Dokumentus klastoję G.Nausėdos patarėjai A.Zabarauskas ir V.Petrylaitė išmesti iš prezidentūros

Zabarausko1

Zabarausko1

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda vadovauti Nacionalinio saugumo grupei skyrė Darių Kuliešių, iki šiol dirbusį šioje grupėje Prezidento patarėju. Švietimo, mokslo ir kultūros grupei nuo liepos 15 d. vadovaus istorikė dr. Jolanta Karpavičienė, ėjusi Valdovų rūmų direktoriaus pavaduotojos kultūrinei veiklai pareigas. Naujasis Komunikacijos grupės vadovas bus paskelbtas liepos mėnesį.

Ankstesni grupių vadovai priėmė sprendimus tęsti darbus kitose srityse. Buvęs vyriausiasis Prezidento patarėjas nacionaliniam saugumui Jonas Vytautas Žukas vystys privačią veiklą, vyriausioji patarėja švietimui, mokslui ir kultūrai Sonata Šulcė tęs kūrybinį ir mokslinį darbą, o vyriausiasis patarėjas komunikacijai Aistis Zabarauskas grįš į privatų sektorių.

„Pirmieji kadencijos metai yra vienas sudėtingiausių etapų, kuomet reikia praminti naujus dalykinių ryšių takus Prezidento institucijos santykiuose tiek su kitomis valdžios grandimis ir visuomenės grupėmis, tiek čia, institucijos viduje, tarp patarėjų grupių. Tuo pat metu reikia brėžti aiškias politines linijas ir jas įgyvendinti. Nuoširdžiai dėkoju savo patarėjams už jų indėlį formuojant Prezidento politiką pirmaisiais metais. Mano pasitikėjimas šiais žmonėmis ir pagarba jiems nesibaigia su jų paskutine darbo diena, bet pasipildo žmogišku dėkingumu. Pradėtus darbus tęs ir plės savomis iniciatyvomis naujieji grupių vadovai“, – sakė Prezidentas.

Nacionalinio saugumo grupės vadovas D. Kuliešius, pagal išsilavinimą teisininkas, 20 metų praktinio darbo laiko yra skyręs Lietuvos viešajam ir nacionaliniam saugumui stiprinti. Prieš pradėdamas darbą Prezidentūroje 2019 m. rugpjūtį patarėju Nacionalinio saugumo grupėje, dvejus su puse metų dirbo patarėju Susisiekimo ministerijoje, kur buvo atsakingas už nacionalinio saugumo klausimus, antikorupcinės aplinkos sistemos kūrimą, gerojo valdymo standartų diegimą. D. Kuliešius yra dirbęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, kur buvo atsakingas už Lietuvos ir Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą.

Humanitarinių mokslų daktarė J. Karpavičienė daugiau negu dešimt metų Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vadovavo kultūrinei veiklai, prisidėjo koordinuojant tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą su kultūros, mokslo, studijų ir švietimo, koncertinėmis institucijomis Lietuvoje bei užsienyje. Dr. J. Karpavičienė yra Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros docentė, turi dvidešimties metų mokslinės ir pedagoginės veiklos bei tarptautinio bendradarbiavimo mokslo srityje patirtį, yra Muziejų tarybos narė, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkė, buvo apdovanota prestižine Eike-von-Repgow-Preis premija už saksų-Magdeburgo teisės recepcijos LDK tyrimus bei aktualinimą.

Birželio mėnesį darbą Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taip pat baigia Teisės grupės patarėjos Ieva Saudargaitė bei Vida Petrylaitė. I. Saudargaitė planuoja tęsti karjerą valstybės tarnyboje, o V. Petrylaitė savo profesinę veiklą apsisprendė skirti moksliniam ir pedagoginiam darbui Vilniaus universitete.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: DOVILĖ ŠALKUVIENĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA

Aistis Zabarauskas padarytas Nausėdos atpirkimo ožiu, nors tik vykdė jo valią?

