Dvikova su Nacionaline žemes tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos Vilniaus rajono skyriumi

Dvikova su Nacionaline žemes tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos Vilniaus rajono skyriumi.

Šį straipsnį laikraščiui, o tuo pačiu informuojant visuomenę, nusprendžiau parašyti susipažinęs su Salomėjos Pranaitienes LRT TV naujienų tarnybos straipsniu ,,Sodininkų bendrijos gudrybės: bendro naudojimo žemė įsigyjama apgaulės būdu‘‘ 2016 m. liepos 27 d. Jame aprašoma šios žemės pirkimas Trakų rajone, sodininkų bendrijoje ,,Kelininkas‘‘. Esu ne žurnalistas, todėl straipsnis nebus literatūrinis. Čia išdėstysiu faktus, kurie patvirtinti brėžiniais, raštais ir atsakymais į juos. Tai vyksta nuo 2013 m. gruodžio mėn. ir dar nesibaigė galutiniais sprendimais, šiais 2017 m. Praėjo trys metai. Straipsnyje rašoma, kad NŽT prie ŽŪM, Trakų rajono skyrius padavė į teismą reikalaudamas, kad žemė būtų grąžinta valstybei. Toks pat įvykis, tik ankščiau, 2014m. įvyko Vilniaus raj. sodininkų bendrijoje ,,Žaluma‘‘. Tą patį turėtų atlikti ir NŽT Vilniaus skyrius. Skyrius jau informuotas raštiškai. Ar jis ką nors veiks, neaišku, nes pirkimo-pardavimo sutartyje dalyvavo buvusi šio skyriaus vedėja. Trumpai apie sodininkų bendriją ,,Žaluma‘‘. Jos teritorija yra Vilniaus rajone, netoli Sudervės miestelio, ribojasi su Sudervės ežeru. Užima 120 ha plotą, iš jų 36 ha užima miškai,keliai, laisva bendro naudojimo žemė ir apie 150 buvusių, iki 4 arų ploto, valstybinės žemės sklypelių. Yra 650 bendrijos narių. Šešių arų sklypelį įsigijo mano neįgalioji dukra ir aš, kaip jos teisiškai įgaliotas asmuo, po truputį pradėjau tą, šlaite esančią žemę tvarkyti. Vyko sodo namelio statyba. Geriamą vandenį atsinešdavome iš tolokai esančių gyventojų, nes numatyto genplane bendro naudojimo gręžinio nebuvo, nėra jo ir dabar. Viskas vyko sklandžiai iki tol, kol prie šio kelio laisvą sklypą nusipirko kaimynė, M. Ražanauskienė. Nematavo jo buvęs pirmininkas M. Savčenko, nei pati pirkėja. Vėliau paaiškėjo, kad čia nebuvo 6 arų sklypelio, buvo tik 5 arai. Klaida plane – sklypo vienos kraštinės ilgis buvo pažymėtas įjungiant į jį ir šio jau baigto žvyruoto kelio plotį, tai yra padidintas 6 metrais. Netrukus atsirado vamzdžių  stulpai su spygliuotos vielos užtvėrimu. Privažiavimas prie sklypo Nr.416 užsidarė, kaimynas kelyje esantį žvyrą suarė. Neužilgo šios kaimynės vyras Juozas Ražanauskas buvo išrinktas pirmininku, todėl šio kelio spygliuota viela ir keletas stulpų buvo nuimti nuo pravažiavimo tik po penkių metų. Ne taip lengva ieškoti tiesos prieš veiksmus, kuriuos atlieka net neaukšto rango vadovas. Eilė stulpų, žymėjusių M. Ražanauskienės sklypo ribą, jau be spygliuotos vielos, stovi iki šiol. Tai reikėtų Jums, skaitytojau, atsiminti, nes tolesni jau kito pirmininko – Jono Narkevičiaus veiksmai šią ribą brėžiniuose pakeitė, pastūmėdami ją į vidaus kelią. Šis faktas bus reikalingas aprašant šių dienų sklypo Nr.422 kadastrinius matavimus. Nereikėjo ilgai laukti naujų rinkimų. Bendrijos valdyboje atsirado naujas narys Jonas Narkevičius. Buvo kalbama, kad jis kovoja su esamu pirmininku, skelbimų lentose pasirodydavo įvairūs įvykių aprašymai. Paskaitydavau juos, nes skelbimų lenta stovėjo šalia. Vieną iš jų, sutrumpintą, Jono Narkevičiaus kreipimąsi, tikiuosi su įdomumu paskaitysite ir Jūs, skaitytojai. 

