Eugenijaus Ostapenko persekiojimas – tipiškas reketo pavyzdys

Ostapenko12

Ostapenko12

Apie Eugenijaus Ostapenko persekiojimą

Kristina Sulikienė

Kai stambioji žiniasklaida (arba purvasklaida) pranešė, kad Eugenijus Ostapenko naktiniame bate spyrė nėščiajai į pilvą, iš karto atpažinau „infoatakos“ pavojų. 

Ostapenko12

Visada, kai siaubinama mūsų visuomenė, pasirenkami tam tikri įvaizdžiai, o kad kaltinimas būtų rimtas, jog žmogų būtų galima pasodinti, reikia paplanuoti kažkokią grėsmę į priekį.

Pats dainininkas, išėjęs savo rajone į visą parą veikiantį alkoholio „tašką“ nusipirkti kažko stipresnio prieš miegą, nesitikėjo nei tokios schemos (kad bus apkaltintas kažką sumušęs, ir dargi viešąją tvarką ir visuomenės rimtį vidurnaktyje tuščioje parduotuvėje pažeidęs), nei kad bus toliau šitaip persekiojamas.

O schema tokia, kad 3 dienos prieš „suspardymo nusikaltimą“  kai jis, nepakeliantis kojos aukščiau 20 cm, nes jose yra liga, ir jos ištinę – todėl ir norėdamas negalėtų spardytis, kaip yra įtariamas– gavo grasinimą. Grasino moteris jo mamai, kad Eugenijui bus pareikšti įtarimai, ir ji parašys melagingą pranešimą.

Kai tik toks grasinimas buvo išreikštas, Eugenijus Ostapenko užbėgdamas už akių, nunešė liepos 4 dieną pareiškimą į prokuratūrą, užfiksavo šį grasinimą, gavo antspaudą „gauta“.

 

ostapenko3

ostapenko3Tos pačios dienos pabaigoje, tai yra naktį, grasinimas buvo įvykdytas.Ta pačią liepos 1 dieną, 3 neuniformuoti vyrukai miesto centre suvaržė judėjimo laisvę, ir atėmė jo filmavimo kamerą – dėl ko teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl atviros vagystės, nes atlikėjas spėjo užfiksuoti mašinos numerius.

Dabar dainininkui grasina toliau melagingo pranešimo autorės „kiemo draugai“, o facebook platybėse jau kliedima apie persileidimus – juk reikia gąsdinti dainininką, kad „sės“. Nesvarbu, kad būsima motina galimai vartoja degtinę nėštumo metu – bus kaltas jis, jeigu įvyks persileidimas

Ką veikė nėščia moteris 24 valandą nakties tokiame „taške“ – klausė ne vienas komentatorius.

Todėl labiau tikėtina Eugenijaus Ostapenko versija, jog dieną buvo grasinama, o „taške“ jo laukė, nes žinojo, arba tikėjosi, kad ateis nusipirkti,ir todėl ten ėmė grasinti. „Arba perki man išgerti, arba apskųsiu tave melagingai.“ O policijai matyt iš anksto buvo pranešta, kaip būna „podstavkių“ atvejais.

Tikėtasi, jog Verygos blaivinama visuomenė griežtai pasmerks Ostapenko, tačiau akylesni komentatoriai atkreipė dėmesį, kad nėščioji – ne šventoji – trynėsi „taške“ naktį. Taigi, pagal visą blaivybės programą, abudu smerktini, todėl nesuvokiama, kodėl viena šventoji, o kitą iš areštinės paleido tik kai motina parašė skundą. Dabar ir sulaikymo terminai be teismo sankcijos sutrumpinti – nuo 2017 07 01 galima sulaikytą laikyti tik 24 valandas, ir tai, kai yra neatidėliotinas būtinumas. Jokio būtinumo šioje byloje nėra ir nebuvo.

Įtarimai pažeidžiant LR BPK 187 str. 1 d. iš viso neįteikti, įtariamasis net nežino, kuo yra įtariamas. Davė pasirašyti tik dėl paleidimo iš sulaikymo, kur buvo nurodyta „viešosios tvarkos pažeidimas“.

Kokia vieša tvarka ir pavojus visuomenei 2 kėdutes turinčiame „bare“, kuris baru tik apsimeta – nes šiaip tai yra „taškas“, skirtas nelegaliai po 22 val. prekiauti alkoholiu? Kur blaivininkas Veryga – juk taip kovoja su alkoholio prekyba?

