skip to Main Content

Diletantų kalvė VDU gelbėjama vyriausybiniu mastu: kodėl S. Skvernelis neturi balso?

Kristina Sulikienė

Štai ir paaiškėjo, kas valdo valstybę. Nors Saulius Skvernelis grasino Vytauto Didžiojo universitetui, jog neklausant Vyriausybės, šiajam gresia finansinis krachas, atsirado „gelbėtojai“, kurie nutarė blokuoti S. Skvernelį, ir nebeleisti universitetų jungimo – nes be darbo likusios šio universiteto docentės vėliau nebeišgyvena – jų tiesiog niekas nebepriima į darbą (Marijos Oniščik atvejis, skundėsi delfi portale).

Įvairios akademinės vidutinybės, metų metais parazituojančios iš studentų darbų – o pavyzdžiui, Kultūrų tyrimų katedroje tai ilgametė „geroji praktika“ -pvz. Dr. R. Garnevičiūtė pasakojo, jog ne tik jos tyrimų tematika vagiama, ir laimimi projektai – bestudijuodama doktorantūroje jai nežinant buvo įrašyta į „klasterį“, tokiu būdu kažkas už ją gaudavo pinigus- netektų galimybės gyventi sočiai, nieko neveikdamos – net anketas surenka bakalauro studijų studentai, jiems įrašant kaip mokslinę praktiką (doc. R. Račiūnaitės – Paužuolienės „praktika“). Akademiniams parazitams belieka įsirašyti savo pavardę šalia neseniai dar mokyklos suolą trynusių jaunuolių, prieš tai tyrimo idėją ir literatūros sąrašą išparazitavus iš rašomų disertacijų (mano ir R. Garnevičiūtės tyrimai buvo „sukergti“, ir akademiniai parazitai gavo berods 5600 litų  „Totorių laidotuvių“ „tyrimams“ (sukergė “totorius“ ir „laidotuvių tradicijas“, nė karto net nevartę nei vienos knygos, kurią teikdami projektui laimėti,  nurodė.)

VDU negali skirtis ir su „kitokios paskirties“ pinigais, kurie galimai plaukia per tą pačią Kultūrų tyrimų katedrą – tyrinėjamas Putino ir Merkelės įvaizdis Vakarų spaudoje, neseniai vos 23 metus atšventusios mergaitės drebėdamos pristatinėja Sirijos karą (nors pažengę BBC apžvalgininkai šia tema kalba labai atsargiai), tyrinėjantys kultūras, pasirodo, žino, jog Rusija užpuolė Ukrainą, arba analizuoja Turkijos įvykius, ir nemini, jog bandyta įvykdyti valstybės perversmą. Mini tik Merkelės kažkokius nusižengimus – gal kas ji nepalaikė perversmininkų?

 Tai kur skirsis universitetas su specialiosios paskirties pinigais – kalbama, jog mieliau šis universitetas atsikrato gabiais dėstytojais, nes jie prieštarauja, kodėl smogikų bataliono „Aidaro“ nariai lankosi universitete?

Nors Saulius Skvernelis vaizdavo labai principingą, bet kas tik yra susiję su VDU – visi užplaukia ant rifo.

Štai aš jau kokį dešimtmetį kankinuosi su ypatingai negabiomis vidutinybėmis, kurios dabar jau galutiniame disertacijos vertinimo etape staiga nutarė, jog nebemoka lietuvių kalbos, ir netgi nubalsavo Kultūrų tyrimų katedroje, priimdamos protokolinį nutarimą. Teko kokį dešimtą kartą rašyti „aiškinamąjį raštą“. Nes be jo atsisakė vertinti patį darbą. Galiausiai mano pastabos, sužymėtos ypatingai negabiai Daliai Senvaitytei (parašė melagingą 2017 01 04 recenziją, kurioje iškraipė objektyvius tikrovės faktus – nurodė, jog iš viso neatliktas tyrimas – neištyrinėti Balkanai (buvau 8 kartus, iš viso 13 mėnesių), tik filmai apie juos, bei neparašyti reikalaujami 2 moksliniai straipsniai, nors dar 3 kurse buvo trys, ir už juos gauta Lietuvos Mokslo tarybos stipendija), priskyrė trūkumams (naujausia neraštingosios katedros versija). Tačiau tos išnašos buvo daromos ypatingai negabiai dėstytojai, kuri  nesugebėjo net perskaityti disertacijos, tačiau „išvadas“ buvo susirašiusi iš anksto. Išnašas planuota panaikinti, teikiant į leidyklą darbą. Buvo reikalaujama jas naikinti, nes reikia būtinai rašyti „atskirą lapą“, kaip „numato katedros tvarka, galiojanti jau 3 metus“. Paprašius atsiųsti „katedros tvarkos aprašą“, į tai buvo atsakyta, jog nesupranta, ką rašau.