Gerb. Sodų bendrijos „Žaluma“ sklypo savininke

Valdybos nariai, sudarantys mažumą, šiuo metu negali įtakoti visai bendrijai gyvybiškai svarbių sprendimų priėmimo bei jų tolimesnio vykdymo. Todėl kviečiu į skubų bendrijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2008 m. vasario 1 d. Susirinkimas šaukiamas: 1. Dėl susiklosčiusios neveiklios padėties bendrijos valdyboje; 2. Dėl visiškai nesprendžiamų visai sodų bendrijai svarbių klausimų; 3. Dėl gręsiančio bendrijos bendro naudojimo turto praradimo. Norėčiau konkrečiai papasakoti apie skaudžiausias ir reikalaujančias neatidėliotino sprendimo problemas, aktualias visiems sodininkams. Vadovaujant J.Ražanauskui, bendrijos dokumentacijoje vyrauja netvarka ir chaosas, nes reikalai tvarkomi taip, kaip tai yra patogiausia ir naudingiausia pirmininkui. Dalis valdybos narių nieko neveikia, net neturi jiems paskirtų užduočių – vienintelis jų darbas tėra pataikauti pirmininkui ir visokeriopai jį palaikyti valdybos narių balsavimo metu. Pagal naujus įstatymus, bendrija galėtų pati laisvai disponuoti išpirkta žeme: ja panaudoti savo reikmėms, leisti jos dalį išsipirkti asmeniniam naudojimui, kaip priesklypinius papildomos žemės plotus atskiriems bendrijos nariams, arba net suformuoti atskirus naujus sklypus ir dalį jų komercine kaina parduoti. Už gautas lėšas galėtume daug gero padaryti bendrijos labui – juk keliai (vietomis net nepravažiuojami) pas mus patys blogiausi iš visų Vilniaus rajono sodų bendrijų. Taip pat būtų galima suformuoti tinkamas gatves ir gatveles, pasirūpinti jų apšvietimu bei spręsti vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimo klausimus. Juk Lietuvoje beveik visos paežerės apsukrių sukčių užimtos panašiu principų, t.y. perkeliant žemę arba suradus buvusius savininkus, su jais susitariama. Jiems atstačius nuosavybę dalį žemės perrašo sukčių naudai, arba perperkant teisę į gražintiną žemę. Argi mes turime per daug laisvų pinigų, kad galėtume leisti kam nors pelnytis iš mūsų visų galimybių? Argi mes nenorime turėti sutvarkytą gerbūvį, ištisus metus pravažiuojamus ir apšviestus kelius? Argi mes nenorime matyti kompetentingai, efektyviai ir sąžiningai veikiančios bendrijos valdybos, kurios nariai spręstų visiems svarbius klausimus, o ne asmeninius ir sėdėtų susirinkimuose kaip marionetės, kurias kaip jam patinka už virvučių tampo dabartinis pirmininkas? Ši agitacija paveikė. Gal mane suprasite, kodėl aš pasirašiau sukurtos iniciatyvinės grupės sąrašuose, nes ir man dėl kelio atstatymo teko prarasti daug laiko. Po pirmo, jau naujo pirmininko organizuoto susirinkimo, galutiniai juo nusivyliau, nes jame buvo balsuojama dėl išlaidų apmokėjimo jam, Jonui Narkevičiui, už visas jo patirtas išlaidas, ruošiant Juozo Ražanausko ,,nuvertimą‘‘ iš pirmininko posto. Prisiminiau vietnamiečių multiplikacinį filmą, kuriame jaunuolis kovojo su drakonu ir jį nugalėjęs pats virto juo. Nuo pirmininko Jono Narkevičiaus veiksmų gavau atpildą už tą uždėtą parašą. Atsiprašau bendrijos narių dėl to parašo. Apie tuos atpildus bus toliau. Buvo skelbimuose ir kitų nuomonių. Perspausdinu sutrumpintą straipsnį, nukabintą nuo skelbimų lentos.

