G.Kiesus buvo verčiamas politikų pasirašyti nusikalstamas sutartis

 

Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

II DALIS

 

Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. paskelbė nuosprendį, kuriame nurodyta, kad buvęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus buvo nužudytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant jį pagrobti ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį paliko galioti nepakeistą. Pateikiame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus interviu su Gedeminą Kiesų, kai jis dar vadovavo Mažeikių naftos perdirbimo įmonei, gerai pažinojusiu verslininku Vytautu Kabaila antrąją dalį. Pirmoji šio interviu dalis savaitraštyje buvo išspausdinta 2012 m. birželio 23 d. – 2014 m. gegužės 10 d. laikotarpiu.

 

 

  1. 14. LIUDYTOJAS, ŽINOJĘS, KAD GEDEMINAS KIESUS 2000 M. LIEPOS 6 D. VAŽIUOS Į VILNIŲ

Bendradarbiavimas

 

 

Liudytojas A. V. parodė, kad 1994-2003 m. dirbo AB „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje, adresu Goštauto g. 12. Kai Algimantas Vertelka lankėsi atstovybėje, Gedeminas Kiesus buvo jo tiesioginis viršininkas. Tai galėjo būti 1999 m. Matė, kaip Gedeminas Kiesus atstovybės patalpose bendravo su Algimantu Vertelka ir Vasilijumi Gromakovu. Vilniuje Gedeminas Kiesus lankydavosi dažnai, 2-3 kartus per savaitę. Atvažiuodavo su vairuotoju Alfonsu Galminu. Paskutinį kartą Gedeminą Kiesų matė tris dienas prieš jo dingimą, kai šis buvo Vilniuje. Užsiminė, kad po kelių dienų važiuos į oro uostą pasiimti iš Londono grįžusio sūnaus. Tarėsi tą dieną susitikti, tačiau su šeima išvyko į Druskininkus.

Gedemino Kiesaus prašymu jam neteko slaptai filmuoti į susitikimą atstovybėje atvykstantį asmenį. Gedeminas Kiesus jam pasakojo, kad jį seka raudonos spalvos automobilis, markės nežino. Konkrečiai asmenų, kurie gali jį sekti, Gedeminas Kiesus neįvardino. Tik teisme sužinojo, kad Gedeminui Kiesui buvo paskirta papildoma apsauga. 1999-2000 m. su saugos tarnyba „EB“ buvo sudaryta apsaugos sutartis. Kiek jam žinoma, Gedeminas Kiesus šio biuro vadovus tikrai pažinojo, galimai su jais palaikė verslo santykius. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas taip pat parodė ir parodymus patvirtino teisme, kad paskutinį kartą Gedeminą Kiesų matė 2000 m. birželio 29 d. ar 30 d. Jis yra matęs keletą kartų 1998, 1999 m. Gedeminą Kiesų susitinkant su Algimantu Vertelka Vilniuje, Goštauto gatvėje, prie atstovybės. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 158 ir 159 lapai).

 

– Kas paskatino liudytoją A. V. su Gedeminu Kiesumi užmegzti artimesnius ir intensyvesnius santykius, susitinkant nebe kartą per dvi savaites ar mėnesį, o du – tris kartus per savaitę?

– Manau, kad atsakymo į šį klausimą taip pat reikėtų ieškoti pirmiausia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje.

Nuosprendžio 158 lape rašoma, jog liudytojas A. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė ir parodymus patvirtino teisme, kad paskutinį kartą Gedeminą Kiesų matė 2000 m. birželio 29 d. ar 30 d.

Jeigu neapsirinku, 2000 m. liepos 3 d. Gedeminas Kiesus turėjo kvietimą apklausai pas Valstybės kontrolės tardytojus į Mažeikių rajono apylinkės prokuratūrą dėl 100 mln. litų, kurių akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ nesumokėjo privačios bendrovės už joms tiektą produkciją.

2000 m. birželio 29 d. buvo ketvirtadienis, birželio 30 diena buvo penktadienis, o liepos 3 d. buvo pirmadienis.