 Ypatingai negabi katedra prieš atestaciją disertaciją skaitė „net“ 2 dienas, o Vilniuje esanti Akademinės etikos ir procedūrų komisija  nutarė, jog tai pakankamas laikas įsigilinti į darbą (nors bakalaurus ir magistrus vertiname lygiai 2 savaites.) Po tokio „įsigilinimo“ nepraėjo nė keli mėnesiai, ir matyti, jog recenzentai net dabar nėra tos disertacijos akyse regėję – nes per sunku, neužtenka jau nė pusės metų.

Demaskavus Dalios Senvaitytės melą, buvo pasitelkta „sunkioji artilerija“ – kovo 11 dieną ginti kažkokios Ievutės „išmestas“ pats VDU rektorius Juozas Augutis, ir viešai jis paskelbė, jog Kristina Sulikienė (kuri bando pataisyti darbą pagal melagingas recenzijas) “nėra bendruomenės narė ir neturi nieko bendro su universitetu“. Taip, ta pati, kuri intensyviai tuo metu dirbo skenuodama Balkanų medžiagą apsimelavusiai Senvaitytei įrodyti, jog taip nėra, kaip ji parašė recenzijoje. „Nieko bendro neturinčiam su universitetu“ asmeniui rašomos recenzijos. Ar Rektorius iš viso susigaudo, kur jis dirba, ir kas yra „būti susijusiam“ arba „nebūti“. Iš spaudos dar sužinojau, jog niekada t.y. 2011-2015 nedirbau VDU, nesu bendruomenės narė (t.y. nebaigiau 2006 m. ir 2010 m. dviejų magistrantūrų, o 2016 08 25 ir doktorantūros…)Žmonės tik kraipė galvomis, nes suvokti šitos visos isteriškos žinutės, kad „nieko nebaigęs žmogus atsisakė eksternu gintis disertaciją“ buvo neįmanoma – tuo labiau, jog nuo 2017 01 01 panaikinta ir gynimo procedūra – taigi, ir atsisakyti nėra nuo ko…Be to, man „eksterno gynimas“ net negresia. Nebent negabi katedra išvilkins laiką, kaip tą sėkmingai daro, apsimesdami, jog nemoka lietuviškai skaityti. 

Kaip sakoma – šmeižtas avansu. LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius gavęs skundą dėl šio Juozo Augučio poelgio, irgi nesuprato, kas yra rašoma, prašė ir prašė persiųsti – siunčiau ir elektroniškai, ir skenuotą laišką, galiausiai nusiunčiau paprastu (registruotu) paštu, nes niekaip neva negalėjo perskaityti. Po to minėta institucija persiuntė pačiam pažeidėjui save išsitirti. Aišku, iš pažeidėjo Augučio, kaip jam sekasi tirti savo paties veiksmus – jokių žinių. Nes Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas numato, jog persiųsti pažeidėjui pačiam save išsitirti yra pažeidimas. Bet čia juk VDU. 

Tai yra galinga struktūra. Prorekore dirba iki 2010 metų Notariato įstatymo grubius pažeidimus tyčia atlikinėjusi notarė – dekanė Julija Kiršienė, kuri net nesiteikė pasiaiškinti Teisingumo ministrui pagal jo 2010 02 24 teikimą dėl paaiškinimo pateikimo, kodėl pažeidžia Notariato įstatymą ir dirba ir notare, ir Teisės fakulteto dekane, kai Notariato įstatymo 20 str. tai griežtai draudžia. Nėra parašyta „rekomenduojama“ – yra parašyta „draudžiama dirbti kitokį darbą“. Bandė pamenu VDU valdžia išsisukinėti, ir įvardyti dekano darbą kaip „pedagoginį“ ir „laisvu grafiku“. 

