EŽTT Lietuvos teisės referentų atliekamas svarbių dokumentų nuslėpimas ir melagingų faktų pateikimas yra labai sunkus nusikaltimas

Christian Nekvedavicius

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo antros sekcijos kanceliarijos darbuotojas (teisės referentai) Mykolas Černiauskas veikia kaip slaptas teisėjas

 

A. Lietuvos teisės referentai (buvusieji ir dabartinis) atlieka savo darbą ir slaptus įsakymus pagal (ne be pagrindo) griežtai įslaptintas instrukcijas teisės referentų darbui (minėtos EŽTT reglamento 17 (4) straipsnyje. Atrodo, kad šitos „instrukcijos“ neteisėtai įgalioja teisės referentus, veikti kaip pradiniai teisėjai. Jie gali įteikti bylos trumpą aprašymą EŽTT pranešėjai (Danutei Jočienei), jie gali laisvai minėti arba nuslėpti svarbius pareiškimui pridėtus dokumentus, jie gali tinkamai arba netinkamai aprašyti bylos faktus. Jie bendrauja su pranešėja*), kartu jie nusprendžia, ar pareiškimas priimtinas arba nepriimtinas (teisėtų savininkų pareiškimai dėl žemės negrąžinimo yra aplamai „nepriimtini“). Laiškuose pareiškėjams jie gali panaudoti teisėjų ir sekcijos kanceliarijos vadovės ir jos pavaduotojos parašų antspaudus, o tie asmenys apie kanceliarijos darbuotojų veiksmus nieko nesužinos. Galima drąsiai teigti, kad kanceliarijos darbuotojai veikia kaip slapti teisėjai, nes tik jie, kartu su sekcijos pranešėju, iš anksto nusprendžia, ar pareiškimas iš Lietuvos priimtinas arba nepriimtinas.

*) „Ir jeigu nagrinėjama Lietuvos byla, tai Lietuvai paskirtas referentas eina ir bendrauja su teisėju, su teisėju pranešėju ir t. t.“ [Šaltinis: Pranas Kūris atsakė į Eltos klausimus, XXI amžiaus priedas apie Lietuvą ir pasaulį 2004 m. rugpjūčio 11 d., Nr. 15 (84)]

 

B. Svarbių dokumentų nuslėpimas ir bylos faktų tikrovei neatitinkamas aprašymas ryšium su pasiulymu, kaip kiti antros sekcijos teisėjai turi nutarti, neabėjotinai yra sunkus nusikaltimas.

 

C. Ryšium su galimais kanceliarijos darbuotojo (vadinamo teisės referento) padarytais nusikaltimais galima (teoriškai) kreiptis į Europos Tarybos Generalinį sekretorių (šiuo metu tai yra Thorbjørn Jagland) su prašymu, panaikinti teisės referento teisinę imunitetą. Generalinis sekretorius turi teisės panaikinti kanceliarijos darbuotojo teisinę imunitetą pagal Šešto protokolo 1996 m. „Bendrojo Susitarimo dėl Europos Tarybos privilegijų ir imunitetų“ 5 (3) ir 5 (4) straipsnių įgaliojimą.

Tačiau, jeigu pareiškėjas arba nevyriausybinė organizacija kreipėsi į generalinį sekretoriu su pareiškimu, panaikinti kanceliarijos darbuotojo teisinę imunitetą, toks pareiškimas bus generalinio sekretoriaus asmeninio biuro vadovo, šiuo metu tai yra p. Björn Berge, paimtas ir persiųstas tam pačiam kanceliarijos darbuotojui, nes neva “generalinis sekretorius neturi teisės įsikišti į bylos nagrinėjimą” (!)

 

Žinoma, tai yra nesamonė, tačiau, jeigu pareiškėjas arba nevyriausybinė organizacija (pavyzdžiui Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociaja įteiks Europos Tarybos generaliniam sekretoriui drausmės skundą dėl jo asmeninio biuro vadovo neteisėtų veiksmų, šis drausmės skundas bus irgi paimtas ir neperduotas adresatui. Dar daugiau, Björn Berge raštu grasins, kad ateityje neatsakys į jokius pareiškėjo arba Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos atstovo užsienyje laiškus.

 

Kristijonas Nekvedavičius

Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos nuolatinis atstovas

Facebook komentarai
});}(jQuery));