„Forum Cinemas” už kartelį paskirta 3,8 mln. eurų bauda dėl covid-19 sumažinta 80 proc.

forum

forum

DĖL COVID-19 PANDEMIJOS KONKURENCIJOS TARYBA SUMAŽINO BAUDAS KARTELĮ SUDARIUSIOMS KINO FILMŲ SEKTORIAUS ĮMONĖMS

 

Konkurencijos taryba nustatė, kad kino filmų platintoja „Theatrical Film Distribution“ ir bendrovės „NCG Distribution“ bei „Forum Cinemas“, kurios abi priklauso vienai įmonių grupei, susitarė dėl jų platinamų filmų kainų. Už kartelį bendrovėms paskaičiuotos baudos iš viso siekė daugiau nei 3,8 mln. Eur. Vis dėlto Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad per COVID-19 pandemiją šis sektorius susidūrė su išskirtiniais veiklos apribojimais, ir sumažino bendrovėms paskaičiuotas baudas 80 proc.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo gavusi informacijos iš bendrovės „Multikino Lietuva“. Ši nurodė, kad iš filmų platintojos „Theatrical Film Distribution“ sulaukė pasiūlymo pasirašyti kino filmų demonstravimo sutartį, identišką tai, kurią „Multikino Lietuva“ buvo jau kiek anksčiau sudariusi su kita filmų platintoja „NCG Distribution“. Abejose sutartyse sutapo filmų platinimo kainos, vadinamos rentalu, apskaičiavimo tvarka ir konkretūs jos dydžiai.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba išsiaiškino, kad „Theatrical Film Distribution“ sutartį gavo iš abiejų tai pačiai įmonių grupei priklausiančių bendrovių – „Forum Cinemas“ ir „NCG Distribution“ – darbuotojų. Tokiu būdu konkurentei buvo atskleista kitos filmų platintojos „NCG Distribution“ taikoma filmų platinimo kainos (rentalo) apskaičiavimo tvarka ir jos dydžiai. Darbuotojų tarpusavio susirašinėjimas patvirtina, kad bendrovės, platindamos filmus, susitarė taikyti vienodą kainodarą.

Konkurencijos taryba nustatė, kad įmonei „Theatrical Film Distribution“ sutartį pirmoji perdavė „Forum Cinemas“, kuri skatino ir spaudė sutartyje nustatytą filmų platinimo kainos apskaičiavimo tvarką taikyti kino teatrams, įskaitant „Multikino“. Taip „Forum Cinemas“ siekė apriboti žemesnių kainų (akcijų, nuolaidų) bilietams į kino filmus taikymą, nes kino teatrai, sumažinę bilietų kainas, pagal sutartį turėtų nuolaidas kompensuoti iš savo pajamų dalies. Tokį susitarimo tikslą atspindi ir bendrovių susirašinėjimas, kur akcijos bilietams vadinamos „vagystėmis“:

„Theatrical Film Distribution“: „Akcijos, mažinančios mūsų rentalus, yra negerai. Nenormalu, kad tų akcijų tiek daug – 4d/sav. Būtų šaunu turėti rentalo vidurkį, be akcijų, kas padėtų įmonei išgyventi ir padidinti pajamas.

„Forum Cinemas“: „2 in 1 vagystes vykdė tik vienintelis Multikino, kiti kino teatrai tokių vagysčių nevykdė.“

Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą, „Theatrical Film Distribution“ nebetęsė derybų su kino teatrais dėl kartelio metu suderintos kainodaros ir „Forum Cinemas“ siektas poveikis kino bilietų kainoms nepasireiškė.

