmonos giminaitis. Nuolat su juo bendrauja darbo reikalais: jis vienas didžiausių reklamos užsakovų, krepšinio klubo rėmėjas. R. L. pažįsta, A. P. šiek tiek pažįsta, J. K. – šiaip įdomus žmogus.

L. N., A. G., D. M., A. V., A. L., S. B., R. M., E. D., J. K., R. V., M. N., V. R., T. V. – nepažįsta. 2015 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje D. D. atsiuntė SMS žinutę, kurioje parašė, jog yra užsienyje ir klausė ar  jis (G. V.) galėtų susitikti su R. L.. Jis (G. V.) paskambino R. L. ir paklausė dėl kokios priežasties D. D. prašo su juo susitikti. R. L. trumpai paaiškino, kad turi problemų su naujos parduotuvės „Norfa“ pastato Prienuose pridavimu, nes Statybos priežiūros inspekcijos darbuotojos be jokio pagrindo atsisako pasirašyti statybų baigiamąjį aktą.

Kadangi jį (G. V.) visą laiką domino temos apie  valdininkus, kurie užtęsdavo darbus, kažko nepadarydavo, susitarė su R. L., kad šis atvažiuos į redakciją ir atsiveš dokumentus. Pagalvojo, kad D. D. kreipėsi į jį norėdamas, jog ši istorija būtų paviešinta žiniasklaidoje ir tokiu būdu būtų sutramdyti nederamai besielgiantys valstybės pareigūnai, nes prieš tai „Lietuvos ryto“ grupės žiniasklaidos priemonės daug prisidėjo prie S. R., kuris D. D. kenkė labai rafinuotais būdais, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėtos veiklos. Mano, kad tokia D. D. žinutė buvo skirta jam, kad kažką aprašytų ar padarytų, nes pastarasis mėgsta viską daryti labai greitai, nemėgsta, biurokratinių kliūčių.

R. L., atvykęs į redakciją su bendradarbiu A. P. papasakojo, kad jie statybos inspekcijai pateikė visus reikalautus dokumentus, tačiau valdininkai, be jokių paaiškinimų, statybų baigiamojo akto vis tiek nepasirašo. Kadangi planavo pavesti žurnalistams atlikti žurnalistinį tyrimą, paprašė trumpo situacijos aprašymo: kokia yra problema, koks objektas, įstaiga, darbuotojų, kurie trukdo tą problemą išspręsti, pavardės. Pastarieji parašė, kad objektas yra Prienuose – parduotuvė „Norfa“ ir, jų manymu, objekto pridavimas  sąmoningai vilkinamas, taip pat nurodė, kad šį procesą stabdo R. M. bei dar viena darbuotoja, kurios pavardės neprisimena. R. L. jokių dokumentų neperdavė. Pokalbio metu R. L. pasakė, kad žurnalistinio tyrimo jie nenori, paaiškindamas, jog ir ateityje teks priduoti objektus, todėl kritiški straipsniai žiniasklaidoje gali jam pakenkti. Po pokalbio išsiskyrė nieko konkrečiai nesutarę.

Kadangi jis (G. V.) yra ne tik dienraščio „Lietuvos rytas“ vyriausiasis redaktorius, bet ir UAB „Lietuvos rytas“ generalinis direktorius, krepšinio klubo „Lietuvos rytas“ prezidentas, todėl rūpinosi ne tik žiniasklaidos turiniu, bet ir bendrovės finansais. Pagrindinės įmonių pajamos yra lėšos, gaunamos už reklamą. Su reklamos agentūromis dirba reklamos pardavėjai, o su stambiaisiais verslininkais, partijų vadovais šiuo klausimu susitinka ir bendrauja jis (kaltinamasis) asmeniškai. Pokalbių metu kalbasi daugeliu temų, ir taip bando išsiaiškinti, kaip pašnekovas reaguoja į vieną ar kitą situaciją. Susitikime su R. P. taip pat buvo paliesta labai daug temų.

Jo (G. V.) santykiai su R. P. po jo apkaltos buvo pašliję, tačiau partijos prieš rinkimus tampa vienu iš pagrindinių reklamos žiniasklaidoje pirkėjų, todėl tenka užmiršti bet kokius nesutarimus ir siekti, kad kuo daugiau partijų reklamuotųsi per visas „Lietuvos ryto“ grupės žiniasklaidos priemones. Tuo tikslu jis (G. V.)

2015 m. pavasarį ir vasarą buvo susitikęs su Tėvynės sąjungos vadovu Gabrieliu Landsbergiu, L., Liberalų sąjūdžio vadovu Eligijumi Masiuliu, Socialdemokratų pirmininku A. Butkevičiumi. Buvo susiskambinęs su R. Paksu ir preliminariai susitaręs vasaros pabaigoje – rudens pradžioje susitikti ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Rugpjūčio mėnesio pabaigoje paskambino R. P. ir pasiūlė susitikti. Susitiko restorane „Da Antonio“: pietavo, gėrė vyną, kalbėjo apie daug ką – sveikatą, šeimos reikalus, reitingus, rėmėjus ir pan., bet nei viena tema nebuvo dėl kažko susitarta. R. P. užsiminė apie problemas dėl rėmėjų – priklausymo nuo partijų reitingų. Minėjo, jog B. Lubys paremdavo beveik visas partijas.

Jis (G. V.) taip pat prisiminė B. L., nes puikiai jį pažinojo ir viešoje erdvėje buvo skelbiama, kad jis įvairias partijas paremdavo maždaug 50 000 Lt –  apie 15 000 eurų. Tada jam (G. V.) šovė į galvą mintis pažiūrėti kokie partijoje reikalai dėl pinigų, todėl pasakė, kad žino verslininką ar verslininkus, kurie galbūt irgi galėtų paremti panašia suma – 15 000 eurų, nors tokio verslininko ar verslininkų nežinojo. Taip pasakė, nes norėjo pažiūrėti, kaip į tokią situaciją reaguos R. P., norėjo parodyti norą pamiršti dar nuo R. P. apkaltos tarp jų  tvyrojusią įtampą, nes „Lietuvos ryto“ grupės žiniasklaidos priemonės palaikė apkaltos procesą, taip pat parodyti, jog jam (G. V.) irgi rūpi R. P. problemos, kad juos sieja seni santykiai ir pradėti naują tų santykių etapą.

Į tai R. P. nieko neatsakė ir daugiau jie prie šios temos negrįžo.  Pokalbio metu matėsi, kad R. P. irgi siekė atkurti buvusius gana draugiškus santykius, nes jau susitikimo pradžioje pasiūlė pasirašyti kažkokią bendradarbiavimo sutartį. Jis (G. V.) tam neprieštaravo, nes pagrindinis susitikimo su R. P., kaip Tvarkos ir teisingumo partijos pirmininku, tikslas buvo išsiaiškinti galimybes „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupei per rinkimų kompaniją gauti pinigų už reklamą, o tam buvo reikalinga normalizuoti santykius. Kalbantis buvo atkreiptas dėmesys, jog pakeitus partijų finansavimo įstatymus, įmonės remti partijų negali, todėl tuo kalba apie partijų rėmimą baigėsi. Jokių realių siūlymų, susitarimų, kad jis (G. V.) ar kažkas kitas R. P. duos pinigus, nebuvo. Žinodamas R. P. charakterį ir jo nuostatas, niekada negalėtų jam realiai kažką panašaus pasiūlyti, nes po to santykiai vėl būtų nutrūkę.

