FNTT dengia kriminalinės policijos eksvadovo A.Matonio brolio aferas

Matonispernavas

Matonispernavas

2019 m. balandžio 3 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos ir valdybos nario ir Teisingumo grupės vadovo Kęstučio Eivos spaudos konferencija Seime „Ką rinksime Respublikos Prezidentu?“

 

Kodėl būtini sisteminiai teisėsaugos pertvarkymai. FNTT

 

FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkas Dainius Baršauskas 2019-03-06 d. priėmė Zigmą Vaišvilą. Pasitikęs nusivedė jį į apklausų kambarį rūsyje ir neklausęs, negavęs Z. Vaišvilos sutikimo padarė pokalbio video/audio įrašą. Pokalbis vertas paviešinimo, nes kalbėta apie neteisėtą FNTT pareigūnų kišimąsi į ikiteisminio tyrimo eigą ir trukdymą tyrimui.

2019-03-27 raštu Z. Vaišvilai FNTT direktorius Antoni Mikulskis nurodė, kad Zigmas Vaišvila tariamai buvo perspėtas apie video/audio įrašo darymą, o nutylėjimo būdu Z. Vaišvila tariamai sutiko su įrašo darymu. Šį pokalbį FNTT įrašinėjo, tariamai dėl to, kad Z. Vaišvila yra ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 proceso dalyvis (nukentėjusysis), o Dainius Baršauskas – padalinio, kuriame atliekamas šis ikiteisminis tyrimas, viršininkas. Tačiau Baudžiamojo proceso kodeksas tokio pareigūnų savavaldžiavimo nenumato.

  1. Mikulskis atsisakė pateikti šį video/audio įrašą Z. Vaišvilai, pasirėmęs BPK 177 str. – ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumu. Tačiau ir tuo FNTT direktorius apsimelavo -ikiteisminio tyrimo byloje nėra šio video/audio įrašo, t.y. jis nėra šio ikiteisminio tyrimo dalis. Tad nėra jokio teisinio pagrindo dangstyti Dainiaus Baršausko galimą savavaldžiavimą.

 

Matonispernavas

Zigmui Vaišvilai susipažinus su byla ir gavus dokumentų kopijas, paaiškėjo, kad FNTT vadovai turi ką slėpti ir dėl ko gąsdinti Zigmą Vaišvilą. Vyr. tyrėja Rasa Bernatonytė, vykdydama trijų prokurorų nurodymus, turėjo kreiptis į Lietuvos banką, kad nustatyti, kas eurozonoje su konkrečiu banko čekiu išgrynino 163000 EUR, kuriuos iš UAB „Skomė“ išplovė jos direktorius, buvęs prokuroras, vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir buvusio Lietuvos kriminalinės policijos vadovo Algirdo Matonio (nuotr. viršuje su policijos šefu Pernavu) brolis Juozas Matonis. Rasos Bernatonytės viršininkai Dainius Baršauskas ir Edgaras Leškevičius, išsikvietę ją, liepė nevykdyti prokurorų nurodymo, o „pasikonsultuoti“ su savais – FNTT darbuotojais. Bet FNTT darbuotojai nėra Lietuvos banko darbuotojai. Rasa Bernatonytė, suprasdama savo atsakomybę už prokurorų nurodymų nevykdymą, surašė 2019-02-07 tarnybinį pranešimą šiems viršininkams. Nepadėjo. Tuomet Rasa Bernatonytė surašė surašė 2019-02-13 tarnybinį pranešimą FNTT direktoriui A. Mikulskiui. Šis, užuot pareikalavęs D. Baršausko ir E. Leškevičiaus pasiaiškinimų, raštu R. Bernatonytei liepė vykdyti ne prokurorų, o jos viršininkų nurodymus. FNTT konsultantai net raštu nurodė, kad jie šiuo klausimu negali padėti.

