Durnius ir bažnyčioje muša …. O mūsų šalies vadovas gyvena kitoje šalyje

asilas liezuvis

Durnius ir bažnyčioje muša …. O mūsų šalies vadovas gyvena kitoje šalyje …

 

Kodėl šildymo kainos kyla?

Pagrindinę įtaką šilumos kainų augimui daro didėjančios dujų ir biokuro kainos, kurias diktuoja pasaulinės energijos išteklių rinkos.

Nagrinėjant giliau, galima išskirti šias brangimo priežastis:

 

  1. Pandemijos metu sumažėjusi dujų gamyba ir dabartinis spartus paklausos augimas ekonomikai atsigavus.
  2. Po itin šaltos praėjusios žiemos išsekę gamtinių dujų rezervai (ir įmonių nenoras kaupti didelius rezervus, kai kainos tokios aukštos)…

 

Informuoja

 

Kas nenori, ar nesugeba  bent  minimaliai pamastyti, ar aklai pasitiki valdžia ir žiniasklaida,  tas gali tuo patikėti, kaip kad tiki jog Tatenos leidimą veikti gavusios Astravo elektros energija yra nesaugi,  kad Baltarusijos vidaus tvarka yra aukščiau mūsų valstybės interesų.

O reiktų susimastyti apie tai, kad dėl tokių aukštų gamtinių dujų kainų visų pirma yra kalta Europos sąjunga, kurios paskirtis yra užtikrinti jos narių ekonominę gerovę.

Taigi ES eilinį kartą neišlaikė, kaip sakoma, brandos egzamino.

O vilniečiams reiktų susimastyti, kad liaudies posakis –„durnius ir bažnyčioje muša“  visiškai tinka jiems patiems.

Būdami apkvailinti taip, kaip tie  Ukmergės  senoliai, kurie sustabdė tuometinio šilumos tiekėjo veiklą, dabar turėtų pasielgti kaip tie Ukmergės senoliai.

  1. y. viešai pripažinti, kad tai, kas dabar vyksta Vilniuje su šilumos kainomis yraprancūzų investitoriaus Dalkia išvarymo pasekmė.

Savaime suprantama, kad tai suvokti daugeliui vilniečių yra tiesiog neprieinama …

Na gal jie bent pamastys, kaip ir kodėl savivaldybės (vilniečių) nuosavybėje buvęs TEC-3 atsidūrė Igničio (kurį valdo Finansų ministerija) rankose.

O tuo tarpu, Vilniaus apygardos prokuratūros  Viešojo intereso gynimo skyriaus dėka pagaliau gavome informaciją (ko beje padaryti  nesugebėjo Seimo Ekonomikos komitetas), kad :

  1. Antanui Algimantui Miškiniui pateiktoje nuorodoje pateikti tiek finansiniai, tiek reguliuojamų veiklų rezultatai.

Skiltyje „AB Vilniaus šilumos tinklų reguliacinės apskaitos ataskaitos“ yra paskelbta 2020 m. metinė reguliuojamos veiklos ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada (toliau – 2020 m. ataskaita).

 Viešai paskelbtoje 2020 m. ataskaitoje matyti, kad vadovaujantis 2018 m. gruodžio 31 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-470 Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) grynasis pelnas yra 1 387 309 Eur.

 

Klientų aptarnavimo centro vadovė

 

                  Evelina Černiavskaja

———-

 

Taip teigia Klientų aptarnavimo centro vadovė, tačiau  viešai skelbiamoje bendrovės   finansinėje ataskaitoje už 2020 metus pelno iš karšto vandens tiekimo veiklos aptikti nepavyko.

Taigi kas paneigs, kad galimai egzistuoja dvi finansinės ataskaitos …….

Bet pelnas iš  karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo)   tikrai yra, nes iš esmės karšto vandens daugiabučiuose namuose šilumos tiekėjas neruošia….

Pusėje Vilniaus daugiabučių namų šilumos punktai yra pastatų savininkų nuosavybė.

O kitoje  pusėje  daugiabučių namų, kur šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė, juos prižiūri pastatų Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kuriems už tai pastatų savininkai atlygina.

Tokiu būdu Vilniuje vyksta Valstybinis reketas  – paslaugos nėra, pelnas šilumos tiekėjui yra …

Maža to, LVAT priėmė  neskundžiamą nutartį, kad  daugiabučių namų savininkai neturi mokėti už šilumos tiekėjo šilumos punktų priežiūrą, o Energetikos ministerija panaikino atitinkamą savo poįstatyminio teisės akto nuostatą.

Tačiau jau praėjo keli mėnesiai o niekas nepasikeitė …………………………

Šia proga tenka pažymėti, kad šalies vadovas pareiškė, kad mūsų šalyje teisės viršenybė yra šventas dalykas.

Taigi jau taip išeina, kad mūsų šalies vadovas gyvena kitoje šalyje, o Vilniaus šilumos vartotojai yra, kaip sakoma, grikių laukas ….jeigu ne blogiau ….

 

 

 

,

Pranešimą parašė Antanas Algimantas Miškinis

Facebook komentarai
});}(jQuery));