G.Nausėda nebesislapsto – išvažiavo pas Švabą dalyvauti „pasaulio vyriausybės” suvažiavime

nauseda 1

nauseda 1

Lietuvos „prezidentas” Gitanas Nausėda išvažiavo į Davosą dalyvauti pasaulio globalistų suvažiavime.
Iš esmės Švabo vadovaujamas Pasaulio prekybos formumas yra psichopatų klubas, kurie vaidina pasaulio valdovus, nes juos apakino pinigų ir valdžios galia. Švabas net neslepia, kad jo tikslas – sunaikinti tokį pasaulį, koks jis yra dabar, tai yra dar graikų sugalvotą demokratiją, kai savo atstovus žmones renka visuotinuose rinkimuose. Vietoj to Švabo vizijoje – pasaulio vyriausybė, kurioje mažas sraigtelis nori būti ir mūsų gitaniukas, kuri valdo pasaulį, ir sprendžia, kam gyventi, o kam mirti.
Žinoma, pakeisti pasaulį ir atimti visą turtą iš viso pasaulio žmonių nėra taip lengva – būtent todėl ir sugalvota covid pandemija, ir būtent todėl sukeltas karas Ukrainoje. Tikslas aiškus – įbauginti žmones, priversti juos patikėti, kad tik Švabas arba „pasaulinė vyriausybė” gali išspręsti visas problemas, kurias jie patys ir sukūrė – tai yra „plandemiją”, karus, ir dėl to neišvengiamai artėjančius badą, suirutę, chaosą ir masinę emigraciją.
Tik kai pasaulį siaubs karai, bus galima įgyvendinti Švabo planus „perkrauti” pasaulį, kai vergai gaus tai, ko nusiplenė – duonos kriaukšlę, kuriuos švabai, sosrai ir nausėdos vadona „basic social income”.
Beje, viso pasaulio vyriausybės, išskyrus kelias, jau seniai dirba Švabui ir šoka pagal jos dūdelę.
Itin juokinga, kad Nausėda važiuoja pas savo šeimininkus, kad gauti komandas dėl  „globalios ekonomikos tvaraus augimo”, tai yra Rusijos resursų atsisakymo.
ES deklaruojamas Rusijos naftos ir dujų boikotas itin naudingas Rusijai, nes dėl jo resursų kainos pabrango kelis kartus, o dujos ir nafta ir toliau keliauja iš Rusijos į ES ir JAV. Beje, daugiauia jos pateikiama per tą pačią Ukrainą, kuri gauna savo „dalį” nuo šių tranzito, ir būtent todėl jo neuždaro. Kitaip sakant, Ukrainos prezidentas Zelenskis ir jo šutvė gauna savo dalį už tai, kad rusai niokotų Ukrainą.
Atėjo laikai, kai žodžiai prarado savo prasmę, nes jie reiškia visai ką kitą, nei mums sako „politikai”. Pvz., jeigu jie sako, kad „kovoja už taiką”, tai reiškia, kad mūsų laukia pasaulinis karas, o „tvarus ekonomikos augimas” reiškia kosmines žaliavų kainas ir vergo likimą.
Bėda tik tokia, kad nieko nebegalima padaryti – juk pvz., visi „suvakcinuotieji” neaiškiu cheminiu preparatu niekada nepripažins, kad jie yra idiotai, savo noru sutikę dalyvauti Švabo „pasaulio perkrovime”.
Prezidentas pirmadienį išvyksta į Davoso pasaulio ekonomikos forumą
2022-05-22

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda gegužės 23-25 dienomis Šveicarijoje dalyvaus Davoso pasaulio ekonomikos forume, kuriame pasaulio politikos ir verslo lyderiai aptars situaciją, susiklosčiusią Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą.

Pagrindinis dėmesys Davoso susitikimuose bus skiriamas taikos Europoje atkūrimui, vieningam demokratinio pasaulio atsakui į Rusijos agresiją, energetinio saugumo bei globalios ekonomikos tvaraus augimo užtikrinimui.

Viešoje diskusijoje „Energetinis augumas ir Europos žaliasis susitarimas“ Prezidentas forumo dalyviams pristatys Lietuvos – pirmosios šalies Europoje, atsisakiusios pirkti iš Rusijos dujas, naftą ir elektrą – patirtį bei ambicingą atsinaujinančios energetikos plėtrą energetiniam saugumui ir nepriklausomybei įtvirtinti.

Davoso pasaulio ekonomikos forume Prezidentas G. Nausėda taip pat turės dvišalių susitikimų su valstybių, tarptautinių organizacijų lyderiais bei potencialių investuotojų Lietuvoje atstovais.

