Artėja S.Skvernelio košmaras – „Igničio” nacionalizavimas ir elektros kaina – 0,10 ct. už kw (pildoma)

sauliuko 768x768 1

sauliuko 768x768 1

Aurimas Drižius

Prof. hematologas, Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro (LGPOC) vadas Eduardas Vaitkus siūlo žmonėms kelias paprastas mintis – nustoti Lietuvai būti JAV kolonija, pradėti paisyti LR Konstitucijos, nustoti gąsdinti kaimynus karu ir sunaikinimu, nacionalizuoti privatizuotas energetines monoplijas, ir taip pasiekti, kad nebeliktų „energetinių” ubagų – žmonių, kurie visas pajamas atiduoda už elektrą ir dujas. Todėl siūloma prisijungti prie LGPOC, ir burtis į politinę jėgą, kuri dalyvautų rinkimuose ir siūlytų šias idėjas. Nes Lietuva gali būti bet kurią akimirką JAV išprievartauta stoti į karą su Rusija. Ir būti sunaikintai. Kaip kad nutiko Ukrainai.
E.Vaitkus atsakė į LL klausimus

 • Kodėl sakote, kad Lietuva JAV kolonija?
  Aš tik sakau, kad įmanomas dar ir trečias kelias rinkimuose. Nes kai JAV paskelbia, kad neteisėtuose rinkimuose yra išrinktas kitas žmogus, nei buvo išrinktas, tai Lietuva tą ir pakartoja. Pvz., Lietuva paskelbė, kad neteisėtuose rinkimuose Baltarusijoje buvo išrinktas ne Lukašenka, tačiau tikroji prezidentė Cinachovskaja. Matyt, kad Lietuva ima pavyzdį iš JAV, kuri prieš kelis metus buvo paskelbusi, kad net žmogus, kuris nedalyvavo Venesuelos prezidento rinkimuose, iš tikrųjų juo ir JAV buvo paskirtas. Ir visi JAV šuniukai ir vasalai patvirtino, kad jis tikrasis Venesuelos prezidentas. Aš tikiuosi, kad Lietuvos žmonėms toks kelias nelabai patinka.
  Kada Lietuva įstos į karą pagal tą scenarijų, kuris yra parašytas JAV?
  Aš pateikiu nuorodą į „Azov” vado pareiškimą, kad reikia tik Cichanovskajos prašymo, ir jie ateis į pagalbą Baltarusijai karine jėga. Jis tikisi, kad ir lenkai padės karine jėga išvaduoti Baltarusiją.
 • Taip atrodo, kad kai Cinanovskaja duos nurodymą, tris šalys – Lietuva, Lenkija ir Ukraina kariniu būdu išvaduos Baltarusiją. Juk kaip SSSR įsiveržė į Afganistaną? Tiesiog nuvertė šios šalies prezidentą, jį nužudė, ir paskyrė naują, kuris paprašė sovietų karinės pagalbos. Todėl pasinaudodami sovietų ir JAV gerąja patirtimi, galime bandyti išvaduoti Baltarusiją, ir tada atsidursime kare, net nemirktelėję, bet kurią minutę. Aš sakau, kad mes jokiu būdu negalime jėga versti teisėtos valdžios kitoje šalyje. Ir tai turi būti įtvirtinta po rinkimų.
  Aš sunkiai tikiu, kad mums pavyktų nugalėti Baltarusiją šiame kare, tuo labiau, kad „batka” jau turi ir rusiškų atominių bombų?
  Tai nesvarbu. Kadangi mes nugalėjome tokią šalį, kaip Kiniją, tai baltarusius tai tikrai nugalėsime.
  Kaip sako URM ministras Landsbergis, su Kinija reikia kalbėtis „iš jėgos pozicijų”. reikia kinus smaugti?
  Juk kai 18 amžiuje Kinija uždraudė pardavinėti narkotikus, tai Vakarų civilizacija iš karto įsikišo ir prasidėjo „opiumo karai”.
  Nejaugi mes iš tikrųjų esame tokie idiotai, kokiais mums laiko LRT ir LR Seimas?
  Aš tik pakartosiu Tulsi Gabard žodžius “Karo kurstytojai bando įtempti mus į Trečiąjį pasaulinį karą, kuris gali baigtis tik vienu bdūu: branduoliniu sunaikinimu ir visų mūsų artimųjų kančiomis bei mirtimi. Zelenskis, Baidenas, NATO, Kongreso ir žiniasklaidos neokonai yra beprotiški. Ir mes esame pamišę, jei pasyviai leidžiame jiems vesti mus į šį holokaustą kaip avis j skerdimą. Vilties randame tame, kad didžioji dauguma … yra sveiko proto, tačiau sveiko proto nebepakanka. Mums taip pat reikia drąsos. Drąsa stoti prieš galingus karo kurstytojus ir vieningai pareikšti: „.Ne! mes neleisime jums sunaikinti mūsų šeimų, bendruomenių, aplinkos, šalies ir pasaulio!”