Kalbant apie reklamos pirkėjus ir paramą, jis  (G. V.) R. P. pasakė, kad vienas didžiausių reklamos pirkėjų „Lietuvos ryto“ grupėje yra „Norfos“ savininkas D. D., bet jis turi problemų su „Norfos“ parduotuvės pridavimu Prienuose. Sakė, jog meras patenkintas, visi kiti priekaištų neturi, bet kažkokios dvi biurokratės (R. L. buvo nurodęs jų pavardes), be pagrindo „kaišo pagalius“, gal nori kyšio. Kadangi partijai Tvarka ir teisingumas „priklausė“ Aplinkos ministerija, jis (G. V.), siekdamas atstatyti santykius su R. P., pastarajam pasakė, kad galėtų pasiųsti žurnalistus, pradėti žurnalistinį tyrimą, viešai sukritikuoti Tvarkos ir teisingumo partijos deleguotą ministrą K. T., bet gal geriau to nedarys. R. P. tam pritarė. Tuomet jis (G. V.) pasiūlė R. P. šią Tvarkos ir teisingumo partijai „nenaudingą situaciją“ pabandyti išspręsti: kadangi visa parduotuvės „Norfa“, Prienuose, dokumentacija yra tvarkinga, visi nurodymai įvykdyti, o baigiamasis aktas nepasirašomas dėl nesuprantamų arba išgalvotų priežasčių, o paprasčiausia būtų, jeigu R. P. pats pabandytų Aplinkos ministerijoje išsiaiškinti nurodytas aplinkybes ir jeigu tikrai pasirašymas vilkinamas nepagrįstai, pabandytų išspręsti tą problemą. Susitikimo metu jis (G. V.) neprašė R. P. paveikti valstybės tarnautojus, kad būtų pasirašytas objekto Prienuose užbaigimo aktas, tik apibūdino situaciją bendrais bruožais. Pavardes perdavė, bet nieko neprašė. R. P. nieko nepažadėjo. Kiek prisimena, jie su R. P. net nesitarė apsikeisti informacija apie tai, ką pastarajam pavyks išsiaiškinti Aplinkos ministerijoje apie aptartą problemą ir niekada daugiau ta tema su juo nekalbėjo. Pokalbio pabaigoje kažką kalbėjo apie interviu su R. P.. R. P. vėl užsiminė apie galimybę pasirašyti reklamos ar bendradarbiavimo sutartį ir jis (G. V.) tam pritarė, nors tikrai nesiekė susaistyti „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės kažkokia sutartimi su politine partija, nes jiems priimtiniau gauti pinigus už reklamą pagal vienkartinius užsakymus, o ne prisiimti įsipareigojimus. R. P. pasakė, kad dėl tos sutarties dar paskambins. Jokia sutartis su partija Tvarka ir teisingumas pasirašyta nebuvo, R. P. interviu paskelbtas nebuvo. 2016 m. vasario 26 d. buvo susitikęs su R. P., nes šis norėjo jį informuoti, kad kažkas neįtikėtino darosi Lietuvos Respublikos teisėsaugoje, minėjo apie parduotuvę, kurios tuo metu jis (G. V.) net neprisiminė. Tai buvo draugiškas susitikimas. Su R. P. kitą kartą susitiko jau tik po apklausos STT, t. y. 2016 m. vasario 29 d.

Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. vasario 29 d. duotus parodymus (t. 12, b. l. 24-26), kaltinamasis paaiškino, jog nemano, kad jie skiriasi nuo teisme duotų parodymų. Jis pirmoje apklausoje nežinojo apie ką kalbama ir daug ko nesuprato. Palaiko teisme duotus parodymus, nes per pirmą apklausą galėjo visko neprisiminti, kadangi buvo viešai sulaikytas ir pasimetęs. Galėjo neprisiminti, kad susitikęs su R. P. aptarinėjo minėtą problemą. Neprašė R. P., kad jis per ministeriją priverstų valstybės tarnautojus pasirašyti statybos pridavimo aktą ir nieko nereikalavo.

Pagarsinus 2016 m. kovo 4 d. protokolo dalį (t. 1, b. l. 152) G. V. paaiškino, kad paprašė R. P. pasidomėti problema, kuri egzistuoja Prienuose. Nieko nereikalavo, jokio poveikio jam nedarė. Tai, jog pokalbio metu buvo prisiminta apie B. L. partijų rėmimą, niekaip nesusieta su prašymu R. P. pasidomėti dėl „Norfos“ problemos Prienuose. 2016 m. vasario 29 d. susitikimo su R. P. metu, nekalbėjo apie R. P. duotus parodymus, tik kalbėjo apie galimą interviu apie tai, kas vyksta Lietuvos Respublikoje, kurį R. P. duotų po pietų, bet buvo sulaikytas. Kitų pokalbių su D. D., kurių nėra byloje, nebuvo. Apie atsilyginimą D. D. neminėjo.

Duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 12, b. l. 24-26) kaltinamasis, be aukščiau aptartų paaiškinimų, parodė, kad R. L. pažįsta – jis yra UAB „Statlina“ vadovas, oficialiai yra prisidėjęs prie krepšinio klubo veiklos. Pastaruoju metu su D. D. kalbėjo apie S. R. aferas, su kuriomis pastarasis susidūrė. Pokalbių metu D. D. minėjo, kad valdininkai bendrąja prasme reikalauja kyšio, minėjo pavardę valdininkės, kuri nepasirašo pridavimo akto, o kiti valdininkai pasirašo. Kadangi D. D. atstovauja UAB „Norfa“ ir yra vienas didžiausių reklamos užsakovų, jį visada išklausydavo, sakydavo, jog pažiūrės – gal parašys, tačiau konkrečių veiksmų nebuvo. Su D. D. sudarytos oficialios sutartys ir jis nėra žmogus, kuris galėtų kaip nors kitaip atsiskaityti. Su R. P. susitinka retai, jų susitikimai formalūs. 2015 m. rugpjūčio 31 d., 12.30 val., susitikimo su juo nepamena. Nesikreipė į R. P. dėl parduotuvės Prienuose, neigia, jog kalbėjo su R. P. apie D. D. problemas, susijusias su parduotuve Prienuose.

