G.Nausėda raginamas vetuoti prievartinį įstatymą

ziuri

ziuri

Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Daukanto a. 3, 01122 Vilnius

Lietuvos visuomenės taryba, info@lietuvosvisuomenestaryba.lt 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, zigmas.vaisvila@lrs.lt

2021-03-23 Vilnius

2021-03-23 LR Seimas skubos tvarka priėmė LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIVP-338(2)). Šiuo bandoma įteisinti nuostatą, kad privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų ligų taikomas ne esant asmenų, įtariamų, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, bet ir tuo atveju, kai paskelbta valstybės masto ekstremalioji situacija ir/ar karantinas. Numatomas ir su tikrinimais nesutinkančių asmenų nušalinimas nuo darbo. Šis įstatymas po šių pakeitimų bus taikomas ne „pavojingų ir ypač pavojingų” ligų atvejais, o „užkrečiamų” ligų atvejais.

Mes ir neformalus asmenų susivienijimas SUSITELKIMAS pateikė Jums pagrįstą informaciją apie PGR testų kūrėjų patvirtinimą ir PSO šiuometines rekomendacijas, kurios, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, yra privalomos vykdymui Lietuvoje, kad PGR testai yra ne tam kurti, netikslūs ir nepakankami ligos COVID-19 diagnozavimui, kad būtini papildomi galimai sergančio asmens klinikiniai tyrimai šios ligos patvirtinimui. Tačiau LR Vyriausybė ir toliau šios ligos diagnozavimui naudoja tam netinkamus ir PSO rekomendacijas pažeidžiančius PGR testus. 

Tokiu būdu Lietuvoje skelbiama iš esmės neteisinga statistika apie ligos COVID-19 diagnozavimą, ko pasekoje LR Vyriausybė ir LR Seimas priima galimai nepagrįstus ir neteisingus sprendimus. Šie beatodairiškai kaitaliojami sprendimai sukūrė chaosą, faktiškai griauna šalies gydymo sistemą ir ekonomiką, sparčiai didėja nedarbas, žmones varo į visišką neviltį. Pasekmės gali būti didelės ir nepataisomos. Jungtinė Karalystė išbraukė COVID-19 iš pavojingų ligų sąrašo (https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#travel-health-advice-for-hcids; https://www.gov.uk/topic/health-protection/infectious-diseases).

2020-02-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr.152 valstybės lygio ekstremali situacija dėl COVID-19 buvo paskelbta, pažeidžiant LR Civilinės saugos įstatymo 26 str. 1 d. 2 p. reikalavimą, kad valstybės lygio ekstremalią situaciją skelbti galima, kai ekstremaliosios situacijos padarinių išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas, arba kurios trunka ilgiau kaip 6 mėnesius. Be to, šį nutarimą priėmė LR Vyriausybė, neturinti konstitucinių įgaliojimų (LR Konstitucinio Teismo 2020-08-28 nutarimas Nr. KT152-N12/2020).

Dėl šių priežasčių prašome Jus, Respublikos Prezidente, vetuoti 2021-03-23 LR Seimo skubos tvarka priimtą LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris ne tik akivaizdžiai pažeidžia LR Konstitucijoje įtvirtintas žmonių teises (sudaro sąlygas taikyti prievartą nesergantiems asmenims), bet ir paraližuoja visuomenės ir valstybės gyvenimą. 

Šie sprendimai priimami, remiantis iš esmės klaidingais duomenimis apie COVID-19 ligą.

 

Išeitis iš šios krizės galima tik esant valdžios ir visuomenės dialogui, bet ne susipriešinimui. Lietuvos Visuomenės Taryba dar kartą kviečia Jus inicijuoti valdžios institucijų ir visuomenės susitikimus ir dialogą. Dėl šių priežasčių ir buvo sudaryta Visuomenės ekstremalių situacijų komisija, teikianti pasiūlymus valdžios institucijoms. 

Pagrįstai manome, kad nesikalbėjimas su visuomene, paskelbus valstybės masto ekstremalią situaciją, yra didžiulė ir esminė valdžios institucijų klaida. 

Prašome Jus neatidėliotinai priimti mus šio dialogo pradėjimui.

 

Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos vardu:

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Facebook komentarai
});}(jQuery));