Eduardo Vaitkaus pareiškimas prezidentui – ar mes kada nors tapsime valstybe?

vaitkus-1

vaitkus-1

Lietuvos Respublikos Prezidentui G. Nausėdai
Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrui G. Landsbergiui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Eduardas Vaitkus
Lietuvos pilietis
P A R E I Š K I M A S
2021-01-27
Aš, Eduardas Vaitkus, rašau Jums, nes manau, kad MORALĖ ir PADORUMAS yra ŠIO pasaulio dimensija.
Aš rašau Jums, nes manau, kad LIETUVA turi būti ir yra TEISINĖ valstybė – ČIA ir DABAR.
Rašau Jums, nes SAVIGARBA man nėra tuščias žodis.
Po Amerikos Kongreso tyrimo yra ŽINOMA, kad Amerika įsteigė Lietuvoje savo KALĖJIMĄ (nes Amerikos teritorijoje jo steigti nebuvo galima). Tai pirma.
Antra. Yra nustatyta – Amerika mokėjo KYŠIUS Lietuvoje, kad šis kalėjimas būtų įsteigtas. Kongreso tyrime nurodyta , kad per tris kartus buvo sumokėta nuo 3 iki 27 milijonų dolerių.
Trečia. 2018-10-08 Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nustatė, kad tame kalėjime buvo kalinami ir KANKINAMI žmonės.
Ketvirta. EŽTT paskyrė baudą Lietuvai , kurią MES sumokėjome tame kalėjime SULUOŠINTAM žmogui.
TODĖL noriu JŪSŲ – gerbiami Prezidente, Ministre Pirmininke, Ministre bei Seimo nariai, paklausti ir prašyti –
Ar Lietuva kreipėsi į Amerikos Vyriausybę/Kongresą, prašydama pateikti duomenis, kokie Amerikos asmenys kokiems Lietuvos pareigūnams davė KYŠIUS kalėjimo statybos eigoje ?
Ar buvo pareikalauta išduoti Lietuvai Amerikos piliečius dėl kriminalinio baudžiamojo nusikaltimo – kyšio davimo ?
Ar buvo pareikalauta išduoti Amerikos pareigūnus, kurie KANKINO ir SULUOŠINO žmogų Lietuvos teritorijoje ?
Ar buvo pareikalauta Amerikos vyriausybės KOMPENSUOTI Lietuvos (mūsų visų) sumokėtą (EŽTT paskirtą) baudą Amerikos kalėjime kankintam ir suluošintam žmogui ?
Ar Lietuva pareikalavo, kad Amerikos vyriausybė VIEŠAI ATSIPRAŠYTŲ Lietuvos žmonių dėl neteisėto kalėjimo įsteigimo ir kyšių davimo, o taip pat žmogaus kankinimo ?
Jeigu Lietuva DAR nepateikė tokių reikalavimų, tai prašau Jūsų skubiai juos PATEIKTI.
Prašau JŪSŲ, kaip Lietuvos VADOVŲ, sudaryti mechanizmą garantuojantį, kad ateityje jokia užsienio šalis negalėtų TAIP elgtis LIETUVOJE.
Aš, Eduardas Vaitkus, tokius Amerikos (atskirų pareigūnų) veiksmus vertinu kaip nepagarbos demonstravimą mano bei VISŲ Lietuvos gyventojų atžvilgiu.
Ir jeigu MES, Lietuvos piliečiai, leidžiamės, kad su mumis TAIP elgtųsi, tai kas mes esame ? Jeigu mūsù išrinkta Lietuvos valdžia leidžia taip elgtis, tai ko verta TOKIA valdžia ?
Noriu TIKĖTI , kad Lietuva su užsienio valstybėmis bendrauja ir bendradarbiauja LYGIATEISIAIS ir abipusės PAGARBOS pagrindais.
Noriu TIKĖTI, kad TSRS laikai, kai Lietuva buvo Maskvos vasalo vietoje, JAU yra PRAEITIS.
Esu ĮSITIKINĘS, kad negali būti Lietuvos STRATEGINIU partneriu šalis, jeigu ji elgtųsi tokiu būdu.
Esu ĮSITIKINĘS, kad nusikalstama atskirų Amerikos pareigūnų veika, negali mesti dėmę didingai Amerikos tautai. Amerikos žmonės yra aukštai iškėlę lygybės, demokratijos ir teisingumo vėliavas. Ir todėl neabejoju, kad aiškumas šiame klausime yra ne tik Lietuvos, bet IR Amerikos nacionalinis interesas, sustiprinsiantis mūsų šalių partnerystės ryšius.
Eduardas Vaitkus
habilituotas daktaras,
apdovanotas LDK Gedimino ordino karininko Kryžiumi
Facebook komentarai
});}(jQuery));