2000 metų pradžioje Gedeminas Kiesus pirmą kartą davė parodymus „Mažeikių naftai“ už produkciją nesumokėtų 100 mln. litų byloje, apklausą Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros patalpose atliko specialiai į Mažeikius atvykę tardytojai iš Vilniaus, iš Valstybės kontrolės.

Duodamas šiuos parodymus Gedeminas Kiesus, kaip suprantu, raštu pasižadėjo nebendrauti su tyrime minimais ir tyrimu suinteresuotais asmenimis, niekam nepasakoti apie tai, ką pasakojo tardytojams, ko jo buvo klausiama.

Už šio pasižadėjimo nesilaikymą Gedeminui Kiesui grėsė baudžiamoji atsakomybė, kiti nemalonumai, bet koks jo bendravimas, tuo labiau neoficialus bendravimas su buvusiais pavaldiniais, nepagrįstas kaimynystės ar kitais natūraliai pateisinamais santykiais, galėjo būti traktuojamas kaip bendravimas minėto tyrimo klausimais.

Todėl Gedeminui Kiesui po to, kai jis 2000 metų pradžioje pirmą kartą buvo apklaustas „Mažeikių naftai“ už produkciją nesumokėtų 100 mln. litų byloje, neapsimokėjo taip artimai ir taip įtartinai bendrauti su liudytoju A. V.

Tuo labiau susitikti 2000 m. birželio 29 ar 30 dienomis, t. y. prieš pat 2000 m. liepos 3 d. turinčią įvykti apklausą Mažeikių rajono apylinkės prokuratūroje, planuoti vėl susitikti 2000 m. liepos 6 d., t. y. nepraėjus nė savaitei po 2000 m. liepos 3 d. turėjusios įvykti apklausos, ir papildomai su liudytoju A. V. Vilniuje susitikti 2000 m. liepos 3 d., t. y. tuoj pat po įvykusios apklausos Mažeikiuose.

Lygiai taip pat visa tai daryti neapsimokėjo ir liudytojui A. V., tuo metu dirbusiam akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje.

Tokie liudytojo A. V. ir Gedemino Kiesaus įvykę ir planuoti susitikimai pasako, kad jie taip artimai ir taip dažnai bendrauti galėjo, pirmiausia, Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamo tyrimo dėl „Mažeikių naftai“ už produkciją nesumokėtų 100 mln. litų klausimais.

Būtent ši tema ir galėjo paskatinti liudytoją A. V. su Gedeminu Kiesumi užmegzti tokius neįtikėtinai artimus santykius.

– Kada tai galėjo įvykti?

– Manau, kad 2000 m. sausio arba vasario mėnesį, t. y. jau po to, kai Gedeminas Kiesus pirmą kartą dėl „Mažeikių naftai“ už produkciją nesumokėtų 100 mln. litų tyrime Valstybės kontrolės Tardymo skyriaus pareigūnų buvo apklaustas Mažeikių rajono apylinkės prokuratūroje.

– Kas galėjo būti artimesnių santykių užmezgimo iniciatorius – Gedeminas Kiesus ar liudytojas A. V.?

– Atsakymo į šį klausimą ir vėl reikėtų ieškoti pirmiausia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje.

Nuosprendžio 158 lape rašoma, jog liudytojas A. V. tarėsi su Gedeminu Kiesumi susitikti 2000 m. liepos 6 d., tačiau tą dieną liudytojas A. V. su šeima išvyko į Druskininkus.

Tai reiškia, kad žaidimo taisykles nuo kažkurios dienos ėmė diktuoti jau nebe Gedeminas Kiesus – buvęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ direktorius, o jo buvęs pavaldinys – liudytojas A. V., todėl daug didesnė tikimybė, kad būtent liudytojas A. V. buvo artimesnių santykių su Gedeminu Kiesumi užmezgimo iniciatorius.

– Kas galėjo lemti, kad žaidimo taisykles nuo kažkurio momento ėmė diktuoti nebe Gedeminas Kiesus, o liudytojas A. V.?

– Manau, kad galimas liudytojo A. V. pasiūlymas Gedeminui Kiesui bendradarbiauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamo minėto tyrimo klausimais ir galimas teikimas Gedeminui Kiesui daug vertingesnės informacijos apie “Williams“ einamąją ir perspektyvinę situaciją akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“.

