Ekskomisarų – narkobaronų byloje nukentėję žmonės bijo duoti parodymus

Narkobaronai1

Narkobaronai1

Alvydas VEBERIS

 

Darbo žmonių išlaikomi uniformuoti nusikaltėliai tebevarsto Panevėžio apygardos teismo duris

Narkobaronai1

,,Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma.  Ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje, ir ką šnibždėjote į ausį kambariuose, bus skelbiama nuo stogų!  Aš sakau jums, savo bičiuliams: nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti.  Aš parodysiu, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs turi galią įstumti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite!‘‘ (Lk 12,2-5)

 

Į Panevėžio apygardos teismo posėdį, dėl Šiaulių AVPK ONTT 18 pareigūnų nusikalstamos veiklos, kuris tęsiasi nuo 2014 m. spalio 14 d., policija pagaliau atvesdino Šiaulių gyventoją Danutę Vaitkevičienę bei Kuršėnuose gyvenančią Jeleną Petrulionienę. Jos abi vengė ir  bijojo akistatos su pareigūnais, kad  vėl reikės prisiminti įvykius ir liudyti prieš komisarų gaują, kuri brutaliai ir nusikalstamai elgėsi jų atžvilgiu.  Viena jų, – Vaitkevičienė buvo apklausta kaip liudininkė, kita – Jelena Petrulionienė, kaip nukentėjusioji. Duodama parodymus D.Vaitkevičienė nualpo. Teisėjas Pranas Šimkus ramino, kad jai kaltinimai negręsia, nes ji yra apklausiama kaip liudininkė, bandė skelbti pertrauką. Po pirmosios pagalbos suteikimo teismo salėje, moteris šiek tiek sustiprėjo ir teismas galėjo tęsti darbą. Ji nurodė, kad jos namuose keturi pareigūnai darė kratą, nepateikę kratos orderio.  Jie paėmė vertingus daiktus: auksines grandinėles, laikrodžius, kompiuterius, aukso papuošalus… Sūnus pastebėjo, kad į kratos protokolą surašyti ne visi paimti daiktai. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pareiškusi pareigūnams ieškinį, – tiek moralinei, tiek materialinei žalai. Teisme kaltinimų  atsisakė, pareiškusi, kad kaip nukentėjusi nesirašysianti, priekaištų nebeturinti, materialinės vertybės grąžintos.  Būtų keista, kad komisarai (,,teisingumo vykdytojai“) per daugiau nei trejus metus nebūtų palenkę liudininkę jiems naudinga linkme! Kita atvesdinta liudininkė J.Petrulionienė Kuršėnuose  uždarbiavo iš kontrabandinių cigarečių platinimo. Šiaulių AVPK ONTT skyriaus pareigūnai Gediminas Aina, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas ją sučiupo jos namo antrame aukšte, išlaužę kambario duris. Ji buvo pasislėpusi palėpėje. Pareigūnai buvo apsirengę civiliai, parodė pažymėjimus, kad yra iš kriminalinės policijos. Ji leido jiems daryti kratą. Pareigūnai rado jos namuose  asmeninių pinigų 5370 litų sumą  ir 5 pakus kontrabandinių cigarečių. Pareigūnams po kratos ji  padarė kavos. Jie neatsisakė.  Begurkšnojant kavą  užsimezgė draugiški santykiai. Pareigūnai nutarė  J.Petrulionienės nebausti. Jie  nusavino tik rastų  5370 litų pinigų sumą ir  dalį kontrabandinių cigarečių.  Pasiūlė toliau tęsti šią veiklą bendradarbiaujant. Paliko kontaktinį telefono numerį. Įsidrąsinusi J.Petrulionienė paprašė, kad komisarai paliktų nors kiek pinigų jai pragyvenimui. Pareigūnai parodė ,,gailestingumą“ atskaičiavę iš nusavintos sumos 130 litų.  Toliau darbas tęsėsi pagal sutartį. Pareigūnai vežė kontrabandines cigaretes, o ši jomis nebaudžiamai, turėdama komisarų ,,stogą“, prekiavo jų naudai nuo trijų  iki trijų su pusę litų už pakelį. Komisarai pakaitomis veždavo kontrabandines cigaretes dėžėmis. Pinigų sumą, už atvežtas prekes,  reikalaudavo apmokėti iš karto. Duodama parodymus teisme J.Petrulionienė  aiškino, kad vėliau už prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis buvo vis tik  nubausta ir teko sumokėti 14000 litų baudą, kai  visą nusikalstamą komisarų susivienijimą išaiškino Vilniaus pareigūnai.  Teisme ji atsisakė jai padarytos 5370 litų materialinės ir moralinės žalos, kurią ikiteisminiame tyrime buvo pareiškusi. Sakė, kad komisarai 5370 litų nusavintos sumos negrąžino.  