Aurimas Drižius

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_CKeqb1fo&feature=emb_logo

Ši istorija prasidėjo dar pernai liepą, kai aš pirmą kartą buvau įleistas į spaudos konferenciją prezidentūroje ir uždaviau ekscelencijai kelis nesuderintus klausimus. Matyt, po to Nausėda nurodė daugiau manęs į tokius renginius neįleisti, o jo atstovas spaudai A.Zabarauskas man parašė, kad į spaudos konferencijas daugiau nebūsiu įleistas, nes esu valstybės priešas : “leidimo  žiniasklaidai į renginius suteikti negalėsime dėl leidinio figūravimo VSD ataskaitose”.

Tada kreipiausi į prezidentūrą, nurodydamas, kad toks sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis spaudos laisvės ir lygiateisiškumo principus, tuo labiau, kad jis remiasi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma. Negana to, Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetas yra aiškiai nurodęs, kad tokie spec. tarnybų atliekami žiniasklaidos skirstymai į gerą ir blogą prieštarauja tarptautiniams Lietuvos įsipareigojimams.

Tada jau minėtas prezidentūros patarėjas A.Zabarauskas atsiuntė man dar vieną raštą, jau pasirašytą ir registruotą. Šiame laiške minėtas valstybės tarnautojas nurodė jau visai kitus, priešingus anksčiau išsiųstam raštui, motyvus. T.y. minėtame Zabarausko rašte, 2019-11-20 d. ( Nr. 1D-3839 – kopija pridedama) nurodoma, kad mano prašymas suteikti akreditaciją buvo atmestas neva tuo pagrindu, kad „Vadovybės apsaugos departamentas pateikė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvadas, dėl to, kad aš neva 2014 m. buvau šios komisijos baustas dėl sisteminai ir sąmoningai paskleistų teiginių, kurie žemino Lietuvos valstybę“.

Tada kreipiausi į administracinį teismą dėl prezidentūros veiksmų – nurodžiau, kad ji pažeidžia visuomenės informavimo įstatymą, ir kad remiasi klastotėmis. Ši byla dar neišnagrinėta, svarstymas atidėtas rudeniui, tačiua abu G.Nausėdos patarėjai – tiek Zabarauskas, tiek ir “teisės profesorė” V.Petrylaitė administracinį teismą tiesiog užpylė savo melagingomis pažymomis. Jose abu patarėjai teigė, kad aš esu daug kartų baustas žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos už tai, kad “žeminau Lietuvos Respubliką”, ir kad minėtą informaciją apie mane pateikė Vadovybės apsuagos departamentas.

Admininistracinis teismas kreipėsi į minėtą Vadovybės apsaugos departamentą, kurio vadovas Rymantas Mockevičius raštu teismą informavo, kad „departamentas informuoja, kad jokių duomenų apie pareiškėją A.Drižių neturi ir niekada nebuvo teikęs LRP kanceliarijai duomenų apie jį“.

 

Rastas 193 Page 1

 

Rastas 193 Page 2

Net ir gavusi VAD atsiliepimą teismui, kuriame Zabarausko raštas buvo įvardintas kaip melagingas, prezidentūros patarėja, teisės mokslų daktarė Vida Petrylaitė patikslintu atsiliepimu Nr. 2D-1447 šioje byloje dar kartą nurodė mane šmeižiančias, tikrovės neatitinkančias žinias : „ pareiškėjui buvo pateikti aiškūs, konkretūs motyvai dėl akreditacijos nesuteikimo. Atsakovui buvo išaiškinta, kad jo atžvilgiu yra gauta informacija iš VAD, kurioje nurodoma, kad : 2014 m. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos A.Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Tada man atsibodo tie prezidentūros idiotai ir kreipiausi į prokuratūrą dėl šmeižto. Nurodžiau, kad tai visiškai išgalvotos, tikrovės neatitinkančios žinios ir mane šmeižiančios žinios, kurias valstybės tarnautojai A.Zabarauskas ir V.Petrylaitė paskleidė apie mane. Tai yra sąmoninga ir tyčinė veikla, kuri tęsiasi iki šiol , nes pastarieji patarėjai toliau mane šmeižė, net ir gavę VAD raštą, kad šis departamentas niekada jokios informacijos apie mane nerinko ir nesiuntė prezidentūrai. Tačiau V.Petrylaitė, tai žinodama, toliau mane šmeižia : „aš esu Lietuvos valstybės šmeižikas“.

