Eduardas Vaitkus : „Sava valdžia, Savi teismai, Tik MES čia esam SVETIMI”

koliazas

koliazas

1. Mes ėjome, ėjome, 30 metų ėjome ir nepastebėjome
2. KAIP pametėme Lietuvą.
3. Mes buvo LAISVI… Mes TAPOME laisvi NUO Lietuvos,
5. Mums buvo sakoma – svarbu yra gerai PARDUOT SAVE,
6. PRARASTI save už gerą kainą – tai pasiekimas
Mes STENGĖMĖS
7. mes turime valdžia išrinktą TARNAUTI
8. Bet jie VIRTO PONAIS,, ir VALDO…
9. Ir gieda MUMS choru – kokie esame vertingi …
10. TAČIAU TIK 2 savaites. Prieš rinkimus .
11. PO TO keliai IŠSISKIRIA…
12. Ir Šimonytės sako TIESIAI
13. savo BALSĄ atgausite TIK po 4 metų
14. Dabar jūs MŪSŲ
15. Jie kėsinasi į mūsų TEISES, į mūsų ŠEIMAS, į mūsų VAIKUS…
16. Jie žino geriau už mus (taip jie sako) ko mes NORIME, ir ko mums reikia
17. JEIGU nori balsuoti vienmandatinėje už asmenį, tai reiškia – NORI balsuoti už PARTIJĄ daugiamandatinėj…
18. ABSURDAS tampa TIKROVE.
19. Kovo mėn skelbiama – vaikų TESTUOT NEREIKIA,
20. Balandžio mėn – jau REIKIA, NES klasėje net 30 vaikų
21. gegužės mėn ir vėl NEREIKIA, kai renginy TIK 500 žmoniu,
22. O sekančią dieną mokykloje – testuoti reikia…
23. ABSURDAS TĘSIAMAS…
24. O Ateity – SKIEPAI. PRIVALOMI… VISIEMS, net kūdikiams…
25. Dabar, jau 20 metų pirmą gyvenimo dieną skiepijami VISI kūdikiai nuo Hepatito,
26. KURIUO jie užsikrėsti galės sekso metu, leidžiant narkotikus ar užterštus kraujo produktus
27. Paskiepyti reiktų 5 vaikus per metus (kuriuos galima nesunkiai nustatyti),
28. TAČIAU – skiepijami VISI – 24 000..
29. Nes PINIGAI moka kalbėti. Lietuviškai.
30. Mes atėjome TEN, kur TEISINGUMAS yra PERKAMAS…
31. Masiuli…, kur tu, atsiliepk… JAU saugu.
32. Mes atėjome TEN, kur NETEISYBĖ yra įvelkama į TEISĖTUS rūbus 33. Kur teisinei SISTEMAI LEISTA spausti sultis iš Lietuvos žmonių…
34. Kur TEMIDĖ Valdžios norus išklauso NUOLANKIAI užmerktom akim
35. Sava valdžia, Savi teismai, Tik MES čia esam SVETIMI
36. MES – NESAVI
37. TAIP MILIJONAS ir pabėgo ..
38. Mums sakė – TAI vieni niekai
39. TAI LAISVĖS išraiška – juk jūs turite TEISĘ – bėgti…ir pabėgti…
40. O MES NEPAREIKALAVOME TEISĖS gyventi SAVOJ šaly
41. TEISĖS… Jos Konstitucijoje surašytos …
43. Tačiau Valdžia paskelbia –
44. Kad JIE yra mūsų TEISIŲ TEIKĖJAI
45. Jei būsite geri – GAUSITE,
46. Jei ne – ATIMSIME
48. Juk TEISES gali būti ir PAVOJINGOS.
49. O dabar IŠRŪŠIUOSIM –
50. Paskiepytas – ČIA
51. NEpaskiepytas – TEN
52. Būkite ramūs, Tai nevadinsime DISKRIMINACIJA
53. Ir ŽODŽIO laisvės jums nereikia –
54. juk TYLEJOTE 30 metų
55. televizorius išspjaus kas jums TURI BŪT svarbu,
56. reiks TIK nuryti – SKANAUS…. :
57. Rusai puola kiekvieną dieną
58. Amerika gelbsti kiekvieną dieną
59. Briuselis padeda
69. mes SKOLINGI
70. MES vieni neišgyvensim
71. MORALĖ ir PADORUMAS ne šio pasaulio dimensija
72. SAVIGARBA – nepaklausi PREKĖ – PAMIRŠTI
73. JŪS PRIVALOTE TIKĖTI, kad valdžia dirba JUMS
74. TIKĖTI būtina net ir tada, kai valdžia yra įklimpsta MELE.
75. Jūsų šventa PAREIGA TIKĖTI ir PASITIKĖTI
76. meluojančiais ir vagiančiais
77. Nes JIE valdžia, o JŪS tik ERKĖS.
78. ir VISAS SEIMAS choru atkartoja – ERKĖS ..
79. Ir turime ŠIRDYJE Lietuvos kalėjimą purviną Amerikos;
80. ir kyšius milijoninius
81. ir žmogų TEN kankintą suluošintą,
82. ir teismo sprendimu 130 000 eurų MES visi jam sumokėjom
83. NES turime VALDŽIĄ, kuri ŽINO… ŠEIMININKO norus…
84. LIOKAJAUS dvasia sklandanti valdžios koridoriuose…
85. Užtraukė GĖDĄ mums visiems.
86. ŽYNIAI , visi 9, iššaukia DVASIAS ir
87. mums paaiškina , ką reiškia LIETUVIŠKI žodžiai KONSTITUCIJOJE 88. Taip Vanduo virsta VYNU, vynas vandeniu …
89. PASKUTIS lašas
90. PERPILDYTA…
91. mes turime TEISĘ – PRIEŠINTIS
92. Konstitucijos ir mūsų gyvenimo VAGIMS
93. Tai PAREIGA – priešintis mūsų TEISIŲ vagims.
94. Čia susirinko ŽMONĖS, kurie ATSIMENA tą teisę…
95. ir JAUČIA. tą PAREIGĄ!
96. Todėl, Aš, EV, DĖKOJU jums – už VILTĮ,
97. Šita valdžai jau PERŽENGĖ visas įmanomas RIBAS;
98. JIE. atsidūrė UŽRIBY… ne MES …
99. Jau 30 metų, jie keičia tiktai kaukes, tik sukneles…
100. Jų. IMPOTENCIJA JAU nepagydoma
101. Visos ČMILYTĖS. pasakė – Lietuvos žmonės yra TIK PĖSTININKAI
kurie gali ir turi būti paaukoti KARALIENĖS ir VALDOVĖS partijoje
SEIMO partijoje… LOŠIMO partijoje… VALDŽIOS partijoj
102. Taigi, Valdžia JAU PASIRINKO..
103. Šiandien RENKAMĖS MES,
savo POZICIJĄ; SAVO likimą;
104. Aš, EV, NESUTINKU būti AUKA PARTIJŲ žaidime
105. Aš Lietuvos PILIETIS
106. Tai mano PAREIGA , tai MŪSŲ pareiga IŠMĖŽTI tas arklides…
107. PRIE DARBŲ , broliai ir seserys
AČIŪ jums.
Facebook komentarai
});}(jQuery));