Papildomai duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 12, b. l. 28-34), pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugpjūčio 24 d., 16.36 val. ir esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, G. V. parodė, kad atpažino savo balsą, jo pašnekovas – R. L.. Norėjo priminti, kad grąžino jam skolą už statybas, rekonstruojant „Krepšinio rytas“ areną. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kuri prasideda R. L. žodžiais: „Niekaip prisiduot negalim, blyn, tie sušikti Prienai“, kuomet Jūs paklausiate: „Kuriuos… Kokiam čia mieste?“ Ir pasibaigiančią frazėmis: „A, iš Prienų tai čia nebūtų problemų. Iš Kauno žinai, ten visi unoravi labai jie.“ ir “Jo, jo, nu, sutvarky…“?, G. V. atsakė, jog turėjo omenyje tai, kad rajone bus lengviau susitvarkyti, negu Kaune. Neįsigilino apie ką jis šneka pokalbio metu, nes R. L. kelis kartus per metus priduoda objektus, todėl neatkreipė dėmesio. Uždavus klausimą kaip paaiškins savo pasakytą frazę: „Tai žiūrėk. Pamažu aš gi tau grąžinu, manau, kad jau…“ ir „Dar įmesiu. Jo, jo, jo, pamažu, pamažu, bet jau greitai bus tuoj baigta. Ačiū“, G. V. atsakė, kad kalba apie aukščiau paminėtą skolą R. L. už statybos darbus. Apklausos metu pateikus perklausyti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugpjūčio 25 d., 10.12 val., ir esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, kaltinamasis parodė, kad atpažino savo balsą, jo pašnekovas yra R. L.. Jis galimai norėjo parašyti straipsnį apie Kauno ir Prienų miesto valdininkus, kurie sudaro kliūtis verslininkams priduoti statybos objektą. Pokalbio metu prašė R. L. pateikti ant vieno lapo surašytą problematiką, susijusią su statybos objekto pridavimu. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio metu R. L. pasakytą frazę: „Tai mane irgi čia bombarduoja“ ir „Ne, ne, ne jam vienaip atrodo, čia matot, nenoriu šnekėt čia. Su tuo pridavimu man čia.“, į tai užduoda klausimą: „Tai kas kaltas“ ir „Tai, tai gerai, tu man tada tik atsiųsk, ne, gerai, pabandykim, atsiųsk tu man tada tą kaip nors tą segtuvą kaip perduok, ar kaip, kas ten yra viskas“ ir „Ne, man reik į vieno puslapėlio surašyt, kas yra, kas, pavardė, vardas, tarnyba, viską padarėt, nepriduodat. Kas… Kam pavaldi jinai yra pirmiausia“ ir „Ir kam pavaldi jinai, tai, tai žemės čia tarnyba ar kas čia?“ ir „Statybų inspekcija. Kauno?“ ir „Mh. Tai gerai, tai Prienų. Parašyk tą vadą ir tą“?, G. V. atsakė, kad paprašė duomenų santraukos apie šią problemą, nes neturėtų laiko skaityti dokumentų. Uždavus klausimą ar 2015 m. rugpjūčio 25 d. pas juos į darbo vietą – UAB „Lietuvos rytas“ patalpas buvo atvykęs R. L.?, G. V. atsakė, kad neatsimena, tačiau galimai R. L. jam perdavė informaciją, kurią tarėsi, kad pateiks. Pateikus susipažinti garso įrašus, kurie buvo užfiksuoti 2015 m. rugpjūčio 24 d., 16.36 val. ir 11.41 val., esančius 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, parodė, kad atpažino savo balsą, jo pašnekovas – R. P., kuris skambino pasitikslinti jų susitikimo laiką. Jų planuotas susitikimas, sprendžiant iš pokalbio, su R. P. įvyko. Minimo pokalbio metu kalbėjo apie pusantros valandos. Minėjo, kad gali R. P. padėti reklama, galimai tą padarytų avansu pradžiai. Žurnalistikoje yra sąvoka – „neoficiali parama“ – kai reklamos davėjui suteikiama daugiau dėmesio ir ploto laikraštyje, eteryje, pateikiama daugiau informacijos apie jį. Jo žiniasklaidos grupės pagrindinis rėmėjas, reklamos davėjas yra D. D., apie tai pokalbio metu su R. P. užsiminė pastarajam. Nežino, ar R. P. su D. D. yra pažįstami. Aptariamo pokalbio metu daugiau asmenų nedalyvavo, tik jis su R. P.. Apklausos metu pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugpjūčio 31 d., 14.27 val., ir esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, parodė, kad atpažino savo balsą, jo pašnekovas – D. D.. Pokalbio turinys susijęs su tuo, kad pokalbio metu su R. P. užsiminė apie jo problemas – apie parduotuvę Prienuose. Apklausos metu G. V. pateikus susipažinti SMS trumpąją žinutę, kuri buvo užfiksuota 2015 m. rugsėjo 3 d., 19.47 val., ir yra 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LKS7T06-15RN-16 bei uždavus klausimą, ką gali paaiškinti dėl SMS trumposios žinutės teksto: „Beje, ar pajudėjo reikalai su Prienais?“, G. V. atsakė, kad šią žinutę rašė D. D.. Stebėjo situaciją dėl parduotuvės „Norfa“, Prienuose ir todėl domėjosi šia tema. Jeigu situacija nepasikeistų dėl šios parduotuvės, svarstytų apie straipsnio rašymą. Į klausimą dėl minėtame protokole fiksuotos 2015 m. rugsėjo 3 d., 19.49 val., SMS trumposios žinutės teksto: „Prienai, gerai“, G. V. parodė, jog minimą SMS žinutę gavo netrukus iš D. D. ir suprato, kad visi klausimai susitvarkė. Pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugsėjo 18 d., 12.48 val., ir yra 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-13 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-23 Nr. LK-STT14-3-16, parodė, jog pokalbyje D. D. pasakojo apie išskirtinę parduotuvę „Norfa“, Prienuose, su skliautinėmis medinėmis sijomis ir paprašė parašyti straipsnį apie tokią parduotuvę. Uždavus klausimą, kaip jis paaiškins pokalbio dalį, kurio metu D. D. pasako: „Tai va. Bet irgi, kad ten interesai nesusikirstų. Arba galim kaip reklamą apmokėt“, į tai G. V. sakė; „Ir, ir architektą. Ne, padarysiu. Matai irgi negaliu, žinai, dėlioji paskui“, ir D. D. pasakytą frazę: „Man tada automatiškai gausis reklama.“?, G. V. atsakė, kad kalbėjo apie tai, kad būtų rašinys dienraštyje, o ne parduotuvės reklama. Nutarta straipsnyje daugiau žiūrėti į parduotuvės architektūrinę naujovę. Apklausos metu uždavus klausimą: kaip jis paaiškins pokalbio dalį, kurioje sakė: „Ne, tai gerai, kad išsisprendė šitos“ D. D. sakė: „Tai neišsisprendė“, į ką kaltinamasis sakė: „Prienai išsisprendė, viskas“, į tai D. D. patvirtino: „Ai, Prienai, jo, ačiū. Tik tai tada… Sakau taip pagreitintai nuėjo, kai daėjo. Kai daėjo signalas.“ Ir „Kol nebuvo, aišku, stovėjo, stovėjo, stovėjo, o po to labai staigiai viskas“, G. V. atsakė, kad asmeniškai jokių signalų niekam nedavė. Apklausos metu uždavus klausimą: kaip paaiškins pasakytą frazę: „ai Kauniečiai tegul dirba. Bus ne paslauga, kainuos.“, G. V. atsakė, kad galimai turėjo omenyje Kauno žurnalistą, kuris parašytų rašinį apie aptariamą parduotuvę. Uždavus klausimą, kaip paaiškins pokalbio dalį nuo 1.44.40 val. iki 14.45.34 val., atsakė, kad bandė ieškoti išeities dėl krepšinio klubo kredito mokėjimo, kadangi paskolos laiduotojas yra D. D. ir jis (G. V.) galvojo paimti naują kreditą palankesnėmis sąlygomis ir ilgesniam laikui. Apklausos metu įtariamajam pateikus perklausyti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugsėjo 18 d., 13.53 val., ir esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, G. V. parodė, kad kalbasi su Kauno skyriaus „Lietuvos rytas“ žurnalistu A. K. dėl straipsnio apie parduotuvės „Norfa“ Prienuose išskirtinę architektūrą rašymo.

Papildomai duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 12, b. l. 35-42) G. V. pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugpjūčio 31 d., 12.30 val., esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-10 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-23 Nr. LK-STT14-1-16, parodė, kad atpažino savo balsą ir R. P. balsą. Pokalbis vyko restorane „Da Antonio“, galimai 2015 m. rugpjūčio 31 d., 12.30 val. Uždavus klausimą, kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje R. P. sako: „Finansai yra lygiai tas pats, kas, kas, kas, kas reitingai rodo, žinai. Kai tau kyla, reiškia, kyla ir sponsorių, reiškia, noras paremti, reiškia, žinai.“ ir „kai leidžiasi, jis irgi leidžiasi.“, ir „Bet mes surasim, mes…“, į tai G. V. pasako: „Bet kai remia, tai dabar vis tiek, neoficialiai daugiau remia.“, R. P. sako: „Nu, visaip remia.“, į tai G. V. sako: „Nes, žinai, oficialiai per sudėtinga dabar jau tapo.“, į tai R. P. atsako: „Vis… Visaip būna, žinok. Dėl ko labai norėčiau su tavim sudraugauti.“, atsakė, kad turėjo omenyje neoficialų partijos rėmimą, tikėdamasis, kad tai padės gauti pinigų iki rinkimų. Uždavus klausimą, kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje pasakė: „Aš šiandien turiu tau vieną tokį pasiūlymą turiu“ ir „Liečiantį tavo partijos vieną ministeriją. Kalbėjau su tuo žmogum, nes jisai taip pik… Jisai rašyt nieko nereikia, aš nenoriu rašyt.“ Ir „Bet padėtų“ ir „Biški kokia … Penkiolika tūkstančių eurų sakė nebūtų problema“ ir „Nu tai nėra per daug, normalu“, į ką R. P. atsako: „Lašas prie lašo“ ir „Tai, o ką reikėtų daryti?“, į tai G. V. pasako: „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priverst pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą, nes jinai vienintelė nepasirašo ir nieks nesupranta, jinai iš Kauno.“? , atsakė, kad pokalbio pradžioje kalbėjo apie B. L., kuris visas partijas rėmė apie 10 -15 000 eurų. Manė, kad D. D. galėtų taip pat paremti partijas, kaip tai darė B. L.. Mano, kad pokalbio metu neprisiminė, kad pagal naują partijų rėmimo įstatymą toks rėmimas nėra galimas. Nežino ar R. P. suprato, ką jis turėjo omenyje. Turėjo omenyje tik partijos rėmimą. Turėjo omenyje Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, nes pagal politinį pasiskirstymą ši ministerija atiteko partijai Tvarka ir teisingumas. Kalbėjo apie D. D., kuris nenorėjo jokių kritinių straipsnių, susijusių su Kauno ir Prienų statybos inspekcijos darbuotojais. Apklausos metu uždavus klausimą kokį žmogų apibūdina: „Nes jis šiaip man nemažai padeda ir visa kita, ir komandai. Normalus žmogus.“, R. P.; „Normalus žmogus“, G. V.: „Dar… Jo, dar lietuvis likęs“, R. P. papildo: „Dar mano kaimynas.“, G. V. atsakė, kad kalba apie D. D.. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje G. V. pasako: „Pats tokių dalykų ne, bet kartais norisi žmogui padėti. O čia smulkmena yra. Prienuose parduotuvė – koks šūdas. Visur viskas tvarkoj, visi Prienai, meras, visi pasirk… kam reikėjo, visi pasirašė. Ta Prienų ir Birštono ta nepasirašo, todėl, kad neleidžia Kaunas pasirašyti.“, o R. P. sako: „Tai man tik adresą reikia užsirašyti.“?, G. V. atsakė, jog norėjo padėti D. D. ir tuo pačiu jo nesupriešinti su Aplinkos ministerija, nes jis stato daug prekybos objektų, o kritinis straipsnis neduotų nieko gero. Uždavus G. V. klausimą, kaip suprato R. P. pasakytą frazę: „Nu duok, aš ten juos, aš sutvarkysiu“?, pastarasis atsakė, kad kaip geranoriškumą, o ką toliau darys R. P., jam nebuvo svarbu. Uždavus G. V. klausimą, kaip suprato R. P. pasakytą frazę: „Dalis galėtų taip vienaip nueiti, dalis kitaip ateiti.“?, pastarasis atsakė, kad kaip geranoriškumą, o ką toliau darys R. P., jam nebuvo svarbu.