– Ar liudytojas A. V. buvo apklausiamas „Mažeikių naftai“ už produkciją nesumokėtų 100 mln. litų byloje ?

– Mano turima informacija – nebuvo.

– Ar liudytojas A. V. buvo susijęs su 100 mln. litų, kurie „Mažeikių naftai“ nebuvo sumokėti už tiektą produkciją?

– Mano turima informacija – nebuvo.

– Tai kodėl jis galėjo taip domėtis Gedemino Kiesaus parodymais šioje byloje?

– Manau, kad jis galėjo tarpininkauti tarp asmenų, suinteresuotų tyrimu dėl 100 mln. litų, nesumokėtų akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ už tiektą produkciją, ir Gedemino Kiesaus.

– Ar Gedeminui Kiesui buvo būtinas, ar jam buvo reikalingas toks tarpininkavimas?

– Ne, nebuvo.

– Tai kodėl Gedeminas Kiesus sutiko kalbėtis su asmenimis, suinteresuotais tyrimu dėl 100 mln. litų, nesumokėtų „Mažeikių naftai“ už tiektą produkciją, tarpininkaujant liudytojui A. V.?

Tai nebuvo 100 mln. litų paprasta vagystė iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“, kaip apie tai plačiai rašė spauda.

Nebuvo taip, kad į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“ atvyksta vagis, susitaria su įmonės generaliniu direktoriumi Gedeminu Kiesumi arba Marketingo direktoriumi Vidu Pečkumi, be jokios garantijos, be jokio užstato gauna produkcijos už keletą ar keliolika milijonų litų su atidėtu apmokėjimu ir dingsta iš akiračio.

Nebuvo taip, kad akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus arba Marketingo direktorius Vidas Pečkus pasikviečia vagį, duoda jam su atidėtu apmokėjimu produkcijos už keletą ar keliolika milijonų litų be jokios garantijos, be jokio užstato ir liepia dingti iš akiračio.

O būdavo taip, kad, gavę energetikos, o vėliau ūkio ministro, jo pavaduotojų arba įgaliotinių rekomendacijas, į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“ atvyksta verslininkai, solidūs verslininkai, neturintys nei garantijų, nei užstatų, tačiau veikiantys juos rekomenduojančių įtakingų asmenų vardu.

Ir tokiems verslininkams, vadovaudamasi politiniais sprendimais, akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ krauna naftos produktų sąstatus, atidėdama apmokėjimą.

Nors sutartis pasirašo akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ marketingo direktorius Vidas Pečkus arba pats generalinis direktorius Gedeminas Kiesus, tačiau tai jie daro ne savo iniciatyva, ne savo noru, o įpareigoti įmonės valdybos, kuriai, įprastai, pirmininkauja ūkio ministro paskirtas asmuo.

Ir nė vienas naftos produktų sąstatas, kurių bendra vertė sudarė 100 mln. litų, be išankstinio apmokėjimo iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ neišvažiavo be įmonės valdybos ir jos pirmininko pritarimo.

Taip viskas vyko iki 1997 m. sausio 1 d., taip viskas vyko ir 1997 m. sausio 1 d. – 1998 m. rugsėjo 11 d. laikotarpiu, kai Ūkio ministerijai jau vadovavo ministras Vincas Babilius.

Todėl Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamu tyrimu dėl 100 mln. litų, kurių niekas nesumokėjo akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“, suinteresuoti buvo ne tik politikai, bet ir pati „Williams“.

Tai galėjo būti viena iš priežasčių, paskatinusių Gedeminą Kiesų priimti liudytojo A. V. pasiūlymą padėti asmenims, suinteresuotiems Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamu tyrimu dėl 100 mln. litų, kurių akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ nesumokėjo įvairios privačios firmos, pirkusios Mažeikių naftos perdirbimo įmonės produkciją.

Tuo labiau, kad Gedemino Kiesaus pagalbos siekę asmenys 2000 metais užėmė ir po 2000 metų rudenį vyksiančių rinkimų ruošėsi užimti pakankamai įtakingus postus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valstybės valdymo institucijose.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));