Bronius Kruostas

Savo energingą veiklą J. Narkevičius pradėjo kaip reikiant nė neįsikūręs įsigytame sklype. Bendrijos žemių pakraštyje, pamiškėje, jau ilgokai akis badė nemaža jo atsigabentų statybinių medžiagų krūva. Atrodė, kad bendrijos naujokas, ragindamas nedarkyti aplinkos, tiesiog neranda kada rūpintis asmeniniais reikalais – visas jėgas ir laiką atima bendri rūpesčiai. Šis kriminalinis plauko įvykis ne taip seniai atsitiko sostinėje, ant UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ teritorijos ribos. Bendrovės saugos darbuotojai sustabdė prie vartų atriedėjusį aiškiai netuščią krovininį automobilį ,, Iveco‘‘ ir patikrino, kas juo išvežama. Pasirodė, furgono grindis slegia solidi rietuvė metalinių sijų. Paprašytam parodyti krovinio gabenimo dokumentus vairuotojui teliko skėstelėti rankomis. Pradėjus ieškoti siūlo galo, paaiškėjo, kad vairuotojas su palydovu vykdo Technikos tarnybos Ūkio skyriaus viršininko Jono Narkevičiaus paliepimą nugabenti išvakarėse atitinkamai supjaustytą (kad tilptų) metalą į Vilniaus pašonėje, Dūkštų seniūnijoje, esančią sodininkų bendriją ,,Žaluma‘‘. Iki įvykstant šiam ,,pasienio incidentui‘‘ UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘‘ Technikos tarnybos Remonto dirbtuvių remonto baro šeštosios kategorijos šaltkalvis J.Narkevičius (tą pačią dieną parašė prašymą ir bendrovės generalinis direktorius pakeitė jo darbo sąlygas) buvo dvigubas viršininkas – jis vadovauja ir ką tik paminėtai sodininkų bendrijai ,,Žaluma‘‘. Bendrijos nariams, sužinojusiems apie tokį jų vadovo akibrokštą, irgi teliko skėsčioti rankomis. Straipsnio pabaiga. Prasidėjo naujo pirmininko, 15 dienų dirbusio šaltkalviu, – Jono Narkevičiaus vadovavimo sodininkų bendrijai, daug metų trunkanti era. Kaip jis vykdė pažadus paaiškinsiu žemiau. Pradėjo nuo mūsų bendrijos naujo žemėtvarkos projekto ruošimo. Susirinkime buvo skelbta, kad vyko konkursas matininkų parinkimui. Paminėtos kelios matininkų pavardės. Siūlomos atlikimo sumos skyrėsi tarp konkurentų kelis kartus ir priimta lyg tai mažiausia kaina. Kokiomis priemonėmis ir dokumentais buvo paruoštas s/b „Žaluma“ visų bendro naudojimo žemės sklypų ir  įsiterpusių valstybinės žemės iki 4 arų ploto būsimas išpirkimas mūsų bendrijoje? Pradėta nuo 2011 metų, tvirtinant narių susirinkime bendro naudojimo žemių charakteristikų lenteles, skiriamų įsiterpusių sklypų dydžio, bei sąrašus su narių pavardėmis. Šio 2011.05.14d. susirinkimo protokolų yra du, viename protokole yra keletas lentelių, kitame jau mažesnis skaičius. Nežiūrint to, jie abu patvirtinti parašais „kopija tikra“ Jonas Narkevičius. Sodininkų bendrijų įstatymas mini tik vieną galiojantį, surašytą per 10 dienų, protokolą. Jis negali būti keičiamas pagal pirmininko norą. Taigi, 2011.05.14d. susirinkime buvo svarstomos tik bendro naudojimo žemės panaudojimo galimybes. Šią žemę bendrija numatė naudoti bendro naudojimo statiniais statyti ir rekreacijai. Šios dienos susirinkimas nedavė įgaliojimo valdybos pirmininkui Jonui Narkevičiui pirkti 1,2ha ploto sklypo Nr. 1B. Šiais 2011m, bei 2012m, 2013m, šis sklypas nebuvo išpirktas, nes s/b „Žaluma“ neturėjo lėšų šiam pirkimui. Iš narių specialiai tam lėšos nebuvo papildomai surinktos. 2013.05.12d. visuotinio narių susirinkimo protokole vienas iš darbotvarkės svarbus klausimas kažkodėl buvo 11 punkte „Kiti klausimai“. Jame trečiu numeriu taip parašytas šis svarstymas: Svarstytas klausimas dėl bendro naudojimo žemės išpirkimo. Toks klausimas privalėjo būti atspausdintas darbotvarkėje, o ne paslėptas „Kiti klausimai“. Nariai žinotų kas bus svarstoma. Šiame susirinkime nebuvo sprendimo dėl valstybinės žemės 1.2 ha ir 1.24 ha pirkimo. Aiškus sukčiavimas. Šio projekto genplane noriu paminėti tik vieną bendro naudojimo žemės sklypą 1B. Jame dar valstybinėje žemėje šalia sklypo, priklausančio pirmininkui Jonui Narkevičiui, stovėjo ,,vagonėlis‘‘, kuris išaugęs į pagalbinį pastatą 10,4×6,75m, kitame sklype nariui Stanislov Ruseckij priklausantis gyvenamas namas 6×9 m. Jiems Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012 metais surašė savavališkos statybos aktus ir surašyti reikalavimai pašalinti savavališkas statybos padarinius. Pirmininkas Jonas Narkevičius ėmėsi veiksmų, kad šis reikalavimas nebūtų įvykdytas. Rengiamame projekte abu sklypai buvo pavaizduoti, kaip sklypai įsiterpę į valstybinę žemę. Gavo buvusio NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vėdėjo L. Dieninio raštą, kad tas ,,vagonėlis‘‘, jau stovintis  valstybinėje žemėje, būtų pastatomas. Nors tokius leidimus pagal statybos įstatymą, išduoda savivaldybė, o ši išdavė tik raštą ,,Dėl informacijos pateikimo.‘‘ Toliau liko tik s/b,,Žaluma‘‘ vardu išpirkti šį  1,2 ha valstybinės žemės sklypą. Tai buvo padaryta 2014.02.19d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, sumokant valstybei mažiau, tik 4032.0 litų. Rinkos kaina 473000 litų. Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyti duomenys: sodininkų bendrija ,,Žaluma‘‘, buveinės adresas Vilniaus m. Minties g. 11-12, atstovavo pirmininkas Jonas Narkevičius, veikiantis pagal sodininkų bendrijos ,,Žaluma‘‘ 2013 m. gegužės 12d. pakartotinio bendrijos narių susirinkimo protokolą. Yra pažymėta, kad jis turi įgaliojimą. Faktiškai ši sutartis negalioja nes:

1. Buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 11-12 LR juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše įregistruota tik 2015.06.12d. 10:47:56 val., o ne 2014m. ir be visuotinio narių susirinkimo sprendimo ir veikiančių bendrijos įstatų reikalavimo.

2. Jonui Narkevičiui įgaliojimo sudaryti šią sutartį 2013m. gegužės 12d. narių susirinkimas nedavė. Savo adresą panaudojo, kaip įgaliojimą pirkimo-pardavimo sutartyje.

3. 2013m. gegužės 12d. pakartotiniame bendrijos narių susirinkime bendro naudojimo sklypo 1,2ha (genplane 1B) pirkimas nebuvo svarstomas. Šiame susirinkime svarstyta ,,Naujos redakcijos įstatų priėmimas‘‘ ir Jonas Narkevičius įpareigotas įregistruoti naujos redakcijos įstatus, o ne žemės pirkimą. Jame taip pat nutarta s/b ,,Žaluma‘‘ buveinę įregistruoti adresu B. M. Gimbutienės g. 4, tai yra jo gyvenamoji vieta, o ne Minties g. 11-12. 

