Fanatikų fiesta

Lietuvoje visuomeninis-politinis gyvenimas ir viešoji erdvė perpildyta iškreiptų ir prieštaringų reiškinių, tikra iškreiptų veidrodžių karalystė.  Esminiai socialiniai-ekonominiai klausimai nėra sprendžiami, emigracija iš Lietuvos ne mažėja, o didėja, tačiau elito gretose dominuoja  karinė isterija ir alkoholinė isterija. Tai klastingas planas-tam, kad nespręsti esminių problemų ir kuriama viską užgožianti karinga rusofobijos širma, teigiama jog reikia kuo daugiau ginkluotis, nes Lietuvai gręsia ,,Kremliaus pinklės“, trukdo ,,žalieji žmogeliukai“ ir ,,vatnikai“. Greta to jau tiesiogiai nurodomi tokie ,,liaudies priešai“ –kaip M. Bastys, V. Lekstutis, O. Titorenko, Ž. Razminas, G. Grabauskas ir kai kurie kiti ,,blogiečiai“. Bet į pirmą planą pastaruoju metu keliamas alkoholinis baubas, teigiama  jog neva reikia visaip riboti alkoholio prekybą-uždrausti prekiauti alkoholiu vakare bei sekmadienį nuo pietų, jokiu būdu neleisti gerti net alaus viešuose renginiuose ar muzikos festivaliuose, šalia tokių priemonių numatyta dar visa eilė draudimų. Ar tai Lietuvai itin svarbi ir pagrindinė  tema? Ar tik alkoholio vartojimo mastai grėsmingi? Kodėl ,,užmirštamos“ narkomanijos ir ludomanijos ( lošimų manijos) keliamos problemos?  Kodėl įsigalėjo alkoholinė isterija?

Fanatikai ir šešėlinio biznio lobistai

Tam yra kelios priežastys. Pirma-visas tas ilgalaikis spektaklis dėl alkoholio draudimų ir skirtas nukreipti dėmesį nuo tikrųjų problemų. Antra-į valdžią patekus kai kuriems fanatikams-kaip A. Verygai ir panašiems, kova su alkoholiu vykdoma kaip principinis ir  pirmaeilis uždavinys. Trečia-alkoholio ribojimai ir jo kainų kylimas (jau vasario-balandžio mėnesiais dėl pakilusių mokesčių gerokai pakilo  kai kurių gėrimų, ypač kai kurių degtinės rūšių, vyno ir alaus kainos) aktyvina šešėlinį alkoholio biznį. Politikų gretose veikia šešėlinio biznio lobistai. Taip jau būdavo įvairiuose pasaulio kraštuose-jei vyksta antialkoholinės kampanijos, aktyvėja šešėlinis alkoholio biznis , vėliau paaiškėdavo, jog už tokių procesų protegavimo stovi įtakingi korumpuoti politikai, kuriems tai tarsi ,,aukso gysla“. Nuo balandžio mėnesio didėja alkoholio kontrabanda, pastebėta jog plinta masinis samagono biznis. Tai irgi gerai organizuota veikla. Naminei degtinei varyti vis dažniau naudojami galingi įrengimai, tuo užsiima kriminaliniai klanai. Jų atstovai valdo pogrindinius nelegalaus alkoholio sandėlius, išvežioja tokį alkoholį po taip vadinamus ,,taškus“, kur vyksta aktyvi prekyba-ir dieną, ir naktį. Ir kažin ar ponas A. Veryga  suvaldys tuos procesus? O gal kada pamatysime jį bėgiojantį po Žemaitijos pelkes ir ieškantį samagono varymo cechų? Ar važinėjantį po kaimus  bei miestų pakraščius ir ieškantį ,,taškų“? 

 Kas svarbiau-alkoholiniai don kichotai?  Ar emigracijos pažabojimas ir ekonominė gerovė?

Kol verda alkoholinės aistros, emigracijos mastai dar didėja. Emigracijos procesų tyrinėtojas docentas E.Satkevičius teigia: ,, Visi tie žaidimai dėl alkoholio ribojimų ir politinių priešų paieškos  tik nukreipia žmonių dėmesį nuo tikrųjų  esminių procesų. Lietuvos tuštėjimo problemų alkoholio ribojimai neišspręs.“ Jau dabar aišku, jog įvedus alkoholio ribojimus, iš to pelnysis šešėlinės grupuotės, jas remiantys korumpuoti politikai bei kaimyninių šalių ( ypač Lenkijos ir Latvijos) prekybininkai. Ponui Verygai ir kitiems alkoholiniams don kichotams į tai aišku nusispjauti,  susidaro įspūdis, jog priimdami sprendimus, jie su protu nedraugauja. 

Jau Amerikos pavyzdys puikiai parodė, kad  ,,sausas įstatymas”  veda į aklavietę. Tuomet Amerikoje tik suklestėjo Al Kaponė ir dar visa plejada kriminalinių autoritetų, organizavusių šešėlinį alkoholio biznį, o dėl žmonių girtavimo- kas mėgdavo girtauti, tie  ir toliau girtavo. Tad ,,sauso įstatymo“ atsisakyta kaip neefektyvaus bei kenksmingo.  Ir  dar įdomus klausimas-kodėl Lietuvoje iš viešosios erdvės stumiama narkotikų problema? Juk narkomanijos mastai Lietuvoje didėja aritmetine progresija. Tačiau susidaro įspūdis, jog narkotikų biznis turi galingą ,,stogą“, užtai ir narkomanijos problemos glaistomos, narkotikų jau galima gauti ant kiekvieno kampo, o kovotojai su narkotikų bizniu-kaip už grotų nukankinta kaunietė S. Rakauskienė yra nuožmiai persekiojami ir likviduojami. Lietuvoje savo laiku bandė kurtis konkrečios su narkotikų bizniu kovojančios organizacijos, bet visos jos buvo suskaidytos ir ,,nugesintos“. 

Kas toliau? Ko tikėtis artimoje ateityje?   Kol Lietuvos elito gretose dominuos  dvi tarpusavyje persipinusios fanatikų grupės-karo fanatikai ir kovos su alkoholiu fanatikai, jokių teigiamų pokyčių nebus. Tik toliau vyks visokie spektakliai, fanatikų fiestos  ir intrigos. Greta to vyks papirkimai ir korupcijos klestėjimas-korumpuoti politikai bei pareigūnai gaus savo ,,pyrago dalį“ nuo gausaus narkotikų ir šešėlinio alkoholio biznio ryklių stalo.  Teigiamos permainos įvyks tik tada, kai žlugs Lietuvoje įsigalėjusi ir mūsų kraštą žlugdanti antikonstitucinė santvarka. 

Giedrius Grabauskas

Facebook komentarai
});}(jQuery));