ES susitarimas dėl „imigrantų” – dar vienas žlugimas

Nigeriai

Nigeriai

ES susitarimas dėl „imigrantų” – dar vienas žlugimas

Nors Angela Merkel kol kas išgelbėjo savo kailį, pasiekdama susitarimą, kuris leis Vokietijai siųsti atgal į Graikiją ir Ispaniją vadinamuosius „pabėgėlius” praėjus trims metams po to, kaip Merkel privertė ES atverti savo vartus vadinamiesiems „pabėgėliams”.

Nigeriai

Merkel jos sąjungininkai buvo davę ultimatumą spręsti migracijos problemas, arba palikti Vokiteijos vyriausybę. Merkel penktadienį paskelbė, kad pasiektas suitarimas, ir „migrantai”, registruoti Italijoje ir kitose ES šalyse, jau nebegalės vykti į Vokietiją

Tie, kurie atvyks, bus gražinami atgal. Tačiau paaiškėjo, kad italai šio susitarimo nepasirašė

Paskelbta, kad susitarta griežtinti sienų kontrolę, tačiau žlugo idėja kurti imigrantų centrus pačioje ES.

Paskelbta, kad 28 ES šalių lyderiai susitarė kurti „atskyrimo platformas”  (disembarkation platforms) ne ES viduje, greičiausiai Afrikoje, kad atbaidyti migrantus nuo bandymo plaukti per jūrą.

Sutarta, kad ES šalys Šiaurės Afrikoje kurs „migrantų centrus” – tačiau „migrantai” atvyktų į juos tik savarankiškai, ir ten neva bus sprendžiama, ar tai ekonominiai, ar politiniai pabėgėliai.

Itin didelis kivirčas kilo dėl to, kas gali būti pripažinta „pirmąja ES šalimi, kurioje atvyks migrantai”. Kol kas tokios šalys yra Malta, Graikija ir italija – atvykę į jas migrantai toliau negali keliauti, ir minėtos šalys turi juos išlaikyti.

Prancūzijos prezidentas Macron kategoriškai atsisakė pripažinti, kad Prancūzija būtų pripažinta „pirma valstybe” – „kai kas mus spaudė, tačiau mes atsisakėm”.

Austrijos premejras Sebastian Kurz jam antrino : „žinoma, kad ne, nebent tie migrantai nusileistų Austrijoje parašiutais”.

Tačiau Libiją valdantys kariniai lyderiai iš karto pareiškė, kad jokie svetimos šalies pareigūnai ar kareiviai nebus įleisti į Libiją, todėl akivaizdu, kad tas ‘susitarimas” – dar viena fikcija.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));