Papildomai duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 12, b. l. 58-62), kaltinamasis be aukščiau aptartų paaiškinimų, parodė, kad jis susitikimo metu R. P. paprašė pasidomėti, kodėl kažkokie Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojai neaiškiais tikslais vengia atlikti savo tiesiogines pareigas – priimti tinkamai pastatytą statinį – parduotuvę „Norfa“, esančią Prienuose. Jis nenorėjo inicijuoti kritinio straipsnio spaudoje apie negerus dalykus Aplinkos ministerijos sistemoje ir tuo pačiu pakenkti politinei partijai, kurios primininkas buvo R. P.. Tokiu būdu jis norėjo suteikti savotišką neoficialią paramą ir UAB „Statlina“, ir UAB „Rivona“, kurios remia krepšinio klubą „Krepšinio rytas“ ir yra vienos didžiausių reklamos pirkėjų UAB „Lietuvos rytas“ žiniasklaidos grupėje. Jokio materialaus pobūdžio atlygio už tai R. P. nesiūlė, nežadėjo ir nesitarė duoti. Pokalbio R. P. metu konstatavo faktą, kad pagal galiojančius įstatymus aptartas finansavimas yra negalimas. Tuo jų kalba apie partijos rėmimą baigėsi. Su R. P. aptarė galimybes bendradarbiauti ir suteikti jam neoficialią paramą – paimti iš jo interviu ir pan.

Kaltinamasis R. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad G. V. pažįsta seniai, kartais būdavo labai skirtingose „barikadų pusėse“, kartais vėl suartėdavo. G. V. žiniasklaidos priemonės, nežiūrint į jų bendradarbiavimą jaunystės metu, buvo vienos aršiausiai puolusių Lietuvos Respublikos Prezidentą jo apkaltos metu. Šiuo metu jų santykiai normalūs. A. G. pažįsta apie dešimt metų. Jis buvo partijos, kuriai vadovavo, narys. Pažįsta D. M. – ji irgi partijos narė, Aplinkos ministerijos viceministrė. Buvo vieną kartą susitikęs su D. D.. Kitų liudytojų nepažįsta. 2015 m. buvo pradėtas pasiruošimas 2016 metų rinkimams. Jis (R. P.) lankėsi Prienų miestelyje ir 2015 m. vasario 6 d. susitiko su visuomene, institucijomis, Prienų bendruomenėmis bei vadovais. 2015 m. rugsėjo 15 d. Prienuose buvo organizuojama Tarptautinė demokratijos diena, kurios vienas organizatorių buvo jis. Jo (R. P.) manymu, tai ir suponuoja klaidingą požiūrį, jog jo pokalbiai su tuometiniu viceministru A. G. yra susiję su šiuo įvykiu. Tai buvo partiniai nurodymai ir skambučiai, kad 2015 m. rugsėjo 15 d. įvyktų Tarptautinės demokratijos dienos renginys. Su G. V. suderinę laiką, 2015 m. rugpjūčio 31 d. susitiko restorane „Da Antonio“. Jo (R. P.) susitikimo su G. V. tikslas buvo sudaryti sutartį tarp jo vadovaujamos partijos Tvarka ir teisingumas ir žiniasklaidos grupės, kuriai vadovauja G. V.. Ir jeigu Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai nebūtų sekę G. V., to pokalbio greičiausiai nei vienas iš jų nebūtų atsiminę. Jis ir dabar neatsimena daugelio pokalbio detalių ir klausant garso įrašą, jam susidarė toks įspūdis, kad pokalbį girdi pirmą kartą. Pokalbio įraše išgirdo kai kurias detales, į ką pokalbio metu net neatkreipė dėmesio. Jis nesuprato dalies G. V. kalbos ir stengėsi palaikyti pokalbį, paprasčiausiai išklausyti, pernelyg nesigilinant į detales. Iš pokalbio stenogramos, kurią jis (R. P.) išstudijavo ikiteisminio tyrimo metu, matyti, jog pokalbio metu jis tris kartus pradėjo kalbėti, kad jiems reikėtų pasirašyti sutartį 2016 metų rinkimams. Būtent po pirmojo karto, prasidėjo kalba apie Prienus ir jis (R. P.) faktiškai tik palaikė pokalbį, pasakydamas frazes „Mhm“. Jis (R. P.) turi įprotį, kuomet pašnekovas pradeda kalbėti apie savo problemą, kuri jo nedomina, jis klausosi neįdėmiai, o palaikydamas pokalbį sako: „o ką turėčiau daryti?“. Ir tada žmogus pats nežino kaip paaiškinti ką reikėtų daryti. Tai jis (R. P.) niekaip kitaip, kaip pokalbio palaikymu, šio epizodo negalėtų paaiškinti. Taigi, pokalbio metu jis per daug nesigilino į G. V. pasakojamą temą, todėl jeigu jų pokalbyje ir galėjo nuskambėti į pažadą panašūs žodžiai, iš tikrųjų, tai nebuvo joks pažadas. Tai buvo pokalbio palaikymas. Išėjęs iš restorano, tą pokalbį iš karto užmiršo, apie šį pokalbį nekalbėjo nei su A. G., nei su D. M., nei su K. T.. Be to, jeigu jau bandytų spręsti šią problemą, jis būtų kalbėjęs ne su A. G., o su D. M., nes ji yra tiesiogiai atsakinga už Statybos inspekcijos darbą. Kaip jau minėjo,  rugsėjo 15 d., Prienuose, vyko jo (R. P.) organizuojama Tarptautinė demokratijos diena, kur buvo dalinami lankstinukai, rašikliai su jo simbolika. Šį renginį organizavo Prienų skyriaus valdybos narys ir viceministras A. G., tokiu būdu, kiek jam teko bendrauti su A. G. kaltinime minimu laikotarpiu, buvo kalbama apie pasiruošimą šiam renginiui. Telefoninio pokalbio metu jo (R. P.) pasakyta frazė „ačiū, tada, Algirdai“, reiškė padėką už tai, kad A. G. rūpinasi ir padeda tinkamai organizuoti renginį. Jis (kaltinamasis) apie Prienų „Norfos“ reikalus nei su vienu iš viceministru, nei su kuo nors kitu nekalbėjo ir nieko neprašė. Kategoriškai tvirtina, kad jis jokiu būdu nesitarė su G. V., nei su kuriuo nors kitu asmeniu ką nors paveikti dėl parduotuvės statybos užbaigimo procedūros. Nei G. V., nei kuriam nors kitam asmeniui jis (R. P.) nepasakė jokių žodžių, kurie galėtų būti suprantami kaip susitarimas priimti 15 000 eurų ar bet kokį kitokį atlyginimą dėl parduotuvės statybos reikalų. Kaltinimą dėl tariamo susitarimo ar pažado priimti kyšį – kategoriškai atmeta. Jo pajamos yra gana didelės, kurių jam pakanka, todėl neturėjo ir neturi jokio intereso tartis dėl neteisėto pinigų gavimo. Atkreipia dėmesį į sekančias aplinkybes: kad byloje apklausti asmenys paneigė bet kokį susitarimą dėl kyšio jam perdavimo; parduotuvės statybos užbaigimo aktas buvo pasirašytas teisėtai įgaliotų pareigūnų per nustatytą dešimties dienų terminą, nepažeidžiant teisės reikalavimų; ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo pradėtas praėjus nepagrįstai ilgam laiko tarpui, t. y. daugiau kaip penkiems mėnesiams nuo menamo pokalbio (įtarimo) dėl tariamo kyšio,  baudžiamojon atsakomybėn nepatrauktas nei vienas asmuo, kuris prokuroro manymu, turėjo būti suinteresuotas už kyšį išspręsti parduotuvės statybos pridavimo klausimą; neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmų slapto sekimo duomenys buvo atskleisti žiniasklaidoje praėjus vos valandai nuo tų veiksmų atlikimo; baudžiamojo proceso veiksmai atlikti neįprastu tapačiose situacijose būdu, o tariamo kyšio dalyko – 15 000 eurų net nebuvo ieškoma; Lietuvos teismai jau yra  pripažinę, kad šioje byloje buvo iš esmės suvaržytos tiek jo, tiek G. V. procesinės teisės į gynybą; bylos procese aktyviai dalyvavo ir viešai jį komentavo vyriausiasis prokuroras, kuris tuo metu siekė vadovavimo kadencijos pratęsimo, ir kurį ne kartą viešai kritikavo G. V. vadovaujamos žiniasklaidos priemonės; Lietuvos Respublikos Seimas atsisakė tenkinti generalinio prokuroro prašymą leisti traukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį P. G. už tai, kad jis dalyvavo pikete prie šioje byloje dalyvavusio ir viešus komentarus teikusio vyriausiojo prokuroro namų; kadangi Lietuvos Respublika iki šiol neįvykdė Strasbūro Žmogaus Teisių sprendimo dėl neproporcingo R. P. teisių suvaržymo, ikiteisminio tyrimo bylą dėl tariamo kyšio ir generalinio prokuroro pasirašytą 2016 m. kovo 21 d. kreipimąsi vertina kaip vieną iš priemonių jo politiniam persekiojimui pateisinti; jo pokalbis buvo neteisėtai kontroliuojamas, nes teismas tam nebuvo davęs leidimo.

Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (t. 11, b. l. 142-146), kaltinamasis juos palaikė, tačiau pažymėjo, jog yra keletas neatitikimų, kas yra garso įraše, ir kas yra stenogramoje.

Pagarsinus 2016 m. balandžio 4 d. protokolo dalį, kuriame yra fiksuotas 2016 m. vasario 29 d. pokalbis tarp G. V. ir R. P. (t. 2, b. l. 39-41), kaltinamasis į klausimą atsakė, kad kalbėjo apie tai, jog kai baigėsi pokalbis STT būstinėje, jis išeidamas pasakė, kad kvies žurnalistus, darys spaudos konferenciją, darys pranešimus ir jam buvo pasakyta: „laisva valia“. Jis išdėstė savo nepasitenkinimą dėl to ryto įvykių Tvarkos ir teisingumo partijos būstinėje. Apie jokius pinigus, apie jokius susitarimus nekalbėjo.

Duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 11, b. l. 140-141)  kaltinamasis, be aukščiau aptartų paaiškinimų, parodė, kad jam apie prekybos centro „Norfa“, Prienuose, statybos darbus bei šio pastato pridavimą Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai nieko nėra žinoma. Ar minėtu klausimu teko bendrauti su G. V., A. G. 2015 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, neatsimena. Dėl sutarčių tarp politinės partijos Tvarka ir teisingumas ir „Lietuvos ryto“ įmonių grupės su G. V. bendrauti neteko, ar yra tokių sutarčių, nežino.