4. Pagal žemės sklypo planą M1:2000 ,,vagonėlis‘‘ ir gyvenamas namas pirkimo datai stovėjo valstybinėje žemėje. Šį pirkimą patvirtino NŽT prie žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015.03.16d. raštu. Tik nupirkus šį 1,2 ha sklypą jie tapo įsiterpusiais ir Jonas Narkevičius bei Stanislav Ruseckij privatizavo juos, prijungdami prie savų sklypų. Kitaip tariant uždėjo ant savo ir kaimynų sklypų magišką kepurę. Taip Jonas Narkevičius išgelbėjo savo ir Stanislav Ruseckij statinius. Jie liko nenugriauti. 

Panagrinėkime skelbtas žiniasklaidoje kainas. „Lietuvos ryto“ laikraštyje 2016m. sausio 30d. straipsnyje „Laisva žemė brangs kone šimtą kartų“ korespondentė nurodo 11.6 eurų už 1 arą, o toliau šiame straipsnyje nurodyta, kad 8 hektarai kainuoja vos 4 tūkst. eurų? Minėta LRT TV naujienų tarnyba rašo, kad Trakų rajone perkant žemę, mokėta jau 15 eurų už 1 arą žemės. Paskaičiavus indeksuotą kainą s/b „Žaluma“ teritorijai, ji yra artima 10 eurų už 1 arą. 2015.05.24d. narių susirinkimas patvortino 1aro kainą lygią 30 eurų. Tai kodėl šitokie skirtumai? Su Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininko R. Šeštakausko pagalba dalyvavau pasitarime pas atliekančią NŽT direktoriaus funkcijas Aušrą Kalantaitę. Supažindinau su s/b „Žaluma“ Generalinio plano minėto sklypo 1B 1.2 ha ploto brėžiniu 1989m. ir tos pačios vietos mano nubraižytu planu pagal atliktą Projektą. Buvęs laisvas valstybinės žemės plotas iškasinėtas kūdromis, yra minėti statiniai ir įlindę į jį fiktyvūs, įsiterpę į valstybinę žemę sklypai. Paprašiau supažindinti su archyviniu šio Projekto egzemplioriumi. Gavau leidimą šį projektą peržiūrėti. Archyviniame brėžinyje tas pats sklypų išdėstymas. Neaišku, kodėl toks Projektas buvo suderintas, patvirtintas ir dabar pagal jį neteisėtai atliktas žemės pirkimas, bei privatizuoti įsiterpe sklypeliai. Žinau įsiterpusių sklypų apibrėžimą, todėl užklausiau, kodėl čia ir dar 12 sklypelių Projekte rodomų, kaip įsiterpusieji, neatitinka jų apibrėžimo? Pagal kokį įstatymą taip suprojektuota, atsakymo negirdėjau. Skyriaus vedėja Daiva Mikalauskienė paaiškino, kad daugelio žinomų Lietuvos juristų aiškinimais, juos galima priskirti prie įsiterpusių sklypelių apibrėžimo. Nepateikė ir šių juridinių dokumentų. Mūsų pažintis tuo baigėsi. Iniciatyvinės grupės, kurioje buvo 80 narių vardu, man teko rašyti prašymą Vilniaus apygardos prokuratūrai apie susidarusią padėtį mūsų bendrijoje. Kaip gi buvo vykdomas prašymo svarstymas? Prašymas vykdymui paskirtas prokurorui Viliui Paulauskui. Prokuroras 2015.12.21 persiuntė Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkui. 2015.12.31, nutarimą priėmė vyriausias tyrėjas Saulius Nevardauskas. Štai sutrumpintas nutarimo tekstas. Prašyme J.Maikovas teigia, kad 2014-02-19 valstybinės žemės sklypo 1,2 ha ploto pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaryta neteisėtai ir šią sutartį reikia pripažinti negaliojančia. Toliau minimas Civilinis kodeksas ir štai įrašoma tokia išvada: ‚,Duomenų, kad minėta pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta nusikalstamu būdu prieš šalių valią negauta, todėl ikiteisminis tyrimas nepradėtinas.‘‘ 

