G.Nausėda dėl teismų korupcijos nurodo skųstis korumpuotiems teismams

lochelis

lochelis

Aurimas Drižius

Yra toks vilnietis Valerijus Kazakevičius, pensininkas, buvęs Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbuotojas, kažkada tyręs sunkius banditų nusikaltimus, tarp jų ir nužudymus.

Tačiau prieš lietuvišką „teisinę sistemą” net ir patyręs kriminalistas bejėgis. Dar prieš 15 metų aferistai, suklastoję dokumentus, pagrobė V.Kazakevičiaus motinos žemės sklypą Vilniuje. Tuo metu buvo labai populiaru – tiesiog pakišti klastotę, neva lenkiškus prieškarinius dokumentus apie turėtą nuosavybę Vilniuje, ir žemėtvarkininkai, notarai ir teisėjai mielai atriekdavo aferistams geriausius žemės sklypus. Žinoma, pelnu tekdavo dalintis, tačiau užteko visiems, ir teisėjams ir prokurorams.

Tikrieji žemės savininkai buvo palikti bylinėtis prieš „sistemą”. „Mes esame sistema, nuo nieko nepriklausomi”, – taip išdidžiai sako grandines pasikabinę žmogystos. Rezultatas aiškus iš anksto, tik atkakliausiems iš karto buvo paaiškinama, kas jų laukia – baudžiamoji byla už įkyrumą.

Žodžiu, V.Kazakevičiaus atveju dėl jo atkaklumo prokuratūra prieš daug metų buvo pradėjusi tyrimą dėl žemės užgrobimo, tačiau vėliau nutraukė. Žmogus bando panaikinti tą nutarimą, ir atgauti savo motinos nuosavybę, tačiau „sistema” iš jo juokiasi. Mat pradėjus tirti klastotes, paaiškėtų, kad baudžiamojon atsakomybėn už klastotes reikėtų traukti beveik visus LR teisėjus. Visi jie klastojo savo nutartis Kazakevičiaus bylose.

Galiausiai jis kreipėsi į prokuratūrą, nurodę visus teisėjus, klastojusius bylas, gen. prokurorė Grunskienė klastote atsisakė tai daryti. Tiesiog parašė „špargalkę”, kad yra neįgali ištirti visų teismų nusikaltimų.

skirgaile
LVAT pirmininkė Žalimienė

Tada Grunskienės špargalkė buvo apskųsta Vyriausiajam administraciniam teismui. Šio teismo pirmininkė, Skirgailė Žalimienė (skandalingo Konstitucinio teismo Dainiaus Žalimo pirmoji žmona) nesugalvojo nieko protingiau, kaip tik pratęsti klastočių seriją. Mat ji sprendė teisėjo Gintaro Kryževičiaus nušalinimo klausimą (buvęs VAT pirmininkas G.Kryževičius pridengė savo kolegų nusikaltimus, todėl Kazakevičius ir prašė jį nušalinti, o nušalinimo klausimą ir turėjo spręsti jau minėta Žalimienė). V.Kazakevičius turėjo vilčių, kad naujoji pirmininkė nenorės daryti tų pačių nusikaltimų, kaip ir jos kolegos. Tačiau klydo – S. Žalimienė nutarė, kad nušalinti G.Kryževičiaus nėra pagrindo, ir nurodė, kad šis jos sprendimas buvo priimtas liepos 21 d.

zalimienes
zalimienes
zalim2

„Tai labai konkretus dokumentus suklastojimas, nes ant šio nutarimo parašyta data – 2022 m. liepos 21 d, tačiau jis nebuvo tą dieną priimtas, – sakė V.Kazakevičiuis redakcijai, – kitą dieną, liepos 22 d., aš du kartus buvau tame teisme, ir abu kartus buvau informuotas, kad dėl mano skundo nėra jokio sprendimo. Padaviau skundą dėl vilkinimo, o liepos 22 d. nuėjau į teismą ir dvi teismo sekretorės man patvirtino, kad jokio sprendimo tą dieną nebus. NUo 15 val. sėdėjau teisme, ir laukiau Žalimienės sprendimo. 15.45 atėjo Žalimienės sekretorė ir man pasakė, kad Žalimienė dar laiko bylą pas save, ir ją nagrinėja. Man buvo pasakyta, kad sprendimo liepos 22 d. nebus. Ir kas nutiko vėliau – pirmadienį gavau Žalimienės nutartį, kad skundas atmestas, ir kad jos nutartis priimtas liepos 21d. Žinoma, kad tai klastotė. Žalimienei reikėjo suklastoti nutartį, kad nepažeisti skundo išnagrinėjimo termino, ką ji ir padarė. Arba jos sekretorės man melagingai pasakė, kad skundas dar neišnagrinėtas.

