G.Nausėda leido naudoti kariuomenę prieš Lietuvos tautą

tanke

Prezidentas pasirašė Seimo neeilinėje sesijoje priimtus įstatymus

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį pasirašė penkis Seimo neeilinėje sesijoje priimtus įstatymus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas efektyviau suvaldyti ekstremalią situaciją, kilusią dėl masinio užsieniečių antplūdžio per Lietuvos teritorijoje esančią išorinę Europos Sąjungos sieną su Baltarusijos Respublika.

Be kita ko Lietuvos kariuomenės kariams gali būti suteikiamos atitinkamos teisės padėti civilinės saugos sistemos pajėgoms – policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai ir Viešojo saugumo tarnybai, jų funkcijoms vykdyti ekstremaliųjų situacijų metu. „Šiuo metu šios pataisos yra ypač svarbios, kad kariai galėtų efektyviai padėti institucijoms saugoti valstybės sieną ir kovoti su nelegalia migracija. Jos leidžia mums įgalinti karius neįvedant nepaprastosios padėties, kuri lemtų ir Lietuvos piliečių tam tikrų teisių ir laisvių apribojimą,“ – pažymėjo Prezidentas.

Prezidento pasirašytais įstatymais taip pat Vyriausybei suteikiami įgaliojimai supaprastinta tvarka priimti sprendimus dėl fizinio barjero, pripažinto ypatingos valstybinės svarbos objektu, – sienos statybos.

Kitu Prezidento pasirašytu įstatymu numatyta, kad užsieniečiai prieglobsčio prašymus gali teikti tik pasienio punktuose, diplomatinėse atstovybėse ar Migracijos departamentui, jei į šalį pateko teisėtai. Išimtys numatytos tik pažeidžiamiems asmenims.

Taip pat Prezidentas pasirašė įstatymo pataisas, numatančias, kad tais atvejais, kai ekstremalios situacijos metu pritrūksta valstybės turimų žmogiškųjų ar materialiųjų išteklių, būtinoms užduotims vykdyti galės būti pasitelkti gyventojai, ūkio subjektai ar kiti subjektai, jiems už tai kompensuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: RIDAS JASIULIONIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA

Algimantas Rusteika

Taigi, ką Seimas nutarė antradienį, už langų griaudint protestui? Sakot, suteikė kariuomenei teisių kovoti su nelegalia migracija? Pažiūrėkim.
Priimtas Karinės jėgos naudojimo statuto 13 straipsnio pakeitimas. Iki šiol kariuomenė ne prieš išorinį priešą, o šalies viduje galėjo būti naudojama tik nepaprastosios padėties atveju ar vykdant teroristinio išpuolio likvidavimo operaciją. Terorizmas – aišku savaime, o nepaprastoji padėtis pagal įstatymą yra tada, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos KYLA GRĖSMĖ Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės neįmanoma pašalinti nepanaudojus nepaprastųjų priemonių.
Pakeista taip, kad kariuomenė galės būti panaudojama ne kada KYLA GRĖSMĖ visuomenės rimčiai, t.y. kada ji realiai yra. Pakeitime sakoma, kad karinė jėga gali būti naudojama SIEKIANT IŠVENGTI GRĖSMĖS visuomenės rimčiai – toks štai mažas žodinis pakeitimas.
Išvertus iš teisinės kalbos tai reiškia, kad kariuomenę bus galima panaudoti, kol grėsmės dar nėra, bet siekiant „jos išvengti”, t.y. mesti kariuomenę prieš žmones, kada kyla grėsmė ne valstybės santvarkai, o laikinai Lietuvos teritoriją administruojantiems asmenims.
Kariuomenė turės teisę:
„1) duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;
2) persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;
3) laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;
4) tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;
5) atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;
6) sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;
7) panaudoti specialiąsias priemones.“
Vadinasi, kariuomenė galės viską, ką naudoja per nepaprastąją padėtį, tik paskutinis punktas, kuriame nepaprastosios padėties atveju leidžiama naudoti ginklą, t.y. tiesiog nušauti, pakeistas „specialiosiomis priemonėmis”.
Sakot, šių priemonių, taikomų ir esant karo padėčiai, reikia barbarų antplūdžiui sustabdyti? Tai pasakykit, kuo su migrantais susiję 1, 3, 5 punktai? Gaudant nelegalus reikės tikrinti transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus?
Ir kodėl kategoriškai atmesta pataisa, kad jos būtų naudojamos tik pasienio teritorijoje ir tuo pačiu nustatyta, kad tai gali būti naudojama visoje šalyje? Taip legitimuojamas faktinis karo stovio įvedimas taikos metu kur nori ir kada nori.
Nebūkim naivūs. Jie rengiasi visuotinio, masinio piliečių nepaklusnumo akcijoms. Rengiasi diktatūrai, kurią įveda karinės chuntos, tik skirtumas tas, kad ne kariškiai paims valdžią, o valdžia panaudos kariuomenę savo „rimčiai” išsaugoti. Jie rengiasi patys, nubalsavę, tapti chunta. Įdomu tik, kurį stadioną aptvers concertina vielomis ir įrengs sulaikymo ir filtracijos stovyklas?
Neduok Dieve, Lietuvai, situacijos, kada kariuomenė bus imta naudoti prieš šalies žmones.
Gali būti 1 asmuo, stovi ir veikla lauke vaizdas
Facebook komentarai
});}(jQuery));