Efektyviausia KGB-istų maskuotė yra rusofobija ir superpatriotiniai pareiškimai


Keršto akys yra aklos ….

 
 
su%2Bsautuvu
     2018-06-21, ketvirtadienį Seimas priėmė svarstyti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos   nario Zbignevo Jedinskij pateiktą Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo    pataisą, kuriame siūloma nuo kitų metų išslaptinti valstybei prisipažinusių KGB bendradarbių duomenis-taip rašo žiniasklaida.
 
   Už tai ketvirtadienį balsavo 55 parlamentarai, prieš buvo 34, 9 susilaikė.
 
   Tokiu būdu LIETUVOS RESPUBLIKOS  ASMENŲ, SLAPTA BENDRADARBIAVUSIŲ SU BUVUSIOS SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, REGISTRACIJOS, PRISIPAŽINIMO, ĮSKAITOS IR PRISIPAŽINUSIŲJŲ APSAUGOS
Į S T A T Y M A S 
nustato:
 
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis – Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienio šalies pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje, faktiškai ir sąmoningai veikęs vykdant buvusios SSRS specialiųjų tarnybų užduotis ir pavedimus pagal rašytinį arba nerašytinį įsipareigojimą slapta bendradarbiauti, kai veikla nereglamentuota tarnybos statutais ar darbo įstatymais (agentas, rezidentas, patikimas asmuo, konspiracinių patalpų laikytojas, susitikimų buto laikytojas, neetatinis operatyvinis darbuotojas ar kitas asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis).
2. Agentas – asmuo, slapta (neviešai) bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir vykdęs jų užduotis bei pavedimus.
3. Rezidentas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir organizavęs darbą su jam patikėtais agentais bei patikimais asmenimis.
4. Patikimas asmuo – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir savanoriškai teikęs informaciją apie asmenis ir faktus, dominančius šias tarnybas, taip pat vykdęs jų pavedimus.
5. Konspiracinių patalpų laikytojas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir išsinuomojęs patalpas, esančias šių tarnybų žinioje, užtikrindamas sąlygas agentūriniam ir kitam operatyviniam darbui.
6. Susitikimų buto laikytojas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir suteikęs gyvenamąsias patalpas šių tarnybų darbui su agentais ir rezidentais bei užtikrinęs tokiam darbui reikalingas konspiracijos sąlygas.
7. Neetatinis operatyvinis darbuotojas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir visuomeniniais pagrindais padėjęs specialiųjų tarnybų kontržvalgybinei veiklai bei dirbęs su jam patikėtais agentais, parinkęs patikimus asmenis, taip pat vykdęs kitas užduotis ir pavedimus.
8. Kitas asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis – agento, rezidento, patikimo asmens, konspiracinių patalpų laikytojo, susitikimų buto laikytojo, neetatinio operatyvinio darbuotojo ir kitas funkcijas specialiųjų tarnybų pavedimu atlikęs asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis.
9. Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registravimas – asmenų, kurie slapta bendradarbiavo su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, bei duomenų apie šiuos asmenis ir specialiąsias tarnybas apskaita, sudaroma Valstybės saugumo departamento.
 
 
Taigi siūloma išslaptinti tik aukščiau išvardintų su  KGB bendravusių duomenis.
 
O kaip gi su
KGB agentais ypatingam laikotarpiui.
Archyviniais KGB agentais.
KGB rezervu   ????
  
   Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, kaip tik jie ir yra didžiausias pavojus Lietuvos valstybei.
 
Neveltui visų KGB agentų ypatingam laikotarpiui ir  archyvinių KGB agentų bylos atsidūrė Maskvoje, o iš KGB rezervo liko tik keletas bylų, tame tarpe buvusio VSD direktoriaus Arvydo Pociaus ir buvusio užsienio reikalų ministro Antano Valionio …………..
Pocius%2B%2Basmens%2Bbyla%2BKGBKGB%2Basmens%2Bbyla%2BValionis
     Kiek  KGB rezervistų, archyvinių agentų, agentų ypatingam laikotarpiui dirba Rusijos agentais,kaip galima suprasti,Seimą, Vyriausybę, prezidentus, spectarnybas nei domino, nei domina….. 
 
   Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika seka, kad nuo tada, kada KGB suformavo Sąjūdžio vadovybę,   šalis yra valdoma Rusijos  per jos įtakos agentus ( buvusius KGB agentus ypatingam laikotarpiui ir archyvinius agentus, bei  jų užverbuotus).
 
      Ir, anokia čia paslaptiskad geriausia, efektyviausia jų maskuotė yra rusofobija ir superpatriotiniai pareiškimai.
    Todėl, vadovaujantis sveiko proto logikalabai ir labai atsakingai ir atsargiai reikia vertinti  rusofobiją, superpatriotinius  pareiškimus, 
slovo pochti vorobej
 
 idant eilinį kartą neužlipti ant to pačio grėblio …….
 
greblys%2Bsudas
       Ypatingai pažymėtina, kad KGB rezervistą A. Pocių į darbą VSD priėmė tuometinis VSD direktorius, dabar aktyvus ne kurios žiniasklaidos ruporas,  Mečys Laurinkus, kuris ir rekomendavo jį paskirti VSD direktoriumi….
 
  (Beje savo laiku VSD dirbo visa eilė buvusių KGB darbuotojų.)
 
   Taigi yra, kaip yra … o  situacija šalyje turi  pradėti keistis, išsirinkus   šaliai ir jos žmonėms naudos siekiantį šalies prezidentą  vykdantį sveiko proto logiką ir šalies interesus atitinkančią  užsienio   politiką, visų pirma su kaimynais – Rusija ir Baltarusija.
 
  O , vadovaujantis sveiko proto logika,  tiek  nausėdos, tiek  juozaičiai, tiek  radžvilai, tiek maldeikienės   tik geriausiu atveju, kaip sakoma ir kas tai paneigs, yra liaudis, ar „naudingi idiotai” ….
 
   Deja, kaip bebūtų, yra labai liūdna, kada buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, partizanai palaiko rusofobus, superpatriotus ir Ko, nuoširdžiai tikėdami, kad taip jie tarnauja Lietuvai, ir  visiškai nesuvokia, kad tokiu būdu  jie yra tapę aklu Rusijos spectarnybų įrankiu…
 

 

     Nes neveltui yra sakoma – Keršto akys yra aklos ….
 
.
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));