„Konkurencijos taryba nebe pirmą kartą nustato susitarimą dėl kainų kino filmų rinkoje, kur reikšmingas dalis užimančios bendrovės įvairiais būdais siekia to paties tikslo – riboti konkurenciją ir išlaikyti bilietų kainas tam tikrame lygyje. Tokiems veiksmams, kurie būtų pakenkę vartotojams, užkirtome kelią pradėję tyrimą“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Įvertinusi pažeidimo sunkumą, trukmę ir kitas aplinkybes, Konkurencijos taryba įmonėms paskaičiavo tokio dydžio baudas: „Theatrical Film Distribution“ – 167 690 Eur; „NCG Distribution“ – 132 810 Eur; „Forum Cinemas“ – 3 537 590 Eur. Tačiau atsižvelgus į išskirtines COVID-19 pandemijos pasekmes kino filmų sektoriui, finansinių sankcijų dydis buvo sumažintas 80 proc. ir skirtos tokios baudos: „Theatrical Film Distribution“ – 33 500  Eur; „NCG Distribution“ – 26 600 Eur; „Forum Cinemas“ – 707 500 Eur.

Konkurencijos tarybos nutarimas per mėnesį nuo jo paskelbimo institucijos svetainėje gali būti apskųstas teismui.

Priminsime, kad 2015 m. gruodžio 18 d. „Forum Cinemas“ Konkurencijos tarybos buvo nubausta 1 384 300 Eur bauda už konkurenciją ribojantį susitarimą, nes skatino savo konkurentes „Multikino Lietuva“ ir „Cinamon Operations“ laikytis „nusistovėjusios“ praktikos netaikyti didelių nuolaidų pirmąsias populiariausių kino filmų demonstravimo savaites. Šį Konkurencijos tarybos sprendimą 2018 m. birželio 5 d. patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

PAPILDOMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kas yra rentalas ir kaip jis veikia?

Rentalu vadinamas filmų platintojo iš kino filmų rodytojų (kino teatrų) gaunamas atlyginimas už kino filmų nuomą, kitaip tariant, tai yra kino filmų platinimo kaina. Rentalas įprastai yra apskaičiuojamas pagal platintojų sutartyse su kino teatrais numatytą procentinį dydį (pavyzdžiui, 50 proc.), todėl jo dydis tiesiogiai priklauso nuo galutinės, žiūrovų mokamos bilietų kainos. Sakykim, bilietui kainuojant 10 Eur, platintojui ir kino teatrui tenka po 5 Eur.

2016 m. „NCG Distribution“ pradėjo taikyti minimalaus rentalo modelį, pagal kurį buvo įtvirtinta ne tik procentinė dalis nuo kino teatruose parduotų bilietų į kino filmus sumos, bet ir minimalus atlygis, tenkantis platintojui, nepriklausomai nuo bilieto kainos. Kuo didesnis minimalus rentalas, tuo didesnę įtaką tai turi galutinėms bilietų kainoms kino teatruose bei šių galimybėms taikyti nuolaidas.

Koks tokio susitarimo poveikis kino teatrų lankytojams?

Kadangi sudarytas susitarimas apribojo kino filmų platintojų konkurenciją, jie nebesivaržė tarpusavyje kino filmų platinimo kainomis, kurios lemia galutinę kino filmų bilietų kainą. Susitarimą sudariusiems ūkio subjektams suderinus filmų platinimo kainos (rentalo) apskaičiavimo tvarką ir minimalius jos dydžius, neliko galimybės bendrovėms savarankiškai nustatyti savo kainodarą ir kino filmų platinimo kainas, kurios, esant konkurencijai, galėjo būti mažesnės. Atitinkamai, tai galėjo lemti ir mažesnes bilietų kainas.

Nors „Theatrical Films Distribution“ ir bendrovės „NCG Distribution“ bei „Forum Cinemas“, pastarosios abi priklausančios tai pačiai įmonių grupei, apsikeitusios sutartimi sudarė susitarimą dėl kino filmų platinimo kainos apskaičiavimo tvarkos ir minimalių jos dydžių nustatymo, tačiau Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą, „Theatrical Film Distribution“ nutraukė derybas su „Multikino Lietuva“ ir šios sutarties nesudarė su kitais kino teatrais, todėl poveikis kino bilietų kainoms nepasireiškė.

Koks šio tyrimo santykis su 2015 m. Konkurencijos tarybos atliktu tyrimu?  