Man buvo kilęs paprasčiausias klausimas – jeigu dekanės darbo laikas nuo 10:00 iki 18:00, ar jos tuo metu pasirašyti sandoriai iš viso galioja (nes notariato darbo laikas sutapo – ji dirbo nuo 8:00 iki 17:00 ir dar šeštadieniais.) Po tokio klausimo iškėlimo, J. Kiršienė pasitraukė iš notariato (susistabdė įgaliojimus). Bet ėmė siekti dar aukštesnės karjeros.

Užlipusi iki pat Juozo Augučio rūmų, ji iš tikrųjų iš viso nekontroliuoja situacijos.

Štai Etnologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, bei minėtos Kultūrų tyrimų katedros galva Laimutė Anglickienė tyčia nevykdė savo pareigų. Julija Kiršienė pareiškė, jog ji neturi teisės nurodinėti (kai pavaldume esantis darbuotojas tyčia neatlieka svao funkcijų) – neva paprastos katedros vedėja yra aukščiau už mokslo prorektorę.

Kai ėjo antras mėnuo, ir niekaip negalėjau nei gražiuoju, nei veikimu per Lietuvos Mokslo tarybą gauti atsakymo, ką gi nusprendė apsimelavusi Dalia Senvaitytė – tada paminėjau Darbo inspekciją: kad Laimutė Anglickienė tyčia neatlieka savo pareigų – tai gal iš viso nebūna darbe? Šis paaiškinimas paveikė labai greitai – vėl gavau atsakymus, kuriuose nieko konkrečiai nenurodyta, nes prisiminus  2017 06 12 katedros protokolo išrašą, visa katedra skundžiasi, kad nemoka skaityti – nors valstybės tarnyboje ir jai prilygintose pareigose, būtinas C 1 lygis (bent jau B2) gimtosios kalbos mokėjimas. 

Dabar gi man nuoširdžiai gaila Vyriausybės galvos Sauliaus Skvernelio. Kaip suprantu, ir jis neturi balso prieš visokias Kultūrų tyrimų katedras, kurios tyrinėja Japonijos miškų ekosistemas, bei kuria žvalgybos priedangą, nes tyrinėja Pietų Korėją (o gal Šiaurės).

Šita pati katedra taip pat gauna ir Kinijos Vyriausybės pinigus (priminsiu, jog Kinijos Liaudies respublika vis dar yra komunistinė – todėl pagal Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą yra grėsmė mūsų valstybingumui, nes Lietuvoje komunistų partija ir viskas, kas susiję su šia ideologija yra uždrausta. Tik ne VDU.)

Toks universitetas su tokiais rėmėjais aišku yra nepajudinamas, ir tikras galvos skausmas tam pačiam VSD, kuris nesugebėjo priversti VDU vykdyti Etnologijos studijų programos – nes panaikinti šią programą yra grėsmė nacionaliniam saugumui: tautinio identiteto naikinimas. Seime po mano pranešimo netgi Etnologijos laikinoji komisija sudaryta – ir nieko nepavyko: priėmimas į studijas nevyksta, nes netgi pats mokslas tylutėliai panaikintas iš mokslo klasifikatoriaus.  Pavyko tik sugrąžinti į darbą – ir tai laikinai-  profesorių Alvydą Butkų, kuris buvo išsiųstas tobulintis, nes neva Letonikos (latvių kalbos ir kultūros tyrimų) centro neva nebereikia – visiškai neva neaktualu.

Toks lietuvybės naikinimo fortpostas, plaunantis gausius komunizmo pinigus, dabar diktuoja sąlygas pačiam Premjerui. Kur jo ryžtas ir užsidegimas?

