EŽTT: grupė kalinių 2017 06 29 laimėjo prieš Lietuvą 24100 eurų už kankinimus kalėjimuose

EŽTT: grupė kalinių 2017 06 29 laimėjo prieš Lietuvą 24100 eurų už kankinimus kalėjimuose

Kristina Sulikienė

Lietuva, kaip aiškėja iš kito  EŽTT bylų sąrašo, pralošė daugiau bylų, negu rašyta „Laisvame laikraštyje“. Kitame sąraše randame dar vieną kalinių grupės bylą – ji baigta net nepradėjus jos nagrinėti.

Esmė tokia, kad Lietuvos Vyriausybė net nepanoro bylinėtis su kankintais ir nežmoniškose sąlygose laikytais Martynu Mankevičiumi (priteista 7900 eurų), Mariumi Nanartoniu (7600 eurų), Vidu Juknevičiumi ( (7000 eurų), ir Tomu Orlovu (1600 eurų) (bylos numeris  64469/13).

Matyt, bylos aplinkybės tokios gėdingos, ir kankinimai tokie nežmoniški, kad Lietuvos atstovai net vengė, kad byla būtų nagrinėjama, ir sutiko sumokėti žalą, pasirašyti taikos sutartį, ir nutraukti bylą.

Tai antras Lietuvos kalinių ir sulaikytųjų laimėjimas per labai trumpą laiką – priminsiu, jog liepos 4 dieną  grupė kalinių laimėjo iš viso apie 25 000 eurų dėl kankinimų.

Sudėjus šias abi sumas, išeitų neblogas „Pataisų namas“ (angl. „correction farm“ – tokie namai, kuriuos per projektus bando pastatyti Norvegija – nors kodėl Lietuva pati nesugeba  be „projektų rašymo“?) kaime su dideliu žemės sklypu  12- ai žmonių. Kodėl Lietuvos valstybė geriau švaisto laiką ir pinigus, įrodinėdama, jog laikyti žmogų 1,8 kv. metro „skylėje“ nėra Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas? Juk  tarptautinė komisija dar 2005 metais nustatė, jog Lietuvos kalėjimai – supuvę, smirdintys, juose nesilaikoma nei  sanitarinių, nei kitokių normų, o kalinių bei sulaikytųjų yra per daug, trūksta jiems gyvybiškos erdvės. Kai kuriose bylose prieš Lietuvą buvo rasta dar mažesnė erdvė – kai 1,2 kv.m žmogus buvo laikomas pusantrų metų SULAIKYME (viename aništame kambaryje 18 sulaikytųjų), vėliau paleistas, nutraukus bylą, neradus kaltės. Lietuvoje nustatyti kankinimai dar prieš gerą dešimtmetį – tačiau Kalėjimų departamento vadovė mieliau mokėjo 90 proc. priedą už neegzistuojančią pirtį, negu sprendė šiuos ir kitus klausimus.

Praėjo 12 metų, ir Lietuva dabar moka kiekvienai kalinių grupei solidžias sumas. 

Naujoji valdžia, deja, rūpinasi  cukraus mokesčio pakėlimu, ir vandens skaitikliais privačiuose šuliniuose, bei  „didžiausia problema“ – alkoholio draudimais. Kitų problemų nėra. Tiesa, dar yra Greta, triušiukai ir kiti „aktualūs klausimai“.

Apgailėtina valdžia, kuriai duotas šansas ištaisyti prieš tai buvusiųjų nežmoniškas ir tarptautinės bendruomenės įvardijamas klaidas. Pasirodę geriau negu „amžinai valdę“ socdemai su konservatoriais, dabartiniai valdantieji įeitų  į istoriją, kaip bent bandę kažką pakeisti šitoje supuvusioje teisėsaugos – teismų – kalėjimų valstybėje, kur uždaryti žmogų nereikia net teismo sprendimo: yra spauda, kuri nuteisia  be jokių nutarčių. 

Kalbėdama apie apinasrį spaudai, dabartinė valdžia nesukonkretizavo – kokiais atvejais tai galima daryti teisėtai, todėl Prezidentė ėmė ir atmetė pataisas.

O būtent reikėjo motyvuoti, kad Konvencija draudžia spaudai viešinti ikiteisminio tyrimo detales ir daryti spaudimą teismams per spaudą. Šitaip suformulavę, valdantieji būtų laimėję pataisas  dėl spaudos draudimo tam tikrais atvejais. Dabar Lietuvoje, kaip sako mūsų  kaimynai  rusai „splašnoj bardak“ – kas ką nori, tas tą daro, o didžiausias nusikaltėlis yra Aurimas Drižius ir jo laikraštis „Laisvas laikraštis“ – nes bent šis laikraštis gerbia žmogaus teises ir laisves ir rašo tiesą, be retušų. 

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 3 of the Convention

(inadequate conditions of detention)

 

No. Application no.

Date of introduction Applicant name

Date of birth /

Date of registration

  Representative name and location Other complaints under well established case law Date of receipt of Government declaration Date of receipt of Applicant’s declaration Amount awarded for pecuniary and non pecuniary damage and costs and expenses per applicant (in euros)[1]

 

1.   64469/13

02/10/2013

  Martynas MANKEVIČIUS

27/03/1989

   

  19/05/2017 13/02/2017 7,900

2.   27029/14

04/04/2014

  Marius NANARTONIS

24/01/1975

  Jonas LEIKAUSKAS, Vilnius  

  19/05/2017 24/01/2017 7,600

3.   34310/14

28/04/2014

  Vidas JUKNEVIČIUS

28/03/1974

   

  27/03/2017 09/01/2017 7,000

4.   39874/14

22/07/2014

  Tomas ORLOVAS

10/09/1980

   

  19/05/2017 13/02/2017 1,600

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));