T.y. prezidento patarėjai ne tik mane apšmeižė, tačiau padarė ir kitą nusikaltimą – suklastojo dokumentą. T.y. prezidento kanceliarijos rašte Nr. 1D-3839, 1D4115 valstybės tarnautojas A.Zabarauskas sąmoningai ir tyčia įrašė savo išgalvotas ir žinomai melagingas žinias, kad jam informaciją apie mane  pateikė VAD, ir kad aš neva esu valstybės priešas, baustas už tai, kad ne kartą šmeižiau ir žeminau Lietuvos Respubliką. Lygiai tą patį padarė ir patarėja V.Petrylaitė, siųsdama administraciniam teismui savo raštą Nr. 2D-1447, kuriame pakartojo tą patį jau paneigtą šmeižtą.

Tokiu būdu A.Zabarauskas ir V.Petrylaitė  suklastojo šiuos dokumentus, pasiremdami savo išgalvota informacija apie tai, kad ją neva gavo iš VAD. A.Zabarauskas tyčia sugalvojo mane apšmeižti tam, kad pateisintų savo neteisėtą sprendimą nesuteikti man žurnalisto akreditacijos prezidentūroje.

Puikiai žinau, kad tokių žurnalistų ir leidėjų komisijos sprendimų nėra, ir tai labai lengva patikrinti – tereikia atsidaryti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimų archyvą ir paieškoti ten sprendimų, susijusių su Aurimu Drižiumi arba „Laisvu laikraščiu“.

Prokuratūra man nurodė, kad Petrylaitė sir Zabarausko veikloje neva nėra visų būtinų nusikalstiamos veiklos požymių. Apylinkės teismo teisėja Bakanauskaitė taip pat nurodė, kad Petrylaitės ir Zabarausko suklastoti dokumentai “patys savaime nesukūrė jokių teisinių santykių, todėl pavojus BK 300 str. Saugomai vertybei – valdymo tvarkai, nekilo”, ir kad “ne bet dokumentų netikslumai daro veiką nusikalstamą”.

Teisėja Aušra Bielskė man nurodė, kad “pareiškėjo skunde nurodyta aplinkybė, kad A.Zabarauskas ir V.Petrylaitė suklastojo dokumentą, sąmomingai ir tyčia įrašydami išgalvotas ir žinomai melagingas žinias, nesudaro pagrindo padaryti priešingai išvadai nei padarė apylinkės teismas”.

 

 

Vida Petrylaite 2

Dar kvailiau atrodo, kad ir prezidentūros teisininkė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto teisės mokslų daktarė Vida Petrylaitė (http://www.tf.vu.lt/apie_mus/katedros/privatines-teises-katedra/petrylaite-vida-doc-dr/)  rašo tas pačias nesąmones, kurias jau paneigė VAD. Atrodo, kad ta prezidentūra kažko parūkė, kad rašo tokius vėjus net teismui. Kokia šios chebros kompetencija, ir ką jie gali patarti prezidentui, jeigu viis rašo tokias nesąmones?

 

2020 02 11 LRP Kancliarijos Atsiliepimas del akreditacijos A Drizius s0211 Page 1

 

2020 02 11 LRP Kancliarijos Atsiliepimas del akreditacijos A Drizius s0211 Page 2

 

2020 02 11 LRP Kancliarijos Atsiliepimas del akreditacijos A Drizius s0211 Page 3

 

Beje, abu savo dokumentus suklastojusius Nausėdos patarėjus nuo baudžiamosios atsakomybės išgelbėjo ta pati Vilniaus apygardos teismo teisėja Aušra Bielskė, kuri išteisino ir pedofilijos bylos įtariamąjį Andrių Ūsą. Ar tai sutapimas, kad tiek įtariamus pedofilus, tiek ir nusikaltimus padariusius prezidento patarėjus nuo atsakomybės „ištraukia” ta pati teisėja:

 

bielske

Facebook komentarai
});}(jQuery));