Papildomai duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 11, b. l. 142-146), pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugpjūčio 31 d., 12.30 val., esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-10 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-23 Nr. LK-STT14-1-16, R. P. parodė, kad pateikto įrašo metu jam sunku atpažinti savo ir savo pašnekovo balsą. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje jis sako „Finansai yra lygiai tas pats, kas, kas, kas, kas reitingai rodo, žinai. Kai tau kyla, reiškia, kyla ir sponsorių, reiškia, noras paremti, reiškia, žinai. Ir „kai leidžiasi, jis irgi leidžiasi.“ Ir „Bet mes surasim, mes…“, į tai G. V. pasako; „Bet kai remia, tai dabar vis tiek, neoficialiai daugiau remia.“, R. P. sako „Nu, visaip remia“, į tai G. V. pasako: „Nes, žinai, oficialiai per sudėtinga dabar jau tapo.“, į tai R. P. atsako: „Vis… Visaip būna, žinok. Dėl ko labai norėčiau su tavim sudraugauti.“, atsakė, kad kalba apie paramą partijai. Parama įvardina žurnalistų straipsnius, taip sakydamas, neturi omenyje neoficialių piniginių lėšų. Pokalbio metu minima frazė apie „sudraugavimą“, reikštų tai, kad bus sudaroma bendradarbiavimo sutartis tarp partijos Tvarka ir teisingumas ir G. V. žiniasklaidos įmonių grupės. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje G. V. sako „Aš šiandien turiu tau vieną tokį pasiūlymą turiu“ ir „Liečiantį tavo partijos vieną ministeriją. Kalbėjau su tuo žmogum, nes jisai taip pik… Jisai rašyt nieko nereikia, aš nenoriu rašyt.“ Ir „Bet padėtų“ ir „Biški kokia… Penkiolika tūkstančių eurų sakė nebūtų problema“ ir „Nu tai nėra per daug, normalu“, į ką Jus atsakote: „Lašas prie lašo“ ir „Tai, o ką reikėtų daryti?“, į tai G. V. pasako: „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priverst pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą, nes jinai vienintelė nepasirašo ir nieks nesupranta, jinai iš Kauno.“, R. P. atsakė, kad jam tai neįtikėtina. Pokalbio metu jis nesupranta, apie ką kalba G. V.. Jam (R. P.) buvo mestas sakinys, į kurį jis nesureagavo. Uždavus klausimą apie kokią ministeriją kalbama pokalbio metu, įvardinant, kaip „tavo partijos vieną ministeriją“, R. P. atsakė, kad jis nesuprato, apie ką kalba G. V.. Be to, jo atsakymai šio konkretaus dialogo metu buvo tik: „Mh“, tiesiog jis klausė pašnekovo ir tiek. Pasakymas pokalbio metu: „Lašas prie lašo“, reikštų bendradarbiavimą su žiniasklaida. Uždavus klausimą ką reiškia pokalbio metu įvardinta suma: „Biški kokia … Penkiolika tūkstančių eurų sakė nebūtų problema“ ir „Nu tai nėra per daug, normalu“?, R. P. atsakė, jog tai yra G. V. žodžiai. Jam tai yra neįtikėta, nenormalu, jis nefiksavo šio pasakymo. Uždavus klausimą R. P., kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje G. V. pasako: „Pats tokių dalykų ne, bet kartais norisi žmogui padėti. O čia smulkmena yra. Prienuose parduotuvė – koks šūdas. Visur viskas tvarkoj, visi Prienai, Meras, visi pasirk… kam reikėjo, visi pasirašė. Ta Prienų ir Birštono, ta nepasirašo, todėl, kad neleidžia Kaunas pasirašyti.“, o Jūs: „Tai man tik adresą reikia užsirašyti.“, kaltinamasis parodė, kad pokalbio metu reagavo į pašnekovo šneką, tiesiog palaikė pokalbį su G. V.. Uždavus klausimą R. P., kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje G. V. pasako: „Ne, bet čia reikėtų, būtų, žinai, jeigu geras aktas, tai iš karto mes ir sutvarkom tuos dalykus kitus. Čia yra va taip – a, prie Aplinkos ministerijos Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcija“ ir „Viską, ką prašė, jie viską padarė. Tai va tokia yra R. M., t. y. Prienų ir Birštono vyriausioji specialistė. Jinai iš karto pasirašo. Bet draudžia iš Kauno. Statybos valstybinės inspekcijos poskyrio vedėja S. B.. Taip nieks neaišku – ar jinai nori kyšio, ar kažkas tai yra aukščiau.“, o R. P. klausia: „Bet čia yra Norfos parduotuvė? Prienuose?“, R. P. parodė, kad pokalbio metu situaciją dėsto G. V., o kaltinamasis tik ją pasitikslina. Tai normali pokalbio eiga. Pokalbio metu G. V. paminėtos asmenų pavardės S. B., R. M., jam nieko nesako. Uždavus klausimą R. P., kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje pastarasis G. V. sako: „Nu duok, aš ten juos, aš sutvarkysiu“?, atsakė, kad tai yra pokalbio palaikymas, ne daugiau. Tuo labiau, kad G. V. pabrėžė, kad viskas yra tvarkinga ir jis neduos netvarkingų dalykų. Uždavus klausimą R. P., kaip paaiškins frazę G. V.: „Kad netrukdytų“, kada pastarasis pasako: „Tu pasižiūrėk. Čia, žinai, tik reikia, labai ne… Viskas yra tvarkinga. Aš gi tau neduočiau…„ ir „Jo, aš tau tikrai neduosiu netvarkingų dalykų.“, R. P. atsakė, kad pokalbio metu pasakė „budinčius pasakymus“, palaikė pokalbį, juo labiau, kad G. V. pokalbio metu sakė, jog viskas yra tvarkinga su jam rūpimu klausimu, apie kurį jis kalba šio pokalbio metu.  Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje jis sako „O su pačiu, nu sakykim, jeigu ten primestum kokią sutartėlę, reiškia, žinai. Kokią metinę ten arba iki šešioliktų metų. Pavyktų pasidaryt?“, atsakė, kad jo susitikimo tikslas su G. V. – galimos sutarties dėl informacijos skleidimo jam priklausančiose žiniasklaidos priemonės, sudarymas. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje jis sako „Dalis galėtų taip vienaip nueiti, dalis kitaip ateiti.“?, R. P. atsakė, kad galimai kalba apie informacijos įvairius pateikimo būdus. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje R. P. sako „Ne, ne. Aš ne apie tą, aš turiu omeny… Kad kokią, ten kažkokią sutartėlę reikėtų padaryt“?, atsako, kad pokalbio metu patvirtino, jog atėjo į šį susitikimą su G. V. dėl sutarties dėl informacijos skleidimo jam priklausančiose žiniasklaidos priemonėse sudarymo su jo vadovaujama įmonių grupe, o visa kita jam yra neįdomu. Dėl tokio pobūdžio sutarčių sudarymo ir iki 2015 metų su G. V. buvo susitikęs per pastarąjį dešimtmetį apie tris kartus. Apie jokius kyšius kalbos negalėjo būti ir nebuvo. R. P., pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugsėjo 2 d., 08.58 val., ir esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, parodė, kad įraše atpažino savo balsą, o pašnekovo balsas panašus į Aplinkos ministro pavaduotojo A. G. balsą. Pokalbio metu tariasi susitikti su A. G. išgerti kavos. Uždavus klausimą kokiu tikslu 2015 m. rugsėjo 2 d., 10.38 val., vyko į partijos Tvarka ir teisingumas būstinę, esančią (duomenys neskelbtini), Vilniuje, po ko, apie 10.49 val., kartu išėjo iš būstinės kartu su A. G., koks buvo susitikimo tikslas, apie ką kalbėjo, atsakė, jog kokiu tikslu buvo susitikęs, negali pasakyti, nes kalbėjo daugeliu temų. Jis su jokiais asmenimis neaptarinėjo parduotuvės „Norfa“, esančios Prienų mieste, temos. R. P., pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugsėjo 3 d., 11.11 val., ir esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, parodė, kad pateiktame pokalbyje jis atpažįsta savo balsą ir A. G. balsą. Uždavus klausimą kaip paaiškins A. G. frazę, pasakytą pokalbio metu: „Jo, aš labai trumpai. Ten Prienų partiečiam yra nurodymas duotas, aš jau.“ ir „Jūsų vardu. Viskas sutvarkyta čia.“?, į kurias R. P. atsako: „Jo, tai… svarbu, kad teisybė būtų, žinai.“ Ir „Nu. Ačiū tada, Algirdai.“, R. P. atsakė, kad neturi komentarų. Uždavus klausimą kokius veiksmus atlikti prašėte A. G., susijusius su Prienų miestu, partiečiais, R. P. atsakė, kad tikrai neatsimena aplinkybių. Gali spėti, kad buvo planuojamas kažkoks susitikimas su partijos Tvarka ir teisingumas nariais ar kažkas panašaus.

Kaltinamųjų G. V. ir R. P. kaltė pagal jiems pareikštus kaltinimus buvo grindžiama tokiais įrodymais.  

Liudytojas R. L. parodė, kad R. P. nepažįsta, G. V. pažįsta 5-6 metus, bet nebendrauja, susitinka retai. Jis (R. L.) yra UAB „Statlina“ direktorius. Įmonė rėmė „Lietuvos ryto“ komandą, buvo pasirašytos rėmimo sutartys. Maždaug 2013-2014 metais atliko „Lietuvos ryto“ arenos rekonstrukciją. UAB „Statlina“ statė Prienuose prekybos centrą „Norfa“. Jis (liudytojas) tuo metu buvo vaiko priežiūros atostogose. UAB „Statlina“ buvo sudariusi statybos rangos sutartį su D. D. vadovaujama įmone „Rivona“ dėl prekybos centro Prienuose statybos. Sutartį pasirašė D. D. ir UAB „Statlina“ vardu – laikinai einantis direktoriaus pareigas A. P.. Pagal sutartį statytojas turėjo pastatyti prekybos centrą ir jį priduoti Valstybinei statybos inspekcijai. Viską prižiūrėjo ir darbus vykdė A. P., taip pat buvo paskirtas darbų vadovas – T. V.. Tiksliai nepamena, kada darbai buvo baigti, tik žino, jog objektą pridavinėjo vasaros gale. Jis (liudytojas) objekto pridavime nedalyvavo. Jam telefonu A. P. sakė, kad Valstybinės statybos inspekcijos komisijos pirmininkė buvo (kaunietė) S. B. ir pavaduotoja – Prienų inspektorė R. M.. Nors tuo metu nedirbo, tačiau domėjosi kaip vyksta statyba. A. P. aiškino, kad komisija susirinko rugpjūčio mėnesį ir rado smulkių trūkumų, t. y., kad neteisingai išrašytas Prienų savivaldybės leidimas statybai, jį reikėjo perrašyti, taip pat trūko dar kažkokių dokumentų. A. P. visus trūkumus pašalino per tris dienas, bet komisijos pirmininkė išėjo atostogauti, po to atostogauti išėjo ir R. M., todėl nebuvo kam pasirašyti akto. A. P. bendravo su R. V. ir M. N.. Su D. D. nebendravo, nepamena ar kalbėjo su D. D., kad nepasirašytas pridavimo aktas, kad reikia naujo leidimo, atrodo, kad jis nesidomėjo, bet tiksliai nepamena. Jis (liudytojas) neprašė D. D. paieškoti ryšių, kad priduoti objektą. A. P. nesakė, kad būtų ieškojęs kažkokių pažinčių. Su A. P. buvo nuvažiavę pas G. V. ir kalbėjo dėl Prienų objekto statybų užbaigimo, pasakojo kokia buvo situacija, pasiskundė, kad negali priduoti, nes komisijos narės atostogauja. Kiek pamena, pokalbio metu kalbėjo, kad galima būtų parašyti straipsnį, bet nusprendė nerašyti. Jie G. V. nieko neprašė, tiesiog pasikalbėjo. Po kažkiek laiko, A. P. jį (R. L.) informavo, kad statybos užbaigimo aktas pasirašytas. Pasirašant aktą, S. B. ir R. M. nebuvo, vietoje jų buvo paskirti kiti asmenys, kurie dar kartą patikrino dokumentus, apžiūrėjo objektą (A. P. važiavo į Prienus) ir pasirašė pridavimo aktą. 