Tyrėjai pamiršo, kad kreiptasi į teisėsaugą ne vieno asmens, o dalies bendrijos narių, tai yra visuomenės. Šiame nutarime prieštaraujama, kad sutarties šalys sudarė ją nusikalstamu būdu. O šalis- pirkėjas turėjo atstovauti s/b ,,Žaluma‘‘ nariams. Jonas Narkevičius neatstovavo nariams, turėjo tikslą prisijungti prie savo sklypo Nr.111 dar 309m2 ,,įsiterpusį sklypą‘‘, pasiekė tai, kad savavališka statyba nebuvo likviduota. Šią 1,2ha žemę pirko tik 3 jo kaimynai, kurie irgi buvo suinteresuoti negriauti pastato arba užpilti be projekto valstybinėje žemėje iškastų prūdų. Juk šį plotą galima buvo suprojektuoti sklypais po 6 arus, išvalyti buvusius melioracijos griovius, išrauti kelmus. Tai ne taip daug kainuotų. Po to per uždarą arba atvirą aukcioną sklypus parduoti. Buvo galima likviduoti nors keletą ,,Kreipimesi‘‘ Jono Narkevičiaus iškeltų negerovių. Toliau dėl vidaus kelio ir gręžinio. Atstačius vidaus kelią 2004.07 mėn. UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialas „Topografija“ atliko Genplano dalies toponuotrauką. Joje pažymėti du gręžiniai ir vandentiekio tinklas.  Kelio plotis lygus 6m, atitinka 1989m. generalinio plano pjūviui VI-VI . Šio pjūvio vieta parodyta Genplane. UAB „Sanora“ atliko Generalinio plano du pakeitimus sklypo Nr.422 išmatavimuose ir nustatė jo plotą lygų 5.1 aro.  Pirmininkas M. Savčenko pakoregavo sklypų Nr.422 ir Nr.423 privatizavimo schemas, kurios buvo užregistruotos Registrų centro Vilniaus filiale. Su jomis sutiko, pasirašydamas, J. Ražanauskas. Tada problema buvo išspręsta. Pagal kaimyno A. Vaičiuno prašymą šios schemos buvo pateiktos iš Registrų centro.  Išdavimo data 2013.12.13. Šių sklypų ribos naujame Projekte parodytos be šių pakeitimų, todėl jame buvo pakeistas kelio plotis ir pasikeitė sklypų Nr.417 ir Nr.418 išdėstymo kryptis. Panaudojau gautas sklypų Nr. 422, Nr.423 schemas, jas išdėsčiau toponuotraukoje, visi sklypai sutilpo į esamą plotą, liko vietos ir 6m kelio pločiui. Pagal tai  nereikia atiduoti kaimynui gręžinio ir perkelti sklypų  tvorą. Riba ir tvora tarp sklypų Nr.416 ir Nr.417 lieka vietoje, o ne ant malkinės stogo dukros sklype, kaip rodoma Projekte. Tai atlikus, įsitikinome, kad reikia taisyti Projektą. Kartu su kaimynu 2013.12.23 kreipėmės į pirmininką raštu.  Jis atsakyme atšvietė eilę brėžinių iš Projekto, kai kuriuos padidino mastelyje ir liko prie savo nuomonės. Negavę konkretaus atsakymo, raštu kreipėmės į Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių 2013.12.30, bei pateikėme papildymus 2014.01.20, 2014.02.11, 2014.01.24. Atskirai žemėtvarkos skyriui parašė ir Jonas Narkevičius. Ko prašė pirmininkas neaišku. Faktas, kad atsakymą gavome tik po 3,5 mėnesių, tai yra, 2014.03.12. Raštas adresuotas ir pirmininkui. 2014 m. sausio 17d. pirmininkas Jonas Narkevičius organizavo pasitarimą Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje. Dalyvavome A.Vaičiunas, L.Vaičiunienė, J.Maikovas. Prieš pasitarimą aš paklausiau, ar bus leista parašyti šio pasitarimo aktą. Pasitarime dalyvavęs Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistas Justinas Vaižmužis sutiko, kad būtų protokoluojama šio pasitarimo eiga. Pasitarimo, įvykusio Vilniaus raj. žemėtvarkos skyriuje, fakto nustatymo aktas. (spausdinamas sutrumpintai). S/b ,,Žaluma‘‘ nariai Aleksandras Vaičiunas, Leokadija Vaičiunienė sklypų Nr. 417 ir 418 savininkai, Jevgenijus Maikovas pagal Nadeždos Davletšinos įgaliojimą. 2014m. sausio 17d. nuvykome į Vilniaus raj. žemėtvarkos skyrių dalyvauti pasitarime dėl netikslumų prie minėtų sklypų atliktame s/b ,,Žaluma‘‘ Projekte. Dėl sklypų ribų iki šiol konfliktų nebuvo, todėl nereikėjo koreguoti sklypų ribų bei privažiavimo kelio pločio, o užfiksuoti faktinį naudojimą. To reikalavo užduotis projekto rengimui. Šio koregavimo klaidos verčia sklypų Nr. 417 ir Nr.418 perstatyti tvorą, o sklypo Nr.416 gręžinys patenka į sklypo Nr.422 teritoriją. Minėti faktai nepriimtini pirmininkui ir jis gina netvarkingą matininkų darbą. Jevgenijus Maikovas paaiškino įvykius dėl kelio uždarymo ir pateikė privatizavimo schemas sklypų Nr. 422, Nr. 423, kurios neteisingai išbraižytos dabartiniame plane, todėl pareikalavo kelio susiaurinimo ir sklypų Nr.417, Nr. 418 ribų ir tvoros nukėlimo asfaltuoto kelio link. Vyr. specialistas Justinas Vaižmužis nepripažino Vilniaus registrų centro Vilniaus filialo pateiktas privatizavimo schemas sklypams Nr. 422 ir 423 ir pasiūlė jas nunešti į prokuratūrą. S/b ,,Žaluma‘‘ valdybos pirmininkas nepripažino privažiavimo kelio 6m. pločio, nurodyto 1989m. projekto VI-VI pjūvyje, kuris taip pat buvo pateiktas. Projektas nebuvo taisomas, tada mes 2014.03.20 su prašymu ir prie jo pridėtų net 67 vnt. dokumentų kreipėmės į NŽT prie Žemės ūkio ministerijos. Gautas atsakymas 2014.05.02 Nr.155-(S.5)-1118,  kuriame pirmajame puslapyje rašoma: „Išnagrinėję tai, kas išdėstyta prašyme, pažymime, kad Jūsų išdėstytos pretenzijos nesusijusios su Projekto sprendiniais, nes prašyme nurodytų žemės sklypų..  .ribos minėtu Projektu nėra keičiamos ir toliau, mūsų sklypų ribos atitinka s/b ‚Žaluma‘ suplanavimo projektą (toliau – Generalinis planas)“. Kartu su Aleksandru Vaičiunu nuvykome į NŽT pas vyr. specialistę Astą Jovaišienę, kuri ruošė šį atsakymą. Mums buvo paaiškinta, kad niekas negalėjo keisti Generalinio plano, nes Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos įsakymu patvirtintas tik įsiterpusių sklypų, ir bendro naudojimo sklypų Projektas. Nubrėžiau šios Genplano dalies 1989 metų ribų ir 2013 metų  Projekto ribų schemą ir, dalyvaujant Aleksandrui Vaičiunui, paaiškinau padėtį visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2014.05.31d. Pasisakymas vyko susirinkimo pabaigoje, pirmininkas Jonas Narkevičius vaikščiojo pakyloje, buvo išjungta filmavimo aparatūra, nariai išeidinėjo iš salės, jie nebuvo perspėjami, kad susirinkimas nebaigtas. Praėjo po 2014 metų visuotinio narių susirinkimo nedaug dienų. Šalia dukros sklypo dar 2000m., pagal suderintą su visomis žinybomis projektą pelkėtoje, apžėlusioje krūmais žemėje,valdybai leidus, iškasėme kūdrą. Ją ir prižiūrėjau. 2014.06.29 d. apie 18val. pastebėjau plaukiojančius vandens paviršiuje juodos spalvos polietileninį maišą ir plastmasinį indą, bei visame 10 arų plote pasklidusius paviršiuje naftos produktus. Paskambinau tel.112. Pranešiau jiems mūsų sodo bendrijos pirmininko Jono Narkevičiaus telefoną. Pirmininką pakvietė prie tvenkinio, kad suorganizuotų indo išėmimą ir pridavimą į pavojingų atliekų įmonę. Laukėme apie valandą, bet neatvyko. Telefonu kalbėjau su pirmininku. Jis atsakė, kad pats įmetei, pats taršą ir panaikink. Tai ir atlikau dalyvaujant trims kaimynams, panaudojus UAB ,,Biocentras‘‘ gaminamą biologinį preparatą. Po taršos likvidavimo skambinau pirmininkui. Jis vėl pasijuokė, sakydamas, kad jis su pareigūnais 2014.07.01 apie pietus apžiūrėjo prūdą ir matė jį visiškai švarų. O aš tą atlikau tą pačią dieną tik vakare. Štai taip! Vilniaus rajono agentūros vedėjas M.Bekasėnas atsiuntė raštą su mėginių analizių rezultatais, papildomai konstatavo, kad kaltininkas nenustatytas. Gi Jonas Narkevičius, teisme, apie tą teršimą aiškino, kad artimi kūdrai kaimynai jam sakė, kad aš nuvijau nuo kūdros žvejojančius berniukus, jie iš pykčio ir įmetė indą. Po to seka sakinys, – „ gal ir visai tos taršos nebuvo!”  Dabar aprašysiu dar vieną įvykį po šio susirinkimo. S/b ,,Žaluma‘‘  valdybos sudaryti komisijos nariai prie mūsų sklypų bandė įrodyti Projekto atitikimą Generaliniam planui. Dalyvavo ir keli sodo kaimynai. Gautą atsakymą iš NŽT, paruoštą Astos Jovaišienės, valdybos narys P. Edko skaitė taip, kad ir aš ir pirmininkas yra teisūs. Šioje komisijos išvadoje mano pasisakymą susirinkime pavadinti šmeižtu niekinga. Šis komisijos išvados lapas buvo pakabintas visose skelbimų lentose, kabėjo kelis mėnesius, buvo patalpintas internete. Reikia pažymėti, kad šioje komisijos išvadoje minimas tas pats NŽT vyr. specialistės Astos Jovaišienės raštas Nr. 1118, kurį mums komentavo A. Jovaišienė. 2014m. gegužės 31d. įvykęs pakartotinis visuotinis susirinkimas įpareigojo bendrijos valdybą sudaryti komisiją ir išnagrinėti J. Maikovo pretenzijas dėl, jo manymu, blogai atlikto pertvarkymo projekto, pagal kurį jo vandens gręžinys yra M. Ražanauskienės sklype ir ties jo sklypais kelio (juo naudojasi jis vienas) plotis yra per mažas – tik 5 metrai. Valdybos pirmininkas J. Narkevičius 2014m. sausio 24d. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus skyrių, prašydamas atsiųsti komisiją J. Maikovo reikalavimų ir šmeižtų pagrįstumui išnagrinėti. J. Maikovas gavo oficialų atsakymą. Tokios pat esmės atsakymą gavo ir iš NŽT. Juose nurodyta, ką J. Maikovas turėtų daryti. Valdyba sudarė komisiją iš 4 asmenų: J. Narkevičiaus, P. Edko, R. Gasperavičiaus ir V. Oliškevičiaus. V. Oliškevičius dalyvauti komisijos darbe atsisakė. Komisija išnagrinėjo esamą situaciją ir konstatuoja, kad pertvarkymo projektas atitinka pirminį gen. planą. Be to, atkreipiame dėmesį, kad projekto kokybę gali vertinti tik specialistai, turintys atitinkamą išsilavinimą ir valstybės institucijų suteiktus įgaliojimus. S/b „Žaluma“ teritorijos sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas įgaliotų tarnybų įvertintas gerai ir patvirtintas, kol kas tai didžiausios apimties projektas.