  Pakartosiu – neužtenka nesutikti su tokia politika, dar reikia ir drąsos jai pasipriešinti. Nes kitaip bus holokaustas ir mūsų visų sudeginimas pasauliniame kare.
Artėja S.Skvernelio košmaras – „Igničio” nacionalizavimas ir elektros kaina – 0,10 ct. už kw (pildoma) 2
 • Tačiau dabar Lietuvos visuomenės pratinama prie minties, kad mes galime laimėti šį branduolinį karą. Neva rusai nespės iššauti savo raketų, o JAV spės. ir mes laimėsime?
  Toks mąstymas yra pats pavojingiausias visam pasauliui, o ne tik Lietuvai. Nes kai buvo du blokai – sovietų ir NATO, tai tada buvo aiškiai sutarta, kad branduolinio karo būti negali, nes mes visi mirsime. O kai žlugo Sovietų sąjunga, tai mums ėmė kišti mintį, kad branduolinis karas gali būti, ir tai nieko blogo.
  Mums peršama mintis, kad JAV yra technologiškai pranašesnė už rusus, kurie atsilikę, kaip Hitleris sakė, „pusiau žmonės”. Tą mintį mums nuolat perša LRT ir Žinių radijas?
  Tokiu atveju atominis karas ateina pas mus ir jo tikimybė labai reali. Nes mes galvojame, kad atominis karas gali būti, nes mes jame laimėsime. Dingo naratyvas, kad jo negali būti apskritai. Tada reikia priminti akademiko Sacharovo paskaičiavimus – kiek megatonų bombą reikia susprogdinti po vandeniu, kad banga pasiektų 100 metrų aukštį? Arba 500 metrų? Kuri nuplautų visus Amerikos miestus? Pasislėpti ar išsigelbėti nėra jokių galimybių. Tuo labiau, kad gali tas bombas susprogdinti ir savo teritorijoje ir visame pasaulyje bus atominė žiema. Todėl ir sakau – ta Vytauto Landsbergio mintis, kad galima laimėti atominį karą arba galima laimėti prieš tiek daug atominių bombų turinčia Rusiją – vien ši mintis yra nusikalstama ir pražūtinga visam pasauliui.
  V.Landsbergiui reikia psichiatrų priežiūros?
  Taip, nes jis kelia grėsmę ne tik sau, tačiau ir visam likusiam pasauliui, visai žmonijai.
  Siūlome nacionalizuoti ir privatizuotas energetikos monopolijas?
  Taip, jos turi būti tik valstybinės, ir dirbti be jokio pelno, nes tai ne jų funkcija. Joms valdyti pasamdyti specialistus, nes stambiųjų įmonių akcininkai jau nebevaldo tiesiogiai. Kad nebūtų taip, kaip yra su dujomis. Mes visi už 1 kubą dujų mokame po 1,92 eurus, kai nuo sausio 1 d. ta dujų kaina svyruoja nuo 40-70 centų. Tačiau mes mokame fiksuotą kainą, tai yra permokame daugiau nei eurą už kiekvieną kubą. Kodėl ta monopolija priverčia mus mokėti tris kartus brangiau, nei kainuoja dujos, nes kitaip neva bus nuskriausti smulkieji akcininkai. Gal jau užtenka tokios praktikos? Buvo tokia knyga „Ekonominio smogiko išpažintis” – kaip reikia užgrobti kitą šalį? Reikia perimti visą infrastruktūrą, ir tada kainas pakelti dešimt kartų. Ir tada visi žmonės taps tavo vergais. Energetinių resursų kainos turi būti maksimaliai pigios. Tai reiškia, kad Seimas privalo atšaukti savo įstatymą, kuriuo uždraudė pirkti pigią elektrą iš Baltarusijos. Tai buvo politinis, o ne ekonominis sprendimas. Reikia baltarusišką elektrą pirkti Lietuvos žmonių ekonominės gerovės vardan, kad neliktų 20 proc. žmonių, kurie gyvena žemiau skurdo ribos. Nes visi Lietuvos žmonės yra Lietuvos žmonės. Nes kaip man pasakojo vienas liudininkas, tai partiniame susirinkime tuometinis premjeras Andrius Kubilius taip pasakė : „Ko tu pergyveni dėl tų ubagų, jų visada buvo ir bus”. Tokia Kubiliaus logika, tačiau tada natūralu, kad ateina ir nužmogėjimas.
  Taip, tačiau tas nužmogėjimas dabar tokio laipsnio, kad žmonėmis dabar niekas neberūpi, tik išgyventi?

  Taip, nes tiek metų buvo viskas leidžiama, buvo ir yra visiškas nebaudžiamumas. Natūraliai taip ir įvyko – „jūs, ūbagėliai, tylėkite, arba užčiaupsime”.
  O kaip padaryti, kad to nebūtų? Nes iš esmės įstatymai puikūs, ir kai aš rašau kokį skundą, jais remiuosi. Tačiau įstatymai neveikia, ir teismas juos ignoruoja?