Prezidento komunikacijos grupė
Ką reiškia „Davoso žmogus”, rašo britų portalas daily-expose.org

Davos Man, his World Economic Forum, and his Servants

Davoso žmogus, jo Pasaulio ekonomikos forumas ir jo tarnai
PAGAL RHODA WILSON GEGUŽĖS 6, 2022
Šio rašinio ir prie jo pridėtos skaičiuoklės tikslas – suteikti jums informacijos ir skaidrumo apie tai, kas yra šie žmonės, iš kur jie kilę, kokia jų etika ir politinės pozicijos, kur jie dirba, kokiuose sektoriuose dirba ir kada jie buvo apmokyti vykdyti Pasaulio ekonomikos forumo („WEF”) užsakymus.
Šie žmonės buvo išmokyti tikėti ir remti globalistinę nerinktos valdžios formą, kurioje verslas yra valdymo ir sprendimų priėmimo proceso centre. Jie iš esmės yra antidemokratiški, o jų pažiūros iš esmės yra korporatyvistinės ir globalistinės, kitaip tariant, jie pasisako už totalitarinį fašizmą, t. y. verslo interesų ir valstybės galios susiliejimą pasauliniu mastu.
Malone’o institutas, bendradarbiaudamas su Pharos Foundation ir Pharos Media Productions Švedijoje, investavo kelis mėnesius laiko ir šimtus darbo valandų, kad ištyrinėtų esamus ir istorinius viešai prieinamus duomenų šaltinius ir parengtų išsamią dviejų WEF mokymo programų absolventų suvestinę: „Global Leaders of Tomorrow” (vienerių metų programa, vykdyta 1993-2003 m.) ir „Young Global Leaders” (penkerių metų programa, pradėta vykdyti 2004-2005 m. ir tebevykdoma).
Dr. Robert Malone
Kas yra prekybos organizacijos, žinomos kaip Pasaulio ekonomikos forumas („WEF”), nariai globalistai ir jų tarnai, kodėl jums tai turėtų rūpėti ir ką galite dėl to padaryti?
Pirma, „kas jie tokie?”
Dabartiniai 100 WEF tikrųjų narių („strateginiai partneriai”) yra didžiausios pasaulio korporacijos, jų savininkai ir vadovai (vadinamieji „Davoso žmonės”). WEF kontroliuojančių korporacijų, savininkų ir vadovų sąrašas neatskleidžiamas, todėl apie narystę galima spręsti tik netiesiogiai. Tačiau WEF nariai veikia ne pavieniui, o yra sukūrę įvairias visame pasaulyje pasiskirsčiusių mokinių grupes, kurios paprastai veikia pagal WEF vadovybės parengtą ir išplatintą išsamią politiką ir pozicijas. Šios mokymo programos veikia jau daugiau kaip tris dešimtmečius, todėl daugybė tūkstančių WEF apmokytų operatyvininkų buvo paskirti, paskirstyti ir sparčiai tobulėjo visame pasaulyje. WEF pirmininkas Klausas Schwabas yra garsiai pareiškęs, kad šie agentai strategiškai buvo paskirti į svarbiausius postus įvairiose vyriausybėse, taip pat į įtakingas svarbiausių pramonės šakų, tokių kaip žiniasklaida, finansai ir technologijos, vietas.
„Davoso žmogus” – tai buvusio Harvardo universiteto Tarptautinių reikalų centro direktoriaus profesoriaus Dr. Samuelio Huntingtono (1927-2008 m.) terminas, kuriuo apibūdinama besiformuojanti ekonominio elito grupė, priklausanti socialinei kastai, kuriai „mažai reikia nacionalinės ištikimybės, kuri į valstybių sienas žiūri kaip į kliūtis, kurios, laimei, nyksta, o į nacionalines vyriausybes žiūri kaip į praeities liekanas, kurių vienintelė naudinga funkcija – palengvinti elito pasaulines operacijas”. Įžvalgaus 2004 m. žurnale „The National Interest” išspausdinto straipsnio pavadinimas yra iškalbingas: „Mirusios sielos: „The Denationalisation of the American Elite” („Amerikos elito denacionalizacija”).
2005 m. laikraštyje „The Guardian” paskelbtame straipsnyje „Davoso žmogaus mirties troškimas” Timothy Gartonas Ashas apibūdino Davoso žmogų ir Pasaulio ekonomikos forumą:
„Davoso žmogus – tai daugiausia baltaodžiai, vidutinio amžiaus, europiečiai arba anglosaksai. Žinoma, kai kurie šių metų penkias dienas trukusio Pasaulio ekonomikos forumo susitikimo Šveicarijos kalnų kurorte dalyviai buvo indai, kinai, afrikiečiai ar (ir) moterys. Tačiau jie ir toliau sudaro mažumą. Davose ir toliau dominuoja baltojo vakariečio kultūra.
„Davoso žmogus turi varginančią priešistorę, kai derino genialumą ir kvailumą, kai dėl nacionalinių ir ideologinių prietarų buvo apakintas savo ilgalaikių interesų ir viena ranka naikino tai, ką sukūrė kita.”
Vikipedija „megalomaniją” apibrėžia kaip „apsėdimą valdžia ir turtais bei aistrą didingiems planams”. Joje šis terminas taip pat siejamas su šiais psichologiniais terminais: Narcisistinis asmenybės sutrikimas, Grandiozinės iliuzijos ir visagalybė (psichoanalizė), vaiko raidos stadija. Davoso žmogus atitinka megalomanijos apibrėžimą ir yra įgijęs, jo manymu, finansinių ir politinių išteklių, kad galėtų bandyti primesti pasauliui savo maniją ir grandiozinius planus, o jus, jūsų šeimą ir pasaulį priversti paklusti jo vizijai.
Kalbant apie WEF, Andrew Marshallas parengė trumpą įvadinę santrauką, kurią primygtinai rekomenduoju perskaityti, paskelbtą 2015 m. straipsnyje „Pasaulio ekonomikos forumas: istorija ir analizė”. WEF nariai skirstomi į tris kategorijas: Regioniniai partneriai, pramonės partnerių grupės ir labiausiai vertinami strateginiai partneriai. Korporacijų ir pramonės grupių mokami narystės mokesčiai finansuoja forumą ir suteikia įmonei narei papildomą prieigą bei galimybę nustatyti darbotvarkę. Visą dabartinių strateginių partnerių sąrašą rasite ČIA.
„Kodėl jums turėtų rūpėti?”
WEF yra organizacija, kuri vadovavo pasauliniu mastu suderintam planavimui, rengimui ir įgyvendinimui užraktų, įgaliojimų, autoritarinių vakcinų kampanijų, ankstyvųjų gydymo galimybių slopinimo, visuotinio nukreipimo prieš kitaip manančius gydytojus, cenzūros, propagandos, informacijos ir minčių kontrolės programų, kurias visi patiriame nuo 2019 m. pabaigos. Tai organizacinė struktūra, kuria naudojasi tie, kurie siekė kontroliuoti ir valdyti pasaulį, siekdami įgyvendinti savo narių ekonominius ir politinius interesus per tebevykstantį „Didįjį persitvarkymą” (kaip jį įvardijo ir apibūdino jų pirmininkas Klausas Schwabas), išnaudodami ir gilindami socialinius ir ekonominius sutrikimus, kuriuos jie dirbtinai ir sąmoningai sukūrė nuo tada, kai SARS-CoV-19 pradėjo plisti pasaulyje.
Šios prekybos organizacijos mintys ir planai skamba kaip neįtikėtinas grėsmingas tarptautinio šnipų romano siužetas, kurį sukūrė antrarūšė Iano Flemingo, Johno Le Carre’o ar Roberto Ludlumo versija. Deja, juos remia daugelio turtingiausių pasaulio žmonių finansiniai ištekliai. Kad pamatytumėte, kokį painų mąstymą ir pseudomokslą išdidžiai skelbia šie save vadinantys visatos valdovai, rekomenduoju pasistengti perskaityti COVID-19: Didysis perkrovimas, Didysis pasakojimas apie geresnę ateitį (abu autoriai – Klausas Švabas (Klaus Schwab) ir Tjeris Maljė (Thierry Malleret)) ir Kaip išvengti kitos pandemijos (Billas Geitsas (Bill Gates)). Išsamią interaktyvią jų politinių pozicijų ir jų tarpusavio ryšių santrauką („transformacijos žemėlapį”) rasite ČIA, o COVID-19 – ČIA.
„Ką galite dėl to padaryti?”
Po visko, ką matėte ir patyrėte nuo 2019 m. rugsėjo, pažvelkite į veidrodį ir užduokite sau šiuos du klausimus:
„Ar šiems žmonėms galiu patikėti savo ir savo vaikų ateitį?”
„Ar jie atstovauja mano interesams, vertybėms ir tam, kuo tikiu?”