Po keletos dienų, kai dainininkas atsigavo šiek tiek, įkėlė nuotrauką į facebooką, kad „niekas manęs nesudorojo“, tada facebook administracija gavo net 24 skundus, greičiausiai dar buvo pradėti tyrimai ir policijoje dėl „pareigūnų įžeidimo“, arba „viešosios tvarkos pažeidimo“, kaip mėgstama kabinėtis dėl rašomų komentarų. Tada jau kaip pasakoja pats dainininkas facebooke atėjo į jo namus ir atėmė telefoną, taip pat sumušė jį. Aišku, nieko neįrodys, pats atidarė duris. Ištisą parą buvo blokuojama ir facebook paskyra.

Tiesa, prieš garsųjį įvykį į jo namus irgi buvo atvykta, beldėsi pareigūnai, nors jokia byla nebuvo pradėta. Jis irgi apskundė šiuos veiksmus.

Kiek tenka matyti socialiniuose tinkluose, yra žmonių, kurie nuoširdžiai džiaugiasi, kad yra tęsiamas šio dainininko persekiojimas.

Prieinama iki absurdiškų atvejų – kai melagingai buvo pranešama apie tariamą jo kalėdinį koncertą, po to melagingai atšaukiama, ir vėliau jau interneto troliai ėmė jį taranuoti, reikalaudami „atiduoti pinigus už bilietus“, nors nei joks koncertas buvo rengiamas, nei bilietai parduodami.

Aiškėja, reketo formos įžūlėja, o Klaipėdos apskrities policija su prokuratūra, kurios turi saugoti ir ginti – ir padėti, tik savo neveikimu skatinu šiuos įžūlius išpuolius. Vietoj to šios minėtos įstaigos su dideliu tarnybiniu uolumu persekioja tariamus „socialistus“, kurie nešiojo kažkokius lapelius, skelbdami apie Europos Sąjungos nešamas negeroves. Tuo metu dar Didžioji Britanija nebuvo paskelbusi, jog išeina iš EU. O dabar jau paskelbė – todėl tokia Klaipėdos prokuratūros atkakli pozicija, jog EU kritika yra nusikaltimas – stebina.

Neatmestina, kad dainininkas persekiojamas ne tik dėl pagalbos kovojant su, kaip jis pats sako- „supuvusia teisėsauga“, bet ir dėl savo pavardės, bei ne lietuviškos kilmės, nors iš dainų turinio matyti, jog yra didelis šalies patriotas: dainuoja lietuviškai, nors ir su švelniu akcentu.

Teisėsaugos nemalonę galėjęs užsitraukti ir sukūręs dainą Henrikui Daktarui, kurią internete klausė arti 100 000 žmonių, o pats garsusis kalinys pasidalino ja savo svetainėje socialiniame tinkle „facebook“, turinčia arti 30 000 vartotojų.

Eugenijus Ostapenko praneša socialiniuose tinkluose:

„Liepos 1 d., 21:31 val. į mano mamos telefono numerį paskambino nepažįstama jauna moteris kuri pareiškė, kad negali prisiskambinti man, nes mano telefonas yra išjungtas, todėl pradėjo reikalauti, kad mano mama pakviestų mane prie jos telefono ragelio pokalbiui, tvirtindama, kad nesakys apie ką kalbės, ko nori ir kokiu tikslu nori pakalbėti su manimi. Po to, kai mano mama atsisakė pakviesti mane prie jos telefono ragelio, nepažįstama moteris pareiškė, kad, tuo atveju, jeigu mano mama nepakvies manęs prie jos telefono ragelio pakalbėti su ją, ji Klaipėdos policijai parašys melagingą pareiškimą mano atžvilgiu. Kokį melagingą pareiškimą pažadėjo parašyti mano atžvilgiu nepažįstama jauna moteris, ji nepasakė mano mamai. Norėdamas iš anksto apginti save nuo tokių nepažįstamos moters veiksmų, liepos 4 d. iš pat ryto pateikiau Klaipėdos prokuratūrai skundą, kad prieš mano asmenį nebūtų parašytas Klaipėdos policijai kažkoks melagingas pareiškimas, tačiau naktį iš liepos 4 dienos į liepos 5 d. nepažįstama moteris kreipėsi su melagingu pareiškimu į Klaipėdos policiją, kaltindama mane nebūtais dalykais, t.y. kaltindama mane tuo, kad neva spyriau jai iš kojos į pilvą. Gerai, kad liepos 4 d. iš pat ryto pateikiau Klaipėdos prokuratūrai skundą, nes tai neginčijamai įrodo, kad esu nekaltas, esu žiauriai apšmeižtas ir kad moteris, kuri apkaltino mane tuo, kad neva spyriau jai į pilvą naktį iš liepos 4 dienos į liepos 5 dieną, kaip ir žadėjo parašė Klaipėdos policijai melagingą pareiškimą.“

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));