  Šitame kontekste svarbi bus ypatingojo prokuroro pozicija. Ir ji atsiras pagal JAV pavyzdį. Lygiai taip pat, kaip reikia įvardinti ir užsienio šalies agentus. Vėlgi – užsienio agentų įstatymą sugalvojo JAV, o ne Rusija, rusai šią idėją tik pasiskolino. Nors mums pateikiama, kad tik Rusijoje yra užsienio agentų įstatymas, tačiau tai amerikoniškas išmislas. Nes priėmę tokįs įstatymą, mes neleisime Lietuvos išdavikams kalbėti garsiai. tegul jie kalba tyliai, pašnibždomis. Ir per ypatingąjį prokurorą organizuosime parodomuosius teismo procesus Lietuvos išdavikams. Kitas dalykas, kad panaikinsime senatį nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę.
  Tas rimtas požiūris, nes tada galima būtų traukti visus landsbergius pvz. už „Mažeikių naftos” aferą, nes dabar tam nusikaltimui jau neva suėjo senatis?

  Senaties tokiems nusikaltimams negali būti, taip. tačiau tai gali padaryti tik naujas Seimas. Tai galime padaryti tik mes patys, jeigu patikėsime, kad mes galime. Aš kaip šauklys sakau, kad to pasiekti galima, ir kai žmonės tuo patikės, viskas ir atsitiks.
  Siūlote uždaryti ir visas propagandos gamyklas – bet juk tai tūkstančiai darbo vietų? Ką tie propagandos gamintojai veiks?

  Visiškai parsidavusios prostitutės galės ieškotis darbo individualiai. Nes bepročių valdžia gali vesti tik visiškos katastrofos link. Tai, ką matome per valstybinę televiziją, yra serialas „Keturi tankistai ir šuo” – kaip jie nugalėjo Hitlerį. Psichologijos prasme žmones tai veikia.
  Kiek žmonių pritaria jūsų mintims?

  Tų, kurie skaito laisvą laikraštį arba ekspertai.eu, įtikinėti jau nereikia. Reikia patraukti tuos 20 proc. žmonių, kurie neketina eiti į rinkimus ir dar 15 proc., kurie nežino, už ką balsuoti. Mano mintis yra paprasta – vienas rinkėjas – vienas balsas. Partijos finansuojamos tik iš nario mokesčio. Balsus skaičiuojantis kompiuteris turi būti Lietuvoje, o ne užsienyje. Ir po Seimo rinkimų tai būtina įgyvendinti, nes kitaip viskas vėl bus apgaulė.

Pakeisti valdžią galima ginkluotu būdu, kaip kad siūlo dabar Baltarusijos prezidentė reziduojanti Vilniuje, ar kaip buvo įvykdyta Ukrainoje 2014 metais. Pakeisti valdžią galima ir taikiu būdu, tai yra, per rinkimus, balsavimu nusprendžiant šalies ateitį. Neabejotina, kad Lietuvoje tinkamas yra tik antras variantas.

Lietuvos Konstitucijoje yra nurodyta : vienas rinkėjas – vienas balsas. Taip ir turi būti. Tačiau Lietuvos rinkimų įstatymas neatitinka Konstitucijos reikalavimo, nes vienas rinkėjas balsuoja du kartus, ir dar pažymi 5 patinkančius asmenie, taigi gaunasi, net septynis kartai. To pasekoje vienas ir tas pats kandidatas gali būti išrinktas į Seimą du kartus per vienerius ir tuos pačius rinkimus. O tada susidaro situacija, kai išrinktas Seimo narys (pvz. I. Šimonytė) atsisako būti Seimo nariu (išrinktu daugiamandatėje), tačiau lieka Seimo nariu – nes buvo išrinktas ir vienmandatėje apygardoje ir to išrinkimo neatsisakė. Tai yra atsisakė tik pirmojo išrinkimo, bet ne antrojo.
Balsų skaičiavimo procedūra privalo būti monitoruojama ir stebima videokamerų pagalba ir vieša. Taip būtų užtikrintas rinkimų skaidrumas. O centrinis balsų skaičiavimo kompiuteris negali būti užsienio šalyje, kaip yra dabar, o privalo būti Lietuvoje.

Politinių partijų veikla negali būti finansuojama nei Lietuvos valdžios paskirtais milijonais, nei privataus ar valstybinio kapitalo lėšomis. Politinių partijų veikla turi būti finansuojama tik partijos narių nario mokesčiu.

Akivaizdu, kad Lietuvos okupantai nelinkę keisti Lietuvos Konstitucijai prieštaraujančių įstatymų, ir todėl 2024 metų Seimo rinkimai bus vykdomi senąja tvarka.

Tačiau, galima nugalėti ir tokiomis sąlygomis, jeigu mes patikėsime, kad nuo mūsų balso viskas ir priklauso, jeigu mes suprasime, kokioje padėtyje esame, o tada pasakysime okupantams – GANA.

Facebook komentarai
});}(jQuery));