Komisijos išvada: sudaryta bendrijos komisija negali paneigti NŽT ir NŽT Vilniaus skyriaus išaiškinimų, tuo labiau, kad jie yra akivaizdžiai teisingi. Jūs p. Maikovai ir Vaičiūnai privalote vadovautis galiojančiomis taisyklėmis ir įstatymais, o ne savo sukurtomis versijomis. Mano pastaba: minimas raštas, tas pats, kurį paruošė A. Jovaišienė, skaitė P. Edko kaimynams. Dar vienas įvykis po 2014.05.31 susirinkimo. Prie kūdros šienavau apsauginę juostą. Pravažiuodamas Jonas Narkevičius paklausė ar aš dar dirbsiu čia? Po keliolikos minučių atvažiavo pokalbiui. Pokalbio esmė, kodėl aš kritikuoju, taip puikiai paruoštą projektą? Aš nesutikau, kad jis geras. Tada pateikė man lapą ir liepė perskaityti. Aš jo iškart nepaėmiau, tai jis pasakė, kad jei toliau reikalausiu projekto taisymo, tai atimsiu sklypą Nr.518 prie kūdros ir neįgalios dukros sklypą Nr.416.1. Po laikotarpio į sodo namą Žalumos g-vė Nr.90 atnešė lapus su pavadinimu „Ponas Eugenijau“  ir „Komisijos išvadas“. Kodėl nepasinaudojo paštu? Šio rašto poveikį patyriau dar 2015 metais, nes kaip tik dėl minėtų sklypų 2015.07.29 daviau paaiškinimą prokuratūroje. Cituoju dalį šio rašto: „Ponas Eugenijau“ Reikalauju prisipažinti, kad nepagrįstai mane šmeižėte, kaltinote ir atsiprašyti. 