Jei nuspręsite, kad negalite jais pasitikėti arba kad jie nepritaria jūsų interesams ir vertybėms, pats metas imtis veiksmų, kad jie neperimtų visų jūsų gyvenimo aspektų kontrolės. Priešingu atveju WEF siekia atimti viską, ką turite, ir visiškai kontroliuoti visus jūsų gyvenimo aspektus. Viena iš pagrindinių jų „Pasaulinės ateities tarybų” prognozių yra ta, kad iki 2030 m. jūs (arba jūsų vaikai) nieko neturėsite ir būsite laimingi. Čia rasite nuorodą į kitus jų ateities vizijos aspektus.
„Jei ne mes, tai kas? Jei ne dabar, tai kada?
Susan George, „Kieno krizė, kieno ateitis?” (Polity Press and John Wiley & Sons, 2010)
Kad ir koks būtų jūsų atsakymas, nusipelnėte žinoti, kas yra tie žmonės, kurie nori kontroliuoti pasaulį, jūsų kasdienį gyvenimą, kokią informaciją galite gauti, ką jums leidžiama galvoti ir ką jums leidžiama turėti. Jūs nusipelnėte žinoti, kam jie atstovauja ir kokie yra jų vardai. Šio rašinio ir prie jo pridėtos skaičiuoklės tikslas – suteikti jums informacijos ir skaidrumo apie tai, kas yra šie žmonės, iš kur jie kilę, kokia jų etika ir politinės pozicijos, kur jie dirba, kokiuose sektoriuose dirba ir kada jie buvo apmokyti vykdyti ŽEF nurodymus (dažnai tarp tų pačių metų klasės narių yra glaudūs ryšiai).
Šie žmonės buvo išmokyti tikėti ir remti globalistinę nerenkamos valdžios formą, kurioje verslas yra valdymo ir sprendimų priėmimo proceso centre. Jie buvo išmokyti ginti pasaulinės transnacionalinės vyriausybės, kuri yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, interesus, kurioje WEF narių verslo interesai yra svarbesni už Jungtinių Amerikos Valstijų konstituciją. WEF tiki, kad nepriklausomų nacionalinių valstybių koncepcija yra atgyvenusi ir turi būti pakeista pasauline vyriausybe, kuri kontroliuoja visus. Jie iš esmės yra antidemokratiški, o jų pažiūros iš esmės yra korporatyvistinės ir globalistinės, kitaip tariant, jie pasisako už totalitarinį fašizmą, t. y. verslo interesų ir valstybės valdžios susiliejimą pasauliniu mastu. Šie žmonės neatstovauja nacionalinės valstybės, kurioje gyvena, dirba ir gali užimti politinį postą, interesams, bet, atrodo, kad jie ištikimi WEF vizijai apie dominuojančią pasaulinę vyriausybę, kuri viešpatauja tautoms ir jų konstitucijoms. Mano nuomone, politikoje dalyvaujančių stažuotojų ir WEF narių, ypač tų, kurie buvo pasitelkti „įsiskverbti į pasaulinius šalių kabinetus”, atveju šie asmenys turėtų būti priversti užsiregistruoti kaip užsienio agentai juos priimančiose šalyse.
Davoso žmogaus tarnai yra užsienio agentai. Pilnas 1938 m. JAV Užsienio agentų registracijos įstatymo (FARA) pavadinimas yra „Įstatymas, reikalaujantis registruoti tam tikrus asmenis, įdarbintus agentūrose propagandai skleisti Jungtinėse Valstijose, ir kitais tikslais”. Cituojant Vikipediją,
„Užsienio agentų registracijos aktas (FARA) (2 U.S.C. § 611 ir tolesni) yra Jungtinių Valstijų įstatymas, pagal kurį asmenys, užsiimantys vidaus politine ar propagandine veikla užsienio interesų labui, privalo užsiregistruoti Teisingumo departamente ir atskleisti savo ryšius, veiklą ir susijusį finansinį atlygį. Jo tikslas – sudaryti sąlygas vyriausybei ir plačiajai visuomenei būti informuotai apie užsienio vyriausybių ar subjektų interesams atstovaujančių asmenų tapatybę. Įstatymą administruoja ir vykdo (arba ne…) Nacionalinio saugumo skyriaus (NSD) Kontržvalgybos ir eksporto kontrolės skyriaus (CES) FARA skyrius.”
WEF stažuotojų sąrašas