„Šioje byloje turėjo būti tiriami faktai apie tai, kad generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir kiti jai pavaldūs prokurorai turėjo ištirti organizuoto nusikalstamo susivienijimo nusikaltimus, – teigia V.Kazakevičius, – šis susivienijimas padarė labai daug labai sunkių, sunkių ir nesunkių nusikaltimų, daugiausia dokumentų klastojimo. Šiam susivienijimui priklauso tiek aukštas pareigas užimantys politikai, tiek teisėjai ar prokurorai, tiek valstybės ar savivaldybių pareigūnai. Susivienijimas paprastų žmonių kalba yra gauja, kurios nusikaltimai klasifikuojami pagal BK 449 str. Jeigu manyti, kad ši gauja užsiima tik žemės grobstymu ar svetimo turto užgrobimu klastojant dokumentus, tai būtų ne visai tikslu. Buvo pagrobtas ne tik mano motinos, tačiau ir daugelio kitų žmonių žemės sklypai. Visi nusikaltimai buvo pridengti ir neištirti. Tačiau turi būti tiriami ir kiti šio susivienijimo nusikaltimai, pvz., žmonių nužudymai. Mano nuomone, buvo nužudyta daug žmonių, tačiau jų mirtys pateiktos kaip nelaimingi atsitikimai ar ligos. Viena tokių – staiga mirusi teisėja Zoja Monid. Tačiau bus neprofesionalu, jeigu aš ne ikiteisminiame tyrime klabėsiu apie tuos nužudymus, tačiau pasidalinsiu savo mintimis apie juos spaudoje. Užtenka tik pastebėti, kad teisėjai, kurie nagrinėjo minėtas bylas, kaip Zoja Monid, staiga mirė. Aš manau, ka dji buvo nužudyta. Oficialiai – mirė nuo insulto. Kodėl staiga mirė ir teisėjas Donatas Vancevičius, kuris tyrė šio susivienijimo nusikaltimus, ir staiga mirė. Gal jis norėjo tirti tuos nusikaltimus. Yra ir daugiau nužudymų, kurie yra susiję su minėta gauja. Pvz., tie patys Garliavos įvykiai – kiek žmonių ten buvo nužudyta. Tačiau prokuratūra atsisakė tirti visus nusikaltimus, ir tuos pačius dokumentų klastojimus. Pareiškiau nušalinimą teisėjui Kryževičiui, kuris pridenginėjo šią gaują kartus su Sigita Rudėnaite. Žalimienė turėjo priimti sprendimą dėl Kryževičiaus nušalinimo, tačiau matome, ka dji to nepadarė, o matyt, suklastojo savo nutartį. Reikėjo įrašyti liepos 21 d., nes kitaip būtų praleisti terminai. Gal būt, Žalimienė tą nutartį priėmė liepos 21d., tačiau jos sekretorės dalyvauja kažkokiam sąmoksle ir apgaudinėjo mane, kad to sprendimo nėra. Tačiau nusikaltimas bet kokiu atveju padarytas. Jeigu nusikaltimas padarytas Vyriausiame administraciniame teisme, tai apie ką mes galime klabėti? Nes tuo pačiu minėta gauja kasdien daro vis naujus nusikaltimus.

„Labai keista, kad jie iki šiol neištiria šios teisėjų gaujos nusikaltimų, – pasakojo V.Kazakevičius, – kreipiausi į prezidentą. Prezidentūros kanclerė Brazdienė man atrašė, kad dėl teismų korupcijos galiu kreiptis į vyriausiąjį administracinį teismą, tai yra tą patį teismą, dėl kurio korupcijos aš ir skundžiuosi. tada aš dar kartą kreipiausi į prezidentą, nurodžiau, kad pačioje prezidentūroje klesti korupcija. Prašiau prezidento mane asmeniškai priimti. Tačiau tas mano skundas, kiek man žinoma, jau pateko pas garsiąją Bogušienę (ta tarnautoja, kuri išgarsėjo „atfutbolindama” visus žmonių skundus). Nors ta Bogušienė žaidžia futbolą su žmonių skundais dar nuo Grybauskaitės laiku. Žodžiu, visi toliau dengia sunkius nusikaltimus. Tai nusikaltimai prieš Lietuvos Respubliką, ir aš nepasiduosiu”.

1 page 0001

1 page 0002
1 page 0002

V.Kazakevičius sako, kad prezidentūtos raštai yra „antikonstituciški” : „Antikonstituciniu aktu – sufalsifikuotu ir suklostuotu dokumentu – prezidento kanceliarijos 2022 m. spalio 12 d. aktu Nr.(1D-2768)-2D-3966, kuris savo turiniu ir priėmimo tvarka iš esmės akivaizdžiai prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tarptautiniams sutartims, kitiems įstatymams ir kitiems teises aktams akivaizdžiai nesąžininga, nelaisva ir priklausoma, neobjektyvi kanclerė Agila Barzdienė ir kiti kanceliarijos pareigūnai, supainiojus viešus ir privačius interesus, piktnaudžiaujant valdžia ir
piktnaudžiaujant tarnybinė padėtimi, piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis ir akivaizdžiai
viršijant įgaliojimus, neatliekant funkcijų ir pareigų, nusikalstamai savivaliaujant ir
manipuliuojant iki šios dienos nusikalstamai pridengė ir nuslėpė akivaizdžiai nesąžiningos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkės ir teisėjos Skirgailės Žalimienės piktnaudžiavimą, dokumentų suklastojimą ir jų panaudojimą”.

G.Nausėda mano, kad teisėjų nusikaltimus turi tirti tie patys teisėjai. Kuo tai baigiasi, rodo šis teisėjų „etikos ir drausmės komisijos” sprendimas dėl Kazakevičiaus skundų:

teiseju etika page 0001
teiseju etika page 0001

toliau pateikiamas visas Kazakevičiaus skundas prezidentui G.Nausėdai :

2022-10-17 Prezident

Facebook komentarai
});}(jQuery));