1. atsiprašymą priimsiu tik raštu. 

2. Privalote atskleisti kas Jums vadovauja, agituoja, taip niekingai elgtis (informaciją   priimsiu ir žodžiu). Jeigu neįvykdysite iki liepos 20d. 2014m. Pradėsiu vykdyti savo pažadus, prieš porą mėnesių buvau perspėjęs, jūs žinote apie ką eina kalba. Įvykdžius mano reikalavimus toliau galėsime taikiai bendrauti, pamiršiu visas Jūsų šunybes, neesu kerštingas. Laukiu!

Raštą nepasirašė. Kerštingumą parodė, nelinkėčiau to niekam.

Artėjo 2015m. eilinis s/b „Žaluma“ visuotinis narių susirinkimas. Tuo metu jau buvo žinomas ir sklypo 1.2ha pirkimas. Nariai žinojo apie 2014m. susirinkimą. Ėmiausi iniciatyvos paruošti susirinkimui paraišką ir joje paminėti mūsų pirmininko veiksmus ir pareiškiau pageidavimą įtraukti į būsimo susirinkimo darbotvarkę pirmalaikius valdybos ir pirmininko rinkimus. Iniciatyvinės grupės aktyvūs nariai jau buvo surinkę daugiau negu 1/10 bendrijos narių parašų. Šiame susirinkime mane išrinko pirmininkaujančiu. Nariams leidus susirinkimo pradžioje perskaičiau paraišką. Kadangi kvorumo nebuvo, susirinkimas baigėsi. Susirinkime dalyvavo trys valdybos nariai, todėl paraišką nereikėjo pristatyti į buveinę. O teisiškai įregistruotos jos nebuvo ir nėra iki šiol. Apie tai rašiau pradžioje, apie žemės pirkimą. Susirinkimo protokolą, pasirašant, priėmė pirmininkas. Vieno mėnesio laikotarpyje jokių pastabų nedavė, todėl pravedėme du susirinkimus su pakeista valdybos darbotvarke. Šių susirinkimų Registrų centras neregistravo, pagrindinė priežastis, tai, kad nepateikėme paraiškos valdybai. Naujas išrinktas pirmininkas iš Vilniaus registrų centro taip ir neatgavo pristatytos bylos. Ji keliavo į paštą, atgal į registrų centrą, kur prapuolė, neaišku. Aišku tai, kad darbuotoja ruošusi atsakymą buvo įtakota. Dabar paminėsiu, kokius veiksmus atliko Jonas Narkevičius minėtus rašte „Ponas Eugenijau“.