Rasą Bernatonytę reikia ginti jau viešai. Kaip Rimą Kazėnienę, atskleidusią, kas daroma su finansais Kauno tardymo izoliatoriuje. Rasa Bernatonytė 2019-02-13 tarnybiniame pranešime FNTT direktoriui Antoni Mikulskiui nurodė, kad FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkui Dainiui Baršauskui ir kitose baudžiamosiose bylose įprasta duoti pavaldiniams nurodymus, prieštaraujančius prokurorų nurodymams, ir bausti pavaldinius, kurie vykdo prokurorų, bet ne jo nurodymus. Ir po šio įvykio FNTT atliko Rasos Bernatonytės tarnybinį patikrinimą nurodytoje ikiteisminio tyrimo byloje ir nubaudė ją dėl to, kad supažindino Zigmą Vaišvilą su minėtais bylos dokumentais.

FNTT vadovams būtina priminti, kad:

– ne FNTT vadovai vadovauja ikiteisminiam tyrimui, o prokuroras;

– prokuroras, vadovaujantis tyrimui, leido Zigmui Vaišvilai susipažinti su ikiteisminio tyrimo byla ir daryti jos dokumentų kopijas;

– šios FNTT vadovų neteisėtos veikos užtraukia jiems baudžiamąją atsakomybę.

 

Todėl Zigmas Vaišvila kreipėsi į prokuratūrą, Ministrą Pirmininką, Seimą. Tokie pareigūnai neturi teisės vadovauti FNTT. Jie turi būti nedelsiant ne tik atleisti iš užimamų pareigų, bet ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

2019-03-06 d. Zigmo Vaišvilos pokalbio su Dainiumi Baršausku metu buvo aptarta ir tai, kad jau šeši metai, kaip FNTT ir D. Baršausko pasirinktas buvęs bylos vyr. tyrėjas Sergejus Varivoda iki šiol neįvykdė 2013-04-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties dėl originalių suklastotų dokumentų poėmio iš UAB „Skomė“ direktoriaus Juozo Matonio. Po 7 mėnesių poėmį vykdęs vyr. tyrėjas S, Varivoda sutiko su Juozo Matonio siūlymu ir paėmė iš jo ne suklastotų dokumentų originalus, bet jų kopijas. Pokalbio, kurio video/audio įrašo FNTT vadovai nenori duoti Zigmui Vaišvilai, turinys patvirtintų, kad Dainius Baršauskas yra dar ir melagis. Siekdamas išvengti atsakomybės dėl šeštus metus vilkinamo šio ikiteisminio tyrimo, jis pamelavo Zigmui Vaišvilai, kad FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininku jis dirba tik trejus metus. Tačiau byloje yra jo paties šešerių metų senumo rezoliucija šį tyrimą pavesti vyr. tyrėjui Sergejui Varivodai.

Pokalbio metu D. Baršauskas Z. Vaišvilai aiškino, kad skyriaus viršininkas E. Leškevičiaus rašytinis nurodymas jo pavaldinei K. Stašaitytei-Tamašauskei nepradėti kito ikiteisminio tyrimo dėl Juozo Matonio tariamai numatytas Generalinio prokuroro įstatyme. Iki šiol įrodymas tam nepateiktas, nes jo ir negali būti – Generalinis prokuroras tokių įsakymų nepasirašinėja.

 

FNTT atliko dar vieną vyr. tyrėjos Rasos Bernatonytės, vykdžiusios prokurorų, vadovaujančių tyrimams, nurodymus ir suprantančios, kad prokurorų nurodymų nevykdymas užtraukia baudžiamąją atsakomybę, ir dar kartą Rasą Bernatonytę nubaudė, nes ji supažindimo su bylos medžiaga Zigmą Vaišvilą, gavusi prokuroro leidimą susipažinti su byla!

Tokie FNTT vadovai net tik turi būti nedelsiant atleisti iš jų užimamų pareigų, bet ir turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jų galimai nusikalstamų veikų.

 

Štai kodėl Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, būsimas Respublikos Prezidentas, kaip ir naujai išrinkta Slovakijos Prezidentė Z. Čaputova, turi įsipareigoti rinkėjams ir pradėti kadenciją nuo sisteminių pakeitimų teisėtvarkoje. Tie, kurie to nesupranta ar nenori suprasti, moka labai didelę kainą už pasitikėjimą tais, kurie tik gražiai šneka, bet užėmę pareigas pamiršta savo pareigas rinkėjams ir Konstitucijai, įstatymams.

Facebook komentarai
});}(jQuery));