2015 m. Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovė „Forum Cinemas“, kuri tuo metu veikė kaip filmų rodytoja bei platintoja, kartu su „Multikino Lietuva“ ir „Cinamon Operations“ sudarė susitarimus pelningiausiu didžiųjų filmų rodymo laikotarpiu netaikyti nuolaidų dideliems filmams, derino akcijas ir konkrečių kino filmų bilietų kainas. „Forum Cinemas“ teigimu, taip siekta surinkti užmokestį už šios bendrovės kino filmų platinimą, t. y. apsaugoti savo, kaip platintojos, gaunamą dalį už kino filmų bilietus. Visgi, Konkurencijos taryba nustatė, kad „Forum Cinemas“ tokiais veiksmais siekė apriboti pagrindinių savo konkurentų galimybes taikyti akcijas kino filmų bilietams ir išlaikyti rinkoje atitinkamą kainų lygį.

Konkurencijos tarybai nustačius pažeidimą, „Forum Cinemas“ nusprendė atskirti kino filmų platinimo ir kino filmų rodymo veiklas bei pakeisti filmų platinimo kainos (rentalo) apskaičiavimo modelį taip, jog sutartyse su kino teatrais būtų įtvirtinta ne tik procentinė dalis nuo kino teatruose parduotų bilietų į kino filmus sumos, bet ir minimali kaina (rentalas).

2020 m. atlikto tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad nepaisant to, jog kino filmų rodymo ir platinimo veiklos buvo teisiškai atskirtos, „Forum Cinemas“ ir naujai įkurta „NCG Distribution“ savo veiksmais ir toliau siekė apriboti kino teatrų galimybes taikyti akcijas kino bilietams. „Forum Cinemas“ konkurenciją ribojantį susitarimą sudarė 2016 m., nepraėjus nė vieniems metams nuo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, už kurį bendrovei 2015 m. buvo skirta piniginė bauda.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad sprendimus dėl kino filmų platinimo kainos apskaičiavimo tvarkos ir sąlygų, įskaitant ir minimalius rentalo dydžius, „Theatrical Film Distribution“, „NCG Distribution“ ir „Forum Cinemas“ priėmė ne savarankiškai, o tarpusavyje derindamos veiksmus. Faktas, kad „Forum Cinemas“ (iki veiklų atskyrimo) nusprendė taikyti tokį platinimo kainos apskaičiavimo modelį, nereiškia, kad jį turi taikyti ir kiti ūkio subjektai. Kiti kino filmų platintojai ir kino teatrai privalo savarankiškai priimti verslo sprendimus, ko šiuo atveju nepadarė.

Kodėl Konkurencijos įstatymą pažeidusioms įmonėms buvo 80 proc. sumažintos baudos?

Konkurencijos taryba atsižvelgė į susidariusią išskirtinę padėtį, kai dėl COVID-19 pandemijos Vyriausybei įvedus griežtus veiklos apribojimus pramogų ir laisvalaikio įstaigoms, kino sektoriuje veikiančios bendrovės, įskaitant ir „Theatrical Film Distribution“, „NCG Distribution“ ir „Forum Cinemas“, susidūrė su visiškais veiklos apribojimais, dėl ko jų pajamos reikšmingai sumažėjo. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos viešai skelbiamų 2020 m. filmų rodymo ataskaitų duomenys rodo, kad pajamos iš bilietų pardavimo 2020 sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo apie 50 proc., o žiūrovų skaičius sumenko 54 proc., palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu.

Įvertinusi, kad dėl įvestų veiklos ribojimų kino sektoriuje veikiantys ūkio subjektai susiduria ar gali susidurti su reikšmingais finansiniais sunkumais, vadovaudamasi teisingumo ir proporcingumo principais, Konkurencijos taryba nusprendė  80 proc. sumažinti apskaičiuotas baudas.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KONKURENCIJOS TARYBOS KOMUNIKACIJOS SKYRIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
Facebook komentarai
});}(jQuery));