Didina kapitalą investicijoms į Baltijos šalių įmones

 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei Europos investicijų fondo (toliau – EIF) įsteigtas Baltijos inovacijų fondas (toliau – BIF), veikiantis kaip novatoriška „fondų fondo“ iniciatyva, kurio tikslas – paskatinti nuosavo kapitalo investicijas į Baltijos šalių įmones, šiandien buvo padidintas 30 mln. Eur suma. Tikimasi, kad šis padidinimas per ateinančius 5-7 metus virs 100 mln. EUR vertės privataus ir rizikos kapitalo investicijomis Baltijos šalyse. 

 

Šiuo metu priimti keturi sprendimai dėl investicijų iš BIF lėšų į privataus ir rizikos kapitalo fondus – „BPM Mezzanine Fund“ ir „BaltCap Private Equity Fund II“ jau veikia ir investuoja į Baltijos šalių įmones, o kiti du fondai – „Livonia Partners Fund“ ir „Karma Ventures Fund“ turėtų pradėti veikti dar šiais metais. Iš viso per šiuos keturis fondus planuojama investuoti ne mažiau kaip 270 mln. Eur, kurių didžiąją dalį sudaro privačių pensijų fondų lėšos.

 

EIF, matydamas rinkos potencialą ir tai, kad bus išnaudotos beveik visos BIF lėšos, dar 2015 m. pradžioje pradėjo ir sėkmingai užbaigė diskusijas su Baltijos šalių investuotojais dėl fondo padidinimo. BIF padidinimas prisidės prie mažiausiai dar dviejų privataus kapitalo fondų sukūrimo, o tai leis finansuoti papildomas investicijas, kurios gali siekti mažiausiai 100 mln. Eur ir kurios tiesiogiai pasieks Baltijos šalių įmones per artimiausius 5-7 metus.

 

EIF vadovas Pier Luigi Gilibert sakė, jog „šis padidinimas – tai EIF ir trijų ES valstybių narių Baltijos regione glaudaus bendradarbiavimo kuriant ilgalaikio investavimo modelį, kuris jau pritraukė daug papildomų privačių lėšų, rezultatas. Kartu, mūsų išteklių sujungimas jau nuėjo ilgą kelią užpildant tarpvalstybinėje rinkoje buvusį Baltijos šalių MVĮ prieinamumo prie nuosavo kapitalo trūkumą. EIF džiaugiasi, galėjęs vadovauti šiam procesui, sujungiant trijų Baltijos šalių rinkas ir įgyvendinant aukščiausius investicijų į nuosavą kapitalą rinkos standartus, bei tikisi tokio pat pozityvaus bendradarbiavimo ir kitose srityse.“

 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinis direktorius Audrius Zabotka teigė, kad „Lietuva sveikina šią ilgalaikę trijų Baltijos valstybių ir EIF partnerystę, kuri yra pirmoji tokio tipo iniciatyva ES. Nepaprastai svarbu yra tai, kad atskirų Baltijos šalių pastangos padėti didelį augimo potencialą turinčioms MVĮ pasinaudoti privačiu ir rizikos kapitalu buvo sėkmingai koordinuotos, kas leido šias iniciatyvas reikšmingai papildyti privačiomis investicijomis. Mes įsipareigojame tęsti šį visų trijų Baltijos valstybių finansų įstaigų bendradarbiavimą toliau plėtojant regioninę privataus kapitalo ir rizikos kapitalo rinką. Tai paskatins užimtumo ir ekonomikos konkurencingumo augimą Baltijos šalyse, taip pat ir Lietuvoje.“

 

ALTUM valdybos pirmininkas Rolands Panko nurodė, jog „2014–2020 m. laikotarpiu ALTUM toliau Latvijoje vystys rizikos kapitalo priemones tam, kad būtų finansuojamos greitai augančios novatoriškos, galinčios eksportuoti ir intensyviai taikančios technologijas įmonės, kurių rizika yra aukštesnė ir kurioms trūksta lėšų. Tai bus daroma į nacionalinius rizikos kapitalo fondus perkeliant 2/3 lėšų arba 85 mln. Eur, kuriuos buvo numatyta investuoti į finansines priemones, skirtas MVĮ stiprinti, taip pat plečiant dalyvavimą sėkmingai veikiančioje Baltijos valstybių iniciatyvoje, t. y. Baltijos inovacijų fonde. Verslui bus suteikiama parama rizikos kapitalo priemonėmis visais įmonės plėtros etapais – nuo pat įmonės idėjos iki brandžios įmonės tvaraus augimo.“

 

„KredEx“ vadovo Lehar Kütt teigimu, naujasis fondas – tai finansinis sprendimas, kurio taip trūko Baltijos šalių rinkoje. „BIF yra puikus trijų Baltijos šalių bendro darbo pavyzdys, leisiantis mažoms kapitalo rinkoms visoms kartu tapti patrauklesnėmis investuotojams, o įmonėms suteiksiantis daugiau finansavimo galimybių. Glaudus bendradarbiavimas su patyrusiu ir gerai žinomu investuotoju EIF užtikrina aukščiausių rinkos standartų įgyvendinimą, ir tai suteikia papildomų garantijų galimiems privatiems ir instituciniams investuotojams. Jei ne šis bendradarbiavimas, būtų labai sunku pritraukti panašaus dydžio rizikos kapitalo investicijų.“

 

Iki šiol BIF sudarė 100 mln. Eur, į kurį investavo trijose Baltijos valstybėse veikiančios nacionalinės agentūros – INVEGA (Lietuva), ALTUM (ankstesnis pavadinimas – „Latvijos garantijų agentūra“, Latvija) ir „KredEx“ (Estija) – po 20 mln. eurų bei EIF – 40 mln. eurų.

 

BIF investavimo procesas tęsiamas ir toliau – EIF svarsto potencialių fondų valdytojų pasiūlymus. Tikimasi, kad kiekvienas fondo valdytojas pritrauks papildomai tokią pačią privačių lėšų sumą iš pensijų fondų ir privačių investuotojų, ir taip investicinis kapitalas padidės mažiausiai du kartus. Šios lėšos bus investuojamos į novatoriškas ir didelį augimo potencialą turinčias labai mažas, mažas ir vidutines įmones.

 

Svarbu, kad BIF buvo sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant trims Baltijos valstybėms ir EIF – tokia partnerystė yra išskirtinis pavyzdys Europoje ir suteikia šiam regionui galimybę pasinaudoti kur kas didesnėmis privačiomis investicijoms negu anksčiau. Be to, procesui vadovauja visų trijų valstybių Vyriausybės, investuodamos į BIF per savo nacionalines agentūras ir panaudodamos grįžusias ES struktūrinės paramos lėšas iš anksčiau sėkmingai įgyvendintų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių paramos schemų. Toks unikalus tarptautinis procesas suteikia realią galimybę toliau plėtoti Baltijos privataus ir rizikos kapitalo rinką. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));