Juk jis teisingai pasakė: jeigu universitetai nesijungs, bus paleisti ubagais. Kažkaip panašiai pasakė, kad nebus skiriamas finansavimas. Pritariau visa širdimi – nes matau, ką jie padarė su etnologija, kaip ją sunaikino, ir kaip dabar kovoja prieš tos mokslo šakos atgaivintojo atžalą – vien dėl to, kad mano mergautinė pavardė jiems kliūva. Juokai juokais, bet juk pasikeičiau pavardę (kolegės juokaudavo – pasikeisk pavardę, gal nustos tau kenkti), ištekėjau, kad tik nebeerzinčiau, net nepasilikau dvigubos pavardės. Bet niekaip negali pakęsti ir pernešti, kad Nepriklausomoje Lietuvoje buvo atgaivinta etnologija, ir ji klestėjo Vytauto Didžiojo universitete, kol nuo 2006 metų neatėjo „gelbėtojai“, ir nesugriovė galutinai Humanitarinių mokslų fakulteto (faktiškai, jį panaikino), kad tokį universitetą beliko tik prijungti prie kito, turinčio Humanitarinių mokslų fakultetą, VDU HMF juk dešimtmetį (tuo pačiu ir Etnologijos ir folkloristikos katedrai) vadovavo tas visų dabar jau nekenčiamas profesorius, etnologas, sąjūdietis, žygeivis, ir šiaip geras žmogus profesorius Romualdas Apanavičius, kuris, remiantis katedros išmestais dokumentais, kuriuos išsaugojau, nes tikrai rašysiu knygą – skirdavo po 20 litų dienpinigių studentų ekspedicijoms dar 1997 metais. Geras buvo ir dekanas, ir katedros vedėjas, kuriam rūpėjo studentai. Tik netinkamus žmones jis pririnko į katedrą, kurie ne tik jį, bet ir etnologijos mokslą, išdavė – tai Arūnas Vaicekauskas, Dalia Senvaitytė, Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė, Rasa Račiūnaitė – Paužuolienė, Asta Venskienė (priimta į darbą pažeidžiant įstatymus – nes neturėjo nei vieno mokslinio straipsnio.) Visi nuėjo šunims šėko pjauti, geresnio pinigo ieškoti, nors viešai teisinosi, kad „niekas nenori mokytis“, „mokiniams neįdomu“. Iš kur L. Anglickienė, kuri neiškelia kojos iš kabineto, ir savo monografijai nesurinko nei vieno faktinio duomens (2005 m. tyrinėjo kitataučius, ir nurodė, jog sentikiai tas pats kas rusai, o žydų įvaizdis kaip ir totorių lietuvių tarpe – negatyvus), žinos tas mokinių reikmes – juk reikia padirbėti ir provincijoje, kaip rinkdama duomenis, dariau aš. Įsilieti į labai prasto kultūros centro kolektyvą, bent kelioms dienoms, kad ištirti ir valstybės institucijoms, tame tarpe ir Vyriausybei, pateikti duomenis, kas vyksta Lietuvoje, ir kokia yra etninės kultūros būklė. O ji yra labai prasta, tačiau yra labai daug motyvuotų mokinių, kurie nori šia kryptimis eiti. Šie „etniukai“ nusėda kolegijose, Klaipėdos, Šiaulių universitetuose, renkasi panašias specialybes: ŠU yra Kaimo tyrimų institutas, kuris vykdo ir kraštotyros tyrimus. Mokiniai renkasi etnologiją, kad ir kitaip pervadintą, vykdo tyrimus. Tačiau tikrieji etnologai to atseit, nesupranta. 

Jeigu Saulius Skvernelis norėtų  patarimo, man atrodo, minėtas profesorius R. Apanavičius patartų be pasigailėjimo sujungti netgi 4 universitetus į vieną. Jis apie tai nuolat kalbėdavo.  Ir sakė, jog Lietuvai yra per daug šitiek daug mažų universitetų, kurių kai kurie panašūs tik į fakultetus, kaip LMTA arba Dailės akademija…O dabar jau ir VDU nebeturi požymių, kad būtų universitetas.

VDU susinaikino Humanitarinių mokslų fakultetą – panaikino filosofijos, etnologijos katedras, išbraukė specialybes iš tvarkaraščio, panaikino priėmimą, atsikratė kitų specialybių, todėl toks universitetas nebėra pilnavertis, ir pagal tai, jog neturi HMF, ir turi būti prijungtas prie kito universiteto, kuris tą fakultetą turi. Nes netgi pasauliniame reitingų klasifikatoriuje visada žiūrima pagal humanitarinių mokslų fakulteto pasiekimus, gretinant su fiziniais, ir gamtos mokslais. Kas patarė VDU naikinti save patį, o vėliau rėkauti, piketuoti, jog „nenorime jungtis“ – neaišku, bet patarėjai labai prasti. 

Ypač tie, kuri patarė imti komunistinės, represinės šalies – Kinijos – pinigus, ir dar „plauti“ tuos pinigus per buvusią etnologijos katedrą, paverčiant ją kažkokiu nevykusia žvalgybų – tarnybų karikatūra, ypač, kai po kultūrų priedanga tyrinėjami Sirijos ir Ukrainos (pilietiniai) karai (antiteroristinės akcijos).  

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));