1. Po šios paraiškos gavimo Jonas Narkevičius surašė pradžioje ilgą, po to patikslintą skundą ,,Dėl privataus kaltinimo bylos iškėlimo 2015.07.28. Šiame kaltinime visi paraiškoje iškelti klausimai pavadinti šmeižimu. Tai 1.2 ha žemės pirkimas, Projekte kelio pločio sumažinimas, darbininko priėmimas, sklypų Nr.415,416 ribų neatitikimo Genplanui faktą. Aš ruošiau paraišką, bet prie ko susirinkimo sektorė, kuri parašė trumpą protokolą ir įteikė jį pirmininkui. Kodėl ir iš jos norėjo gauti baudą? Teismas atmetė kaltinimus. Tik kažkodėl mums išduotame vykdomajame rašte, pirmame puslapyje mes buvome kalti, o kitame – teismo  išlaidas mums reikia grąžinti – Jonui Narkevičiui. Ir kitas taisymas, tai nutarties tekste esamas įrašas, kad kelias yra 0,6m pločio. Nutartis ištaisyta. Bet NŽT prie Žemės ūkio ministerijos  su malonumu tai minėjo keliuose raštuose. 

2. Buvau iškviestas į prokuratūrą. Daviau paaiškinimus dėl dukros sklypo, mūsų su žmona sklypo ir dėl kūdros iškasimo. Dėl šios kūdros, prie kurios ir buvo išsakytas gąsdinimas, kad ją galima užversti. Sakė tai atliks koks nors ,,mafiozis‘‘ ir pastatys pastatus. Aplinkos ministerijoje gavau dokumentą, kuriame yra nurodyta bauda už vandens telkinių sunaikinimą. Įteikiau jį pirmininkui. Kol kas kūdros niekas neužpylė.

3. Valdybos  nario P. Edko prašymu, Maišiagalos policijos nuobaudą paskirta man dėl buvusios ind. firmos antspaudo panaudojimo iniciatyvinės grupės skelbimuose. Jį panaudojau tam, nes iniciatyvinės grupės vardu buvo skelbiama melaginga informacija, iškraipomos pavardės ir t.t.

4. Reikėjo išleisti lėšų samdant advokatą dėl valdybos nario P. Edko teismo prieš pirmininką Joną Narkevičių, norint anuliuoti 2015 m. susirinkimo protokolą ir paraišką, o tuo pačiu ir iniciatyvinės grupės veiklą. Po dalyvavimo Vilniaus m. apylinkės teisme byla buvo nutraukta. P. Edko atsisakė toliau tęsti šį spektaklį. 

5. Iškvietimas į Vilniaus rajono aplinkos apsaugos agentūrą. Rašytas paaiškinimas,pagal Jono Narkevičiaus prašymą, dėl mano iškastos kūdros, bendro naudojino žemėje, šlaitų apsaugojimo nuo šlaitų slinkimo, šiferio lapais. Žiemą juos teko surinkti. 

6. Aš prašiau dėl savo lėšomis iškastos kūdros nuomos iforminimo. Praėjus septyniems mėnesiams pirmininkas Jonas Narkevičius įteikė šios bendro naudojimo žemės sklypo padalinimo į dalis schemą. Joje nebuvo eksplikacijos kam šios dalys priklauso. Vieną dalį jau nupirko kaimynas. Rekreacijai skirtos žemės pardavinėti negalima.

7. O prie dukros sklypo, tas pats matininkas, kuris atliko Projektą s/b ,,Žaluma‘‘ užsakymu, Andrej Zubanov, 2016.08.19 vidaus kelyje, sukalė geodezinius ženklus, nesilaikydamas sklypo 422 privatizacijos schemos. Jis pilnumoje įvykdė Projekto ribų brėžinį šioje dalyje, tai yra pagal minėtas Jono Narkevičiaus pakoreguotas schemas. Jo geodeziniai ženklai sumažino kelio plotį 1m. prie sklypo 416.1, o kelio posūkyje net 2.5m, nepaliko pravažiavimo prie sodo namo ir toliau į esančius sklypus. 

Trijų metų susirašinėjimo su NŽT prie ŽŪM ir Vilniaus rajono skyriumi pabaigos dar nesimato, nors dėl mūsų dalies sklypų yra 2016.03.12 raštas 1SS-817-(9.5). Jo teksto dalis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir atsakant į Jūsų minėtuose skunduose nurodytas pretenzijas dėl Projekte nurodytų žemės sklypų ribų, informuojame, kad atliekant šių žemės sklypų kadastrinius matavimus, turės būti vadovaujamasi ne Projekto sprendiniais, o Generaliniu planu ir minėtų žemės sklypų privatizavimo schemomis. Nepateikiu rašytų raštų, atsakymų, nes tai Jums bus neįdomu. Dvikova dar tęsis.

2016 metais įvyko ataskaitinis-rinkiminis bendrijos narių susirinkimas visiškai neprisilaikant Sodininkų bendrijų Įstatymo. Iš šio Įstatymo atrinko narių informavimo veiksmus, kurie leido jam Registrų centre įregistruoti net du susirinkimus. Juose dalyvavo  jis, buvę valdybos nariai, revizijos komisijos pirmininkė ir 3 metų laikotarpiui, visa kampanija vėl vadovaus bendrijai. Susirinkimo dalyvių tarpe iš 36 narių 35 procentai dalyvavusių salėje narių, yra įsterpusius sklypus nusipirkę nariai. Protokolas nemini pasisakusių susirinkime narių. Susirinkimo neteisišką pravedimą, pripažino 40 bendrijos narių. Parašų rinkimą toliau nevykdėme. Matomai tokio susirinkimo nepravedė nei viena bendrija Respublikoje. Mes pirmaujame! 

S/b ,,Žaluma‘‘ narys Jevgenijus Maikovas

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));