Malone institutas (pirmiausia Dr. Jill Glasspool-Malone ir Anita Hasbury-Snogles), bendradarbiaudamas su „Pharos Foundation” ir „Pharos Media Productions” Švedijoje, investavo kelis mėnesius laiko ir šimtus darbo valandų, kad ištyrinėtų esamus ir istorinius viešai prieinamus duomenų šaltinius ir parengtų išsamią dviejų WEF mokymo programų absolventų suvestinę: Pasaulio ekonomikos forumo „Global Leaders of Tomorrow” (vienerių metų programa, vykdyta 1993-2003 m.) ir „Young Global Leaders” (penkerių metų programa, pradėta vykdyti 2004-2005 m. ir tebevykdoma). Pharos fondo santrauką galite rasti čia. Šie žmonės buvo tikslingai ir tarptautiniu mastu siunčiami kaip užsienio agentai, atstovaujantys WEF narių interesams, kad „prasiskverbtų į šalių pasaulinius kabinetus”, taip pat į įvairius svarbiausius verslo sektorius, įskaitant bankininkystę ir (arba) finansus, kitus verslo sektorius (įskaitant sveikatos apsaugą ir biotechnologijas), mokslo ir sveikatos apsaugą, žiniasklaidą, technologijas, logistiką, meną ir kultūrą, sportą, politiką ir vyriausybę, analitinius centrus, telekomunikacijas, nekilnojamąjį turtą, finansines investicijas ir (arba) holdingo bendroves, įvairias nevyriausybines organizacijas, energetiką, kosmoso ir karinę pramonę, maisto ir žemės ūkį.
Šį sąrašą galima rasti ir atsisiųsti iš šios nuorodos:
TAI YRA WEF STAŽUOTOJŲ SĄRAŠAS
Šiame sąraše pateikiama Pasaulio ekonomikos forumo programos „Global Leaders of Tomorrow” (vienerių metų trukmės programa, vykdyta 1993-2003 m.) ir programos „Young Global Leaders” (penkerių metų trukmės programa, pradėta vykdyti 2004-2005 m. ir tebevykdoma iki šiol) absolventų suvestinė.
Sudarydami šį sąrašą, Malone institutas ir Pharos fondas naudojosi Pasaulio ekonomikos forumo paieškos sistemomis ir kryžminiu būdu tikrino paskelbtus sąrašus, Wayback Machine archyvus, Vikipediją ir kitus papildomus šaltinius. Jis gali būti ne 100 % tikslus, tačiau mes padarėme viską, kad jis būtų kuo teisingesnis ir atnaujintas. Kai kurie žmonės buvo pašalinti iš WEF svetainės, o kai kurie niekada nebuvo įtraukti į sąrašą, tačiau pats Klausas Schwabas juos įvardijo kaip savo jaunųjų pasaulinių pokyčių agentų narius. Atlikome išsamų rankinį tyrimą, kad nustatytume ir patikrintume tuos, apie kuriuos buvo pateikta labai mažai informacijos. Kai trūko informacijos, buvo bandoma surasti ir įtraukti atitinkamas šalis, pareigas ir pan. Kai buvo nustatyta, pateiktos nuorodos į esamas biografijas, pirmiausia tas, kurios įtrauktos į Pasaulio ekonomikos forumo tinklalapius, arba į Vikipediją, LinkedIn, įmonių puslapius ar straipsnius. Kai kuriais atvejais (jei buvo) taip pat pateikėme nuorodas į organizacijas, kuriose jie dirbo. Kai įmanoma, daugeliu atvejų pareigos ir organizacijos buvo atnaujintos pagal naujausius duomenis.
WEF pasirinkti sektorių pavadinimai metams bėgant keitėsi, todėl skaičiuoklėje naudojami labiausiai apibūdinantys terminai jų atnaujintam sektoriui ir pareigoms, tačiau kai kuriais atvejais mes pridėjome savo – ypač verslo sektoriuje, kur pridėjome subsektorių, kad gautume išsamesnės informacijos. WEF naudojami regionų pavadinimai taip pat keitėsi bėgant metams, todėl naudojome paprastesnius geografinius regionus. Į skaičiuoklę įtraukėme papildomus stulpelius: Lytis, Politinė padėtis, Ryšys su sveikata ir galiausiai Pastabos, kuriose pateikiama papildoma ar svarbi informacija.
Šį sąrašą galima taisyti ir papildyti, jei kas nors pastebėtų klaidą ar turėtų daugiau informacijos. Jei turite papildomos informacijos, detalių ar pataisymų, rašykite mums el. paštu info@MaloneInstitute.org.
Dar kartą, čia yra PASTABA, KURIOJE GALITE PARsisiųsti galutinį WEF YLT ir GLT absolventų sąrašą
Facebook komentarai
});}(jQuery));