Taip pat šiame teismo posėdyje buvo aiškinamasi ir dėl kontrabandinių cigarečių vagystės Telšiuose. Apklausti 3, 13, 19 bylų kaltinimo epizodų kaltinamieji:  Ričardas Pocius, Remigijus Zykas, Gediminas Aina, Vytenis Maščinskas, Renatas Ivanovas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus. Dėl kontrabandinių cigarečių ,,kolegos“ nesutarė dėl pasisavinto 45000 pakelių kiekio ir gautos 105000 litų sumos. Visi neigė, kad toks didelis kiekis negalėjo būti, nors jie kiekio neskaičiavo, o pasitikėjo ekspertų išvadomis. Daugeliui iš apklaustųjų atmintis išgaravo, kokie pareigūnai  nusikaltime dalyvavo, kokiomis transporto priemonėmis naudojosi, klaidžiojo laike. Gerai atsiminė tik tai,  kad gėrė kavą šalia esančioje benzino kolonėlėje. 

Ričardas Pocius piktinosi savo ,,kolega“ Renatu Ivanovu, kuris labai greit iš tardymo izoliatoriaus  išėjo į laisvę. Tai davė suprasti, kad jis galimai  bendradarbiavo su pareigūnais ir išdavė savo ,,kolegas‘‘. Kalbant nusikalstamo pasaulio žargonu buvo lojalus tardymo pareigūnų ,,ožys“. 

 Anot R.Pociaus, jis labiausiai nukentėjo.  Ilgiausią laiką, net 18 mėnesių, išbuvo įkalintas Lukiškėse. Per tą laikotarpį jam buvo daromas psichologinis spaudimas:  teko pakeisti jam net 60 kamerų, sugadinta sveikata, buvo patalpintas šaltame rūsyje arba kamerose, kur už lango ramybės nedavė lojantys šunys. Budėtojai su juo nesikalbėjo, nes jiems buvo duota tokia komanda iš viršaus.

Apmaudu, kai ,,teisingumo‘‘ vykdytojai visoje respublikoje daro nusikaltimus, o nekalti ar mažiau kalti turi nešti jų kaltės naštą. Dar keisčiau, kad vilkai avių kailyje  basomis kojomis mitinguoja prie Seimo rūmų, kad negali išgyventi, maži atlygiai… , bet daugelis jų turi net milijoninės vertės namus, prabangius automobilius, įmantrias mob. ryšio priemones, atostogauja užsienio kurortuose… Gal visi jų turtai, tai tik padarytų nusikaltimų pasekmės?

Teismo posėdžiai atviri. Klaiki, Valstybę žeminanti, REZONANCINĖ byla. Žiniasklaidos atstovų, apart ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai nei vienui vieno. Kas gali paneigti, kad žiniasklaida tarnauja  korumpuotai valdžiai už Judo sidabrinius? O gal bijo susidorojimo? Yra ir tokių pavyzdžių. 

Dėl įvairiausių priežasčių kaltinamiesiems vėl atostogos. Šešių numatytų teismo posėdžių, pagal iš anksto sudarytą grafiką, spalio ir lapkričio mėnesį  nebus. Sekantis teismo posėdis lapkričio 15 dieną 9 val. ryto. 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));