Pagarsinus 2015 m. rugpjūčio 24 d. R. L. ir G. V. pokalbio stenogramą (t. 1, b. l. 116) ir 2016 m. kovo 22 d. apklausos protokolą (t. 10, b. l. 154-159), liudytojas R. L. patvirtino, kad toks pokalbis buvo. Pokalbis vyko ne apie objekto pridavimą. Jis tik pasiguodė, kad neišvažiavo atostogauti, nes neramu prieš užsakovus. Apie Prienus kalbėjo: kad negali išskristi, kad skris vėliau, kad nepridavė objekto, kad visi komisijos nariai pasirašė, liko dvi – P. R. M. ir komisijos pirmininkė. Pokalbio metu pasakė, “kad grąžino“ – tai čia buvo kalbama apie skolą už „Lietuvos ryto“ arenos rekonstrukciją, t. y. G. V. už darbus buvo skolingas apie 30 tūkst., tai per du kartus pervedė po 15 tūkstančių eurų. Šio pokalbio metu jis G. V. nieko neprašė.

Pagarsinus 2015 m. rugpjūčio 25 d. R. L. ir G. V. pokalbio stenogramą (t. 1, b. l. 118-119), R. L. patvirtino, kad buvo toks pokalbis. Jis neatsimena, kad jį „bombarduotų“ D. D.. G. V. jam sakė, kad jį bombarduoja D. D. ir jis (liudytojas) frazę „mane irgi bombarduoja“ pasakė nepagalvojęs. Tiksliai nepamena, bet atrodo, kad D. D. jam neskambino. Po skambučio, tą pačią dieną su G. V. susitiko „Lietuvos ryto“ kavinėje. Su A. P. važiavo pas G. V., papasakojo jam objekto pridavimo eigą, nes iš pradžių galvojo rašyti straipsnį laikraštyje. Jie paaiškino G. V. kaip viskas vyksta, kad visi dokumentai yra pateikti, tačiau užbaigimo akto komisijos nariai nepasirašo. A. P. kartu važiavo dėl to, kad jis geriau žinojo situaciją, todėl aiškiau galėtų papasakoti apie objekto pridavimo procesą. Pasitaręs su G. V., jis (liudytojas) vis tik nusprendė straipsnio nerašyti, kad neužpykdyti komisijos narių, nes objektą vis tiek reikėjo priduoti. G. V. domėjosi šia situacija. Jokių dokumentų G. V. jie nevežė.

Pagarsinus 2015 m. rugsėjo 3 d. pokalbio tarp R. L. ir A. P. stenogramą (t. 1, b. l. 125-126), R. L. patvirtino, kad buvo toks pokalbis. Jis galvojo, kad gal padėjo kas nors, bet čia tik spėlionės. Visur tame pokalbyje yra žodžiai „gal“.  Tie „gal“ – tai tik spėlionės. Frazė iš pokalbio „vakar iš Kauno inspektorius skambino“ reiškia, kad buvo paskirtas vietoje R. M. inspektorius iš Kauno. Frazėje „jeigu Dainių pamatysi, nupasakok visą situaciją, sakyk, lygtai gal suveikė“ minimas D. D.. Frazė iš pokalbio „čia suveikė šitas veikėjas“ yra apie G. V., kadangi pas jį buvo. Frazė iš pokalbio „suveikė turbūt redaktorius“ turėjo omenyje G. V.. Nepamena ar kažkam kitam, be G. V. sakė, kad yra problemų dėl objekto užbaigimo.  

Pagarsinus 2015 m. rugsėjo 3 d. pokalbio tarp R. L. ir A. P. stenogramą (t. 1, b. l. 127), R. L. patvirtino, kad buvo toks pokalbis. Pokalbis vyko jau pridavus objektą, jau turint pasirašytą aktą, nes darė kopijas, registravo pastatą.

Pagarsinus 2015 m. rugsėjo 3 d. liudytojo SMS žinutę D. D. (t. 1, b. l. 129), R. L. patvirtino, kad rašė, jog „Prienus pasirašė“. Žinute informavo užsakovą, kad objektą Prienuose pridavė.

Pagarsinus 2016 m. vasario 15 d. pokalbio tarp R. L. ir D. D. stenogramą (t. 1, b. l. 130), R. L. patvirtino, kad buvo toks pokalbis. Frazė iš pokalbio „Spustelėjai kažką, matyt, kad jau patys pradėjo ieškot mus čia“ turbūt yra kalbama apie tą patį objektą.

Pagarsinus 2015 m. rugsėjo 11 d. pokalbio tarp R. L. ir D. D. stenogramą (t. 1, b. l. 132), R. L. patvirtino, kad buvo toks pokalbis, bet nelabai atsimena ką ten šnekėjo. Gal A. P. bendravo su direktoriumi, kad licenciją išsiimti.

Pagarsinus 2015 m. rugsėjo 17 d. pokalbio tarp R. L. ir D. D. stenogramą (t. 1, b. l. 133), R. L. patvirtino, kad buvo toks pokalbis. Čia minimas „Norfos“ vaistinių direktorius, tai, matyt, jam reikėjo kadastrinės bylos.

Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 22 d. duotus parodymus (t. 10, b. l. 154-160), kurių metu buvo atsakoma į klausimus dėl pokalbių, liudytojas palaikė savo parodymus ir paaiškino, kad su D. D. buvo grupiokai, gyveno bendrabutyje viename kambaryje. Ikiteisminio tyrimo metu turbūt suklydo sakydamas, jog „su V. nekalbėjau apie statybos darbų užbaigimo aktą dėl prekybos centro „Norfa“ Prienuose“, paskui pasitaisė. Turbūt nesuprato klausimo. 2015 m. rugpjūčio 25 d. susitikimo kavinėje su A. P. ir G. V. metu kalbėjo ir apie G. V. skolą jam, ir apie dar kažką, ir apie Prienus – tuo pačiu išdėstė situaciją, kokia buvo pridavimo eiga ir, kad jie objekto negalėjo priduoti. Norėjo pasiguosti, kalbėjo apie straipsnį, paskui nusprendė nerašyti, nes supykdžius valdininkus, po to nei vieno objekto nepriduos. Jo įmonė su UAB „Rivona“ dirba jau virš penkiolikos metų. Objektas Prienuose niekuo neišsiskyrė, buvo eilinis objektas. Kiekvienas objektas lengvai nepriduodamas. Kai pradėjo vykdyti darbus, turėjo visus leidimus, tik vėliau paaiškėjo, kad buvo negeras leidimas. Nukrypimų nuo projekto ar priekaištų iš techninės priežiūros nebuvo. Statybos objektas buvo užbaigtas, kaip ir buvo suplanuota. Pirmą kartą objekto nepriėmė, nes buvo blogas statybos leidimas, taip pat trūko kelių dokumentų. Per tris dienas trūkumai buvo pašalinti, perrašytas leidimas bei pateikti trūkstami dokumentai, tačiau pridavimo akto nebuvo kam pasirašyti, nes komisijos narės atostogavo.  Nežinojo, kad Statybos priežiūros tarnybos skyriuje buvo įsakymu nustatyta pavadavimo tvarka. Laiku nepridavus objekto, yra numatytos piniginės sankcijos, yra terminai. Neprisimena koks šiuo atveju buvo numatytas paskutinis objekto pridavimo terminas. Terminų nepažeidė. Pridavus objektą, baudų negavo. Nepridavus objekto, įmonė negauna pinigų už darbą. Mano, kad D. D. situaciją žinojo. Pokalbiuose buvo pasakyta, jog „D. bombarduoja“ – tačiau jo (liudytojo) niekas „nebombardavo“. Objektas buvo priduotas, nes dokumentai buvo tvarkingi. Aktą pasirašė pavaduojantys komisijos nariai. Nežino ar po pokalbio G. V. ėmėsi kažkokių veiksmų. Nėra prašęs D. D., jog šis su kažkuo pakalbėtų, kad objektas būtų priduotas. Nežino ar D. D. su kažkuo kalbėjo. Su D. D. kalbėjo tik apie krepšinį, apie „Lietuvos ryto“ rėmimą. Kažkokią labdarą darė per jo labdaros fondą. D. D., G. V. jam neminėjo R. P. pavardės. Pokalbiuose su jais 15 tūkst. eurų suma nebuvo minima, su jais neteko kalbėti apie atlygį dėl Prienų parduotuvės. 

Duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu (t. 10, b. l. 154-160), R. L., pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugpjūčio 24 d., 16.36 val., esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, parodė, kad garso įraše atpažino savo balsą ir G. V. balsą. Pokalbio turinys – apie atostogas, apie praėjusį gimtadienį, apie jo dukrą, apie statybos objektą Prienų mieste, kurio Statybos užbaigimo komisija nepriėmė. Kiek žino, problema kilo šalia objekto gyvenusio asmens, kuris komisijos posėdžio Prienuose metu pasakė, kad dėl statinio skųsis visiems iš eilės, be to, šis žmogus buvo rašęs skundus Lietuvos Respublikos seimo nariui. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio dalį, kurioje G. V. pasako: „Tai žiūrėk, pamažu aš gi tau grąžinu, manau, kad jau…“ ir liudytojas: „Labai labai ačiū, manau, vėl“ ir „Jau įkrito, mačiau.“?, G. V.: „Dar įmesiu. Jo, jo, jo pamažu, pamažu, bet jau greitai bus tuoj pabaiga. Ačiū“, R. L. atsakė, kad 2014 metais jo vadovaujama įmonė „Statlina“ atliko „Lietuvos rytas“ arenos pastato rekonstrukciją, tačiau apmokėjimas vėlavo apie metus laiko. G. V. įsiskolinimas buvo virš 300 000 litų. Šio pokalbio metu kalbėjo būtent apie šią skolą už rekonstrukcijos darbus. G. V. grąžindavo skolą bankiniu pavedimu dalimis: po 15 000, po 20 000 litų. Pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugsėjo 3 d., 9.38 val., esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, parodė, kad garso įraše atpažino savo balsą ir A. P. balsą. Uždavus klausimą, kaip paaiškins pokalbio dalį ir kokį asmenį vadina redaktoriumi pokalbio metu, kurioje A. P. pasako: „Nu, tai va, suveikė turbūt redaktorius“ ir „Jo. Skambino, kaip ir žad… Vakar skambino iš Kauno inspektorius… Pavaduojantis tą prieniškę. Tai šiandien jis važiuoja į Prienus, sako, atvažiuok, pasirašysiu… Tipo būtų kartu jau vežęsis jis, kad pasirašytų tą aktą. Sako, ar galėtų kas nors iš jūsų nuvežt tą aktą jai, kad pasirašytų į Kauną. Aišku, galėčiau, sakau, tai varau…“, atsakė, jog su A. P. aptarinėjo situaciją dėl parduotuvės. Redaktoriumi įvardijamas gal G. V., nes su juo buvo kalbėta šiuo klausimu dėl parduotuvės „Norfa“, Prienuose. Uždavus klausimą, kaip paaiškins pokalbio metu pasakytą frazę: „Jeigu D. pamatysi, nupasakok visą situaciją kaip… sugalvok, lyg tai, (necenzūrinis žodis) gal suveikė, (necenzūrinis žodis) čia mum kažkas“, “Nu. Nes jau patys taip, e, patys skambin, patys ieško, tai aišku, kad suveikė“ ir „Nu, tai sakyk, čia gali visko būt, kad čia suveikė šitas veikėjas“ ir „Sakyk, kad turbūt pri… Priduosim. Jeigu pamatysi, pašnekėk.“, į ką A. P. pasako: „Nu, turbūt, jau manau, kad blyn“?, atsakė, jog mano, kad pokalbio metu vyksta spėlionės, kad kažkas jiems padėjo paspartinti parduotuvės „Norfa“ pridavimą. D. D. visuomet domisi, kada objektas yra užregistruotas, nes tada jau gaunamos licencijos alkoholiui, vežami maisto produktai, parduotuvė pradeda veikti jau po 3 dienų. Apklausos metu R. L. pateikus susipažinti SMS žinutę, siųstą 2015 m. rugsėjo 3 d., 15.44 val., D. D., parodė, kad jis rašė šią žinutę, nes privalo informuoti užsakovą apie priduotą objektą. Pateikus susipažinti garso įrašą, kuris buvo užfiksuotas 2015 m. rugsėjo 7 d., 10.50 val., esantį 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-9 priede – kompaktinėje plokštelėje Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16, parodė, kad garso įraše atpažino savo balsą ir D. D. balsą. Uždavus klausimą kaip paaiškins pokalbio metu pasakytą frazę: „Kaip su tais, su tais, šitą, dar su tais Prienais? Spustelėjai kažką, matyt, kad jau patys pradėjo ieškot mus čia?“, parodė, kad paklausė D. D. šio klausimo, nes visi reikalai, susiję su parduotuvės „Norfa“, esančios Prienuose statybos užbaigimu, pajudėjo į priekį. Bet tai buvo jo spėlionės, D. D. jam į šį klausimą nieko neatsakė.

Liudytojas D. D. parodė, kad G. V. pažįsta, nes pastarojo buvusi žmona yra jo (liudytojo) giminaitė, santykiai su juo normalūs. R. L. pažįsta, jis vykdo statybas, kaip dalies objektų rangovas. Su R. P. vieną kartą buvo susitikę restorane, kalbėjo bendromis ekonominėmis temomis (R. P. padėjėjas atsiuntė elektroninį laišką ir susitarė dėl susitikimo laiko). Pažįsta A. P. – jų santykiai kaip užsakovo ir rangovo. L. N. atsitiktinai yra matęs, bet asmeniškai nepažįsta. A. G., D. M., A. V., S. B., R. M., E. D., J. K. – nepažįsta. Nuo 1993 m. dirba UAB „Rivona“, 2015 m. dirbo direktoriumi. Įmonė užsiima logistika, maisto produktų gamyba, nekilnojamojo turto statyba ir nuoma. Įmonė buvo statybos objekto „Norfa“, Prienuose užsakovas, R. L. (UAB „Statlina“ akcininkas ir vadovas) – rangovas, vykdė  statybos darbus. Tai buvo eilinė statyba. Jo žiniomis, buvo surinkti visi parašai, tik trūko Statybos inspekcijos narių parašų. Tuo metu jo (liudytojo) nebuvo Lietuvoje, todėl G. V. parašė SMS ir paprašė, kad šis priimtų R. L., kad visa ši negerovė būtų išviešinta, nes, jo požiūriu, su negerovėmis geriausia kovoti per viešumą. Galvojo, kad čia negerovė, nes, jo žiniomis, trūkumų nebuvo. Buvo prisikabinta, kad yra neteisingas leidimas, bet leidimus išduoda savivaldybė. Leidimas buvo savivaldybės pataisytas, UAB „Rivona“ parašė raštą, kad viskas ištaisyta ir po to aktas vis tiek dar nebuvo pasirašomas. Kiek žino, R. L. susitiko su G. V.. Nežino ar R. L. susitarė su G. V. dėl straipsnio, ar ne.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));